haritada ara :   km  
9 siyahgölge yorumu bulundu.
sırala 
Ahmetbeyli mahalle - Reyhanlı - Hatay
1946 📖: Acarköy Ahmetbey
1918h 📖: Acarköy
Müslüman Arap yerleşimi
■ Geçmişte Türkmen şimdi Sünni Arap yerleşimi siyahgölge
■ Köy halkı Damalha ve Ceys gibi Arap aşiretlerine mensuptur. metonio
■ Koord: 36° 20' 18'' D, 36° 30' 29'' K
Akpınar mahalle - Kumlu (Hamam bucağı) - Hatay
1918h 📖: Akpınar
Müslüman Arap (Damalha) yerleşimi
■ Köy halkı halen Türkmenler'den oluşmaktadır. İlçedeki Araplar kendi köylerinde meskundur. Yusuf Erbey
■ Akpınar köyündeki köylülerden aldığım bilgilere göre Arap köyüdür siyahgölge
■ Koord: 36° 26' 3'' D, 36° 31' 52'' K
Bitiren mahalle - Antakya - Hatay
1940 📖: Bitiren
F1935 📖: Bitrin
■ 20. yy başında kısmen Müslüman Arap yerleşimi.
■ Sünni Türk ve Sünni Arap karışık yerleşimi siyahgölge
■ Koord: 36° 13' 23'' D, 36° 16' 2'' K
Hassa ilçe - Hassa - Hatay
1878 📖: Hassa [ Türkçe hassa taburu "seçkin muhafız birliği" ]
■ Kısmen Sünni Türk yerleşimi
■ Derviş Paşa komutasında 1865’te Gâvurdağı aşiretlerini tedip harekâtı sırasında idari merkez olarak kurulmuş ve Hassa taburları onuruna adlandırılmıştır. SN
■ Bintaş, Mazmanli, Sugediği, Çinarbasi ve Aşağıfakilli köyleri Kürt, geriye kalan tüm yerleşimler ve ilçe merkezi dahilinde Türk ilçesidir siyahgölge
■ Çoğunluğu Türk olan ilçede azınlık olarak Kürtlerde yaşamaktadır. bilge
■ Koord: 36° 47' 57'' D, 36° 31' 8'' K
Maşuk mahalle - Karaköprü - Şanlıurfa
1928 📖: Maşuk
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Arap, Kürt ve Türk karışık yerleşimi siyahgölge
■ Köyün çoğunluğu Kürt olup birkaç Arap ailede mevcuttur. gölge
■ Koord: 37° 14' 4'' D, 38° 45' 59'' K
Mutluca mahalle - Ömerli - Mardin
K2011 📖: Gewriksindî
1946 📖: Gevrikşindi [ Kürtçe gewrik "bozca" ]
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürt köyüdür. Birkaç aile Arap mevcuttur. siyahgölge
■ Koord: 37° 25' 24'' D, 41° 2' 3'' K
Reyhanlı ilçe - Reyhanlı - Hatay
1918h 📖: Reyhaniye | Değirmenkaşı (idari bölge)
1765z 📖: Reyhanlı (aş.)
1500~ 📖: İrtah [ Arapça "konak, istirahat yeri" ]
■ Kısmen Müslüman Arap yerleşimi
■ Antakya havalisinde göçebe olarak yaşayan Reyhanlı Türkmen aşireti 1840’larda bugünkü Reyhanlı ilçesi alanına iskân edilmiş ve Reyhaniye adıyla kaza kurulmuştur. Şimdiki ilçe merkezi, evvelce Arapça İrtah ve Ifnir adı verilen iki mahalle civarında 20. yy başlarında kuruldu. 1940'tan sonra kasabaya bir süre Değirmenkaşı adı verildi. SN
■ © 11.06.1765 Sadır olan emr-i ali mucibince Amik ovasında bulunan Reyhanlı Aşireti Rakka'ya nakil edilirken Ayıntab civarında dağılarak ve Bahadırlı ve Kızık ve Helalli ve Kabaklı ve Okçulu ve Rişvan aşayirinden Mendelli aşiretleri ile karışarak perakende oldukları cihetle... deyar heyran
■ Reyhanlı'da geçmişte 13 olan Türkmen köyü sayısı bugün bir kaç köyü anca bulur, zira Türkmenlerin büyük çoğunluğu topraklarını çevre köylerdeki zengin ve kalabalık Arap aşiretlerine satmıştır. Halen şehir merkezinde büyük bir Türkmen nüfus bulunmakla beraber Araplar ve Çerkesler dışında bir kaç ailesi yerli olan Kürtler de yaşamaktadır. metonio
■ Araplar ilçenin ezici çoğunluğunu oluşturur. Türkler Çerkesler küçük azınlık Bilgi
■ Karahöyük köyü Türk olup, geriye kalan tüm yerleşimler ilçe merkezi dahilinde Araptir. siyahgölge
■ Ezici çoğunluğu Sünni Arap olan ilçede azınlık olarak Türkler ve Çerkeslerde yaşamaktadır. Berkay Akar
■ Koord: 36° 15' 48'' D, 36° 34' 5'' K
Yeşilova mahalle - Antakya - Hatay
1946 📖: Damalha
Müslüman Arap yerleşimi
■ Damalha merkez olmak üzere Damalha, Telesman ve Turfa mahallelerinin birleştirilmesiyle 13.03.1946’da Yeşilova köyü kuruldu. SN
■ Damalha ve Ömeret aşiretine mensup Sünni Arap nüfustan oluşmaktadır. siyahgölge
■ Koord: 36° 16' 6'' D, 36° 15' 4'' K
Yoncakaya mahalle - Yayladağı (Şenköy bucağı) - Hatay
1946 📖: Cindarlı
1927fh: Cindaliye
1772 📖: Cidaliye
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Naim) yerleşimi
■ Ünlü müzisyen Selami Şahin’in köyüdür. Nusayri yerleşimidir. SN
■ Osmanlı döneminde İsmaili Arap yerleşimi olarak kurulan, ancak geç dönemde büyük çoğunluğu Sünnileşen ve hatta Sünni camisi olan bir köydür. İsmaililiğin neredeyse hiç esamesi kalmamış olup Nusayri nüfus da yoktur. Köyde ayrıca bu etnojenezin içine dahil olmuş Türkmenler de bulunmaktaydı. metonio
■ Eskiden Arap Alevi olan köy halkı günümüzde Sünnileşmiş Arap Alevisidir. siyahgölge
■ Koord: 36° 0' 2'' D, 36° 9' 59'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.