haritada ara :   km  
593 deyar heyran yorumu bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 6
sırala 
Keşan ilçe - Keşan - Edirne
1877hk 📖 : Keşan | Urusköy
1665 📖 : Keşan
■ Kısmen Pomak yerleşimi
■ Kaynağı tespit edilemeyen Keşan adı Türkçe Tirkeşan (`okçular`) veya Topkeşan (`top çekenler`) gibi bir addan türemiş, ya da Yun *Kissós/Kissiós biçiminden evrilmiş olabilir. Güney Makedonya’da Kissós adlı antik kent mevcuttur. SN
■ © 24.05.1772 Lekvanik kürd aşireti perakendesinden Rumeli'de Malkara ve Keşan vesair mahallerde bulunan Kehvanlı cemaati ve tevabii mukataası. deyar heyran
■ Erzincan/Zini Gediği katliamı sonucu olarak Zini köyü Alevi Zazaları buraya sürgün edildi. Mehmet Ali
■ Keşanlı ''Gagauz'' diye de tâbir edilen Rumlar, Evros Orestiada'da iskân edilmiştir. Manav
■ Koord: 40° 51' 18'' D, 26° 37' 50'' K
Mahmut köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
Y1922 📖 : Maxitís Μαχητ͂ης [ Yunanca "akıncı" ]
1901h 📖 : Mahmud
1757z 📖 : Sekekçiler | Mahmud
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ 20. yy başında Rum mezhebine bağlı Bulgar dilli nüfusu ve Ayia Triada kilisesi vardı. SN
■ © 14.09.1757 Keşan Kazası'na tabi Sekekçiler nam-ı diğer Mahmudköy karyesinde vaki Eminüddin Fakih Vakfı'ndan... deyar heyran
■ Koord: 40° 45' 38'' D, 26° 44' 34'' K
Malkara ilçe - Malkara - Tekirdağ
1928 📖 : Muğalkara
1484 📖 : Miğalkara
Y1136 📖 : Megalê Karýa / Megálê Agorá [ Yunanca megalê agorá "büyükpazar" ]
■ 17. yy’da Kemah’ın Pakariç kasabasından göçen Ermeni toplumu 20. yy başında kasaba nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturmaktaydı. Ayrıca kayda değer Bulgar ve Rum nüfus vardı. Bilge Umar’ın Malkara adını `Luwice`den türetmesi yanlıştır. SN
■ © 24.05.1772 Lekvanik kürd aşireti perakendesinden Rumeli'de Malkara ve Keşan vesair mahallerde bulunan Kehvanlı cemaati ve tevabii mukataası. deyar heyran
■ Koord: 40° 53' 24'' D, 26° 54' 3'' K
Biga ilçe - Biga - Çanakkale
Y1308 📖 : Pêgaí (başka yer) [ Yunanca "gözeler" ]
1665 📖 : Biga (idari bölge)
■ Asıl Biga şimdi Karabiga adı verilen kasabadır. Biga kaza merkezi şimdiki yerine 19. yy’da taşındı. SN
■ © 17.07.1739 Biga sancağında mütemekkin göçebe taifesinden Badıllı Ekradı [Kürtleri] kendi hallerinde olmayıp enva-ı şakavet ve habeseti irtikab ettiklerine dair... deyar heyran
■ Kaza merkezi Manavlardan oluşur. 20 bini aşkın nüfusuyla en kalabalık muhacir grubu oluşturan Pomaklar Biga'da 22 köyde mevcuttur. Manav
■ Pomakların bulunduğu bütün köylerdeki tahmini Pomak nüfusu 3 bin 500. Çerkes, Kürt, Pomak, Boşnak, Çingene ve Arnavutlar kasaba merkezinin yüzde yirmi beşinden biraz fazlasını oluşturuyor. Merkez mahallelerinin toplam nüfusu 59.455; dolayısıyla Biga ilçe genelindeki Pomak nüfus en fazla 10 bin olur. metonio
■ Koord: 40° 13' 38'' D, 27° 14' 29'' K
Kuşadası ilçe - Kuşadası - Aydın
Y1890hk : Nea Efesos [ Yunanca "yeni Efes" ]
1788h 📖 : Skalanova [ İtalyanca "yeni iskele" ]
Y535 📖 : Neápolis [ Yunanca "yenikent" ]
1525 📖 : Kuşadası (ada)
■ Antik Çağ’da kullanılan Neapolis adı 1919-1922 Yunan işgali döneminde resmen canlandırılmıştır. Türkçe isim liman önündeki ada ve hisardan gelir. SN
■ © 31.08.1795 Kuşadası'nın Kuyumcu karyesinde sakin Bilekli aşiretinden Ebubekir'in evini basarak emval ve eşyasını yağma eden Kara Mustafa... deyar heyran
■ 1957'ye dek İzmir'e bağlı bir ilçeyken 1957'den sonra Aydın'a bağlanmıştır. Tunahan KOÇAK
■ İlçe merkezinin bir mahallesi olan Türkmen mahallesi, 18. yüzyılda bölgeye gelen Mihmatlı Aşireti'ne mensup Türkmen obaları tarafından kurulmuştur. Hasan Budak
■ Koord: 37° 51' 16'' D, 27° 15' 6'' K
Torbalı ilçe - Torbalı - İzmir
1890hk 📖 : Torbalı
Y535 📖 : Mêtrópolis [ Yunanca "ana (tanrıça) kenti" ]
■ Türkçe ’torba’ sözcüğü ile anlam bağı kurulamaz. «Metrópoli» > «*trabolu» biçiminden metatez yoluyla evrilmiş olmalıdır. SN
■ © 09.09.1889 Torbalı nahiyesinde sakin Tahtacı Aşireti'nin, Aydın Vilayeti komutanının İzmir'de yaptırdığı evin kerestesini köylerin ormanlarından kestirip hayvanlarıyla bedava ve cebren bu keresteyi İzmir'e taşıttırdığı yolundaki şikayetlerinin tahkiki. deyar heyran
■ Koord: 38° 9' 44'' D, 27° 21' 26'' K
Çıplak mahalle - Bayındır (Çırpı bucağı) - İzmir
1863z 📖 : Çıplak
■ Eski Çıplak köyü şimdiki yerleşimin 2 km kadar kuzeyinde, Elifli köyü yakınındadır. SN
■ © 23.02.1863 Tire Kazası'nın Çıplak köyü civarında Tercüman adlı yerde sakin Kıbrîsî Aşireti'nden Himmet'in ... deyar heyran
■ Koord: 38° 10' 3'' D, 27° 33' 39'' K
Balya ilçe - Balya - Balıkesir
1902hk 📖 : Balya Madeni
Y17 📖 : Palaía [ Yunanca "eski?" ]
1530t 📖 : Balya (idari bölge)
■ Strabon (yeri bilinmeyen) Andeira ile bu yer arasında 26 km uzunluğunda yer altı mağarası olduğunu belirtir. SN
■ © 14.10.1837 Saruhan sancağında çadırlarda oturan Cabbarlı aşiretinden bazı kimseler Biga sancağının Balya kazasında bulunan Arablı aşiretinden Hacı Pehlivan oğlu Halil ile zevcesini katl ve altı hanenin emval ve eşyalarını gasp eylediklerinden... deyar heyran
