Çüngüş'de 40 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karakaya köy - Çüngüş - Diyarbakır
Kr: Dêrareş [ Kürd "karakilise" ]
k1928 K: Karakilise
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Kelekgeçidi mah Üçpınar - Çüngüş - Diyarbakır
k1928 K: Tillek
  Handere köy - Çüngüş - Diyarbakır
Zaza yerleşimi
  Kaynak köy - Çüngüş - Diyarbakır
1960- DİE: Arduva
  Avut köy - Çüngüş - Diyarbakır
k1928 K: Avut [ Erm ]
  Hindibaba köy - Çüngüş - Diyarbakır
1837: Hindibaba
Zaza yerleşimi
■ © 29.06.1837 Ergani kazasına tabi Çüngüş nahiyesinin Hindibaba karyesinde bulunan camiin... deyar heyran
  Değirmensuyu köy - Çüngüş - Diyarbakır
k1946 MYK: Adış
E1902 Epr I.265: Adiş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Malkaya köy - Çüngüş - Diyarbakır
k1946 MYK: Alyoz
E1900- HSH: Aloz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Geçitköy köy - Çüngüş - Diyarbakır
h1917: Xoya
Kürd yerleşimi
  Yazyağmuru köy - Çüngüş - Diyarbakır
k1928 K: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
Zaza yerleşimi
  İbikkaya köy - Çüngüş - Diyarbakır
hy1902 k1928: Derdere
■ Çermik ilçesine bağlıydı, 1957'de Çüngüş ilçesine bağlandı (Resmi Gazete, 30 Mayıs 1957) Taner A.
  Çüngüş ilçe - Çüngüş - Diyarbakır
E1900-: Çınguş
1831 EZK: Çüngüş
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Şehrin doğusunda ovaya hakim bîr tepe üzerinde kurulmuş olan Sırahayats Surp Astvadzadzin Manastırı 1895'e dek piskoposluk makamı idi. 1895 olaylarında tahrip edildi. Şehirde ayrıca Surp Garabed Katedrali'yle Mesrobyan ve Sahagyan Kolejleri, Katolik ve Protestan Ermenilere ait birer kilise, Protestan Ermeni cemaatine ait bir okul mevcuttu. SN
■ Türkmenler, ilçede çoğunluktadır. 60% göçmen Türkmen, 30% Türk ve 10% Kürt olarak sıralanır. Türk
■ Sayın Nişanyan Çüngüş te Türkmenler çoğunlukta değildir. 44 köyden Yaklaşık 8 köy Türkmen olmakla beraber geri kalanı zaza köyleridir. Zazacaları kulp Zazaca’sına göre daha serttir. Bu ilçede Kürt yerleşke yoktur. Saygılarımla Renas
  Gökçepelit köy - Çüngüş - Diyarbakır
k1928 K: Mahmudan [ Kürd ]
Zaza yerleşimi
  Güneydere köy - Çüngüş - Diyarbakır
k1928 K: Gundeci [ Kürd gundecî "eskiköy" ]
Zaza yerleşimi
  Akbaşak köy - Çüngüş - Diyarbakır
Zaza yerleşimi
  Albayrak köy - Çüngüş - Diyarbakır
k1928 K: Mansuran [ Kürd mansûran "Mansurlu (aş.)" ]
  Koçören köy - Çüngüş - Diyarbakır
k1928 K: Bosma
Zaza yerleşimi
  Deveboynu köy - Çüngüş - Diyarbakır
k1928 K: Selvas
hy1902 UK: Salvaz
  Yaygınkonak köy - Çüngüş - Diyarbakır
k1928 K: Mansuran [ Kürd mansûran "Mansurlu (aş.)" ]
Zaza yerleşimi
  Sağtepe köy - Çüngüş - Diyarbakır
k1928 K: Sımaki [ Kürd simaqî "sumaklı?" ]
Zaza yerleşimi
  Oyuklu köy - Çüngüş - Diyarbakır
1893, h1917: Midya/Mediya
■ © 05.09.1893 Maden sancağına tabi Çermik kazası Piran-ı Ulya [Atalar] karyesi halkının üç saat mesafedeki Medye karyesindeki zirai mahsul ve hayvanat için anbar ve ahır inşası... deyar heyran
  Atalar köy - Çüngüş - Diyarbakır
k1928 K: Piran [ Kürd pîran "dedeler" ]
Zaza yerleşimi
■ © 05.09.1893 Maden sancağına tabi Çermik kazası Piran-ı Ulya karyesi halkının üç saat mesafedeki Medye [Oyuklu] karyesindeki zirai mahsul ve hayvanat için anbar ve ahır inşası talebi. deyar heyran
  Elmadere köy - Çüngüş - Diyarbakır
k1928 K: Elmadere
Zaza yerleşimi
  Arpadere köy - Çüngüş - Diyarbakır
h1917 DİE: Cevdere/Civdere
■ Ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'nin köyüdür. Köy halkı Türkmen kökenlidir. metonio
  Türkmen köy - Çüngüş - Diyarbakır
1960- DİE: Civler
  Aydınlı köy - Çüngüş - Diyarbakır
k1928 K: Norla
Zaza yerleşimi
  Çaybaşı köy - Çüngüş - Diyarbakır
k1928 K: Şirvara [ Kürd şêrwêran "aslanören" ]
Zaza yerleşimi
  Ormançayı köy - Çüngüş - Diyarbakır
Zaza yerleşimi
  Polatuşağı köy - Çüngüş - Diyarbakır
k1928 K: Polad [ Kürd/Tr polad "çelik" ]
  Külbastı köy - Çüngüş - Diyarbakır
Eski adı: Zemo
Zaza yerleşimi
  Balcılar köy - Çüngüş - Diyarbakır
k1928 K: Norşin [ Erm norşén "yeniköy" ]
Zaza yerleşimi
  Seferuşağı köy - Çüngüş - Diyarbakır
k1928 K: Seferan/Seferuşağı [ Kürd "Seferler (aş.)" ]
  Çınar köy - Çüngüş - Diyarbakır
k1928 K: Gezo [ Kürd ]
Zaza yerleşimi
  Yukarışeyhler bld - Çüngüş - Diyarbakır
k1928 K: ŞeyxlerUlya
Zaza yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km