haritada ara :   km  
130 Mustafa yorumu bulundu.
1 | 2
sırala 
Abdioğlu mahalle (Yüreğir bağ) - Yüreğir (Yakapınar bucağı) - Adana
1917h 📖: Abdioğlu
■ 20. yy başında Türk/Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Mahallenin kütük nüfusu Türkmen'dir. Fakat günümüzde Doğunun çeşitli vilayetlerinden gelen kürtler çoğunluk olmuştur. Yüzdelik oran belirtmek zor. Fakat kürtler yüzde 50-55 civarında iken Türkmenler yüzde 45-50 civarında nüfusa sahiptir. Mustafa
■ Koord: 36° 54' 41'' D, 35° 34' 4'' K
Adatepe köy - Ayvacık (Küçükkuyu bucağı) - Çanakkale
1912h 📖: Adatepe
■ 20. yy başında Türk/Rum Ortodoks yerleşimi. Girit göçmeni/Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 1905’te 600 Rum nüfusu ve Kimisis tou Theotokou kilisesi vardı. SN
■ Osmanlı döneminde kıyıdan içeride kurulmuş ve bölgede Rumların yaşadığı köylerden birisiydi. Nüfus mübadelesi ile Rumlar Yunanistan'a gönderilirken, onların yerine de Girit ve Midilli adalarından Muhacirler getirtilmiş. Mustafa
■ Koord: 39° 34' 13'' D, 26° 37' 12'' K
Ağzıkara köy - Şuhut - Afyon
1530t 📖: Ağzıkara
■ Köy halkı Türkmenler ile Yörükler'den oluşmaktadır. Türkmenler Cihanşah Aşireti'ne, yörükler ise Mican obasına mensuptur. Mustafa
■ Koord: 38° 35' 4'' D, 30° 33' 39'' K
Akkocalı mahalle - Akhisar - Manisa
1891s 📖: Akkocalı
Türkmen (Musacalı) yerleşimi
■ Köy halkı Musul'dan gelen Musacalı Aşiretine mensup Türkmenlerdir. Ayrıca köye Pehlivanlı Oymağına mensup Türkmenlerde yerleşmiştir. Mustafa
■ Koord: 39° 10' 35'' D, 27° 58' 49'' K
Akmezar mahalle - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 📖: Akmezar
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ Köy halkı Ardahan'dan gelen Ahıska Türklerinden oluşmaktadır. Ahıska'dan sonra bir müddet Kars vilayetine iskan edilmeleri sebebiyle köy halkı Kars muhaciri olarak adlandırılır. Mustafa
■ Koord: 38° 26' 51'' D, 35° 59' 51'' K
Akpınar köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
E1902 📖: Akpınar
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çeçen) yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Akpar adıyla kuruldu. 1900 yılında Dağıstan'dan Muş'a gelen Lezgiler, Çeçenler, Avarlar yaşamaktadır. Mustafa
■ Koord: 39° 1' 36'' D, 41° 30' 32'' K
Akziyaret mahalle - Karaköprü (Akziyaret bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖: Akziyaret
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Cülmen kasabası bir dönem Akziyaret olarak adlandırılmış, ancak daha sonra Akziyaret köyü ayrılmıştır. SN
■ Köy halkı Döğer boyuna mensup Türkmenler'dir. Mustafa
■ Koord: 37° 19' 58'' D, 38° 49' 0'' K
Alican köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1916h 📖: Alican
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Ermenilerin terk etmesinden sonra Karapapak yerleşimi olarak kurulan köy 80'li yıllarda dışarı göç vermeye başlamış ve yerlerine Kürtler yerleşmişlerdir. metonio
■ Köyün Kütük nüfusu Karapapak Türklerinden oluşur. Mustafa
■ Koord: 38° 50' 5'' D, 41° 33' 40'' K
Alişar köy - Akpınar - Kırşehir
1928 📖: Sarıca Alişar [ Türkçe "Ali şehir" ]
■ Köşker kasabası, Deveci ve Pekmezci köyleriyle de akrabadır. Mustafa
■ Koord: 39° 26' 27'' D, 34° 3' 49'' K
Altıntaş mahalle - Midyat - Mardin
1928 📖: Kferzê [ Süryanice kfar zê "? köy" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ Kürt ozanı Şivan Perwer’in büyük dedelerinin bu köyde Müslüman olan bir Süryani ailesinden gelmektedir. ■ Köyün yeni adı Süryanice olan Kferzê adının Kürtçe Kevırzer `altıntaş` olarak yorumlanmasından türemiştir. SN
■ Terör sebebiyle Süryaniler Avrupa'ya göçe etmiş ve 20 yıl kadar boş kalmıştır. 2010 yılında ilk aileler Avrupa'dan geri dönmüştür. Yaklaşık 200 kadar Süryani yaşamaktadır. Mustafa
■ Koord: 37° 26' 36'' D, 41° 31' 41'' K
Anamur ilçe - Anamur - Mersin
1914hk 1928 📖 📖: Çorak
1665 📖: Mamuriye | Anamur (idari bölge)
Y-350 📖: Anemúrion (başka yer) [ Yunanca "rüzgârgülü, yelvuran" ]
■ İlçeye adını veren tarihî Anemurion kenti bugünkü ilçe merkezi olan eski Çorak köyünün 7 km güneybatısında bulunan Ören-Güneyyurt mahallesindedir. SN
■ © 26.02.1732 İçel sancağında Mamuriye kazası dahilindeki Kızıl Ali, Bahşişi, Yazıcı, Narence, Tekeli ve Körsürce cemaatlerinin hane-i avarızlarını vermeleri. g.tt deyar heyran
■ Osmanlı devrinde Toroslar'daki Yörükler ilçeye yerleştirilmiştir. Yine Osmanlı döneminde Abdallar ilçenin güneybatısında Kalınören mahallesini kurmuştur. Mısır'dan gelen ve Fellah olarak bilinen Araplar da İskele mahallesine yerleşmiştir. Türk-Yunan nüfus mübadelesinden sonra Rumlar'ın yerine Arnavutlar yerleşmiştir. 1960 ve 1970 yıllarında ise en son Kıbrıs Türkleri ilçeye gelmiştir. Ahmet Savi