■ Koord: 39° 44' 58'' D, 27° 34' 39'' K
Darkale mahalle - Soma - Manisa
1487a 📖 : Tarxala / Darxala [ Yunanca traxoula ]
■ 16. yy’da Darxala adıyla kaza idi. SN
■ © 31.10.1669 Hüdavendigar sancağının Mihalıçcık, Seferihisar, Bergama, Atranos, Tarhala, Söğüd, Karahisar-ı Nallı, Göynük, Kızılca Tuzla ve İnegöl nahiyelerinde ... deyar heyran
■ Koord: 39° 9' 40'' D, 27° 35' 52'' K
Sobuca mahalle - Koçarlı - Aydın
1848z 📖 : Sobuca
■ © 27.11.1848 Aydın sancağında Sobuca kazasındaki Fersah, Carik ve Narinceli aşiretlerinin... deyar heyran
■ Koord: 37° 45' 46'' D, 27° 40' 47'' K
Hisaralan mahalle - Balya (Şamlı bucağı) - Balıkesir
1838z 📖 : Hisaralanı
■ © 28.08.1838 Balya Maden-i Hümayunu kazası dahilinde Hisaralanı denilen mahalde iskan olunan Haremeyn-i Şerifeyn yörükanından Sultan Cemaati Aşireti'nden Hacı İbrahim'in yaptırdığı camiin... deyar heyran
■ Koord: 39° 53' 44'' D, 27° 50' 39'' K
Orhaniye mahalle - Koçarlı - Aydın
1894z 📖 : Orhaniye
■ © 20.06.1894 Aydın vilayeti Çine kazasının Bungeldik adlı mahallinde iskan edilmiş olan, Çakal aşiretinden teşkil edilen karyeye Orhaniye adı verilmesi. deyar heyran
■ Koord: 37° 43' 40'' D, 27° 50' 59'' K
Kızılpınar mahalle - Çerkezköy - Tekirdağ
1901z 📖 : Kızılpınar
■ © 23.08.1901 ... , Çorlu'nun Kızılpınar karyesinden Kürdoğlu Mehmed'in Kırkkilise'de küreğe konulması ve bazı şahısların yakalanmaları için yapılan tebligat. deyar heyran
■ Koord: 41° 16' 4'' D, 27° 57' 57'' K
Bereket mahalle - Çine - Aydın
1886z 📖 : Bereket
■ © 23.06.1886 Aydın vilayeti Palamut nahiyesinde Arpaderesi nam mahalde iskan edilen Karayağcı (03.08.1886 Karabağcı) aşiretince kurulan karyeye Bereket adı verilmesi. deyar heyran
■ Koord: 37° 42' 1'' D, 28° 5' 0'' K
Beydağ ilçe - Beydağ (Beydağı bucağı) - İzmir
1946 📖 : Beyköy
1467t 📖 : Balyanbolu
Y535 📖 : Palaiópolis [ Yunanca "eskişehir" ]
■ Eski adı Yunanca Palaiopolis, Türkçede Balyambolu/Balyanbolu'ya dönüşmüştür, Beydağ yeni verilmiş isim. Nezih Aytaçlar
■ © 15.08.1804 Aydın sancağı dahilinde Balyanbolu nahiyesinin Tasahorya ve tevabii karyesi Ankara mirlivasına has olarak Ankara beytülmal mukataasına merbut olduğundan... deyar heyran
■ Koord: 38° 5' 9'' D, 28° 12' 39'' K
Erikli mahalle - Beydağ (Beydağı bucağı) - İzmir
1928 📖 : Erikli
Eski adı: Tasavra
1467t 📖 : Tasaxorya [ Yunanca tesseraxoria? "dörtköyler" ]
■ © 15.08.1804 Aydın sancağı dahilinde Balyanbolu nahiyesinin Tasahorya ve tevabii karyesi Ankara mirlivasına has olarak Ankara beytülmal mukataasına merbut olduğundan,... deyar heyran
■ Evliya Çelebi Seyahatnamelerinde bu köyden Tasahorya diye "kiremit örtülü mamur ve kârgir yapı 500 hanelerdir. 1 camii, 3 mescidi, 1 işlemez hamamı, 1 mamur hanı ve 7 dükkânı var, İrem gibi bir şirin beldedir. Bütün ağaçlarına üzüm asmaları sarılıp her birinden beşer onar katır yükü sulu üzümü, iri, kırmızı ve yemesi hoş kirazı olur." sözleri ile bahseder. Utku Oziz
■ Koord: 38° 3' 49'' D, 28° 14' 11'' K
Gördes ilçe - Gördes - Manisa
1530t 1876a 📖 📖 : Gördus / Gördos
■ © 13.01.1698 Kütahya sancağı avarız ve bedel-i nüzulü cemine memur Şehsuvar Ağa'nın eşkiya tarafından soyulduğuna dair Denizli, Gördos ve Simav kadıları ... © 13.08.1819 Balıkesir'deki panayırdan avdet eden dört tüccarın önüne Tokmaklı Kırı nam mahalde çıkarak emvallerini gasbeden hırsızların Çepni Aşireti'nden oldukları deyar heyran
■ Koord: 38° 55' 58'' D, 28° 17' 25'' K
Nazilli ilçe - Nazilli - Aydın
1876a 📖 : Nazillükestel
1665 📖 : Nazli / Nazilli
■  15. ve 16. yy’lara ait tahrirlerde kaydına rastlanmaz. Adının kaynağı muğlaktır. Osmanlıca «nazil» `nüzul eden, konan` sözcüğünden, `göçerler konağı` anlamı düşünülebilir. SN
■ © 09.06.1685 Aydın livasında Nazilli ve Gedüs ve tevabii mukataasından ... © 16.11.1849 Aydın'ın Nazilli kazası'ndaki Harezm [Horzum] aşiretlerinden Hasan'ı Feyzullah oğlu Hasan Ali'nin... deyar heyran
■ Koord: 37° 54' 43'' D, 28° 19' 8'' K
Derebaşı mahalle - Nazilli - Aydın
1861z 📖 : Derebaşı
■ © 13.05.1861 Aydın'ın Nazilli kazasına bağlı Derebaşı köyünden Hacı Hüseyin'in evini soyan ve zevcesi kendisini yaralayan aynı köyden Mehmed, Kuşçu Aşireti'nden Mehmed ve Kütahyalı Ali Mülazım'ın müebbeden Rodos'ta vaz-ı kürek olunmaları. deyar heyran
■ Koord: 38° 6' 44'' D, 28° 21' 39'' K
Bayındır mahalle - Nazilli - Aydın
1854z 📖 : Bayındır (idari bölge) [ Türkçe "aş." ]
■ © 14.09.1854 Aydın Bayındır kazasında (10.02.1857 Aydın'ın Bayındır nahiyesinde) haymenişin Tahtacı Aşireti'nden Karaoğlanoğlu Mustafa'nın Ödemiş kazasından ... deyar heyran
■ Koord: 37° 59' 17'' D, 28° 22' 36'' K
Tokmaklı mahalle - Köprübaşı (Borlu bucağı) - Manisa
1819z 📖 : Tokmaklı Kırı
■ © 13.08.1819 Balıkesir'deki panayırdan avdet eden dört tüccarın önüne Tokmaklı Kırı nam mahalde çıkarak emvallerini gasbeden hırsızların Çepni Aşireti'nden oldukları deyar heyran
■ Koord: 38° 42' 11'' D, 28° 27' 15'' K
Sandal mahalle - Kula - Manisa
1712z 📖 : Sandal
Eski adı: Satala?
