Çıldır'da 40 yerleşim bulundu.
sırala 
  Eskibeyrehatun köy - Çıldır - Ardahan
R1889: Beğrehatun
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Doğankaya köy - Çıldır - Ardahan
1928k: Helvan [ Gürc Xelvani "el köyü?" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Ağıllı köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
E1918: Xamaş
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd yerleşimi
■ Köy halkının büyük kısmı Ahıskalıdır, bir sülale ise Malatya/Hekimhan'dan gelmiştir. metonio
  Meryem köy - Çıldır - Ardahan
1928k: Meryem
E1918: Maryam
  Kotanlı köy - Çıldır - Ardahan
1928k: Sikerib
R1889: Sikareb [ Gürc ]
E1918: Tskrip
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Semihaşakir köy - Çıldır - Ardahan
1960k: Koçgüden
R1889: Çais
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Dirsekkaya köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
R1889 1928k: Zerebük
E1918: Tsorapuyn? [ Erm "dereyuvası" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Kaşlıkaya köy - Çıldır - Ardahan
R1889 1928k: Vartmana [ Gürc "gül fidanı?" ]
E1918: Vartman
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Övündü mz - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
R1889 1928k: Vaşlob [ Gürc Vaşlobi ]
■ Tarihi Vaşlobi manastırı kalıntısı vardır. SN
  Kuzukaya köy - Çıldır - Ardahan
R1889 1928k: Sabadur [ Gürc "yuvalı" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Bude (ბუდე), Gürcüce yuva demektir. Gürcü dilinde yapım ekleri alıp 'Yuva yeri,Yuvalı' anlamı taşımaktadır. Sabaduri (საბადური) adında Gürcistan'da yerleşim yerleri vardır. meriç
  Akkiraz köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
1928k: Kertene
E1918: Kırtnaküğ [ Erm "Krtn (?) köyü" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Sabaholdu köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
1928k: Kodas
R1889: Kotas [ Gürc Kota (კოტა) ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Baltalı köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
1928k: Tatalit
E1918: Kırkkilise
R1889: Tatulet [ Gürc ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Gölbelen köy - Çıldır - Ardahan
R1889 1928k: Urta
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ Köyün adı Gürcüce'dir. Uro (ურო), Gürcüce bir çalı olup, -ta çoğul ekidir. Yani çalılar,çalılık anlamı taşımaktadır. Köyün adı Gürcüce'dir düzeltilmesini talep ediyorum. meriç
  Sazlısu köy - Çıldır - Ardahan
R1889 1928k: Koravil [ Gürc ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Yıldırımtepe köy - Çıldır - Ardahan
R1889 1928k: Rabat [ Erm "han, manastır" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Kurtkale köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
R1889: Kurtkale
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
■ 'Kurt' adı büyük olasılıkla komşu Kerten/Krtan (Akkiraz) köyünün adından uyarlanmıştır. Anlamı çözülemedi. SN
  Gölebakan köy - Çıldır - Ardahan
1854hk, 1928k: Meradis/Meredis
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Karapapak/Kürd yerleşimi
■ Köyün adı Gürcüce'dir. Mere (მერე), Gürcüce sonra,ardında demektir. Mere-eti's yani sonraki yerler anlamındadır. Bu köyde gölün hemen ardında bulunduğu için bu ad takılmış olabilir. meriç
  Çıldır ilçe - Çıldır - Ardahan
1595t, 1928k: Zurzuna
1860d: Çıldır (idari bölge) [ Gürc çrdilo "kuz, kuzey" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Çıldır esasen gölün adı olup öteden beri idari birim adı olarak kullanılmıştır. 1924'te Zurzuna kasabasına bu isim verildi. Mevhum `Saka Türkleri` kavmi ile bağdaştırılması fantezidir. SN
■ © 26.09.1860 Çıldır'daki Türkmen ve Koçhanlı Aşireti ile Karapapak taifesinden olub askerlik çağına geldikleri halde kura-i şeriyyeye davete icabet etmiyenlerin yakalanmaları. © »»» 17.02.1861 Çıldır Sancağı dahilinde bulunan Türkmen ve Kocuman aşairiyle Karapapak taifesinin kur'a-i şer'iyyelerinin ne şekilde icra olunduğu. deyar heyran
  Kayabeyi köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
1928k: YerliÇayis
R1889: Çais
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Övündü köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
E1918: Hovaşen [ Erm "yelliköy" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Akdarı köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
1928k: Çamurda
R1889: Çamordo [ Gürc Çamuarda (ჩამუარდა) "bayır" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Eşmepınar köy - Çıldır - Ardahan
R1889 1928k: Pırut [ Erm prud բրուտ "çömlekçi" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Öncül köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
1928k: Zikaristav
R1889: Tsxoristav [ Gürc "Tsxori deresi" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Kenarbel köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
R1889: Kenarbel
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Kenardere köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
R1889 1928k: Ampur
E1918: Ampert [ Erm "sağlamkale" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Akçıl köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
1928k: Colit
R1889: Çolet [ Gürc coleti "çilekli" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ Coli/Joli (ჟოლი), Gürcüce ahududu demektir. meriç
  Saymalı köy - Çıldır - Ardahan
1928k: Köyxas
R1889: Kevxas
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Aktaş göl - Çıldır - Ardahan
1854hk: Xazapin
  Güvenocak köy - Çıldır - Ardahan
R1889 1928k: Zınzal
E1918: Dzandzağ
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Aşıkşenlik köy - Çıldır - Ardahan
1960k: Yakınsu
R1889 1928k: Suxara [ Gürc Tsxvara (ცხვარა) "koyunlu" ]
E1918: Soxar
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Çıldır göl - Çıldır - Ardahan
G1900~: Çrdilo [ Gürc "kuzey" ]
E1918: Hüsisayin [ Erm "kuzey" ]
  Damlıca köy - Çıldır - Ardahan
1928k: Kodamıx
R1889: Katamux [ Gürc ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Taşdeğirmen köy - Çıldır - Ardahan
R1889 1928k: Çamdra
E1918: Çamder
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Aşağıcambaz köy - Çıldır - Ardahan
R1889: Cambaz aş.
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Yukarıcambaz köy - Çıldır - Ardahan
R1889: Cambaz yk.
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Karakale köy - Çıldır - Ardahan
R1889: Karakale
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Başköy köy - Çıldır - Ardahan
R1889: Başköy
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km