■ İlçe halkı günümüzde Türkmenler, Araplar, Yörükler, Arnavutlar ve Çingenelerden meydana gelmektedir. yörük dernekleri ilçe halkının çoğunluğunun yörük olduğunu iddia etse de bu mantıken mümkün değildir. Çünkü ilçe hem kozmopolit hem de ilçedeki yörük köylerinin bir çoğu nüfus olarak yetersiz ve yeni kurulmuş çok ufak köylerdir. Ayrıca ilçedeki Yörüklerin hayvancılık işini bırakması ile bu işe Kürtlerin yöneldiğini de belirtmek gerekir. Yakın bir tarihte Mersin'in merkezinde olduğu gibi Anamur'da da Kürt nüfus daha belirgin hale gelecektir. Mustafa
■ Koord: 36° 4' 41'' D, 32° 50' 3'' K
Anıtlı mahalle - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
1928 📖: Hah
S1286 📖: Hah [ Süryanice hâh "dinlenme yeri?" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ 4. yy’a ait Meryemana manastır kilisesi Türkiye’de halen özgün işlevini koruyan en eski yapı olabilir. Mor Sobo (Aziz Sabba) katedrali yıkıntıdır. Hah kalesi Ebulferec’in Kilise Tarihi’nde 1182 yılı olaylarında anılır. ■ Halen nüfusun tamamı Avrupa'dan kesin dönüş yapan Süryanilerden oluşmaktadır. Süryanice (Turoyo) konuşulur. SN
■ Terör sebebiyle Avrupa'ya yoğun göç vermişler. Fakat artık geri dönüşler başlamış. Şu anda 130 kişi yaşıyor ve hepsi Süryani'dir. Mustafa
■ Koord: 37° 28' 33'' D, 41° 36' 37'' K
Atalan köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Köyün eski adı Atalagan'dır. Köy halkı Avşar Türkmenidir. Mustafa
■ Koord: 40° 1' 23'' D, 37° 43' 55'' K
Avşar mahalle - Köprübaşı - Manisa
1911h 📖: Avşar [ Türkçe "aş." ]
■ Körpübaşı ilçesinin merkez mahallerinden biri kabul edilir. Esasen kırsal bir mahalle olup 200 civarında kişi yaşamaktadır. Fakat nüfusun çoğu İzmir ve Manisa'nın farklı ilçelerinde yaşamaktadır. Mustafa
■ Koord: 38° 45' 38'' D, 28° 24' 52'' K
Avşar mahalle - Turgutlu - Manisa
1891s 📖: Avşar [ Türkçe "aş." ]
■ Köy halkı 17. yüzyılda Kırşehir-Kaman bölgesinden yani İç Anadolu'dan Manisa'ya getirtilip iskan edilen Avşar Türkmenleridir. Ege bölgesinde benzeri iskan hareketleri Osmanlı devrinde yaşanmıştır. Sebebi ise çıkabilecek bir Rum veya Ermeni isyanına karşı bölgede devlet yanlısı ve güvenilir Türkmenler kullanılmak istenmiştir. Mustafa
■ Koord: 38° 29' 43'' D, 27° 45' 47'' K
Aydıngün mahalle (Serinova bağ) - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖: Şaşkan [ Kürtçe "aş." ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (İnguş) yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Köyün nüfusunu 1864 yılında bölgeye gelen İnguşların Galgaylar kabilesi oluşturmaktadır. Mustafa
■ Koord: 38° 57' 43'' D, 41° 34' 37'' K
Aydınlar mahalle (Tabaklar bağ) - Karataş - Adana
Eski adı: Hacıbattal
Türkmen (Bozdoğan) yerleşimi
■ Köy halkı Harmandalı yörüklerinden meydana gelir. Mustafa
■ Koord: 36° 44' 16'' D, 34° 59' 24'' K
Ayvalık mahalle - Yumurtalık - Adana
1928 📖: Ayvalık
■ Kısmen Türkmen (Bozdoğan) yerleşimi
■ Köy halkı Bozdoğan Türkmenleri ile Haytalı yörüklerinden oluşur. Mustafa
■ Koord: 36° 47' 48'' D, 35° 41' 19'' K
Bademli köy - Şuhut - Afyon
■ Köy halkı Türkmenler ve yörüklerden meydana gelmektedir. Mustafa
■ Koord: 38° 24' 39'' D, 30° 36' 35'' K
Bağiçi köy - Varto - Muş
1902hb 1916h 📖 📖: Çarbuxur/Çalbuğur
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (İnguş+) yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Köy halkı Çerkesler, Lezgiler, Çeçenler oluşuyor. Vartodaki Kürtler genellikle Alevi oldukları için Kafkas Muhacirlerinin köylerine kabul edilmezler. Mustafa
■ Koord: 39° 5' 43'' D, 41° 31' 27'' K
Bahçe köy - Malazgirt (Nurettin bucağı) - Muş
1912h 📖: Bağçe
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çeçen) yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Çeçenler ve Avarlar yaşamaktadır. Mustafa
■ Koord: 39° 24' 20'' D, 42° 27' 46'' K
Bahçeköy köy - Muş Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1916h 📖: Bağçe
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çeçen/Avar) yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni yerleşimi
■ 1900 yılında bölgeye gelen Çeçenler ve Avarlar yaşamaktadır. Fakat artan nüfus sebebiyle bazı aileler Malazgirt'te aynı isim de bir köy daha kurmuştur. Mustafa
■ Koord: 38° 58' 28'' D, 41° 24' 43'' K
Ballı mahalle - Mut - Mersin
1522t 1928 📖 📖: Aleksi / Eleksi
■ Köy halkı Avşar Türkmenidir. Mustafa
■ Koord: 36° 52' 49'' D, 33° 35' 37'' K
Başağaç köy - Sandıklı (Karadirek bucağı) - Afyon
1919hb 📖: Başağaç
■ Köy halkı Türkmenler ile Arnavutlar'dan meydana gelmektedir. Her iki kesim de Sünni-Hanefi mezheptendir. Mustafa