■ Geç Roma dönemi kaynaklarında anılan Satala kenti olması muhtemeldir. Antik Çağ’da Frigya Katakekaumene bölgesinin başlıca dini merkezi idi. SN
■ © 13.03.1712 Kütahya Sancağı'nın Kula Kazası'ndaki Sandal Karyesi'ndeki Şeyh İbrahim mezrasına Nasuh Camii mütevellisi ... deyar heyran
■ Koord: 38° 34' 42'' D, 28° 34' 23'' K
İncesu mahalle - Kula - Manisa
1730z 1928 📖 📖 : Gölde
Y-100~b 📖 : Góloida/Kólida [ Anadolu Dilleri ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Manisa-Kula Rumları 19. yy sonunda genellikle Türk dilli iken Göldelilerin arkaik bir Yunan lehçesi konuştuğu belirtilir. 23 Nisan Ay’Yorgi Panayırı ünlüymüş. SN
■ © 02.10.1730 Kula kasabasında Mehmet Çavuş'a Kütahya'da Germiyanoğlu Evkafı'ndan Gölde karyesi mültezimliğinin itası © 28.04.1706 Simav kazası karyelerine göçen on bin kadar Kürd ve Türkmen taifelerinin ahali hudutlarına, bahçelerine ziyanları dokunduğundan menedilmesi... deyar heyran
■ 1891'de burayı ziyâret eden K. Buresch köyde sâdece bir kaç yaşlı kadının konuştuğu bir dili keşfettikten sonra 15 kelimesini kaydetmiştir. 19. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Manav
■ Koord: 38° 35' 32'' D, 28° 37' 18'' K
Kula ilçe - Kula - Manisa
Y1308 📖 : Kula [ Türkçe "kule" ]
Y813 📖 : Opsíkion (idari bölge) [ Latince obsequium "maiyet" ]
■ Arapça veya Türkçeden alıntı olan κουλᾶς (`kule`) sözcüğü Bizans askeri terminolojisinde 11. yy’dan itibaren kullanılır. 7. yy’da kurulan Opsikion ( < Latince «obsequium» `maiyet`) askeri eyaletinin merkezi olan kasabanın 13. yy’da ’Kula’ olarak adlandırıldığını Bizans tarihçisi Paxymeres bildirir. SN
■ Yüksek (iki katlı) bağ evlerine Rumlar Türkçe kule'den uyarlanmış 'koula' adını verirlerdi. Yörede halâ bu yapılardan vardır. Belirli bir yeri belirtmek için kullanılırken, orada gelişen yerleşimin adına dönüşmüş olabilir. Tankut Beygu
■ © 22.06.1665 Kütahya sancağının Uşak, Eğrigöz, Gököyük, Simav, Şeyhlü, Gedos, Kula, Altuntaş ve Lazkiye nahiyelerinde ... deyar heyran
■ Koord: 38° 32' 44'' D, 28° 38' 57'' K
Ortakçı mahalle - Buharkent (Çubukdağı bucağı) - Aydın
1886z 📖 : Ortakçı
■ © 10.08.1886 Aydın'da yaylalarına iskan edilen Tahtacı Aşireti aleyhine açtıkları davanın şer-i şerife uygun olduğuna dair Ortakçı karyesi ahalisinin gönderdikleri arzuhalin takdimi. deyar heyran
■ Koord: 37° 58' 22'' D, 28° 43' 16'' K
Şehirlioğlu mahalle - Selendi - Manisa
1726z 📖 : Şehirli (aş.)
■ © 22.06.1726 Simav'da sakin göçebe taifesinden Çepni Cemaati'nin Şehirli Cemaati ile davaları olup ... deyar heyran
■ Koord: 38° 47' 54'' D, 28° 50' 13'' K
Kınık mahalle (Akdağ bağ) - Simav - Kütahya
1799z 📖 : Kınık
■ © Tarih:09/Z /1213 (Hicrî) Kütahya'nın Altıntaş nahiyesine tabi Kınık karyesi ahalisinin mezruatını hayvanlarına yediren Kaçar Cemaati'nden Çömelek mahallesi aşiretinin taaddiyatlarının men'i ... deyar heyran
■ Koord: 39° 11' 35'' D, 28° 51' 39'' K
Selendi ilçe - Selendi - Manisa
1665 📖 : Selendi / Selinti (başka yer)
Y-100~ Y-100~: Silándos (başka yer) [ Anadolu Dilleri ]
■ İlçeye adını veren esas Selendi şimdiki Karaselendi köyüdür. SN
■ © 26.05.1670 Kütahya sancağına aid 1080 senesi sürsat bedelini toplamaya memur Şaban Ağa'nın, Selendi kasabası ahalisinden ... deyar heyran
■ Koord: 38° 44' 38'' D, 28° 51' 56'' K
Simav ilçe - Simav - Kütahya
1484 📖 : Simav (başka yer)
Y17 Y535 📖 📖 : Sanáos / Synaós (başka yer) [ Anadolu Dilleri ]
■ Daha önce Çaysimav mevkiinde olan ilçe merkezi 1920 dolayında Çavdır köyü yakınındaki yeni araziye taşınmıştır. SN
■ 1118 Hicri (M 1707): Simav kazası karyelerine göçen on bin kadar Kürd ve Türkmen taifelerinin ahali hudutlarına, bahçelerine ziyanları dokunduğundan menedilmesini ve şikayeti havi ilam. deyar heyran
■ Koord: 39° 5' 22'' D, 28° 58' 45'' K
Uyanık mahalle - Sarayköy - Denizli
1890hk 📖 : Caber [ Türkçe "aş." ]
■ Daha önce Adana ve Halep illerinde kışlayıp yazları Ege bölgesinde dek talan eden Caber aşiretinin bir bölümü 18. yy başlarında İç Ege bölgesinde zorunlu iskana tabi tutulmuştur. SN
■ Tarsus Sis etrafında bulunan Türkmen taifesinin Caber cemaatinden ve göçebe takımından olan taifenin kış günlerinde Saruhan ve Aydın, yazın Karahisar taraflarına gelip hayvanlarıyla mezruata zarar verdiklerinden... (1112 Hicrî) deyar heyran
■ Koord: 37° 57' 11'' D, 28° 59' 7'' K
Karacahisar belediye - Simav - Kütahya
1730z 📖 : Karacalar
■ © 02.10.1730 Kütahya sancağında Simav nahiyesinde Karacalar karyesi ... deyar heyran
■ Koord: 38° 57' 3'' D, 28° 59' 39'' K
İmranlar köy - Simav (Dağardı bucağı) - Kütahya
1835z 📖 : İmranlar
■ © Gömlek No:16214 Kütahya sancağı Şeyhlü kazası İmranlar mezrası Horzum aşiretine bağlı Bardakcı aşireti temettuat defteri. deyar heyran
■ Koord: 39° 28' 18'' D, 29° 1' 5'' K
Karacaali mahalle - Gemlik - Bursa
1604 📖 : Karacaali
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 1603-04 tarihli devşirme kayıtlarında Hıristiyan köyü olarak anılır. SN
■ © 09.05.1899 Gemlik civarında Karacaali karyesinde sakin sabıkalı Kürt Abdurrahman ve arkadaşları Şeyho, Süleyman ve Hüseyin'in halka zarar vermelerine ve inzibatı yok etmelerine meydan verilmemesi. deyar heyran
■ Koord: 40° 28' 45'' D, 29° 4' 0'' K
Küçükkumla mahalle - Gemlik - Bursa
1928 📖 : Kç. Kumla
1720z 📖 : Kç. Kumlu
■ © Gemlik kazasında Küçükumlu karyesinden Türkmenhacılı Cemaati'nden .... (1133 Hicri) deyar heyran
■ Eskiden köydü. Fakat köy yerinin sahile doğru büyümesi ile köye çok sayıda yazlık konut inşa edilmiş, köy hızlı bir şekilde büyümüş ve belediye teşkilatının kurulması ile kasaba olmuştur. Berkay
■ Koord: 40° 28' 40'' D, 29° 7' 22'' K
İshaklar mahalle - Harmancık - Bursa
1703z 📖 : İshaklar
■ © 18.01.1703 Kütahya sancağında Simav nahiyesinde İshaklar karyesinde iki bin akça ve Değirmen karyesinde ... deyar heyran
■ Koord: 39° 37' 41'' D, 29° 8' 8'' K
Kestel belediye - Simav - Kütahya
1776z 📖 : Kestel [ Yunanca kástellos "hisar" ]
■ © 25.09.1776 Simav'da Cenge nahiyesinde Kestel karyesinde Halvet civarında Karabaş Derviş Hacı Hasan Camii'ne imam tayini. deyar heyran
