haritada ara :   km  
7 hsn yorumu bulundu.
sırala 
Ağalar köy - Aksu - Antalya
Eski adı: Gürlü
■ 1800lerden kalma Ağalar Camii mevcuttur. hsn
■ Koord: 36° 58' 34'' D, 30° 50' 55'' K
Bucak ilçe - Bucak - Burdur
1890hk 📖: Bucak
■ Cumhuriyetin ilk yıllarında bazı kaynaklarda Oğuzhan geçer....Bazı dökümanlarda Girmeği ma Bucak olarak anılır. Sarıkeçili yörükleri yoğundur. hsn
■ Koord: 37° 27' 23'' D, 30° 35' 35'' K
İhsaniye mahalle - Aksu - Antalya
1926h 📖: İhsaniye
■ 20. yy başında Girit göçmeni yerleşimi.
■ Yanında Ağalar mahallesi vardır. hsn
■ Koord: 36° 59' 4'' D, 30° 51' 17'' K
Korkuteli ilçe - Korkuteli - Antalya
1530t 1911hk 📖 📖: İstanoz / İstanos [ Yunanca stenós "dar yer, boğaz" ]
1530t 📖: Korkuteli (idari bölge)
■ 1920lere kadar kayıtlarda Istanos olarak geçer.. hsn
■ Koord: 37° 3' 53'' D, 30° 11' 51'' K
Leylek mahalle - Korkuteli (Bozova bucağı) - Antalya
1914hk 📖: Leylek
■ Burası 19. yüzyılda çiftlik olarak geçer. hsn
■ Koord: 37° 14' 47'' D, 30° 24' 8'' K
Murtuna mahalle (Aksu bağ) - Aksu - Antalya
1926h 📖: Murtuna [ Kürtçe/Türkçe "aş." ]
■ 19. yy’da Serik ve Aksu ilçelerinde egemen olan Murtana/Murtuna Kürt aşireti adını taşır. SN
■ Murtuna bölgesel bir isimdir.Yörükanı Murtuna bölgedeki göçebeleri tarif eder. hsn
■ Koord: 37° 1' 15'' D, 30° 52' 8'' K
Serik ilçe - Serik - Antalya
1926h 📖: Serik | Kökez
1890hk 📖: Kökez | Şevketiye
1665 📖: Serik (idari bölge) [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Serik veya Serek kaza adı 16. yy’dan itibaren kaydedilmiştir. Eski kaza merkezinin antik Selge (şimdiki adı Zerk) kasabası olması ve Serik adının doğal ses evrimiyle Selge’den türemiş olması muhtemel görünmektedir. ■ İlçe merkezi olan kasaba 1880’lerde Kökez adı verilen mevkide Tesalya muhacirleri ile iskân edildi ve Şevketiye adı verildi ise de Kökez adı daha yaygın olarak kullanıldı. 1920 civarında Serik ilçe merkezi buraya taşındı. SN
■ © 26.03.1732 Karahisar-ı Teke civarındaki Serk taifesi ötedenberi şekavetle meluf olduklarından ve tenkillerine memur edilen Alanya Mutasarrıfı İbrahim Paşa İran seferine memur olmağla bunların şakavetleri ziyadeleştiğinden... © 13.06.1771 Kışın Teke yazın Beyşehir sancağında haymenişin olan Serk taifesi eşkıyasının tutulup hapsedilmesi ve şeran ashab-ı hukuk ile mürafaaları icra olunarak ihkak-ı hak edilmesi... deyar heyran
■ Eskiyörük yörükleri yoğundur. hsn
■ Koord: 36° 54' 57'' D, 31° 5' 49'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.