■ Koord: 38° 34' 54'' D, 30° 12' 20'' K
Bayrampaşa ilçe - Bayrampaşa - İstanbul
1897h: Siços Çf. [ Yunanca ]
■ Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
■ İlçeye 1927 yılında Bulgaristan Muhacirleri göç etmiştir. 1950 yılında Makedonya'dan Makedon ve Muhacir Türk nüfusu ile Yugoslavya'dan yoğun Boşnak nüfusu da göç etmiştir. Mustafa
■ Koord: 41° 2' 36'' D, 28° 54' 34'' K
Behram köy - Ayvacık - Çanakkale
1928 2010 📖 📖: Behramkale
1487a 📖: Behram
Y-446 📖: Assós [ Anadolu Dilleri ]
■ Aristoteles’in MÖ 347’de Assos hükümdarı Hermias’ın davetiyle bu kente geldiği ve Hermias’ın kızıyla evlendiği bilinir. 13. yy'da yöre henüz Bizans'a tabi iken burada hüküm süren Behram veya Makhram adlı bir beyden dolayı Behram Kalesi adı verilmiştir. Öteden beri Behramkale olan adı yakın tarihte Behram olarak düzeltildi. SN
■ Bizans İmparatorunun hizmetinde bulunan, Türklerin kuşatması sırasında Assos Kalesinin kumandanlığını yapmış Mahramis (Μαχράμης) adındaki bir kişiden. Tankut Beygu
■ Orhan Gazi döneminde Kırşehir'den Bursa'ya gelen Türkmen Aşiretlerinin Behram köyünede iskan edildiği bilinmektedir. Mustafa
■ Koord: 39° 29' 42'' D, 26° 19' 47'' K
Bostankaya köy - Malazgirt - Muş
E1912 📖: Bostankaya | Karabardéz [ Ermenice karabardéz "kaya bostan" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Önemli bir Urartu yerleşiminin izleri ve kale mevcuttur. SN
■ Karapapaklar 1-2 hanedir ve Kürtçe konuşurlar. Mar(d)astan
■ Ermeniler tehcir edilince onların yerine Karapapak Türkleri yerleşti. Karapapakların Bursa'ya yoğun göç etmesi ile birlikte köye Ağrılı Kürtler geldi. Mustafa
■ Bugün Bostankayalı Terekemelerin çoğu Bursa/Yıldırım, Yenişehir ve İnegöl'de ikâmet ediyor. metonio
■ Koord: 39° 12' 0'' D, 42° 38' 59'' K
Boyuncuk köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖: Şeyx Yusuf [ Kürtçe "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Adına rağmen 1914’te 293 nüfuslu Ermeni köyü idi; Meryemana kilisesi vardı. SN
■ Köy halkı Karapapak iken tedricen Kürtleşmiştir, Karapapaklar çoğunlukla şehir dışına göç etmiştir. metonio
■ Köyün kütük nüfusu Terekeme-Karapapak Türklerinden oluşur. Karapapakların Bursa'ya göç etmesi ile Ağrılı Kürtler köye yerleşti. Mustafa
■ Koord: 38° 50' 39'' D, 41° 35' 6'' K
Bozdoğan mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖: Bozdoğan [ Türkçe "aş." ]
■ Mersin-Adana yöresinde yaygın olan Bozdoğan cemaati çeşitli kaynaklarda Yörük, Kızılbaş ve Poşa (`çingene`) olarak adlandırılır. Halen geniş bir alana yayılmış olan köyün kıyı kesiminde daha çok Çingene ve Abdallar, iç kesiminde Türkmenler yaşar. SN
■ Pozantı halen günümüzde dahi Bozdoğan Türkmenlerinin yoğun yaşadığı bir ilçedir. Ayrıca aşiretin bir kısmı Aydın'a gönderilmiştir. Aydın'a gidenler Bozdoğan adında bir ilçe ve 30 civarında köy kurarak Ege'ye yerleşmiştir. Ahmet Savi
■ Bozdoğan köyü bir Türkmen köyü olmakla birlikte Anamur'da kasabalardan sonra kırsaldaki en kalabalık köy idi. Büyükşehir kanunu ile artık mahalle olarak anılmaktadır. Mustafa
■ Koord: 36° 5' 44'' D, 32° 52' 59'' K
Büyükabdiuşağı köy - Akpınar (Kösefakılı bucağı) - Kırşehir
1928 📖: By. Abdiuşağı
■ Kasaba halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Mustafa
■ Koord: 39° 35' 51'' D, 33° 59' 0'' K
Büyükyaylaköy köy - Çayırlı - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Kelmizir / Kelmizi
■ Köy halkı Arel Oymağına mensup Türkmenler'dir. Mustafa
■ Areli'ler Zazadır. metonio
■ Koord: 39° 46' 1'' D, 40° 0' 8'' K
Çakmak köy - Boğazlıyan - Yozgat
1907hk 📖: Çakmak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Yunanistan göçmeni/Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Kasaba'nın ilk sakinleri Ermeniler'dir. Ermenilerin tehcir döneminde sürgün edilmesi ile kasaba bir süre boş kalmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra ise Yunanistan'dan gelen Selanik ve Kozana Mübadilleri yerleşmiştir. Daha sonraları 1938 ve 1951 senelerinde Bulgaristan'dan Muhacirler'de kasabaya yerleşmiştir. Mustafa
■ Patrikhane'nin iadesini istediği Boğazlıyan'ın Çakmak köyünden Maryam Demirciyan isimli Ermeni kızın ihtida ederek kendi arzusuyla Nevşehir'in Arabsun köyünden Orman Memuru Mustafa'yla evlendiği. H-17-12-1337 Manav
■ Koord: 39° 19' 28'' D, 35° 11' 59'' K
Çalapverdi köy - Boğazlıyan - Yozgat
1907hk 📖: Çalapverdi [ Türkçe "tanrıverdi" ]
■ 1575 yılı Osmanlı Tahrir Defterlerine baktığımızda Tatar Cemaatine bağlı Kıpçak Kavmi'nin yaşadığı anlaşılıyor. Ayrıca Osmanlı dönemindeki adı ise Tacir Kışla Karyesi nam-ı Diğer Çalapverdi şeklinde geçiyor. Mustafa
■ Koord: 39° 13' 54'' D, 35° 18' 24'' K