■ Koord: 39° 9' 5'' D, 29° 12' 43'' K
Alınören köy - Hisarcık - Kütahya
1679z 📖 : Alınviran
■ © 28.06.1679 Simav kazasına tabi Çengi nahiyesinde Alınviran karyesinde vaki Şeyh Kara Çiftliği denilen zaviyenin mutasarrıfı olan Şeyh Beşir tarafından ... deyar heyran
■ Koord: 39° 10' 4'' D, 29° 14' 55'' K
Halifeler köy - Hisarcık - Kütahya
1776z 📖 : Halfet
■ © 25.09.1776 Simav'da Cenge nahiyesinde Kestel karyesinde Halfet civarında Karabaş Derviş Hacı Hasan Camii'ne imam tayini. deyar heyran
■ Koord: 39° 10' 23'' D, 29° 15' 32'' K
Şeyhler belediye - Hisarcık - Kütahya
1776z 📖 : Şeyhahmed Vakfı
Alevi-Türk yerleşimi
■ © 20.09.1776 Simav kazasına tabi Cenge nahiyesinde Elenviran köyünde Şeyh Ahmed Vakfı Mezraası'na, ... deyar heyran
■ Koord: 39° 10' 59'' D, 29° 19' 59'' K
Değirmen köy - Gediz - Kütahya
1703z 📖 : Değirmen
■ © 18.01.1703 Kütahya sancağında Simav nahiyesinde İshaklar karyesinde iki bin akça ve Değirmen karyesinde ... deyar heyran
■ Koord: 39° 7' 12'' D, 29° 20' 33'' K
Gediz ilçe - Gediz - Kütahya
1665 1912h 📖 📖 : Gedos / Gedüs (başka yer)
Y17 📖 : Kádoi akk. Kadoús (başka yer) [ Anadolu Dilleri ]
■ 1970 depreminde büyük ölçüde yıkıldıktan sonra sonra yeni yerde inşa edilmiştir. Eski Gediz kentinin adını aldı. SN
■ © 22.06.1665 Kütahya sancağının Uşak, Eğrigöz, Gököyük, Simav, Şeyhlü, Gedüs, Kula, Altuntaş ve Lazkiye nahiyelerinde ... deyar heyran
■ Koord: 38° 59' 34'' D, 29° 23' 25'' K
Kılıç köy - Çiftlikköy (Kılıç bucağı) - Yalova
E1902 📖 : Kılıç
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 20. yy başında 500 Ermeni nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. Eski haritalarda buraya yakın görünen Çağşak köyünün yerini tespit etmek mümkün olmadı. SN
■ Kocaeli vilayetinin Yalakabad kazasına bağlı Şağşak ve Kılıç karyelerinde sakin Ermeni ve Rum zimmilerin her sene kiraz mevsiminde beşer yüz çeki odun keserek istenilen iskeleye indirmek şartıyla hıdemat-ı şakka ve yave cizyelerinden muaf olduklarına dair ellerinde ferman var iken (1672) deyar heyran
■ Ermeniler köyü terk ettikten sonra Yunanistan (veya Bulgaristan?) göçmeni Türkler tarafından iskan edilmiştir. metonio
■ Koord: 40° 38' 3'' D, 29° 23' 36'' K
Uşak il - Uşak Merkez - Uşak
1520t 📖 : Uşak [ Türkçe "küçük?" ]
Y535 📖 : Temenouthyrai [ Yunanca "tapınak kapıları" ]
■ Evliya Çelebi’nin değindiği ’uşşak’ (`aşıklar`) açıklaması edebi bir espri kabul edilmelidir. Bilge Umar’ın önerdiği Bizans’ın askeri vilayetlerinden biri olan Opsikiôn’dan > *Obsikion > *Uvşık > Uşak evrimi uzak olasılıkla mümkün görünse de Opsikion eyaleti merkezi 13. yy’da burası değil Kula kasabası idi. SN
■ Evliya Çelebi (1665) Kütahya sancağının Uşşak, Eğrigöz, Gököyük, Simav, Şeyhlü, Gedüs/Gedos, Kula, Altuntaş ve Lazkiye nahiyelerinde ... deyar heyran
■ ".. A very large proportion of the tribal names can be found also on the map of Asia Minor as village names, presumably denoting places where tribes or portions of tribes have settled. Examples are Baindir, Ushak, Odemish, Kenger, Tourgoutlou, and many others." Ref: F.W. Hasluck "Heterodox Tribes of Asia Minor, The Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol.51, pp. 310-342, 1921. ilkaytalu
■ Uşaklı Helenlerin bir kısmının Selânike bir kaç km uzaklıktaki Efkarpia köyünde iskân edildiği bilinmektedir. Manav
■ Koord: 38° 40' 23'' D, 29° 24' 20'' K
Hamitabat mahalle (Tunçbilek bağ) - Tavşanlı - Kütahya
1900z 📖 : Hamidabad [ Türkçe "(Abdül)hamit kasabası" ]
■ © 10.09.1900 Kütahya sancağına bağlı Tavşanlı nahiyesinde iskan edilen Kazak muhacirleriyle Kızıl Keçili Aşireti'nin teşkil ettikleri karyenin, Hamidabad namıyla tesmiyesi. deyar heyran
■ Koord: 39° 39' 11'' D, 29° 29' 39'' K
Kızılcasöğüt belediye - Banaz - Uşak
1852z 📖 : Kızılcasöğüt
1520t 📖 : Kızılcaşehir
■ © Kütahya'ya tabi Banaz kazasının Kızılcasöğüd köyü civarında sakin Özbekli ve Karalçi aşiretine mensup erkek nüfusun içinde 1267[1851] senesi Eylül başından 1268[1852] senesi Ağustos sonuna kadar doğan ve ölenlerin... deyar heyran
■ Koord: 38° 39' 8'' D, 29° 39' 59'' K
Macun mahalle - Elmalı - Antalya
1928 📖 : Macun
■ Gömlek No:10579 Teke sancağı, Mortan Aşireti, Macunlu Mahallesi temettuat defteri. deyar heyran
■ Koord: 36° 50' 24'' D, 29° 52' 8'' K
Yukarıkuzfındık mahalle - İnönü - Eskişehir
1887z 📖 : Hocayadigâr
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ © 26.07.1887 Osmanpazarı muhacirlerinden olup Bozüyük'ün Kuzfındık Pınarı başında iskan olunan kırkiki haneden mürekkeb bir köyün teşkili ve İnönü nahiyesine bağlanması ve Hoca Yadigar adı verilmesi. deyar heyran
■ Koord: 39° 40' 41'' D, 30° 4' 18'' K
Altıntaş ilçe - Altıntaş - Kütahya
1919z 📖 : Kürtköyü
1282 📖 : Altuntaş (başka yer)
■ Altıntaş ilçe merkezi 1919’da Kürtköyü mevkiine taşındı. Asıl Altuntaş halen aynı isimle köydür. SN
■ © 22.06.1665 Kütahya sancağının Uşak, Eğrigöz, Gököyük, Simav, Şeyhlü, Gedos, Kula, Altuntaş ve Lazkiye nahiyelerinde ... © 26.01.1919 Kütahya'da Altıntaş nâhiyesi merkezinin Kürt köyüne nakli istid'asına dair. deyar heyran
■ Koord: 39° 3' 46'' D, 30° 6' 32'' K
KümbetAkpınar mahalle - İnönü - Eskişehir
1921h 📖 : Akpınar
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ © 18.02.1896 İnönü nahiyesi Kümbet karyesi ahalisine yemeklik ve tohumluk ihtiyaçlarını karşılamak üzere mahalli Ziraat Bankası şubesinden akçe ikraz olunması... deyar heyran
■ Koord: 39° 42' 51'' D, 30° 7' 12'' K
İnönü ilçe - İnönü - Eskişehir
1484 📖 : İnönü
■ İsmet İnönü soyadını 1921 yılında bu mevkide kazandığı muharabeden dolayı almıştır. SN
■ © 09.07.1742 Sultanönü, İnönü nahiyesi Soyler [?] karyesinde timara mutasarrıf Şaban oğlu Murad'ın mükerrer kılıç cemi nizama muhalif olduğu beyanıyla bazı ifadata dai... deyar heyran
■ Koord: 39° 48' 56'' D, 30° 8' 40'' K
Söğüt ilçe - Söğüt - Bilecik
1665 📖 : Söğüd
1487a 📖 : Bey Söğüdü
Y1231 : Thêbásion [ Yunanca ]
■ 15. ve 16. yy’lara ait tahrirlerde Söğüd kaza adı, Beğsöğüdü ise kaza merkezi olan kasabadır. Yunanca isim Türkçede «Sivad» veya «Sivas» biçimini verir. Söğüd adının bundan mülhem olması mümkün görünüyor. SN
