haritada ara :   km  
28 Abdulvahap yorumu bulundu.
sırala 
Akdere köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914hk 📖: Akdere
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Köyde Kürt Sünni Atmalı aşiretine bağlı aileler de vardır. Abdulvahap
■ Koord: 38° 36' 14'' D, 36° 54' 7'' K
Armutalan mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1928 📖: Çöplü [ Türkçe Çöplü Avşar "aş." ]
■ Kısmen Kürt-Sünni (Karahasanlı) yerleşimi
■ Elbistan'ın Karahasanuşağı köyünden göç etmiş Rişvan Kürtlerinin Atmî (Atmalı) aşiretine mensup aileler de var.
■ Kürt-Sünni- Türk-Sünni karışık yerleşim. Büyük kısmı Kürt-Sünni Karahasanuşaklıdır (Atman aşireti) ayrıca köyde Akçadağ Demirciler'den gelen Türk-Sünni aileler de vardır. Abdulvahap
■ Koord: 38° 7' 58'' D, 37° 40' 35'' K
Armutsuyu mahalle (Uncular bağ) - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖: Armutsuyu
Kürt-Sünni (Kurne) yerleşimi
■ Akçadağ Kürneden gelmişlerdir. Abdulvahap
■ Koord: 38° 26' 56'' D, 37° 8' 3'' K
Beyyurdu mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖: Beyyurdu
■ 24.02.1951’de Keçemağara köyünden ayrılarak müstakil köy oldu. SN
■ Beyyurdu mahallesi Alevi Kürtlerle, Sünni Türklerin yan yana yaşadığı köylerden biridir. 1938 Dersim İsyanından sonra Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Tapkin mahallenine yerleşen Zaza kökenli vatandaşlarımız daha sonra Elbistan'a göç ederler. Burda birçok Alevi mahallesi olmasına rağmen bir Sünni Türk mahallesi olan Beyyurdu'na yerleşirler. Mert Çakmak
■ Alevi-Kürt ve Sünni-Türk yerleşimi. Aleviler Tapkinli olup Akçadağ Tapkin köyünden gelmedir. Sünniler Kozanoğulları (Adana Kozandan gelme), Azizler (Akçadağ Penitten gelme)ve Memişlerdir (Palavar'dan gelme). Abdulvahap
■ Koord: 38° 31' 4'' D, 37° 10' 44'' K
Böğrüdelik köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
1902hb 📖: Böyrüdelik
Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
■ Türk/ Kürt Sünni karışık. Kürtler Atmalı ve Celikan aşiretindendir. Abdulvahap
■ Koord: 38° 57' 34'' D, 37° 17' 10'' K
Eskihamal köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
1914hk 📖: Eski Hamal
Eski adı: Keşoğlu
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Köyün tamamı Kürt-Sünni'dir ancak mezrası Koyunlukoca tümüyle Alevidir. Abdulvahap
■ Koord: 38° 52' 49'' D, 37° 28' 30'' K
Evcihöyük mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖: Evcihöyük
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürt-Sünni yerleşimi. Yaklaşık 1947-52 yıllarında Akçadağ Kürne'den gelerek Küçük Yapalaklı Türk-Alevilerden köyü satın almışlardır. İki mahallesi vardır. Biri Kürne'den gelme, diğeri Darende Bagıl'dan gelmedir. Her ikisi de Kürt-Sünnidir. Abdulvahap
■ Koord: 38° 20' 41'' D, 37° 12' 37'' K
Höplek mahalle (Uncular bağ) - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖: Höplek
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Halkı Akçadağ Taşevler (Amokan) köyünden gelmiştir. Abdulvahap
■ Koord: 38° 26' 16'' D, 37° 9' 19'' K
İncecik mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖: İncecik
■ Sünni Türk / Alevi-Kürt yerleşimi. Büyük çoğunluğu Sünni Türk'tür. Ancak az sayıda Kürt-Alevi de vardır. Bu köyde eskiden daha fazla Kürt-Alevi aile yaşamaktaydı. Kürt Aleviler Alxas ve Kürecikan aşiretindendir. Abdulvahap
■ Koord: 38° 21' 59'' D, 37° 20' 31'' K
Kalaycık mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1563t 📖: Kalecik
■ Alevi Türk ve Sünni Türklerden olusan bir köydür. Yakinimizdaki Körücek köyü Alevi Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
■ Alevi Kürt ve Sünni Türk karışıktır. Aleviler Sİnemilli ve Gini aşiretindendir. Abdulvahap
■ Aleviler sonradan gelmiş olup bir kısmı Sarız/Kırkısrak, bir kısmı Gücük/Kantarma bölgesinden gelmiştir. C.G.
