haritada ara :   km  
7 Berkay Akar yorumu bulundu.
sırala 
Akçakale ilçe - Akçakale - Şanlıurfa
1928 📖: Akçakale
1884hk 📖: Tell el-Abyad | Akçekale [ Arapça tell abyaḍ "akhöyük" ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ İlçe nüfusunun tümüne yakını Araptır.Ova kısmında 1980’lerden itibaren sağlanan sulama altyapısı sayesinde pamuk tarımı gelişmiştir. SN
■ Akçakale ilçesinin Suruç sınırındaki 9 köyünde tamamen veya kısmen Kürtler yaşamaktadır. Bunun dışında kalan nüfusun tamamına yakını Araptır. metonio
■ İlçe nüfusunun tamamına yakını Sünni Araplardan oluşmaktadır. Berkay Akar
■ Koord: 36° 42' 39'' D, 38° 56' 50'' K
Altınözü ilçe - Altınözü - Hatay
1526t 📖: Kuseyr (idari bölge) [ Arapça el-qusayr "konacık" ]
■ Kısmen Müslüman Arap yerleşimi
■ Bölgeye adını veren Kuseyr kalesi şimdi ilçe merkezinin güneybatısındaki Kozkalesi köyündedir. Altınözü ilçe adı 1940’larda benimsenmiş ve Fatikli/Fetikiye köyü ilçe merkezi olmuştur. SN
■ Altınözü, genel de Arap olarak bilinse de Hatay'ın tamamında olduğu gibi kozmopolit bir yapısı ve bariz bir Türk/Türkmen nüfus da bulunmaktadır. İlçede Türkmenler, Sünni Araplar, Nusayri yani Alevi Araplar, Hristiyan Araplar ile az sayıda doğudan gelen Kürt aileler yaşamaktadır. Yusuf Erbey
■ 1940 yılının nüfus sayımına göre %55 Sünni Arap, %31 Sünni Türk, %6 Hristiyan Arap, %6 Alevi Arap ve %2 Kürttür. Ortodoks Hristiyan Arapların Türkiye dışına yoğun göçü neticesinde nüfusları daha da seyrelmiştir. metonio
■ Çoğunluğu Sünni Arap olan ilçede azınlık olarak Sünni Türk, Arap Alevi ve Hristiyan Arap nüfusta yaşamaktadır. Berkay Akar
■ Koord: 36° 6' 56'' D, 36° 14' 55'' K
Antakya il - Hatay Merkez - Hatay
1946 📖: Hatay (idari bölge)
A870 📖: Antakiya
Y-146 📖: Antioxeía [ Yunanca "Antiokhos yeri" ]
■ Büyük İskender’in ardıllarından I. Selevkos Nikator’un babası onuruna MÖ 300’de adlandırılmıştır. Kentin Türkçe adı Arapçadan uyarlanmıştır; Yunancadan direkt alıntıda *Endügü veya *Endek beklenirdi.* Hatay adı, Geç Hitit döneminde bu bölge için kullanılan Hattena adından esinlenerek Atatürk tarafından üretilmiştir. SN
■ İl merkezinin çoğunluğu Araptir. (Alevi ve Sünni karışık) Türkler önemli azınlığa sahiptir. bilge
■ İl merkezinde etnik yapı; yüzde 30 Arap Alevi, yüzde 30 Sünni Arap, yüzde 30 Sünni Türk, yüzde 10 diğer azınlıklardan oluşmaktadır Berkay Akar
■ Şehirle birleşen yakın kasabalardan ötürü Arap Alevi nüfus belirgindir ancak esas şehir merkezini oluşturan kısmın nispi çoğunluğu Sünni Türklerden oluşur. Antakya şehir merkezinde Sünni Arap varlığı pek yoktur ve diğer azınlıkların 'u bulma gibi bir durumu olduğunu da pek sanmıyorum. MCB
■ Antakya il merkezi 2023 depreminde büyük ölçüde yıkılmıştır. serhad
■ Koord: 36° 12' 13'' D, 36° 9' 22'' K
Kırıkhan ilçe - Kırıkhan - Hatay
1918h 📖: Kırıkhan
1522t 📖: Darbısak|Gündüzlü (idari bölge)
■ Kısmen Sünni Türk yerleşimi
