haritada ara :   km  
9 Ramazan Topraklı yorumu bulundu.
sırala 
Başköy köy - Senirkent - Isparta
1912hk 📖: Pisa
1831a 📖: Bisse
Y912 📖: Pissia [ Anadolu Dilleri ]
■ 869 yılına ait Notitia Episcopatuum içinde anılan Pissa veya Pissia’dır. SN
■ Senirkent-Başköy'ün adı daha evvel Bisse idi. 937/1530'de Belisiye olarak geçiyor. Ramsay s. 255'de geçen Pissia kenti öreni bu köydedir. Ramazan Topraklı
■ Koord: 38° 10' 41'' D, 30° 36' 0'' K
Isparta il - Isparta Merkez - Isparta
1911h 📖: Hamidabad
1484 📖: Isparti
1282 1333 📖 📖: Sabarta
Y17 📖: Baris [ Anadolu Dilleri ]
■ Muhtemelen antik Baris adından S+ önekiyle türetilmiş Yunanca *Sbarida biçiminden Türkçeleşmiştir. Yunanistan’daki antik Sparta ile ilgisi, eğer varsa, açık değildir. • Osmanlı döneminde idari birim (sancak) adı olan Hamid 14. yy’da bölgede hüküm süren Hamid Oğulları beyliğinden gelir. SN
■ 24 Ekim 1926 tarih ve 4248 sayılı İcra Vekilleri kararıyla İsparta olmuştur. Ramazan Topraklı
■ Koord: 37° 45' 49'' D, 30° 33' 9'' K
İbradı ilçe - İbradı (Aydınkent bucağı) - Antalya
1968 📖: Aydınkent
1530t 1914hk 📖 📖: İbradi/İvradi
■ Yun *Apratteia benzeri bir addan türediğine dair B. Umar’ın tahmini, Osmanlı belgelerinde görülen İvradi biçimi karşısında mesnetsiz kalmaktadır. Özgün adın Yun bradý (`akşam`) veya bradýs (`geç, yavaş`) sözcükleriyle alakalı olması mümkündür. SN
■ İvradi veya İbradı, Kinnamos ve Xoniates'de Prakana, Osman Turan'da Brakena olarak geçen Eski Antalya/Side yolu üzerinde bulunan ünlü kalenin adıdır. [Bu görüş teyide muhtaçtır - SN] Ramazan Topraklı
■ Koord: 37° 5' 49'' D, 31° 35' 54'' K
Kale ilçe - Kale - Denizli
1665 📖: Kale-i Tavas [ Türkçe "Tavas kalesi" ]
1333 📖: Tavas
Y-189 Y17 📖 📖: Tábai akk. Tabás (idari bölge) [ Yunanca "Taba'lar (?)" ]
■ 20. yy’a dek Tavas kazasının merkez kasabası idi. Daha sonra ilçe merkezi şimdi Tavas adı verilen Yarangüme kasabasına taşındı. Bilahare eski Tavas Kalesi ayrıca ilçe oldu. SN
■ MÖ 189 yılında Romalı Konsül Manlius Vulso'nun Hierakome, Antiocheia, Gordiou Teichos'dan sonra uğradığı; Tabae şehri Tavas olmalıdır. Çünkü b-v değişimi sözkonusudur. Ramazan Topraklı
■ Koord: 37° 26' 34'' D, 28° 50' 33'' K
Side mahalle - Manavgat - Antalya
1928 📖: Selimiye
1911hk 📖: Eski Antalya
Y-350 📖: Sidê [ Yunanca "nar" ]
■ Strabon’a göre (tahminen MÖ 7. yy’da) Yunanistan’ın Kymê kentinden gelenlerce iskân edilmiştir. Antik Yunan kaynaklarına göre Sidê bir Anadolu dilinde `nar ağacı` demekti. ■ Metruk bir örenyeri iken 1895’te Girit muhacirlerince iskân edildi ve II. Abdülhamid’in en büyük oğlu Selim Efendi onuruna Selimiye adı verildi. SN