Çamköy mahalle - Bergama - İzmir
1928 📖: Çamköy
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türkmen köyüdür. Eski kayıtlarda Çamsulu adıyla geçiyor. Mustafa
■ Koord: 39° 5' 18'' D, 27° 4' 50'' K
Çarıklar mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖: Çarıklar
Eski adı: Kurutlar
Türkmen yerleşimi
■ Kasaba halkı Türkmen olup, Türkmen gelenekleri ve göreneklerini yaşatmaktadır. Mustafa
■ Koord: 36° 6' 43'' D, 32° 52' 22'' K
Çatalca mahalle - Tarsus - Mersin
1928 📖: Çatalca
■ Köy halkı Osmanlı devrinde Kerkük'ten getirtilen Türkmenler ile Afrika-Sudan kökenli 2 aileden oluşmaktadır. Mustafa
■ Koord: 36° 48' 29'' D, 35° 0' 48'' K
Çatalharman mahalle - Mut - Mersin
■ Köy halkı Hacıahmetli Oymağına mensup Türkmenlerdir. Mustafa
■ Koord: 36° 38' 16'' D, 33° 34' 9'' K
Çeştepe mahalle - Efeler - Aydın
1928 📖: Çeştepe
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Kasabanın kozmopolit bir yapısı vardır. Kasabayı kuranlar Çerkesler'dir. Önceleri Çeç-tepe olarak adlandırılan yerin anlamı Çerkezceden geliyor. ‘Çeç’ hasat sonrası tahıl yığını anlamını taşıyor. Çerkesler'den sonra ise kasabaya Makedonlar göç ediyor. Daha sonrasında ise Alevi Yörükler ile doğuda isyan eden Kürt aileler de kasabaya iskan ediliyor. Günümüzde büyükşehir yasasından dolayı mahalle statüsüne geçmiştir. Mustafa
■ Koord: 37° 49' 27'' D, 27° 51' 28'' K
Çevirme köy - Pertek - Tunceli
1925h 📖: Çevirme [ Türkçe ]
Sünni Türk (Karakeçili) yerleşimi
■ Mezrada 7-8 civarı ev olmakla birlikte tamamı Karakeçili aşiretine mensuplardır ve mezranın camii de bulunmaktadır. 62Ali
■ Mezra halkının tamamı Karakeçili Türkmenlerindendir. Mustafa
■ Koord: 38° 57' 2'' D, 39° 26' 27'' K
Çiçekli köy - Çiçekdağı (Akçakent bucağı) - Kırşehir
1907hk 📖: Kızılosmanlı
■ Köy halkı Döğer boyuna mensup Türkmenler'dir. Mustafa
■ Koord: 39° 45' 42'' D, 34° 4' 13'' K
Çivi mahalle - Mut - Mersin
1522t 📖: Çivi
■ Köy halkı Avşar Türkmenidir. Mustafa
■ Koord: 36° 50' 55'' D, 33° 33' 19'' K
Çöğürlü köy - Muş Merkez - Muş
1928 📖: Arinç
E680 📖: Arinc / Arinç [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kafkas göçmeni (Çeçen) yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Eski Ermeni coğrafyasında yaklaşık 40 yerde örneği görülen Arinç yer adının anlamı muğlaktır. 10. yy’da yazan tarihçi Hovhan Mamigonyan, sözcüğün anlamını açıklamak için (inandırıcı olmayan) bir efsaneye başvurur. SN
■ Eski bir Ermeni yerleşimi olan Çöğürlü ya da eski adıyla Arınç köyüne 1900 yılında Çeçenler iskan edildi. Daha sonraları Çerkesler de köye yerleşti. Mustafa
■ Koord: 38° 45' 10'' D, 41° 31' 46'' K
Dadak köy - Şuhut - Afyon
1530t 📖: Dadağı [ Türkçe "aş." ]
■ Karş. Kayseri-Kocasinan, Dadağı köyü. SN
■ Köy halkı Musul'dan gelen Musacalı Türkmenlerindendir. Mustafa
■ Koord: 38° 35' 48'' D, 30° 27' 20'' K
Dağpazarı mahalle - Mut - Mersin
1522t 📖: Kestel [ Yunanca kástro "kale" ]
Y400~a 📖: Koropissós [ Anadolu Dilleri ]
■ 5. yy’a ait kilise harabesi halen ayaktadır. SN
■ Köy halkı Bolacalı yörüğüdür. Mustafa
■ Koord: 36° 49' 46'' D, 33° 28' 2'' K
Dampınar mahalle - Germencik - Aydın
1891s 📖: Dampınar
■ Köy halkı Türkmenler ile Yörükler'den oluşmaktadır. Aydın bölgesinin ünlü efelerinden Germencikli Sarı Efe bu köylüdür. Mustafa
■ Koord: 37° 58' 53'' D, 27° 35' 27'' K
Değirmenlik mahalle (Yalnızcabağ bağ) - Mut - Mersin
1914hk 📖: Balabolu
E1199 📖: Balabol Պալապօլ [ Yunanca palaiópolis "eskikent" ]
Y535 📖: Adrasós akk. Adrasón [ Anadolu Dilleri "(tanrı) Adra kenti" ]
■ Köyün sırtındaki dağ halen Adras Dağı olarak anılır. Antik Adrassos kasabası sonraki devirde Rumca `Eskikent` anlamında Palaiopolis olarak adlandırılmış olmalıdır. Halk arasında yaygın olan ’Balapoğlu’ etimolojisi ibret vericidir. SN
■ Karamanoğulları Devletinin kurucusu Nurettin Sofu Türkmani Beyin türbesi Yalnızbağ köyü Değirmenlik yaylası mevkinde bulunuyor. Yöre halkı Avşar Türkmenlerindendir. Mustafa
■ Koord: 36° 39' 18'' D, 33° 7' 52'' K
Demirkapı mahalle - Mut - Mersin
1914hk 📖: Nasdak
■ Köy halkı Bolacalı yörüğüdür. Fakat köyün Ermeni dönmesi olduğu da söylenir. Mustafa
■ Koord: 36° 55' 5'' D, 33° 27' 48'' K
Deveci köy - Akpınar - Kırşehir
1928 📖: Sarıca Deveci
■ Köşker kasabası, Alişar ve Pekmezci köyleriyle de akrabadır. Mustafa
■ Koord: 39° 28' 14'' D, 34° 1' 3'' K
Devecipınar köy - Boğazlıyan - Yozgat
1891c 📖: Devecipınarı
■ Kasaba halkı Avşar Türkmenleri ile Kırım Tatarlarından meydana gelmektedir. Mustafa
■ Koord: 39° 8' 17'' D, 35° 22' 40'' K
Deveçatağı köy - Kırklareli Merkez - Kırklareli
1928 📖: Deveçatağı
Rumeli göçmeni (Alevi) yerleşimi
