haritada ara :   km  
8 isa tabili yorumu bulundu.
sırala 
Alazlı mahalle - Düzköy - Trabzon
1928 📖: Mula/Muxula [ Yunanca moúla "değirmenler" ]
■ Standart Yunanca mýlos (`değirmen`) sözcüğü Pontos Rumcasında y > ou kuralı uyarınca moúlon, çoğ. moúla şeklini alır. SN
■ 1530 tarihli Tahrir defterinde ismi Mula olarak geçen köy, Muhula olamaz. 1530'da Mula olarak kayda alınan köy şimdi de eski ismi Mula olarak bilinen aynı köydür, yani Alazlı'dır. M.Hanefi Bostan'ın 15-16. Asırlarda Trabzon Sancağında Sosyal ve İktisadi Hayat isimli çalışmasında, 1583 tarihli Tahrir defteri kayıtlarında Muhula ismi geçmezken, 1650-1651 yılı Avarızhane defteri kayıtlarında Muhula ismi geçmektedir. Ayrıca 1583 yılı Tahrir kayıtlarında geçmeyen Muhula, 1682 Tahrir kayıtlarında geçmektedir. Buradan şu sonuca varılabilir ki 1583'te Muhula diye bir müstakil köy yoktu ya da bölgesel konumu nedeniyle Metinganiya köyleri denilen 8 köy içerisinde olan bir köy ile birlikte kayda alınmış olmalıdır. cykurdoglu
■ Mula: Alazlı'nın eski adı. Köyün alt tarafındaki derenin üstünde bir zamanlar 7-8 tane değirmen varmış. Birisi halen (2011) sağlam ve faaldir. Diğerlerinin de bazılarının kalıntılarını görmek mümkündür. Anames (Mula'nın eski adı): Yun. Anemos "rüzgâr". Değirmenlerin olduğu derenin adı da Anemes Deresi'dir. Kseros
■ Eski kayıtlarda adı görülen "Mula Karyesi"nin günümüzdeki ismi "Kuruçam" köyüdür ve "Muhula" olarak bilinir. Bu köy 1530 tarihli Osmanlı Tahrir Defterinde şu şekilde görülür: Mula karyesi, Akça-abad nahiyesi. Seddül Bahir
■ Mula: kolkh-Zan dili olan Lazca ve Megrelce de Bölgede de yatişen bir tür Karaağaç. isa tabili
■ Koord: 40° 51' 3'' D, 39° 22' 51'' K
Bahar mahalle (Ardeşen bağ) - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖: Putra [ Lazca putri "kof" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Lazcada put’ri, punt’ura, punt’a= Kof (Kuruyarak veya çürüyerek içi boşalmış olan. anlamındadır). isa tabili
■ Koord: 41° 12' 0'' D, 41° 1' 27'' K
Bayırcık köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖: Yanivati [ Lazca "Yani (öz.) yeri" ]
1928 📖: Yanivat
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ 1554-1566 Tarihleri arasında Kanuni Sultan Süleyman dönemi mufassal tapu tahrir defterinde Ğire (Yovanvat ve Haldi) diye geçen ''Yovanvat'' Yanivati olmalıdır. isa tabili
■ Koord: 41° 7' 36'' D, 41° 5' 2'' K
Borçka ilçe - Borçka - Artvin
1928 📖: Yeniyol | Borçka
1854h 📖: Borçxa
G1200~ 📖: Porçxa ფორჩხა [ Gürcüce ]
Gürcü/Laz yerleşimi
■ 10. yy’a ait bir Bizans kaynağında Bourzó adıyla anılan yer olması mümkündür. (B&W 347). Kesin olan en erken kayıt anonim Gürcü Vekâyinamesi’nin 13. yy’a ait Ermenice çevirisinde geçen Porçxa’dır. SN
■ Lazca Borçxa denir. Laz-megrel dilinde cixa "kale" anlamındadır. isa tabili
■ Çoğunluk Gürcü ve azınlık olarak Laz Yerleşimi
■ Koord: 41° 21' 47'' D, 41° 40' 38'' K
Işıklı mahalle (Alaca bağ) - Borçka - Artvin
1911rh: Oxorcina [ Lazca "yukarı haneler" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ ''Oxori'' Lazca ''ev'', ''Jin/Cin'' Lazca ''yukarı'' demek. isa tabili
■ Koord: 41° 20' 7'' D, 41° 45' 29'' K
Serindere köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖: Kyaskuri / Çaskuri [ Lazca "soğukdere" ]
1946 📖: Kaskuri
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ 1999'da Armağan köyünden ayrıldı. i.güney
■ Lazcada n3a=gök demek kuri=Yırtıcı bir kuş göç mevsimlerinde bölgede çokça görülür ayrıca dinlenme amaçlı indikleri de olur n3askuri=üstükurili(kuşlu) anlamında olabilir yada kuşlar ağaçların üstünde konakladıkları için nca=ağaç ncaskuri= ağaçlarının üstü kurili(kuşlu) yer de olabilir. isa tabili
■ Eski adı Çaskur’dur. Askur (Azgur/Yazgur/Çaskur / Çaşkur) adlı Oğuz/Türkmen boyunun yerleştiği bir beldedir. Kaşgarlı Mahmud'un Yazğır, sonraki kaynakların Yazır dediği bu boyun bir topluluğu, Ahıska'nın altında ve Kür boyundaki bir kale olarak Gürcü Vekayinamesi'nde Askureti (Askur yurdu) ve Türklerce Azgur diye anılıyor.“Oğuz ve Kıpçak boyları ‘ya’ ile başlayan kelimeleri ‘e’ (elif) ve ya ‘ce’ (cim) ile tebdil ederler. Diğer boyların ‘yelkin’ dediğine onlar ‘elkin’ derler. Veya ‘yılıg suya,’ ilıg, cilıg’ derler.” ADNAN ÇAŞKURLU
■ Köyün “Oğuz” olduğuna dair temelsiz ve abes iddialara itibar edilmez. C.G.
■ Koord: 41° 10' 37'' D, 41° 4' 0'' K
Şerefiye köy - Borçka (Muratlı bucağı) - Artvin
1928 📖: Şerefiye
1876s 1911rh 📖: Oxordiya [ Lazca oxordia "büyük ev" ]
■ Kısmen Laz yerleşimi
■ Batum'a bağlı eski Maradit nahiyesi merkezi. 1885'te İzmit'in Çubukluosmaniye ve Yalova Safran köyüne göç verdi. Mamaliga yenir. Manav
■ Köyün çoğunluğu Lazdır, bazı sülaleler ise Rizenin Merkez ilçesine bağlı köylerden gelmişlerdir. Hemşinli varlığı tartışmalıdır. metonio
■ ''Ev'' Lazca Oxori, Gürcüce Saxli demek. isa tabili
■ Koord: 41° 27' 55'' D, 41° 39' 26'' K
Topluca köy - Çamlıhemşin - Rize
Lz2009 📖: Didi Mtsanu [ Lazca m3'anu ]
1928 📖: Çano
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Latin Laz harfleri ile m3'anu yazılır. M3'anu Rize'nin en büyük ikinci kalabalık Laz köyüdür. Lazca
■ M3a = Lazca "gök, gökyüzü", m3ana = "serçe kuşu". isa tabili
■ Koord: 41° 3' 53'' D, 41° 1' 24'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.