Çüngüş'de 40 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karakaya mah - Çüngüş - Diyarbakır
Kr: Dêrareş [ Kürd "karakilise" ]
1928k: Karakilise
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Kelekgeçidi mah Üçpınar - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Tillek
  Handere mah - Çüngüş - Diyarbakır
Zaza yerleşimi
  Avut mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Avut [ Erm ]
  Hindibaba mah - Çüngüş - Diyarbakır
1837d: Hindibaba
Zaza yerleşimi
■ © 29.06.1837 Ergani kazasına tabi Çüngüş nahiyesinin Hindibaba karyesinde bulunan camiin... deyar heyran
  Değirmensuyu mah - Çüngüş - Diyarbakır
1946k: Adış
E1902: Adiş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Malkaya mah - Çüngüş - Diyarbakır
1946k: Alyoz
E1912: Aloz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Köy halkı Türkmen'dir. Soyları 24 Oğuz Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Kaynak: Kitab-ı Diyarbakriyya: Ak-Koyunlular Tarihi ve Diyarbakır Tarihi kitaplarıdır. Berk Ulusoy
  Geçitköy mah - Çüngüş - Diyarbakır
1917ht: Xoya
Kürd yerleşimi
  Çataldut mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Sarsap
■ Köy halkı Türkmen'dir. Soyları 24 Oğuz Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Kaynak: Türkmen Akkoyunlu İmparatorluğu Makaleler Antolojisi kitabıdır. Berk Ulusoy
  Yazyağmuru mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
Zaza yerleşimi
  İbikkaya mah - Çüngüş - Diyarbakır
1902hb, 1928k: Derdere
■ Çermik ilçesine bağlıydı, 1957'de Çüngüş ilçesine bağlandı (Resmi Gazete, 30 Mayıs 1957) Taner A.
■ Köy halkı Türkmen'dir. Soyları 24 Oğuz Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Çüngüş ilçe - Çüngüş - Diyarbakır
E1900~: Çınguş
1831n: Çüngüş
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Şehrin doğusunda ovaya hakim bîr tepe üzerinde kurulmuş olan Sırahayats Surp Astvadzadzin Manastırı 1895'e dek piskoposluk makamı idi. 1895 olaylarında tahrip edildi. Şehirde ayrıca Surp Garabed Katedrali'yle Mesrobyan ve Sahagyan Kolejleri, Katolik ve Protestan Ermenilere ait birer kilise, Protestan Ermeni cemaatine ait bir okul mevcuttu. SN
■ Türkmenler, ilçede çoğunluktadır. 60% göçmen Türkmen, 30% Türk ve 10% Kürt olarak sıralanır. Türk
■ Sayın Nişanyan Çüngüş te Türkmenler çoğunlukta değildir. 44 köyden Yaklaşık 8 köy Türkmen olmakla beraber geri kalanı zaza köyleridir. Zazacaları kulp Zazaca’sına göre daha serttir. Bu ilçede Kürt yerleşke yoktur. Saygılarımla Renas
■ Sayın Renas, ilk olarak bir üstünüzdeki girdi Sevan Nişanyan'a ait değildir. İkinci olarak 37* köyden 13*ünde Türk/Türkmenler yaşamakta, bir köyde Kurmanç-Kürtler yaşamakta. Geri kalan tüm köyler Zaza kökenli. Türk/Türkmenlerin yaşadığı köylerin 6'sında Zazalar da yaşıyor. Çüngüş'ün şehirlisi de ağırlıkla Türk/Türkmen kökenli. Üçüncü olarak ise Çüngüş ilçe geneli kütüğe göre %60 Türk, %35 Zaza ve %5 Kürt vb. kökenli bir ilçe iken günümüzde nüfusun %50 üzeri Zaza ve Kürtlerden oluşuyor. Teşekkürler. metonio
■ İlçe merkezinin neredeyse tamamı yerli Türkmen nüfusundan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Gökçepelit mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Mahmudan [ Kürd ]
Zaza yerleşimi
  Güneydere mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Gundeci [ Kürd gundecî "eskiköy" ]
Zaza yerleşimi
  Akbaşak mah - Çüngüş - Diyarbakır
Zaza yerleşimi
  Albayrak mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Mansuran [ Kürd mansûran "Mansurlu (aş.)" ]
  Aktaş mah - Çüngüş - Diyarbakır
■ Köy halkı Türkmen'dir. Soyları 24 Oğuz Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Kaynak: Kitab-ı Diyarbakriyya: Ak-Koyunlular Tarihi ve Diyarbakır Tarihi kitaplarıdır. Berk Ulusoy
  Koçören mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Bosma
Zaza yerleşimi
  Deveboynu mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Selvas
1902hb: Salvaz
■ Köy halkı Türkmen'dir. Soyları 24 Oğuz Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Yaygınkonak mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Mansuran [ Kürd mansûran "Mansurlu (aş.)" ]
Zaza yerleşimi
  Sağtepe mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Sımaki [ Kürd simaqî "sumaklı?" ]
Zaza yerleşimi
  Oyuklu mah - Çüngüş - Diyarbakır
1893, 1917ht: Midya/Mediya
■ © 05.09.1893 Maden sancağına tabi Çermik kazası Piran-ı Ulya [Atalar] karyesi halkının üç saat mesafedeki Medye karyesindeki zirai mahsul ve hayvanat için anbar ve ahır inşası... deyar heyran
  Atalar mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Piran [ Kürd pîran "dedeler" ]
Zaza yerleşimi
■ © 05.09.1893 Maden sancağına tabi Çermik kazası Piran-ı Ulya karyesi halkının üç saat mesafedeki Medye [Oyuklu] karyesindeki zirai mahsul ve hayvanat için anbar ve ahır inşası talebi. deyar heyran
  Elmadere mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Elmadere
Zaza yerleşimi
  Arpadere mah - Çüngüş - Diyarbakır
1917ht: Cevdere/Civdere
■ Ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'nin köyüdür. Köy halkı Türkmen kökenlidir. metonio
  Aydınlı mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Norla
Zaza yerleşimi
  Çaybaşı mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Şirvara [ Kürd şêrwêran "aslanören" ]
Zaza yerleşimi
  Ormançayı mah - Çüngüş - Diyarbakır
Zaza yerleşimi
  Polatuşağı mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Polad [ Kürd/Tr polad "çelik" ]
■ Köy halkı Türkmen'dir. Soyları 24 Oğuz Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Kaynak: Türkmen Akkoyunlu İmparatorluğu Makaleler Antolojisi kitabıdır. Berk Ulusoy
  Külbastı mah - Çüngüş - Diyarbakır
Eski adı: Zemo
Zaza yerleşimi
  Balcılar mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Norşin [ Erm norşén "yeniköy" ]
Zaza yerleşimi
  Seferuşağı mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Seferan/Seferuşağı [ Kürd "Seferler (aş.)" ]
  Çınar mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Gezo [ Kürd ]
Zaza yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km