■ © 31.10.1669 Hüdavendigar sancağının Mihalıçcık, Seferihisar, Bergama, Atranos, Tarhala, Söğüd, Karahisar-ı Nallı, Göynük, Kızılca Tuzla ve İnegöl nahiyelerinde ... deyar heyran
■ Koord: 40° 0' 53'' D, 30° 11' 0'' K
Aydınlar köy - Altıntaş - Kütahya
1727z 📖 : Balak
■ © 31.05.1727 Kütahya sancağının Balak nahiyesi ba-berat mutasarrıf olduğu zeametine Simav Voyvodası sabıkı Ahmed Ağa tarafından ... deyar heyran
■ Koord: 38° 59' 11'' D, 30° 13' 53'' K
Hacıyakup mahalle - Taraklı - Sakarya
1573t 📖 : Hacıyakup
1910h 📖 : Hacıyakup|Paşalar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Dört mahalleden oluşan köyün merkezmahallesi Paşalar adıyla anılır. SN
■ © 24.07.1908 Geyve'nin Taraklı nahiyesinde bulunan Şeyhoğlu, Alibalı (Karakadı), Hanhatun, Şemsipaşa, Hacıyakub ve Serrac mezraaları ile Han Hatun Vakfı'ndan olan hamamın evkaf-ı münderiseden olmaları hasebiyle gerekli işlemin yapılması. deyar heyran
■ Koord: 40° 25' 33'' D, 30° 25' 24'' K
Karacaşehir mahalle - Odunpazarı - Eskişehir
1796z 📖 : Karacaşehir
■ Kısmen Yörük yerleşimi
■ © 21.05.1796 Sultanözü sancağında İnönü nahiyesinde Karaağaç nam karyede Süleyman oğlu Mustafa ve Karacaşehir nahiyesinde Ağamal ve Türkmenbudak nam karyelerde Mehmed ve Ahmed oğlu Mustafa'dan kalma hasılatsız tımarların Ahmed oğlu Mehmed'e tevcih edildiği. deyar heyran
■ Köy halkı Kırşehir'den gelen Sünni Türkmenler ile Aydın taraflarından gelen Sünni Yörükler'den meydana gelmektedir. Mesut Turan
■ Koord: 39° 44' 21'' D, 30° 27' 22'' K
Kuyucak mahalle - Odunpazarı - Eskişehir
1784z 📖 : Kuyucak
Yörük yerleşimi
■ © 12.12.1784 Oynaş kazasında Sultan Şücaaddin Baba Zaviyesi evkafından Kuyucak karyesi besledikleri kovandan ... deyar heyran
■ Koord: 39° 31' 40'' D, 30° 33' 18'' K
Oynaş mahalle - Seyitgazi (Kırka bucağı) - Eskişehir
1784z 📖 : Oynaş
1484 📖 : Oynaşhisarı
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ © 12.12.1784 Oynaş kazasında Sultan Şücaaddin Baba Zaviyesi evkafından Kuyucak karyesi besledikleri kovandan ... deyar heyran
■ Koord: 39° 10' 15'' D, 30° 37' 42'' K
KargalıHanbaba mahalle - Hendek - Sakarya
1928 📖 : Kargalı Hanbaba
Ç1920~ 📖 : Han Hable
1487a 📖 : Kargalı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz/Besleney) yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ © 22.12.1863 Hendek Kazası'na muzaf Kargalar karyesinde iskan olunan Çerkez muhacirlerden ve Hane Kabilesi'nden maktulen vefat eden Mahmud'un katili Kürd Molla'nın verese ile muhakemesi. deyar heyran
■ Koord: 40° 46' 47'' D, 30° 39' 55'' K
HanKaraağaç mahalle - Han - Eskişehir
1796z 📖 : Karaağaç
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ © 21.05.1796 Sultanözü sancağında İnönü nahiyesinde Karaağaç nam karyede Süleyman oğlu Mustafa ve Karacaşehir nahiyesinde Ağamal ve Türkmenbudak nam karyelerde Mehmed ve Ahmed oğlu Mustafa'dan kalma hasılatsız tımarların Ahmed oğlu Mehmed'e tevcih edildiği. deyar heyran
■ Koord: 39° 15' 35'' D, 30° 47' 22'' K
Değirmendere köy - Afyon Merkez (Çobanlar bucağı) - Afyon
1904z 📖 : Umraniye
■ © 27.01.1904 Karahisar-ı Sahip Sancağı'nın Çobanlar karyesi civarında iskan edilen otuzsekiz hane Ahıska ve Cuma muhacirlerinin oluşturduğu köye Ümraniye adının verildiği. deyar heyran
■ Koord: 38° 37' 59'' D, 30° 47' 34'' K
Han ilçe - Han - Eskişehir
1924h 📖 : Husrevpaşa | Han
1530t 1793z 📖 📖 : Barçınlı / Barçınhanı [ Türkçe barçın "aş." ]
■ Osmanlı döneminde Barçınlu/Barçınlı adıyla kaza idi. Türkçe `ipek` anlamına gelen Barçın, Kütahya ve Bursa yöresinde bir cemaat adıdır. SN
■ 07.01.1800 Kütahya'da Barçin kazasında sakin Karabağ Aşireti ve Türkmenler... 17.12.1793 Kütahya eyaletinde Barçınlı kazasının Yanıkkışla mevkiinde oturan Musacalı aşiretinden Kalender ve Murtaza adlı şakiler... deyar heyran
■ Koord: 39° 9' 33'' D, 30° 51' 39'' K
Dorumlar mahalle - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1762z 📖 : Dorumlar / Torumlar [ Türkçe "yavrular, döller" ]
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ Gömlek No:10039 Finike kazası, Mortana Aşireti Torumlar (Dorumlar) Mahallesi temettuat defteri. deyar heyran
■ Koord: 37° 8' 17'' D, 30° 52' 55'' K
Akçapınar mahalle - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1926h 📖 : Kürtler | Akçapınar
■ 20. yy başında Yörük (Mortana) yerleşimi.
■ Köyde Kürtler ismini tasiyan sülaleler oldugu halde, yerel halk "Türkmen köyü" olduğunu ileri sürer. Manav
■ Gömlek No:10039 Finike kazası, Mortana Aşireti Torumlar (Dorumlar) Mahallesi temettuat defteri.© Gömlek No:18710 Hasha-i Bolvadin, Teke ve Hamid livalarında azeban ve yörükan-ı ekrad mukataaları, ... © 24.10.1762 Ber-vech-i malikane uhdesinde bulunan Teke sancağının Mortına ve tevabii cemaati Yürükan mukataasına ... © 15.09.1764 Anadolu'da Eğridere ve Elmalı nahiyesinde sakin ve Murtena cemaati demekle maruf yörükler öteye beriye dağılmakla ... © 23.03.1822 Teke sancağındaki kürtlerden Elmalı nahiyesinde kain Mortana Aşireti Yörükan Cemaati'nin yaylak ve kışlak ... deyar heyran
■ Koord: 37° 8' 51'' D, 30° 54' 15'' K
Gümüşova ilçe - Gümüşova - Düzce
1928 📖 : Kışla
1803z 📖 : Gümüşova (idari bölge)
■ 1940 dolayında Gümüşova bucağı teşkil edilerek Kışla köyü merkez yapılmıştır. SN
■ © 18.10.1803 Cihanbeyli Aşireti'nden İbrahim Ağa'nın koyunları çalınarak çobanını Gümüşova kazasından birinin katl ettiği halde mahkeme adalet göstermediğinden sadrazam huzurunda murafaalarının yapılmasına dair. deyar heyran
■ Koord: 40° 50' 52'' D, 30° 56' 14'' K
Abdurrahmanlar mahalle - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1928 📖 : Abdurrahmanlar
■ 20. yy başında Yörük (Mortana) yerleşimi.
■ Gömlek No:10584 Teke Kaymakamlığı, Murtana Aşireti, Abdurrahmanlar Mahallesi temettuat defteri. deyar heyran
■ Koord: 36° 59' 22'' D, 30° 56' 20'' K
Aşağıkocayatak mahalle - Serik - Antalya
1928 📖 : Taife aş. [ Türkçe taife "aşiret, cemaat" ]
1762z 📖 : Murtana (idari bölge) [ Kürtçe/Türkçe Murtan "aş." ]
■ 20. yy başında Yörük (Mortana) yerleşimi.