■ Koord: 38° 23' 47'' D, 37° 6' 18'' K
Karadoruk köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
1914hk 📖: Karadoruk
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy halkı Elbistan Karamağara köyünden gelmiştir. SN
■ Halkı Akçadağ Amokan (Taşevler) köyünden Elbistan Karamağara'ya oradan da Karadoruk'a göç etmiştir. Abdulvahap
■ Koord: 38° 52' 10'' D, 37° 21' 31'' K
Karahasanuşağı mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖: Karahasanuşağı [ Türkçe "aş." ]
1914hk 📖: Hasanuşağı
1846z 📖: Karahasanoğlu (aş.)
Kürt-Sünni (Karahasanlı) yerleşimi
■ Karahasanlar, Türkmen ve Kürt unsurları barındıran ve Alevi geçmişe sahip olan Atmalı/Atman federasyonuna bağlı aşirettir. SN
■ © 21.10.1846 Maraş'a bağlı Elbistan kazasında Atmalu Aşireti'nden Kara Hasan oğlu İshak ile Kuldur Aşireti'nin sabık Boybeyi Osman'ın, yolculara ve halka zarar verdiklerinden... deyar heyran
■ Köyde Kürne aşiretine mensup aileler de var.
■ Kurmanci konuşurlar. Kürtçeleri sinemilli alxas ve atmi kürtçesi ile aynıdır. Asıllarının alevi olduğuna dair rivayetler mevcut olmakla beraber sadece iddia boyutundadır. Dersimdeki karsan aşireti ile karasan arasında bir bağ var mı yoksa ses benzerliği mi? Resmi kayıtlarda isimlerinin ne geçtiği bir yana kendilerini karasan diye ifade ederler. Bölge kürtleri de böyle telaffuz eder. Karahasan değil karasan. Kendilerini aslen urfaya bağlayan anlatıları mevcut olmakla beraber tarihsel olarak rişvan atmi konfedarasyonun bir üyesidirler. Mamo
■ Kürt-Sünni Atman yerleşimi. Karahasanlılar Atman aşiretine bağlıdırlar. Karahasanlıların Elbistan'da Karahasanuşağı, Kavaktepe, Kangal, İkizpınar, Türkören, Armutalan olmak üzere 6 köyü vardır. Aslen Alevidirler. Sünnileşmeleri 1800'lerin sonunda başlamış ve 1950'lere kadar devam etmiştir. Köyde hala Ocak bulunmaktadır yakın dönemde Sünnileşmişlerdir. Abdulvahap
■ Koord: 38° 9' 35'' D, 37° 36' 31'' K
Karahisar köy - Gürün - Sivas
E1902 1914hk 📖 📖: Karahisar/Karasar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1916 tarihinden sonra Ağrı ilinin Eleşkirt ilçesinde göç eden Karapapak/Terekeme Türkleri Abdi ağa ve çevresindekiler buraya yerleşmişlerdir. Türk22
■ Kürt-Sünni yerleşimi. 20. yy başında Ermeni yerleşimi iken tehcir sonrası Eleşkirt ve Ağrı'dan gelen Berazi ve Babini aşiretleri buraya yerleşmiştir. Köyde ayrıca Türk olan Tortumlular denilen bir kabile de vardır. Abdulvahap
■ Koord: 38° 41' 52'' D, 37° 19' 41'' K
Karamağara mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Karamağara
■ Kısmen Kürt-Sünni (Kurne) yerleşimi
■ Köy halkı Malatya'nın Akçadağ ilçesinden göç etmiş Kürne aşiretine mensup.