■ Köy halkı Rumeli göçmeni değildir. Kayı boyunun Amca/Amuca Oymağına mensup Türkmenler'dir. Mustafa
■ Koord: 41° 34' 56'' D, 27° 18' 34'' K
Dikmen mahalle - Derik - Mardin
K1980 📖: Kanêzîl
■ 20. yy başında Zaza-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Dikmen köyü, Bingöl'ün Genç ilçesinden 100 yıl kadar önce Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın çeşitli ilçelerine yerleşen Seyfan Sülalesi tarafından kurulmuş ve de halen ikamet edilen bir Sünni Zaza köyüdür. Mustafa
■ Koord: 37° 25' 39'' D, 39° 59' 51'' K
Doğdap ölü yerleşim - Varto - Muş
E1902 1916h 📖 📖: Doğdap
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çeçen) yerleşimi. Şimdi kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ Çeçen yerleşimi olan köy baraj gölü altında kalmıştır. Doğdap Kalesinde definecilerden arta kalan birkaç taş baraj gölünün batı ucundaki tepe üzerinde görülebilir. SN
■ Kafkasya'dan gelen Çeçenler ve İnguşlar yaşamaktaydı. Baraj yapılınca köy sular altında kaldı. Mustafa
■ Koord: 39° 6' 29'' D, 41° 28' 55'' K
Dudullu mahalle - Ümraniye - İstanbul
1917h 📖: Dudullu
■ Fi tarihine kadar Manav köyüyken şehirleşme sonucu aşırı nüfus yığılımına maruz kalmış ve kendisinden bir çok mahalle ayrılmıştır. metonio
■ Dudullu 1960'lı yıllara kadar köy görünümünde bir Manav Türkmen yerleşimiydi. Günümüzde ise köyün üzerinde bir Organize Sanayi Bölgesi ile 3 Küçük Sanayi Sitesi bulunmaktadır. Ayrıca Aşağı ve Yukarı Dudullu mahalleleri olarak ikiye bölünmüştür. İki mahallenin toplam nüfusu 35.000 civarındadır. Mustafa
■ Koord: 41° 0' 37'' D, 29° 9' 10'' K
Düzorman köy - Kırklareli Merkez (Dereköy bucağı) - Kırklareli
1928 📖: Düzorman
1904s 📖: Harmanlıbayır?
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Alevi) yerleşimi
■ 20. yy başında Rumca ve Bulgarca konuşan Ortodoks nüfusu vardı. Şimdiki nüfus Rumeli göçmeni Alevidir. SN
■ Köy halkı Rumeli göçmeni ya da Muhacir olarak tanımlamak yanlış olur. Çünkü onlar kendilerini Kayı boyuna mensup Türkmenler olarak tanıtıyorlar. Mustafa
■ Koord: 41° 50' 58'' D, 27° 22' 3'' K
Eğriağaç mahalle - Yüreğir - Adana
1917h 📖: Eğriağaç
Türkmen/Yörük yerleşimi
■ Türkmenler Bozdoğan Aşiretine mensuptur. Yörükler ise Harmandalı obasındandır. Mustafa
■ Koord: 36° 46' 34'' D, 35° 26' 53'' K
Elbeğendi mahalle - Midyat - Mardin
1928 📖: Xarabekefrî [ Kürtçe xirbê kefrê "köyören" ]
S1900~ 📖: Kafrô Taxtaytô [ Süryanice "aşağıköy" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ 1980’lerden beri terkedilmiş iken İsveç'ten dönen Süryaniler tarafından yeniden inşa edildi. SN
■ İsveç değil, İsviçre'den dönen Süryaniler tarafından yeniden inşa edildi. Mardin'deki meşhur Kafro Pizzacısı da burada bulunmaktadır. Mustafa
■ Koord: 37° 16' 59'' D, 41° 24' 36'' K
Eskidoğanlı köy - Boztepe - Kırşehir
1927h 📖: Xorla
1921h 📖: Arablı [ Türkçe "Araplı" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Mifikan) yerleşimi
■ Köy halkı Bozulus Türkmenleri ile Mifikan Kürtlerinden meydana gelmektedir. Bozulus Türkmenleri köye Araplı Cedit adını verirken, kürtler ise Horla adını vermiştir. Mustafa
■ Koord: 39° 14' 26'' D, 34° 20' 20'' K
Eskikonak mahalle (Altındere bağ) - Akyazı - Sakarya
1946 📖: Türk Beynevit
1928 📖: Beğnevid
■ Mahalle halkı Sünni Türkler'den meydana gelmektedir. Lakin Yenikonak mahallesi Abhazlar'dan oluşur. Altındere kasabasında Türkler, Abhazlar ve Lazlar yaşamaktadır. Mustafa
■ Koord: 40° 41' 18'' D, 30° 41' 58'' K
Fakılı köy - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
1928 📖: Fakılı
Türkmen (Savcılı) yerleşimi
■ Eski köy terk edilmiş ve 1 km kadar güneyde yeni yerleşim kurulmuştur. SN
■ Kaman'da yerleşik olan Savcılı Türkmenleri'nin kurduğu bir köydür. Devlet kayıtlarında Savcılı Fakılı olarak geçiyor. Mustafa
■ Koord: 39° 10' 48'' D, 33° 45' 5'' K
Gençali mahalle - Mut - Mersin
1928 📖: Genc Ali
1522t 📖: Gencelü
■ Köy halkı Avşar Türkmenidir. Mustafa
■ Koord: 36° 42' 10'' D, 33° 25' 18'' K
Gökçe köy - Karaman Merkez - Karaman
1914hk 📖: Göce
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Çerkes köyüdür. Mustafa
■ Koord: 37° 3' 56'' D, 33° 17' 23'' K
Güllübahçe mahalle - Söke (Doğanbey bucağı) - Aydın
Y1900~ 📖: Kelebéts
1884s 📖: Gelebeş / Gelebeç
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Eski Rum köyü tepede olup 1950’lerdeki depremden sonra terk edilmişken yakın yıllarda canlandırılmıştır. SN
■ Buranın eski adı Gelebeç'tir. Boşnaklar, Türkmenler, Arnavutlar, Selanik Muhacirleri ikamet etmektedir. Mustafa
■ Koord: 37° 39' 59'' D, 27° 19' 13'' K
Gültepe köy - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
1926h 📖: Parsa [ Yunanca ]
Türkmen (Savcılı) yerleşimi
