Çıldır'da 41 yerleşim bulundu.
sırala 
  Eskibeyrehatun köy - Çıldır - Ardahan
1928 📖 Eski Beyrehatun
R1889 📖 Beğrehatun
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi.
  Yenibeyrehatun köy - Çıldır - Ardahan
1928 📖 Yeni Beyrehatun
  Doğankaya köy - Çıldır - Ardahan
1928 📖 Helvan [ xelvani "el köyü?" ]
■ 20. yy başında "Ahıska Türkü" yerleşimi.
  Ağıllı köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
1910h 📖 Hamaş
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. "Ahıska Türkü"/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köy halkının büyük kısmı Ahıskalıdır, bir sülale ise Malatya/Hekimhan'dan gelmiştir. metonio
  Meryem köy - Çıldır - Ardahan
1928 📖 Meryem
E1918 📖 Maryam
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ İlk Rus kaydında 64 nüfuslu 10 hane Karapapak bulunmaktadır. metonio
  Kotanlı köy - Çıldır - Ardahan
1928 📖 Sikerib
E1918 📖 Tskrip
R1889 📖 Sikareb [ ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Semihaşakir köy - Çıldır - Ardahan
1960 📖 Koçgüden
1928 📖 Terekeme Çayis
R1889 📖 Çais
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Dirsekkaya köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
E1918 📖 Tsorapuyn? [ Erm "dereyuvası" ]
R1889 1910h 📖 📖 Zerebük / Zarabük
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Kaşlıkaya köy - Çıldır - Ardahan
E1918 📖 Vartman
R1889 1928 📖 📖 Vartmana [ "gül fidanı?" ]
■ 20. yy başında "Ahıska Türkü" yerleşimi.
  Övündü mz - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Vaşlob [ vaşlobi ]
■ Tarihi Vaşlobi manastırı kalıntısı vardır. SN
  Kuzukaya köy - Çıldır - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Sabadur [ "yuvalı" ]
■ 20. yy başında "Ahıska Türkü" yerleşimi.
■ Bude (ბუდე), Gürcüce yuva demektir. Gürcü dilinde yapım ekleri alıp 'Yuva yeri,Yuvalı' anlamı taşımaktadır. Sabaduri (საბადური) adında Gürcistan'da yerleşim yerleri vardır. meriç
  Akkiraz köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
1928 📖 Kertene
E1918 📖 Kırtnaküğ [ Erm "Krtn (?) köyü" ]
1910h 📖 Kartana
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Sabaholdu köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
1928 📖 Kodas
R1889 📖 Kotas [ kota (კოტა) ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Baltalı köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
1928 📖 Tatalit
E1918 📖 Kırkkilise
R1889 📖 Tatulet [ ]
■ 20. yy başında "Ahıska Türkü" yerleşimi.
  Gölbelen köy - Çıldır - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Urta
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Köyün adı Gürcüce'dir. Uro (ურო), Gürcüce bir çalı olup, -ta çoğul ekidir. Yani çalılar,çalılık anlamı taşımaktadır. meriç
  Sazlısu köy - Çıldır - Ardahan
1910h 📖 Karaveli
R1889 1928 📖 📖 Koravil [ ]
■ 20. yy başında "Ahıska Türkü" yerleşimi.
  Yıldırımtepe köy - Çıldır - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Rabat [ Erm "han?" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Kurtkale köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
R1889 📖 Kurtkale
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ 'Kurt' adı büyük olasılıkla komşu Kerten/Krtan (Akkiraz) köyünün adından uyarlanmıştır. Anlamı çözülemedi. SN
  Şeytankale mv - Çıldır - Ardahan
1854h 📖 Şeytankale
  Gölebakan köy - Çıldır - Ardahan
1854h 📖 Meradis / Meredis [ ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köyün adı Gürcücedir. Mere (მერე), Gürcüce sonra, ardında demektir. Mere-eti's yani sonraki yerler anlamındadır. Bu köyde gölün hemen ardında bulunduğu için bu ad takılmış olabilir. meriç
  Çıldır ilçe - Çıldır - Ardahan
1595t 1920h 📖 📖 Zurzuna
1854h 📖 Çıldır (başka yer) [ çrdilo "kuz, kuzey" ]
■ 20. yy başında "Ahıska Türkü"/Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ Çıldır esasen gölün adı olup öteden beri idari birim adı olarak kullanılmıştır. 1924'te Zurzuna kasabasına bu isim verildi. Mevhum `Saka Türkleri` kavmi ile bağdaştırılması fantezidir. SN
■ © 26.09.1860 Çıldır'daki Türkmen ve Koçhanlı Aşireti ile Karapapak taifesinden olub askerlik çağına geldikleri halde kura-i şeriyyeye davete icabet etmiyenlerin yakalanmaları. © »»» 17.02.1861 Çıldır Sancağı dahilinde bulunan Türkmen ve Kocuman aşairiyle Karapapak taifesinin kur'a-i şer'iyyelerinin ne şekilde icra olunduğu. deyar heyran
■ Çıldır ilçesinde eski yer adları kısmen Gürcüce, daha çok Ermenicedir. Türkçe adlar da vardır. 1828 öncesinde “Yerli” adı verilen Ahıska Türkleri ile Ermenilerin yarı yarıya karışık olduğu anlaşılıyor. 1828 harbinde Ermenilerin Rus tarafına göçmesiyle boşalan köylere Karapapak göçmenler yerleştirilmiştir. Karapapak köylerinin hemen hepsinin eski adı Ermenicedir. "Yerli" köyleri daha çok Gürcüce, kısmen Türkçe ve Ermenicedir. 20. yy başında Ermeni nüfus yoktur. SN
  Kayabeyi köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
1928 📖 Yerli Çayis
R1889 📖 Çais
■ 20. yy başında "Ahıska Türkü" yerleşimi.
