haritada ara :   km  
7 Doğru yorumu bulundu.
sırala 
AşağıKarafakılı mahalle - Hassa - Hatay
1918h 📖: Karafakılı
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Aşağı Fakıllı köyü Avşar boyuna mensup Türkmenlerden oluşur.
■ Köy halkı Kürt olduğunu vurgulamaktadır. Doğru
■ Koord: 36° 46' 46'' D, 36° 33' 36'' K
Balaban mahalle - Suruç (Mürşitpınar bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Golik / Kölik [ Kürtçe "kulübe? gölcük?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy merkezi ve köye bağlı Gömmekuyu mezrası Kürtlerden oluşmaktadır. Doğru
■ Koord: 36° 56' 11'' D, 38° 18' 15'' K
Bintaş mahalle - Hassa - Hatay
1918h 📖: Ademanlı
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy halkı Kürtçe bilmemektedir. Ayrıca merkeze yoğun göç vardır ve iç göç neticesinde Türkmen nüfusta yaşamaktadır. Yusuf Erbey
■ Köyde birkaç Türk aile dışında, tamamına yakını Kürtlerden oluşmaktadır. Doğru
■ Koord: 36° 47' 34'' D, 36° 33' 38'' K
Haliliye ilçe - Haliliye - Şanlıurfa
■ Kısmen Müslüman Arap yerleşimi
■ 2012 yılında Urfa merkez ilçesinin bölündüğü üç yapay ilçeden biri olan Haliliye, adını şehir merkezindeki Halilürrahman külliyesinden alır. Halil adı, Urfa’da yaşadığı rivayet edilen İbrahim peygamberin lakabıdır. SN
■ Şanlıurfa il merkezinin bir parçası olan Haliliye ilçesi yerli diye tabir edilen ve İsotçu namıyla bilinen Türkmenler'in yoğun olarak ikamet ettiği bir ilçedir. Kemal Yıldırım
■ Dünyaca ünlü Göbeklitepe bu ilçe sınırları içerisinde bulunmaktadır. antilop
■ Haliliye köylerinin çoğunluğu Arap nüfustan oluşmaktadır. Doğru
■ Çoğunluğu Arap olan ilçede önemli olarak Kürtlerde yaşamaktadır. gölge
■ Haliliye yerlileri Türk olsada, günümüzde burada Türk kaldığını pek sanmıyorum metonio
■ Koord: 37° 9' 20'' D, 38° 47' 47'' K
Hürriyet mahalle - Hasanbeyli (Kaypak bucağı) - Osmaniye
1968 📖: Ondörtler
Eski adı: Karavenk [ Ermenice karavank "taş manastır" ]
Türk yerleşimi
■ Eski Ermeni köyü olup günümüzde Sünni Türklerden oluşmaktadır Doğru
■ Koord: 37° 8' 15'' D, 36° 32' 24'' K
Kalecik köy - Hasanbeyli (Kaypak bucağı) - Osmaniye
1946 📖: Kızıldere
Eski adı: Savurankale
E1136 📖: Sarvandi / Sarvandikar [ Ermenice saravant սարաւանդ "dağ sekisi, tepe düzü" ]
Türkmen yerleşimi
■ Adını 1337 yılında Memlukların Kilikya Ermeni hükümdarlarından fethettiği Savranda/Sarvandikar kalesinden alır. SN
■ Eski Ermeni köyü olup günümüzde Sünni Türklerden oluşmaktadır. Doğru
■ Koord: 37° 9' 43'' D, 36° 27' 31'' K
Sucuköy mahalle - Kırıkhan - Hatay
1918h 📖: Sucuköy
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Müslüman Arap/Azeri yerleşimi
■ Köy de Çerkesler yaşamaktaydı. Lakin onlar göç etti. Günümüzde Araplar ile Güney Azerbaycan'ın Erdebil kentinin Halhal ilçesinden gelen Türkmenler beraber yaşayamaktadır. Köy de Kürt olarak bilinen bazı aileler yani Çıplak, Dönmez aileleri esasen Türkmen'dir. Keza kendileri de bunu ifade etmektedir. Yusuf Erbey
■ Köydeki Araplar Damalha aşiretine mensuptur.
■ Köylüler Araplaşmış Kürttür. Doğru
■ Koord: 36° 29' 30'' D, 36° 31' 49'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.