■ İzmir-Kemalpaşa-Bağyurdu (Parsa) köyüne bakınız. Parsa adı eski bir Anadolu dilinden ve Yunancadan miras olmalıdır. SN
■ Kaman'da yerleşik olan Savcılı Türkmenleri'nin kurduğu bir köydür. Devlet kayıtlarında Savcılı Gültepe adıyla geçiyor. Mustafa
■ Koord: 39° 15' 46'' D, 33° 42' 25'' K
Güneyik köy - Korkut - Muş
1928 📖: Xars
E680 📖: Xarts Խարձ [ Ermenice "sazlık, bataklık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Türkçe güneyik, hindiba bitkisinin adıdır. SN
■ Köye 1901 senesinde Çeçenler ve Çerkesler iskan edilmiştir. Mustafa
■ Koord: 38° 40' 56'' D, 41° 52' 45'' K
Hacıahmetli mahalle - Mut - Mersin
1914hk 📖: Hacıahmetli
■ Kırşehir'den gelen Hacıahmetli Türkmenlerinin Karaman-Mersin-Mut bölgesindeki ilk kurduğu ve merkez olan köyüdür. Mustafa
■ Koord: 36° 39' 59'' D, 33° 35' 29'' K
Hacınuhlu mahalle - Mut - Mersin
■ Köy halkı Avşar Türkmenidir. Mustafa
■ Koord: 36° 41' 16'' D, 33° 28' 45'' K
Hasaköy köy - Niğde Merkez (Gölcük bucağı) - Niğde
1928 📖: Hassaköy
Y1900~ 📖: Aksó [ Yunanca Naksós? ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 19. yy sonunda 5000’e yakın Türk dilli Rum (Karamanlís) nüfusu vardı. SN
■ Köy halkı Osmanlı devrinde Ortodoks Türkler'den oluşmaktaydı. Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'nde Hristiyan olmaları sebebiyle Yunanistan'a gönderildiler. Günümüzde köy halkı Boşnaklar'dan oluşmaktadır. Mustafa
■ Köy muhacir köyü olup halkının sadece bir kısmı Bosna asıllıdır. Diğerleri ise Bulgaristan ve Yunanistan muhaciridir. Bu yüzden yukarıdaki yorum yanlıştır. İzzetnihat
■ Koord: 38° 13' 18'' D, 34° 42' 11'' K
Haydarlı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1831 📖: Haydarlı
■ Köy halkı Bozulus Türkmenleri ile Cerit Türkmenlerine mensuptur. Mustafa
■ Koord: 39° 41' 24'' D, 34° 22' 18'' K
Hirfanlar köy - Kaman - Kırşehir
Kürt-Sünni (Bilikan/Bêski) yerleşimi
■ 1953’te yapılan Türkiye’nin (o dönemdeki) en büyük barajı vesilesiyle köy adının yanlış yazımı yaygınlık kazanmıştır. SN
■ Kırşehir'deki Hirfanlı Barajı'na adını veren köy burasıdır. Köyü kuranlar 17. yüzyılda bölgeyi yurt olarak kabul eden Türkmenler'dir. 1860-1870 yıllarında kan davası sebebiyle köye Kürtler'de gelmiştir. Köy temiz havası ve misafirperverliği ile bilinir. Mustafa
■ Koord: 39° 17' 3'' D, 33° 31' 56'' K
İsahocalı köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: İsahocalı
■ İsahocalı Ahi Evran-ı Veli Hazretleri'nin müridlerinden Ahi İsa Hoca tarafında kurulmuştur. Kasaba halkının çoğunluğu Türkmen olmakla birlikte kalan kesim ise Balkanlar'dan gelen Muhacir Türk göçmenleridir. Mustafa
■ Koord: 39° 25' 10'' D, 33° 54' 19'' K
Karaağıl köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
K 📖: Keregil
1916h 📖: Karaağıl
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ 19. yy sonlarında Ermeni nüfuslu olan köye bir miktar Oset muhacir iskan edildi. Halen nüfusun tamamı Kürttür. SN
■ Erivan muhaciri Kürt Redkan aşiretinden 18 aile Ağrı'dan bu köye nakil edildi (331 ve 335 yılları ). Qazi
■ 30 yıl öncesine kadar Karaağıl'ın köy merkezinde Osetler yoğunluktayken mezraları hep Ağrı kökenli Kürtlerden ibaretti. Yalnız bu mezralar o dönemde o kadar büyük nüfuslu olmamakla birlikte Osetlerin yoğun dış göçü neticesiyle günümüzde Karaağıl'da Kürtler çoğunluktadır. metonio
■ Beldeyi kuranlar ve ilk nüfusunu oluşturanlar Asetinler ve Osetler'dir. İstanbul'a yoğun göç veren kasabaya Ağrılı Kürtler yerleşti. Mustafa
■ Koord: 39° 8' 17'' D, 42° 5' 12'' K
Karacaoğlan mahalle - Mut (Sarıkavak bucağı) - Mersin
1522t 📖: Çukur
■ Ünlü halk şairi Karacaoğlan'ın mezarının burada olduğu rivayet edilir. Köy halkı Karacaoğlan ile beraber Maraş veya Urfa taraflarından gelen Türkmen Oymağı olduklarına inanırlar. Mustafa
■ Koord: 36° 40' 2'' D, 33° 44' 3'' K
Karacaören köy - Boztepe - Kırşehir
1927h 📖: Karacaviran
1849z 📖: Karaca (aş.)
■ Karaca aşiret adı muhtemelen Kürtçe Rişvan aşiret adının çevirisidir. SN
■ © 16.11.1849 Kırşehir'e bağlanan Karaca Kürd Aşireti ile Aksaray'a bağlanan Hacı Ahmedli Aşireti Müdürlüğü'nün uhdesine verilmesini isteyen, Boynuinceli Aşireti sabık Müdürü Mir el-Hac Hüseyin'in arzuhali. a.g.tt © »»»»» 03.03.1850 Talebe-i ulumdan Seyyid Ömer'in kardeşi Nevşehir'de sığır celepliği yapan Hacı Mehmed'in, Aksaray civarında Reşvan Aşireti'nden Kaküllü Kürd Ali tarafından soyulup yaralanması üzerine Ankara'nın Tekke köyünde bulunan suçlunun yakalanıp muhakeme edilmesine dair. deyar heyran
■ Belde halkının büyük çoğunluğu Varsak Oymağı'na mensup olan Türkmenler'den oluşur. Ayrıca belde de birkaç hane göçebe Kürd nüfusta bulunmaktadır.
