haritada ara :   km  
8 Bilgi yorumu bulundu.
sırala 
Aşağıhabip mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Aşağı Habip
Kürt-Sünni (Pijan) yerleşimi
■ Köy halkını oluşturan Bijan/Pijan aşireti kimilerine göre Kürt, kimilerine göre Türkmendir. SN
■ Pijan aşireti konfedere bir aşirettir. aşiretin bazı obaları Türkmen bazı obaları Kürt. Mesela Antepteki Pijanlar Türkmen, Batmandaki Pijanlar Kürt. Urfadaki pijanlar Türkmen ve Kürt karışık. Melih BARAZ
■ Urfa'da bulunan Pijan aşireti mensupları Kürt Bilgi
■ Pijan aşiretinin kökeni Urfa Suruça dayanır ve bir Kürt aşiretidir. Ayrıca bu köyde bir tane bile Türkmen bulunmuyor. yilanizm
■ Koord: 37° 7' 26'' D, 37° 59' 39'' K
Bağlarbaşı mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Sörik / Sorik [ Kürtçe sorik "kızılca" ]
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Burada Türkmenler çok fazla nüfusa sahip. Kürtlerden ise 3-4 aile var Melih BARAZ
■ Geçmişte Türkmen köyü olsada bugün Kürt ve Türkler karışık olarak yaşıyor. Bilgi
■ Köylülerin çoğu Kürt olduğunu vurgulamaktadır. metonio
■ Koord: 37° 6' 46'' D, 37° 57' 44'' K
Bahçeönü mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Şeyhbekir
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Şeyh Ebubekir el-Zahid Eyyubiler devrinde Yezidi Kürt Rişvan aşiretlerini irşad amacıyla bölgeye yerleşen bir din alimidir. Kabri bu köyde halen ziyaret edilir. SN
■ Eski Ezidi köyü olup günümüzde ağır derecede müslümanlaşmış ve Kürtleşmiş Rişvan köyüdür. Bilgi
■ Koord: 37° 7' 27'' D, 37° 53' 2'' K
Belen ilçe - Belen - Hatay
1876a 1891c 📖 📖: Beylân [ Yunanca gen. çoğ. pylôn "kapı" ]
1550 📖: ˁAyn Tell [ Arapça "höyükpınar" ]
Y17 📖: Pylai [ Yunanca "kapı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Küçük Asya ile Suriye arasındaki tek geçit üzerinde stratejik konumu Antik Çağ’dan beri kaydedilmiştir. Bugünkü kasaba 1550-52’de Kanuni Sultan Süleyman emriyle iskân edilmiştir. Önce Aynültel olan adı 1802 tarihli bir fermanla Beylan olarak değiştirilmiştir. 16. yy sonlarında Bakras kazası merkezi kasabası idi. SN
■ İlçe nüfusu çoğunlukla Sünni Türkmenlerden oluşmaktadır. Azınlik olarak Araplar da mevcuttur.