■ Roma kayıtlarında Attalia (Antalya) olarak geçen iki yerden biri Side'dir. Ramsay, "1180'de Manuel'in ölümü üzerine Türkler, Sozopolis/Uluborlu, Kütahya ve Antalya'yı aldılar" dediği Antalya şehri Side'dir. 1148 Haçlı Seferi'nde Satalia olarak geçmektedir. El-İdrisi (1100-1166) iki Antalya'dan bahseder. Ramazan Topraklı
■ Koord: 36° 46' 42'' D, 31° 23' 51'' K
Uluborlu ilçe - Uluborlu - Isparta
1282 📖: Borlu / Borğlu [ Türkçe "aş." ]
Y451 📖: Sozópolis [ Yunanca "halâskâr (İsa) kenti" ]
Y17 Y535 📖 📖: Apollônía / Apollonías [ Yunanca "Apollon yurdu" ]
■ Yakındaki Kiçi Borlu (Küçük Borlu)’ya nispetle Ulu Borlu adı verilmiştir. SN
■ Arundel, bir diğer adının Mordiaeum olduğunu söyler. Ramazan Topraklı
■ Koord: 38° 4' 37'' D, 30° 27' 15'' K
Uluğbey köy - Senirkent - Isparta
1946 📖: İlegüp
1831a 📖: İlegüb
Y-189 📖: Lagoê(n) [ Anadolu Dilleri ]
■ 10.02.1947’de Uluğbey adı verildi. SN
■ İlegüp adının aslı MÖ 189 yılı Romalı Konsül Manlius Vulso'nun Gordiyon Seferinde adı geçen Lagoen'dir. Türkçe İlegün olan yeradı, anlamlı olması için Veli Baba menakibinde Ulugün olarak yazılmıştır. Halk ise İlegün adını İlegüp yapmıştır. Ramazan Topraklı
■ Koord: 38° 8' 17'' D, 30° 32' 24'' K
Yalvaç ilçe - Yalvaç - Isparta
1665 📖: Yalavaç [ Türkçe "yanık?" ]
Y1150 📖: Kekaumênê [ Yunanca "yanık" ]
A870 📖: Antakiya el-Muhterika [ Arapça "yanık Antakya" ]
Y75 📖: Antioxeía (Pisidias) [ Yunanca "Antioxos (kral) kenti" ]
■ MÖ 3. yy’da inşa edilen Pisidia Antioxia’sı kentidir. 710 yılı dolayında Abbas b. Velid. b. Abdülmelik tarafından yakıldığı için Arap kaynaklarında Antakya el-Muhterika (`yanık Antakya`) olarak geçer. Yalavaç adı muhtemelen Türkçe yalav (alev) sözcüğüyle ilgili olup `yanık` anlamına gelen bir yerel ifadedir. SN
■ Küçük Frikya'da bulunduğu için Antiochetta veya Antiocheia Minor gibi adlarla da anılan Yalvaç, erken Hıristiyanlık döneminde Hıristiyanlar tarafından içindeki heykellerle birlikte yakılmıştır. El-Belâzûri Fethü'ı-Büldan'da Antakya el-Muhterika yani Yanık Antakya olarak bahsediyor. Yalavaç, Türkçe Alev/Yalav'dan türeme bir kelime olmalıdır. Ramazan Topraklı
■ Koord: 38° 17' 48'' D, 31° 10' 51'' K
Yassıbel köy - Şarkikaraağaç (Hüyük bucağı) - Isparta
1928 📖: Fele [ Yunanca ]
■ Kıyakdede köyüne bakınız. SN
■ Fele adı ya ünlü pınarına nisbetle Eflatun/Felatun adından veya MÖ 189 yılında Manlius Vulso'nun Galatya Seferi esnasında geçen Albason kentiyle ilgilidir. Albason Anauboura/Enevre adında olduğu gibi Elfe veya Elve olarak okunur. Ramazan Topraklı
■ Koord: 37° 59' 29'' D, 31° 27' 5'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.