■ Varsak Türkmenleri çeşitli aşiretlerin bir araya gelerek kurduğu bir Türkmen birliğidir. Bu birlik yazı Kırşehir ovasında, kışı ise Tarsus ovasında geçirirdi. Karacaören Varsakların Kırşehir'de ilk kurdukları yerleşim yerlerinden birisi olup, en büyüğüdür. Daha sonraları Akçakoyunlu, Yabanlı gibi çeşitli Türkmen aşiretlerinden kişilerin de yerleşmesiyle nüfusu artmış ve belde olmuştur. Ufuk Güntekin
■ Karaca aşiret adı değildir. Karaca Öz Türkçe bir isim olup siyaha çalan renk, esmer ve Yağız gibi anlamlara gelmektedir. Ayrıca Karacaören ve Karacaviran gibi isimler Türkmenlerin yerleştiği bölgeler genel olarak kullandığı bir yer adıdır. Karacaören Varsak, Yabanlı, Akçakoyunlu gibi Türkmen aşiretlerinin yerleştiği bir kasabadır. Mustafa
■ Koord: 39° 13' 24'' D, 34° 15' 44'' K
Karahabalı köy - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
1928 📖: Karahabalı
Türkmen (Savcılı) yerleşimi
■ Kaman'da yerleşik olan Savcılı Türkmenleri'nin kurduğu bir köydür. Devlet kayıtlarında Savcılı Karahabalı olarak geçiyor. Mustafa
■ Koord: 39° 13' 4'' D, 33° 45' 16'' K
Karahöyük mahalle - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖: Karahöyük
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Sinemilî) yerleşimi
■ Köyü kuranlar ve köyde uzun süre yaşayanlar Çerkesler'dir. Fakat iç göç sonucunda köydeki Çerkesler yakınlarda bulunan Narlı kasabasına ya da Maraş il merkezine göç etti. Köye de Sinemilli aşiretine mensup Alevi Kürtler yerleşti. Mustafa
■ Koord: 37° 15' 55'' D, 37° 1' 41'' K
Karakütük mahalle (Mollaosmanlar bağ) - Kaman - Kırşehir
1925h 📖: Karakütük
■ 1850’lerde Sivas’ın Gürün ilçesinden göçen Türkmenlerin kurduğu bir yerleşim alanıdır. SN
■ Mahalledeki sadece bir aile kan davası sebebiyle Sivas'ın Gürün ilçesinden gelmiştir. Mustafa
■ Koord: 39° 24' 47'' D, 33° 47' 44'' K
Karıncak köy - Kırklareli Merkez - Kırklareli
1909hb 📖: Karamcak
■ Köy halkı Kayı boyunun Amca/Amuca Oymağına mensup Türkmenler'dir. Mustafa
■ Koord: 41° 40' 7'' D, 27° 23' 25'' K
Kavak köy - Maden (Hazar bucağı) - Elazığ
1928 📖: Hazar/Hazarik (idari bölge)
1925h 📖: Kavak
■ Adını Hazar gölünden alan Hazar nahiyesinin yönetim merkezi idi. SN
■ Köy halkı Karakeçili Türkmenidir. Mustafa
■ Koord: 38° 23' 35'' D, 39° 25' 33'' K
Kavaklı köy - Şuhut - Afyon
1530t 1928 📖 📖: İsrail
■ İsrail (veya İsrailli) adının anlamı hakkında güvenilir kayıt yoktur. Sözcüğün `gece yolculuğu` anlamına geldiğine dair halk arasında yaygın olan inancın aslı yoktur. SN
■ Köy halkı Danişmendli Türkmenlerindendir. Mustafa
■ Koord: 38° 29' 54'' D, 30° 28' 3'' K
Kayalık köy - Varto - Muş
1916h 📖: Zırınk/Zirnek
E680 📖: Tsernag Ձեռնակ [ Ermenice "kırlangıç" ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çeçen/Avar) yerleşimi.
■ 7. yy’da Arşarunik (Varto-Karlıova) ilinde Tsernak Kalesi adıyla anılan yerdir. SN
■ Köy halkı Çerkesler, Lezgiler, Avarlar, Çeçenler'den oluşuyor. Mustafa
■ Koord: 39° 5' 17'' D, 41° 27' 29'' K
Kesenler mahalle - Seyitgazi - Eskişehir
1928 📖: Kesanlar
Manav yerleşimi
■ Köy halkı Eskişehir'in yerlisidir. Fakat Batı Anadolu'da yaşayan Manavlar kimliklerini bilhassa Manav Türkmeni olarak vurgular ve söyler. Bu durum en çok Eskişehir, Bilecik ve İnegöl'de yaşanır. O yüzden Türkmen (Manav) veya Manav (Türkmen) olarak belirtmek daha uygun olacaktır. Mustafa
■ Koord: 39° 24' 38'' D, 30° 37' 33'' K
Kırtıllar mahalle (Kelismailuşağı bağ) - Akpınar - Kırşehir
hl 📖: Abdallar
Alevi (Abdal) yerleşimi
■ Sanatçı Neşet Ertaş’ın ve babası sanatçı Muharrem Ertaş’ın doğduğu yerleşimdir. ■ Silifke ilçesinde Kırtıl adlı bir Alevi-Tahtacı obası bulunur. Kırtıl/Gırtıl adı genellikle Abdal veya Tahtacı Alevi anlamında kullanılır. SN
■ Kırtıllar birkaç yıl öncesine kadar Kelismailuşağı köyünün bir mahallesi idi. Fakat artık muhtarlığını alarak bir köy oldu. Kırtıllar Rahmetli Neşet Ertaş'ın köyüdür ve bazı akrabaları da halen köyde ikamet etmektedir. Mustafa
■ Köy Alevi-Tahtacı grubundan değildir. Rahmetli Neşet Ertaş'ın deyimiyle Bektaşi Dervişlerinin kurduğu ve yerleştiği bir köydür. Köy halkı Bektaşi Türkmenlerdir. Abdal olarak adlandırılan Türkmenler ise Beğdili boyuna bağlı Cerit Aşiretinin bir obasıdır.Kaynak: https://www.demokrathaber.org/neset-ertas-bektasiyim-ben-deyisler-cocuguyum Cemil
■ Koord: 39° 37' 57'' D, 33° 57' 10'' K
Kıyıbaşı köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖: Arincik
E1902 📖: Arınçig [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni (Çeçen) yerleşimi
■ Köy de Çeçenler ve İnguşlar yaşamaktadır. Mustafa
■ Koord: 38° 58' 58'' D, 41° 31' 32'' K
Kızılkoyunlu mahalle - Haymana - Ankara
1928 📖: Kızılkoyunlu
Sünni Türk yerleşimi
■ Köy halkı Kırşehir'den gelen Akçakoyunlu Aşiretine mensup Türkmenler'dir. Akçakoyunlular Kırşehir'İn Merkez, Mucur, Kozaklı, Hacıbektaş ilçelerine yoğun olarak yerleşmiş bir Türkmen aşiretidir. Mustafa