■ Hatay'da Arap nüfusun olmadığı ilçelerden biridir. İlçe Nüfusunun tamamına yakını Türklerden oluşmaktadır. Bilgi
■ Koord: 36° 29' 20'' D, 36° 11' 40'' K
Çakallı mahalle - Halfeti - Şanlıurfa
1917h 📖: Çakallı [ Türkçe ]
Kürt-Sünni (Çakallı) yerleşimi
■ © Tarih: 21/Ş /1266 (Hicrî) Maraş eyaletinde Sinemlü [Sinemilli], Kılıçlı, Çakallı ve Atumlu [Atmanlu] aşiretleri ... deyar heyran
■ Çakallı aşiretine mensup Sünni Hanefi Kürt köyü Bilgi
■ Kürt-Sünni köyü 24 Haziran 2018 seçim sonuçları: MHP 0 iYi partisi 0 HDP 226 CHP 3 AKP 16 gölge
■ Koord: 37° 25' 6'' D, 37° 59' 30'' K
Halfeti ilçe - Halfeti - Şanlıurfa
1917h 📖: Xalfeti [ Arapça xalîfetî "halifeli" ]
Kürt-Sünni/Türk yerleşimi
■ Tarihi kasabanın büyük bölümü baraj gölü altında kalmıştır. Eski Karaotlak ve Yeşilören köyleri mevkiinde yeni ilçe merkezi inşa edilmektedir. SN
■ Türkiyedeki Halfetililerin kabaca yarısı Kürt, yarısı Türktür. Ancak iç ve dış göçler neticesinde bugün ilçe nüfusunun %60 civarı Kürtlerden oluşuyor. Türkmen köylerinin büyük çoğunluğu Antep'e ve Adana'ya göç etti. metonio
■ Geçmişte Türkmen yerleşimi olan Halfeti ilçe merkezinde bugün Kürt nüfusu yüzde 70 oranındadır. Türk nüfus ise önemli azınlık olarak yüzde 30 dur. Bilgi
■ Eskiden Türk ve Kürt karışık iken Türklerin göç etmesi ile birlikte günümüzde çoğunlukla Kürtler azınlık olarak ise Türkler yaşamaktadır. gölge
■ Koord: 37° 14' 45'' D, 37° 52' 4'' K
Ortayol mahalle - Halfeti - Şanlıurfa
1917h 📖: Arax
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Türkmen/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Geçmişte Türkmen köyü olan Ortayolda bugün çoğunluğu Kürt nüfus oluşturur. Bilgi
■ Koord: 37° 17' 38'' D, 37° 58' 0'' K
Reyhanlı ilçe - Reyhanlı - Hatay
1918h 📖: Reyhaniye | Değirmenkaşı (idari bölge)
1765z 📖: Reyhanlı (aş.)
1500~ 📖: İrtah [ Arapça "konak, istirahat yeri" ]
■ Kısmen Müslüman Arap yerleşimi
■ Antakya havalisinde göçebe olarak yaşayan Reyhanlı Türkmen aşireti 1840’larda bugünkü Reyhanlı ilçesi alanına iskân edilmiş ve Reyhaniye adıyla kaza kurulmuştur. Şimdiki ilçe merkezi, evvelce Arapça İrtah ve Ifnir adı verilen iki mahalle civarında 20. yy başlarında kuruldu. 1940'tan sonra kasabaya bir süre Değirmenkaşı adı verildi. SN
■ © 11.06.1765 Sadır olan emr-i ali mucibince Amik ovasında bulunan Reyhanlı Aşireti Rakka'ya nakil edilirken Ayıntab civarında dağılarak ve Bahadırlı ve Kızık ve Helalli ve Kabaklı ve Okçulu ve Rişvan aşayirinden Mendelli aşiretleri ile karışarak perakende oldukları cihetle... deyar heyran
■ Reyhanlı'da geçmişte 13 olan Türkmen köyü sayısı bugün bir kaç köyü anca bulur, zira Türkmenlerin büyük çoğunluğu topraklarını çevre köylerdeki zengin ve kalabalık Arap aşiretlerine satmıştır. Halen şehir merkezinde büyük bir Türkmen nüfus bulunmakla beraber Araplar ve Çerkesler dışında bir kaç ailesi yerli olan Kürtler de yaşamaktadır. metonio
■ Araplar ilçenin ezici çoğunluğunu oluşturur. Türkler Çerkesler küçük azınlık Bilgi
■ Karahöyük köyü Türk olup, geriye kalan tüm yerleşimler ilçe merkezi dahilinde Araptir. siyahgölge
■ Ezici çoğunluğu Sünni Arap olan ilçede azınlık olarak Türkler ve Çerkeslerde yaşamaktadır. Berkay Akar
■ Koord: 36° 15' 48'' D, 36° 34' 5'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.