  Akdarı köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
1928 📖 Çamurda
R1889 📖 Çamordo [ çamuarda (ჩამუარდა) "bayır" ]
■ 20. yy başında "Ahıska Türkü" yerleşimi.
  Eşmepınar köy - Çıldır - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Pırut [ Erm prud բրուտ "çömlekçi" ]
■ 20. yy başında "Ahıska Türkü" yerleşimi.
  Övündü köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
E1918 📖 Hovaşen [ Erm "esenköy" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi "Ahıska Türkü" yerleşimi
  Öncül köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
1928 📖 Zikaristav
R1889 📖 Tsxoristav [ "Tsxori deresi" ]
■ 20. yy başında "Ahıska Türkü" yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kenarbel köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
R1889 📖 Kenarbel
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Kenardere köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
R1889 📖 Ampur
E1662 1928 📖 📖 Ampert [ Erm "sağlamkale" ]
■ 20. yy başında "Ahıska Türkü" yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Akçıl köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
1928 📖 Colit
R1889 📖 Çolet [ coleti "çilekli" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Coli/Joli (ჟოლი), Gürcüce ahududu demektir. meriç
  Saymalı köy - Çıldır - Ardahan
1928 📖 Köyxas
R1889 📖 Kevxas
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Aktaş göl - Çıldır - Ardahan
1910h 📖 Hozapin
1854h 📖 Xazapin
  Güvenocak köy - Çıldır - Ardahan
E1918 📖 Dzandzağ
R1889 1928 📖 📖 Zınzal
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Aşıkşenlik köy - Çıldır - Ardahan
1960 📖 Yakınsu
E1918 📖 Soxar
R1889 📖 Suxara [ tsxvara (ცხვარა) "koyunlu" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Çıldır göl - Çıldır - Ardahan
E1918 📖 Hüsisayin [ Erm "kuzey" ]
1854h 📖 Palakatzis | Çıldır (göl)
G1000~ 📖 Çrdilo (idari bölge) [ "kuzey" ]
  Damlıca köy - Çıldır - Ardahan
1928 📖 Kodamıx
R1889 📖 Katamux
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Taşdeğirmen köy - Çıldır - Ardahan
E1918 📖 Çamder
R1889 1928 📖 📖 Çamdra / Çamdar
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Aşağıcambaz köy - Çıldır - Ardahan
R1889 📖 Cambaz Süfla
1854h 📖 Cambaz
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Yukarıcambaz köy - Çıldır - Ardahan
R1889 📖 Cambaz Ulya
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Karakale köy - Çıldır - Ardahan
R1889 📖 Karakale
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Akçakale köy - Çıldır (Doğruyol bucağı) - Ardahan
E1918 📖 Pertaşen [ Erm "kaleköy" ]
1910h 📖 Akçakale
1854h 📖 Çıldır
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Çıldır gölüne ve ilçesine adını veren Çıldır kalesi burasıdır. İlçe merkezi daha sonra Zurzuna kasabasına taşındı. SN
■ Belki Gürcüce Bertaşeni (ბერთაშენი) - "keşişköy". Ayrıca Gürcüce Tetritsikhe (თეთრიციხე) "akça kale" kullanılır. GEO
  Başköy köy - Çıldır - Ardahan
R1889 📖 Başköy
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km