■ Kocayatak, Kozağaç, Dikmen, Çakallı köyleri ile Aksu ilçesinin bir bölümünü içeren Murtana bölgesi, 1850 yılına ait Devlet Salnamesinde `Murtana namı diğer Kürt aşireti` adıyla kaza statüsünde görülür. Halen Murtana cemaatinin `Yörük` olduğu iddia edilmektedir. SN
■ © Gömlek No:18710 Hasha-i Bolvadin, Teke ve Hamid livalarında azeban ve yörükan-ı ekrad mukataaları, ... © 24.10.1762 Ber-vech-i malikane uhdesinde bulunan Teke sancağının Mortına ve tevabii cemaati Yürükan mukataasına ... © 15.09.1764 Anadolu'da Eğridere ve Elmalı nahiyesinde sakin ve Murtena cemaati demekle maruf yörükler öteye beriye dağılmakla ... © 23.03.1822 Teke sancağındaki kürtlerden Elmalı nahiyesinde kain Mortana Aşireti Yörükan Cemaati'nin yaylak ve kışlak ... deyar heyran
■ Koord: 36° 54' 35'' D, 30° 57' 28'' K
Çifteler ilçe - Çifteler - Eskişehir
1714z 📖 : Çifteler?
1500~ 📖 : Çıfıtlar [ Türkçe "Yahudiler" ]
Y952 📖 : Kabórkeion [ Anadolu Dilleri ]
A870 📖 : Hısn el-Yahûd [ Arapça "Yahudi kalesi" ]
■ 10. yy’da Bizans ordusunun seferde içtima yerlerinden (aplekton) biri olarak anılır. Hısn el-Yahûd ve Çıfıtlar adının gerekçesi hakkında bilgi yoktur. SN
■ © 25.11.1714 Hüdavendigar sancağında Seferihisar nahiyesinde Çifteler namındaki köyde ... deyar heyran
■ Koord: 39° 22' 57'' D, 31° 2' 20'' K
Gedikevi köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1838z 📖 : Gedikevi
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Boynuyoğun) yerleşimi
■ © 12.01.1838 Hanbarçın kazasında Boynuyoğunlu Aşireti'nin iskan edildiği Gedikevi karyesindeki Sarıoğlu Ömer Bey Camii... deyar heyran
■ Koord: 39° 8' 37'' D, 31° 3' 14'' K
Serik ilçe - Serik - Antalya
1926h 📖 : Serik | Kökez
1890hk 📖 : Kökez | Şevketiye
1665 📖 : Serik (idari bölge) [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Serik veya Serek kaza adı 16. yy’dan itibaren kaydedilmiştir. Eski kaza merkezinin antik Selge (şimdiki adı Zerk) kasabası olması ve Serik adının doğal ses evrimiyle Selge’den türemiş olması muhtemel görünmektedir. ■ İlçe merkezi olan kasaba 1880’lerde Kökez adı verilen mevkide Tesalya muhacirleri ile iskân edildi ve Şevketiye adı verildi ise de Kökez adı daha yaygın olarak kullanıldı. 1920 civarında Serik ilçe merkezi buraya taşındı. SN
■ © 26.03.1732 Karahisar-ı Teke civarındaki Serk taifesi ötedenberi şekavetle meluf olduklarından ve tenkillerine memur edilen Alanya Mutasarrıfı İbrahim Paşa İran seferine memur olmağla bunların şakavetleri ziyadeleştiğinden... © 13.06.1771 Kışın Teke yazın Beyşehir sancağında haymenişin olan Serk taifesi eşkıyasının tutulup hapsedilmesi ve şeran ashab-ı hukuk ile mürafaaları icra olunarak ihkak-ı hak edilmesi... deyar heyran
■ Eskiyörük yörükleri yoğundur. hsn
■ Koord: 36° 54' 57'' D, 31° 5' 49'' K
Balçıkhisar mahalle - Mahmudiye - Eskişehir
1914hk 📖 : Balçıkhisar
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 18.yüzyılın sonunda Urfa Suruç’tan göçen nüfus resmiyete göre Karakeçili Türkmenleri olup halk arasında ‘Kürt’ olarak tanımlanırlar. SN
■ © 28.06.1841 Kütahya kazasında Sultançiftliği'nde sakin Şeyhan Abbas cemaati vergi ve aşarını muntazaman tediye ettikleri [düzgün verdikleri] halde aşiret beyi Alişan Bey[Cihanbeyli Aşireti Reisi Alişan Bey] tarafından tezyik edildiklerinden şikâyeti havi tahrirat. deyar heyran
■ Koord: 39° 35' 6'' D, 31° 6' 0'' K
Hamzahacılı köy - Emirdağ - Afyon
1840z 📖 : Hamzahacılı
Türkmen yerleşimi
■ © 04.03.1840 Esbkeşan'da Hamza Hacılı köyünde aşiret beyi Müstecab oğlu Ahmed Bey'in Kastamonu'ya sürgün edilmesi. g.tt deyar heyran
■ Köy Bozulus Türkmenler'i tarafından kurulmuştur. Bozulus Türkmenler'i tarihte Akkoyunlu Devleti'ni kuran bir Türkmen Oymağı olarak bilinir. Günümüzde Bozulus, Musacalı ve Morcalı Türkmenler'i beraber yaşamaktadır. Alparslan Kartal
■ Koord: 39° 2' 32'' D, 31° 17' 36'' K
Paşakadın mahalle - Sivrihisar (Kaymaz bucağı) - Eskişehir
1894z 📖 : Burhanettin
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi. Kırım veya Volga Tatarı/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Sultan Abdülhamit’in oğlu Şehzade Burhaneddin onuruna 23.01.1894 tarihinde adlandırılmıştır. SN
■ © 23.01.1894 Sivrihisar kazasında iskan olunan muhacirin karyelerinden birinin isminin hilafet penahiye izafetle Hamidiye, diğerlerinin ise Ümraniye ve İcadiye ve Burhaneddin olarak isimlendirilmesi.(Ankara 2) deyar heyran
■ Koord: 39° 29' 18'' D, 31° 19' 41'' K
Çandır mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1928 📖 : Hamidiye
1914hk 📖 : Çandır Köprü
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Ünlü Çandarlı vezir sülalesinin buralı olduğu rivayet edilir. SN
■ 23.01.1894 Sivrihisar kazasında iskan olunan muhacirîn karyelerinden birinin isminin hilafetpenahiye izafetle Hamidiye, diğerlerinin ise Ümraniye ve İcadiye ve Burhaneddin olarak isimlendirilmesi.(Ankara 2) deyar heyran
■ Koord: 39° 15' 18'' D, 31° 21' 25'' K
Karapınar belediye - Sultandağı - Afyon
1928 📖 : Karapınar Türkmen
1726z 📖 : Karapınar
■ © 28.08.1726 Akşehir Miralayı Ömer'in İshaklı Nahiyesi'ne tabi Akkoyunlu Karapınar karyesi ve tevabii timarı hakkında... deyar heyran
■ Koord: 38° 42' 7'' D, 31° 25' 46'' K
Manavgat ilçe - Manavgat - Antalya
1926h 📖 : Kürd Damları
1914hk 📖 : Pazarcık / Pazarcı
1571 📖 : Manavğad + Düşenbe (idari bölge) [ Türkçe düşenbe "pazartesi" ]
1876a 📖 : Düşenbe (nahiye)
E1199 📖 : Manavğad (neh)
■ Manavgat Nehri adını muhtemelen bugünkü Akseki-Kepez mevkiinde olup 6. yy’dan itibaren Notitia’larda zikredilen Manaua kasabasından alır. Yörenin eski yerli halkına Manavlu adı verilir ve `Akseki tarafından geldikleri` rivayet edilir. ■ En erken 1199’da Ermenice bir kaynakta görülen +ğat ekinin anlamı belirsizdir. Osmanlı döneminde nehrin batı yakası Manavgat nahiyesi/kazası, doğu yakası ise Düşenbe nahiyesi idi. ■ Bugünkü ilçe merkezi, Manavgat köprüsü kenarındaki Pazarcık mevkiinde kuruldu. SN