■ Osmanlı döneminde Kırıkhan bölgesinin idari adı olan Darbısak adı, şimdiki kasabanın hemen kuzeyindeki Alaybeyi mahallesinde bulunan Darb el-Sakk kalesinden alınmıştır. Avşar Türkmenlerinden olan Gündüzoğlu beyleri 15. yy başlarında bu kalede hüküm sürdü. SN
■ Kırıkhan'ın yerli halkı Türk kökenlidir. Kasabaya bağlı 408 Evler mahallesinde çoğunlukla Trabzon/Çaykara kökenliler yaşamaktadır. Zamanla Doğu'dan da yoğun göç almıştır. metonio
■ Çoğunluğu Türk olan ilçede azınlık olarak Kürt ve Araplarda yaşamaktadır. Berkay Akar
■ Koord: 36° 29' 52'' D, 36° 21' 15'' K
Kumlu ilçe - Kumlu (Hamam bucağı) - Hatay
1918h 📖: Killik
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Kısmen Müslüman Arap yerleşimi
■ Kumlu ilçesi günümüzde çoğunlukla Arapların yaşadığı bir ilçedir. Azınlık olarak Türk nüfusta mevcuttur. metonio
■ İlçenin tamamına yakını Sünni Araplardan oluşmaktadır. Berkay Akar
■ Koord: 36° 21' 57'' D, 36° 27' 22'' K
Reyhanlı ilçe - Reyhanlı - Hatay
1918h 📖: Reyhaniye | Değirmenkaşı (idari bölge)
1765z 📖: Reyhanlı (aş.)
1500~ 📖: İrtah [ Arapça "konak, istirahat yeri" ]
■ Kısmen Müslüman Arap yerleşimi
■ Antakya havalisinde göçebe olarak yaşayan Reyhanlı Türkmen aşireti 1840’larda bugünkü Reyhanlı ilçesi alanına iskân edilmiş ve Reyhaniye adıyla kaza kurulmuştur. Şimdiki ilçe merkezi, evvelce Arapça İrtah ve Ifnir adı verilen iki mahalle civarında 20. yy başlarında kuruldu. 1940'tan sonra kasabaya bir süre Değirmenkaşı adı verildi. SN
■ © 11.06.1765 Sadır olan emr-i ali mucibince Amik ovasında bulunan Reyhanlı Aşireti Rakka'ya nakil edilirken Ayıntab civarında dağılarak ve Bahadırlı ve Kızık ve Helalli ve Kabaklı ve Okçulu ve Rişvan aşayirinden Mendelli aşiretleri ile karışarak perakende oldukları cihetle... deyar heyran
■ Reyhanlı'da geçmişte 13 olan Türkmen köyü sayısı bugün bir kaç köyü anca bulur, zira Türkmenlerin büyük çoğunluğu topraklarını çevre köylerdeki zengin ve kalabalık Arap aşiretlerine satmıştır. Halen şehir merkezinde büyük bir Türkmen nüfus bulunmakla beraber Araplar ve Çerkesler dışında bir kaç ailesi yerli olan Kürtler de yaşamaktadır. metonio
■ Araplar ilçenin ezici çoğunluğunu oluşturur. Türkler Çerkesler küçük azınlık Bilgi
■ Karahöyük köyü Türk olup, geriye kalan tüm yerleşimler ilçe merkezi dahilinde Araptir. siyahgölge
■ Ezici çoğunluğu Sünni Arap olan ilçede azınlık olarak Türkler ve Çerkeslerde yaşamaktadır. Berkay Akar
■ Koord: 36° 15' 48'' D, 36° 34' 5'' K
Yayladağı ilçe - Yayladağı - Hatay
1526t 1977rh 📖 📖: Ordu
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Cebel-i Akra ilçeye adını veren dağın adıdır. Öteden beri Ordu adını taşıyan ilçe merkezine 1940'ta Yayladağı adı verildi. SN
■ Hatay'da Sünni Türklerin en yoğun olduğu ilçedir bilge
■ Ezici çoğunluğu Türk olan ilçede Araplar çok küçük bir azınlığa sahiptir. Berkay Akar
■ Hatay'da, Türkmen nüfusunun en bariz olduğu ilçelerden olup, tamamına yakını Türklerden oluşmaktadır. gölge
■ Koord: 35° 54' 8'' D, 36° 3' 49'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.