Şehittahir adında 1 yerleşim bulundu.
  Şehittahir köy - Bulanık - Muş
1850z 📖 Kuştiyan [ Kr "cinayetli" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ © 26.08.1850 Muş sancağı Malazgird kazası Guştiyan köyünden ve Ekrad taifesinden Şer, Havzi ve Ferho isimli üç hanın köylerden kaldırılması için karye ahalisinin talepte bulundukları. deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km