■ © 03.07.1818 Manavgat kazası dahilinde iskan edilen Karahacılı ve Eski Yörükan cemaatları Yenişehir sancağı dahilinde Dumanlı dağlarında yaylayıp Ayas ismindeki mahallerde güzleyip Teke Köprüsü civarında kışlaklarında bulundukları zaman her tarafta memleket ayanı fazla tekalif ve aidat talebiyle tazyik ettiklerinden men‘i hakkında. deyar heyran
■ Koord: 36° 47' 8'' D, 31° 26' 34'' K
Tipi mahalle - Akşehir - Konya
1912hk 📖 : Tepe
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ © Konya Ilı Akşehir İlçesi Tuzlukçu Bucağının Ortatıpi Köyüne bağlı Tipi ve Göçmen mahallelerinin bu köyden ayrılarak (Tipi) adiyle bağımsız bir köy haline getirilmeleri 13/3/1946 gününde onanmıştır. [RsGz: 6269] deyar heyran
■ Koord: 38° 27' 50'' D, 31° 30' 10'' K
Ortaköy mahalle - Akşehir - Konya
1730z 📖 : Ortaköy
■ © 02.10.1730 Akşehir'e tabi Ortaköy karyesi ahalisinin ağnam rusumu hakkında şikayetleri. deyar heyran
■ Koord: 38° 27' 32'' D, 31° 30' 41'' K
Yaşarlar mahalle - Akşehir - Konya
1926h 📖 : Kürtköy
■ © 12/7/1954 den itibaren Konya Vilâyeti Akşehir Kazası Tuzlukcu Nahiyesine bağlı Kürt Köyü aynı kazanın merkez nahiyesine bağlanmışdır. deyar heyran
■ Koord: 38° 24' 42'' D, 31° 31' 2'' K
Sivrihisar ilçe - Sivrihisar - Eskişehir
1484 📖 : Sivrihisar
A1275 📖 : Sibrihisar
Y250y Y610 📖 📖 : Spaleía [ Yunanca "çardaklar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Pessinus/Balahisar’ın Ortaçağ’da ikinci plana düşmesi üzerine önem kazanan bir kenttir. İslam coğrafyacısı Zekeriya el-Kazvini Asar-ül Bilad ve Ahbar-ül İbad’da Sivrihisar adını anar. Cuinet’ye göre 19. yy sonlarında 7000 İslam ve 4000 Ermeni nüfusu vardı. Krikor Der-Hovhannesyan'ın History of the Armenians of Sivrihissar adlı 700 sayfalık eseri 1965'te Beyrut'ta yayımlanmıştır. SN
■ © 20.06.1602 Hüdavendigar livasında Sivrihisar Kadısı Şecaeddin, Ankara livasında Taç Kadısı Mahmud ve Biga Ezinepazarı Kadısı Muhiddin'in ... deyar heyran
■ Koord: 39° 27' 4'' D, 31° 32' 9'' K
Kargalı mahalle - Yunak - Konya
1924h 📖 : Kargalı
Türkmen (Sarıkeçili) yerleşimi
■ © 15.01.1960 Afyon'un Ayrıtepe, Sıram, Kargalı ve Cebrail köylerinin, Konya'nın Yunak ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Koord: 38° 44' 4'' D, 31° 34' 7'' K
Sıram mahalle - Yunak - Konya
1924h 📖 : Sıram
Türkmen (Sarıkeçili) yerleşimi
■ © 15.01.1960 Afyon'un Ayrıtepe, Sıram, Kargalı ve Cebrail köylerinin, Konya'nın Yunak ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Koord: 38° 43' 12'' D, 31° 35' 50'' K
Aşağıpiribeyli köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖 : Piribeyli aş.
Türkmen yerleşimi
■ Halkının Kürt kökenli olduğu söylenir. SN
■ © Cihanbeyli'nin Aşağı Piribeyli karyesinde Hacı Süleyman Bey Camii Vakfı ve defterde adı geçen diğer vakıfların hitabet cihetlerinin tevcihi. a.g.y.tt deyar heyran
■ Koord: 38° 55' 27'' D, 31° 35' 55'' K
Cebrail mahalle - Yunak - Konya
1924h 📖 : Cebrail
Türkmen (Sarıkeçili) yerleşimi
■ © 15.01.1960 Afyon'un Ayrıtepe, Sıram, Kargalı ve Cebrail köylerinin, Konya'nın Yunak ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Koord: 38° 41' 38'' D, 31° 36' 54'' K
Tuzlukçu ilçe - Tuzlukçu - Konya
1708z 📖 : Üründüz | Tuzlukçu [ Türkçe ürün düz "ak ova" ]
■ Yukarı mahalle Karakeçili, Aşağımahalle Avşar Türkmenidir. 1929’da Aşağı ve Yukarı Tuzlukçu köylerinin birleşmesiyle nahiye merkezi oldu. 1991’de ilçe oldu. SN
■ © 18.07.1708 Akşehir sancağı has köylerinden Örndüz/Ürndüz nam-ı diğer Tuzlukcu köyü sınırındaki otlak çayırlığa... deyar heyran
■ Koord: 38° 28' 34'' D, 31° 37' 37'' K
Babadat mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 : Babadat
1703z 📖 : Babadavud
Y150 Y610 📖 📖 : Germa [ Anadolu Dilleri ]
Manav yerleşimi
■ © 30.05.1703 Hüdavendigar sancağı Seferihisar nahiyesine tabi Babadavud karyesindeki ... deyar heyran
■ Koord: 39° 31' 57'' D, 31° 37' 43'' K
Piribeyli mahalle - Yunak - Konya
1968 📖 : Piribeyli yk.
1782z 📖 : Pîrebadıllı (aş.) [ Kürtçe/Türkçe "aş." ]
Türk yerleşimi
■ © 18.01.1721 Erzurum Valisi'ne Rakka Mukataatı mülhekatından Erzurum'da olan tavaif iskanlarından Badıllı, Merkat ve Mevdanlı Ekradı (Kürdi) cemaatleri ve bazı tavaif-i Türkmen perakendelerinin malları tahsili hakkında hüküm. a.g.tt© »»» 07.09.1782 Rakka vilayetinde sakin iken Erzurum, Kars, Çıldır ve Sivas taraflarına dağılmış olan Badili, Cihanbeyli, Tacirli, Birebadili Cemaatleri vergileri. g.tt © »»» 06.03.1784 Erzurum ve Kars Çıldır taraflarındaki Badıllı ve tevabii Cihanbeyli, Tacirli ve Pirebadıllı aşiretleri mukataatının Rakka'ya ilhakı. ©»»» 18.11.1903 Akşehir'e tabi Canikli [Cihanbeyli] nahiyesinin Yukarı Piri [Piribeyli] köyünden Hacı Mehmedoğlu Hasan'ın oğullarının husumetlerinden dolayı... © »»» 24.03.1966 Afyon'un Yukarı Piribeyli köyü'nün, Konya'nın Yunak ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Piribeyli yaklaşık 350 yıl önce kurulmuş bir Kasabadır. Elazığ Harput’tan gelen Kör Süleyman Bey isimli Türkmen tarafından kurulduğu rivayet edilir. Bu aşirete Bekirbeyler aşireti denir. Daha sonra Atlantı'den gelen Türkmenler Hacı Mehmet Oğulları (Köleler), Çakırlar (Kokanlar), Aliağalar (Ezedinler) ve Avcıoğulları sülaleleridir. ilerleyen tarihlerde yerlesen diğer Türkmen sülaleleri ise, İbanlar (İnceoba’dan gelme), Beynamazlar (Yörük olup, Turgutdan gelme), Derviş Hocalar, Çiviler, Karabekirler ve Hıntalar. Mert Çakmak
■ Piribeyli Türk köyüdür. En yakın Kürt yerleşimi Kurtuşağı'dır. metonio
■ Koord: 38° 54' 46'' D, 31° 38' 15'' K
Ayrıtepe mahalle - Yunak - Konya
1924h 📖 : Ayrıtepe
Türkmen (Sarıkeçili ) yerleşimi
■ © 15.01.1960 Afyon'un Ayrıtepe, Sıram, Kargalı ve Cebrail köylerinin, Konya'nın Yunak ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Koord: 38° 40' 5'' D, 31° 38' 58'' K
Doğanhisar ilçe - Doğanhisar - Konya
1729z 📖 : Doğanhisarı