■ Kürt-Sünni yerleşimi. Halkı Akçadağ'ın Çirliyan(Kirliuşağı), Amokan (Taşevler) ve Kasıman (Kasımuşağı) köylerinden gelmiştir. Cumhuriyet döneminde nüfus olarak küçük bir köy iken zamanla bu bölgede merkezi konumda bulunmasından dolayı en büyük köylerden biri haline gelmiştir. Abdulvahap
■ Koord: 38° 28' 28'' D, 37° 10' 36'' K
Karapınar köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914hk 📖: Karapınar
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Karapınar Köyü’nün ilk sakinleri Malkoç/Moğulkoç sülalesidir. Türk22
■ Halkı Afşin Çomudüz köyünden gelmedir. Abdulvahap
■ Koord: 38° 41' 19'' D, 37° 0' 21'' K
Kavak köy - Gürün - Sivas
1917h 📖: Kavak
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Alevi-Sünni karışık yerleşim. Köyün büyük kısmı Alevidir. Ancak köye bağlı Ergeç ve Kuzuluk mezraları Sünnidir. Yine de toplamda Aleviler çoğunluktadır. Abdulvahap
■ Koord: 38° 39' 23'' D, 37° 13' 24'' K
Keçemağara mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Keçimağara
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürt-Sünni yerleşimi. Büyük bir çoğunluğu Kürt-Sünni'dir. Halkı Akçadağ'ın Kirliuşağı köyünden 1910-14 tarihlerinde gelmiştir. Kirliuşağı kabilesinden önce bu köyde Sivas Kangal'dan gelen Alevi-Türk Dışlıklı kabilesi yaşamaktaydı. Kirliuşaklılar geldikten sonra köyde yaşayan Alevi (Dışlıklılar) ve Sünni Türkler (Azizler) köyden ayrılmışlardır. Köyde yalnızca bir kabile (Beşirler) Türk-Sünnidir. Çoğunluk Kirliuşaklı Kürt-Sünnilerdir. Abdulvahap
■ Koord: 38° 30' 43'' D, 37° 13' 44'' K
Koyunlu köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1917h 📖: Gelloş
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Gelloş/Ğalloş adının anlamı bilinmemektedir. `Kunduracı` veya `güzel yer` anlamına geldiğine dair rivayetler mesnetsizdir. 1914 Kiepert haritasında Gâvurköy adı verilen yer olması muhtemeldir. Halkı toplamadır. SN
■ Halkı farklı aşiretlerdendir. Eski ismi Gelloş'tur. Oldukça geniş bir mera alanına sahiptir. Abdulvahap
■ Koord: 38° 53' 59'' D, 37° 4' 59'' K
Köpekören mezra - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖: Köpekören [ Türkçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köpekören ya da köyde bilinen adıyla Köpören Kürt-Sünni yerleşimidir, Beyyurdu köyünün mezrasıdır. Halkı Akçadağ Kolköy, Şemsik ve Çınar köylerinden gelmiştir. Abdulvahap
■ Koord: 38° 29' 52'' D, 37° 11' 16'' K
Kurudere mahalle - Darende - Malatya
1928 📖: Kurudere
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1970'lere kadar Kürt-Alevi ve Kürt-Sünni karışık bir yerleşim idi. Ancak 1970'li yıllarda Aleviler bu köyden ayrılmıştır. Kürt Alevilerin bir kısmı Alxas aşiretine bağlı Kupolar diye bilinen bir aile idi. Kürt-Sünniler ise Gürün Tepecik köyü gibi Dumanlı-Atmalı aşiretine bağlıdır. Abdulvahap
■ Koord: 38° 34' 59'' D, 37° 19' 59'' K
Mahkenli köy - Gürün - Sivas
2000 📖: Ağaçlı
1914hk 📖: Mahkânlı
Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
■ Halkının Maraş ili Pazarcık ilçesi Mahgen bölgesinden geldiklerine ilişkin bilgi doğrulanamadı. Sünni Türkmen köyüdür. SN
■ Halkı Pazarcık Maxıkan'dan gelmiştir. Abdulvahap
■ Koord: 38° 44' 14'' D, 37° 26' 11'' K
Ovacık mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
Eski adı: Sarsap
Alevi-Türk yerleşimi
■ Türk-Alevi ve Kürt-Sünni yerleşimi. Ovacığa bağlı Ferhatpınarı köyünde Adıyaman ve Malatya'dan göç etmiş Rişvan Kürtlerine bağlı Molikanlılar, Drêjanlılar ve Kürneliler var.