■ © 28.08.1729 Karaman Ereğlisi'nde vaki Haremeyn Evkafı mülhakatından Akşehir kurbunda Kasaba-i Doğanhisarı civarında vaki cami müezzinliğinin tevcihine dair deyar heyran
■ Koord: 38° 8' 42'' D, 31° 40' 35'' K
Argıthanı mahalle - Ilgın (Argıthanı bucağı) - Konya
1721z 📖 : Argıdhanı
Y1200~ 📖 : Graita [ Anadolu Dilleri ]
■ B. Umar’ın Paul Wittek’e atfen aktardığı Graita adının kaynağını tespit edemedim. Argıt sözcüğü Türkçe `dağ geçidi` anlamına gelir. SN
■ © 07.04.1721 Akşehir'le Ilgın arasında yeniden tamir olunan Argid Hanı'na ağa tayin olunan Ali Ağa'ya yevmi yüz yirmi sağ akçe ağalık ulufesi tevcihi. deyar heyran
■ Türkmen ve Yörük karışık yerleşim metonio
■ Koord: 38° 17' 27'' D, 31° 42' 51'' K
Aydınlı mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1919hb 📖 : Polathisar
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ © 27.05.1948 Konya'nın Yunak bucağına bağlı Aydınlı köyünün Eskişehir ilinin Sivrihisar ilçesi Merkez bucağına bağlanması. deyar heyran
■ Koord: 39° 6' 8'' D, 31° 42' 51'' K
Yunak ilçe - Yunak - Konya
1864z 📖 : Yunak [ Türkçe "çamaşırlık" ]
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ © 28.06.1864 Cihanbeyli Aşireti'nden Yunak karyeli Molla Hasan oğlu Ömer'i darb ve cerh eden eşkıyadan... deyar heyran
■ Türk - Kürt karisik yerleşim. Yunak merkezde Türkler cogunluktadır. Mert Çakmak
■ Koord: 38° 48' 46'' D, 31° 44' 9'' K
Kuzören mahalle - Yunak (Turgut bucağı) - Konya
1924h 📖 : Kuzviran
■ Emirdağ göçmenleri. deyar heyran
■ Koord: 38° 41' 40'' D, 31° 45' 9'' K
Meşelik mahalle - Yunak - Konya
1926h 📖 : Kâfiruşağı
Kürt-Sünni (Canbeg ) yerleşimi
■ © 01.01.1911 Akşehir kazasının Cihanbeyli nahiyesine mülhak Kafuruşağı karyesi isminin Meşelik'e tahvili. deyar heyran
■ Koord: 38° 51' 42'' D, 31° 45' 21'' K
Çeltik ilçe - Çeltik - Konya
1919hb 📖 : Çeltik
■ 20. yy başında kısmen Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 22.03.1846 Kırşehir tüccarından Yani ve ortağı Yorgi adlı zımmilerin, Çeltik kazasında mukim Cihanbeyli Aşireti Beyi Alişan zimmetindeki alacaklarının mahkeme yoluyla tahsil ettirilmesine dair... deyar heyran
■ Çeltik sehir merkezi Bulgaristan göçmeni Türkler ve Emirdağ kökenli Yörük Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
■ Koord: 39° 1' 24'' D, 31° 47' 25'' K
Beyyayla mahalle - Günyüzü - Eskişehir
1928 📖 : Siroz
1807z 📖 : Siroz + Tefen
■ © 08.05.1807 Kütahya sancağı dahilindeki Siroz maa Tefen kazasına tabi Karamanlı, Bedirli ve diğer köylerde adam öldüren, ırza tecavüz eden ve mal yağma eden eşkiyadan Kürd Mehmed oğlu İsmail'in ve avanesinin tedib edilmeleri deyar heyran
■ Koord: 39° 22' 14'' D, 31° 47' 43'' K
Günyüzü ilçe - Günyüzü - Eskişehir
1919hb 📖 : Günyüzü | Kozağaç
1876a 📖 : Günyüzü (kaza)
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Günyüzü (Kozağacı) 1846'da Bozok eyâleti Ankara'ya bağlı kaza. 1867'de Ankara vilâyeti Sivrihisar'a bağlı nahiye. 1915'de Eskişehir Sivrihisar'a bağlı nahiye. 1990'larda Eskişehir'e bağlı kaza. * 06.08.1795 Sivrihisar'ın Günyüzü kazasında üç yüz kadar delil taifesini başına toplayarak mezalim ve taaddiyatta bulunan Canbeyli Aşireti Beyi Alişan Bey'in Kütahya'ya celbiyle muhakeme edilmesi. deyar heyran
■ İlçe merkezi ve bütün köyleri Manavdır. metonio
■ Koord: 39° 23' 2'' D, 31° 48' 31'' K
Turgut mahalle - Yunak (Turgut bucağı) - Konya
Y535 📖 : Kláneos [ Anadolu Dilleri ]
1696z 📖 : Turgud / Durgud (kaza) [ Türkçe "aş." ]
Türkmen (Atçeken ) yerleşimi
■ Bizans devrinde piskoposluk, Osmanlı devrinde Turgud aşiret kazası merkezi idi. Turgut/Turgudlu, Konya batısından Kütahya ve İzmir yöresine dek yaygınlık gösteren bir Tatar (Moğol?) aşiretidir. SN
■ © 05.06.1696 Esbkeşan mukataasından vazifeye mutasarrıf bulunduğuna dair beratı suretine binaen ... Turgud Kazası Naibi Abdullah tarafından yazılan hüccet. deyar heyran
■ Koord: 38° 37' 42'' D, 31° 48' 43'' K
Karşıyaka mahalle - Çeltik - Konya
1956z 📖 : Büyükhasan
■ Küçükhasan köyüne bağlı Küçükhasan Yaylası 11/05/1956’da Büyükhasan adıyla köy statüsü kazandı. Kısa bir süre sonra adı Karşıyaka olarak düzeltildi. SN
■ © 11/5/1956 gününden itibaren Konya Vilâyeti Yunak Kazasının Küçükhasan Köyüne bağlı Küçükhasan Yaylası, Büyükhasan adı ile bağımsız bir köy olmuşdur. [RsGz:9348] deyar heyran
■ Koord: 38° 55' 18'' D, 31° 49' 4'' K
Gökpınar mahalle - Çeltik - Konya
1950z 📖 : Honamlı [ Türkçe "aş." ]
1919hb 📖 : Gökpınar
Türkmen (Honamlı) yerleşimi
■ 06.07.1950 gününden itibaren; Akşehir İlçesinin Yunak Bucağı sınırları içindeki Gökpınar mevkiinde (Honamlı) adiyle yeniden bir köy kurulmuştur. deyar heyran
■ Aydın yöresinde yaşayan ancak 1860 yılından sonra Hatay taraflarına göçen Kayı boyuna bağlı Honamlı yörükleri, Kurtuluş savaşında Hatay- Antep bölgesinde devletten "çete belgesi" alarak Fransızlara ve Ermeni çetelerine karşı bir çok başarı elde etmişlerdir. 1940'lı yıllara kadar bölgede yaşayan Honamlı yörükleri 1948 ve 1949 yıllarında "Gökpınar Çiftliği" denilen bölgeye gelmişler ve buraya yerleşerek "Honamlı" köyünü kurmuşlardır. Daha sonra adı "Gökpınar" olarak değiştirilmiştir. Yerleşik hayatı geç benimsemeleri nedeniyle saf Türk kültürünü ve dilini yaşatmaktadırlar. Murat Türk
■ Koord: 39° 3' 32'' D, 31° 50' 7'' K
Kaşören mahalle - Çeltik - Konya
K 📖 : Rengan [ Kürtçe "renkli?" ]
1901z 📖 : Renkoğlu
Kürt-Sünni (Canbeg ) yerleşimi
■ © 23.05.1901 Konya'ya bağlı Akşehir kazasının Cihanbeyli nahiyesinde Renkoğlu ve Torunlar karyelerinde inşa edilen iptidai mekteplerine tayin edilecek muallimlere verilecek maaş deyar heyran
■ Koord: 39° 5' 3'' D, 31° 51' 14'' K
Gülpınar mahalle - Polatlı - Ankara
K1997 📖 : Milsefa
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
■ Bir kısmı Têrikî aşiretindendir deyar heyran
■ Koord: 39° 10' 51'' D, 31° 52' 36'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.