■ Köyün tamamı Türk-Alevidir. Köyün Erikli, Üç Kilise ve Ferhatpınarı mezraları vardır. Bu mezralardan Erikli ve Üçkilise de tümüyle Türk-Alevidir. Yalnızca Ferhatpınarı mezrasının çoğunluğu Kürt-Sünnidir. Ancak bu mezrada da Türk-Aleviler de vardır. Abdulvahap
■ Koord: 38° 24' 19'' D, 37° 9' 53'' K
Söğütdere mahalle - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1918h 📖: Söğütderesi
Kürt-Sünni (Celikan) yerleşimi
■ Eski Adı: Söğütlü
■ Osmanlı döneminde Dulkadirli beyleri tarafından avlak olarak kullanılan bir bölge olduğu anlatılır. Faik Erat
■ Köyde ayrıca Avşar bir kabile de vardır. Celikan aşireti Afşin ile Gürün arasında kalan geniş dağlık alanı yayla olarak kullanmıştır. Zamanla bu yörede bazı köyler kurmuştur. Aşiretin bir kısmı da Konya'ya göçmüştür. Bu bölgede Celikanlı ailelerin yaşadığı köyler, Söğütderesi, Kerevin, Yazyurdu, Eskibektaşlı, Böğrüdelik ve Akdere'dir. Abdulvahap
■ Koord: 38° 32' 14'' D, 36° 51' 36'' K
Tepecik köy - Gürün - Sivas
1914hk 📖: Tepecik
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Hanefidirler. Halkı Darende Dumanlı aşiretindendir. Gürün'de Kürtçe'yi unutmamış köylerdendir. Son yıllarda Gökpınar gölü suyunun bu köye verilmesiyle Gürün'ün en büyük köyü haline gelmiştir. Abdulvahap
■ Koord: 38° 39' 25'' D, 37° 22' 33'' K
Uncular mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1928 📖: Şuğul
■ Kısmen Kürt-Sünni (Kurne) yerleşimi
■ Beş mezradan oluşur. Kürneli aşiretine bağlıdırlar. Sünni ve Hanefi Mezhebine bağlıdırlar. 1910 yıllarında Akçadağ ilçesinin Küçük Kürne köyünden göçmüşlerdir. Nüfus 700 civarında olup toplam Hane sayısı 120 civarındadır. Hamid
■ Uncular köyü Elbistan'ın Sünni Türk çoğunluklu köylerinden biridir. Köyde önemli nüfusa sahip Kürt aileler de bulunmaktadır, bu Kürt aileler Kürne aşiretindendir. metonio
■ Köyde yaşayan ailelerin çoğu Malatya'nın Akçadağ ilçesinden göç etmiş Kürne aşiretine mensup Kürtlerdir.
■ Kürt-Sünni yerleşimi. Uncular köyünün 5 mezrası vardır. Tamamına yakını Kürt-Sünnidir. Yalnızca Şuğul mezrasında Büyük Yapalak'tan gelen bir Türk-Sünni aile vardır. Höplek mezrası Akçadağ Taşevler-Amokan köyünden gelmiştir. Diğerlerinin tamamı Akçadağ Kürne aşiretindendir. Abdulvahap
■ Koord: 38° 27' 27'' D, 37° 6' 51'' K
Yapılı mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Kürt-Alevi yerleşimi. Köyde Zaza yoktur. Köy halkı Sinemilli, Alxas, Kürecik aşiretleri ve Kangal Çetinkaya'dan gelmek üzere 4 farklı kabiledir. Köyde Kürne aşiretinden kimse yoktur ve Sünni yoktur. Abdulvahap
■ Koord: 38° 31' 37'' D, 37° 12' 34'' K
Yelken köy - Gürün - Sivas
1917h 📖: Yelken
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Halkı Darende Ağılbaşı-Enzek'ten gelen Çuğraş aşireti ve Alxas aşiretindendir. Kürtçe'yi önemli oranda unutmuşlardır. Bu köyün mezrası olan Fatmaderviş ise Türk-Sünni'dir. Abdulvahap
■ Koord: 38° 38' 53'' D, 37° 18' 32'' K
Yeniköy mahalle - Darende - Malatya
1914hk 📖: Yeniköy
Kürt-Sünni/Sünni Türk yerleşimi
■ Kürt-Alevi. Kürt Sünni- Türk Sünni yerleşimi. Bu köy Cumhuriyet döneminde yeni kurulduğu için ismi Yeniköy'dür. Köye ilk gelenler Kürt Alevilerdir. Ancak daha sonra Sünni aileler de köye yerleşmiştir. Şu an Alevi-Sünni oranı yaklaşık yarı yarıyadır. Kürt-Aleviler Alxas, Sinemilli, Kürecik aşiretlerinden, Kürt Sünniler Akçadağ Kolköy ve Levent'ten gelmişlerdir, Türk-Sünniler ise Akçadağ Kozulca'dan gelmedir. Abdulvahap
■ Koord: 38° 29' 36'' D, 37° 18' 10'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.