■ Koord: 39° 22' 28'' D, 32° 34' 53'' K
Kızlar mahalle - Karaköprü - Şanlıurfa
1928 📖: Kızlar
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy halkı Türkmen'dir. Mustafa
■ Koord: 37° 15' 33'' D, 38° 47' 1'' K
Konaklı belediye - Niğde Merkez (Gölcük bucağı) - Niğde
Y150 📖: Mystília [ Anadolu Dilleri ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 4400 Rum Ortodoks nüfusu ile Ayios Vasilis kilisesi bulunur, Mistiotika denen bir Helen şivesi ile konuşurlardı. Bu şive hiç bozulmadan İslamlaşan soydaşları tarafından bugün Türkçe olarak kullanılmaktadır. Manav
■ Kasaba halkı Osmanlı Devrinde Rumlar'dan oluşmaktaydı. Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi kapsamında Rumlar Yunanistan'a gönderildi. Kasaba halkı günümüzde Selanik Mübadilleri, Boşnaklar, Bulgaristan ve Romanya Muhacirlerinden meydana gelmektedir. Mustafa
■ Koord: 38° 10' 33'' D, 34° 50' 39'' K
Koruköy köy - Kırklareli Merkez (Dereköy bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖: Kuruyatak | Kuruköy
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Köy halkı Kayı boyuna bağlı Amca/Amuca Oymağına mensup Türkmenler'dir. Mustafa
■ Koord: 41° 51' 30'' D, 27° 19' 25'' K
Köşker köy - Akpınar - Kırşehir
1928 📖: Sarıca Köşker
■ Resmi Gazete 6 Nisan 1939: Kırşehir Merkez Kazasına bağlı Köşker Nahiyesinin Merkezi Köşker Köyünden Türkakpınar Köyüne kaldırılmıştır. Taner A.
■ Köşker kasabası 16. veya 17. yüzyıllarda Bayındır boyuna mensup Köşker obası ile Bayat boyuna mensup Sarıca obasının birleşmesi ile kurulmuştur. Kasaba halkının soyu bu iki Türkmen obasından gelmekte olup, Türkmen kültürünü, gelenek ve görenekleri yaşamaktadır. Ayrıca Köşkerler ve Sarıcalar ilçe genelinde Alişar, Pekmezci, Deveci köylerini de kurmuştur. Mustafa
■ Koord: 39° 27' 13'' D, 34° 2' 22'' K
Kötek köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1920hb 📖: Ketak
E1918 📖: Kedag [ Ermenice "ırmakçık" ]
Türk yerleşimi
■ Köy halkı Terekeme değildir. Köy halkı kendini Doğu şehirlerinde yerli diye ifade eden Karakoyunlu Türkmeni'dir. Mustafa
■ Kötekliler Yerli denilen zümredendir. Bu bölgede en yakın Karapapak yerleşimi Geçivan ve Oluklu'dur. Bastam'da Terekeme kalmadı. metonio
■ Koord: 40° 13' 11'' D, 43° 0' 51'' K
Köylüoğlu mahalle - Seyhan - Adana
1928 📖: Köylüoğlu
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Türkmen/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün kütük nüfusunun tamamı Türkmen'dir. Fakat 1980'li yıllarında sonlarına doğru Doğudan gelen yoğun göç dalgasına maruz kalmıştır. Köylüoğlu hali hazırda nüfusunun yüzde 70'i Türkmen kalan yüzde 30 çeşitli doğu kentlerinden gelen kürtlerdir. Mustafa
■ Koord: 36° 52' 20'' D, 35° 10' 55'' K
Kurganlı köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖: Simo
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 19. yy sonlarında Kafkasya muhaciri Osetler iskan edildi. Halen Kürt yerleşimidir. SN
■ Köyü Asetinler ve Osetler kurdular. Bölgedeki Sipkan Kürtleri ile dönem dönem gerginlikler yaşandığı bilinir. Mustafa
■ Simo'da 90'lı yılların sonlarından beri azalan Osetlerden bugün köyde kimse kalmamıştır. Ayrıca Asetin ve Oset aynı şeydir. metonio
■ Koord: 39° 14' 21'' D, 42° 5' 41'' K
Kurtuluş mahalle - Mut - Mersin
1840 1928 📖 📖: Oyladin
1522t 📖: Olyadin
■ Köy halkı Hacıahmetli Oymağına mensup Türkmenlerdir. Mustafa
■ Koord: 36° 37' 57'' D, 33° 33' 5'' K
Küçükağa köy - Tercan - Erzincan
Alevi-Kürt veya Zaza (Areli) yerleşimi
■ Köy halkı Arel Oymağına mensup Türkmenler'dir. Mustafa
■ Koord: 39° 51' 13'' D, 40° 17' 40'' K
Küçükteflek köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1928 📖: Kç. Teflek
Kürt-Sünni/Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Karakeçili Tükmenleri ile Molikan Kürtlerinden oluşuyor. Kürt nüfusun neredeyse tamamı Türkmen kültürünü benimsemiştir. Mustafa
■ Koord: 39° 38' 7'' D, 34° 21' 45'' K
Mollaosmanlar köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Mollaosmanlar
Türkmen yerleşimi
■ Mollaosmanlar, Kırşehir'in Kaman ilçesine 13 km. mesafede kurulu, iki mahalleden oluşan bir Türkmen köyüdür. Karakütük mahallesi 1850'lerde Sivas'ın Gürün ilçesinden göç eden Türkmenlerin kurduğu bir yerleşim alanıdır. Mert Çakmak
■ Sivas'ın Gürün ilçesinde sadece bir Türkmen ailesi gelmiştir. Onlarda Mollaosmanlar köyüne bağlı olan Karakütük mahallesine yerleşmiştir. Bahsi geçen aile kan davası sebebiyle yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştır. Mustafa
■ Koord: 39° 24' 35'' D, 33° 49' 9'' K
Moralı mahalle - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
1891s 📖: Moralı
Y451 📖: Hármala [ Anadolu Dilleri ]
■ 20. yy başında kısmen Yunanistan göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı Yunanistan'a bağlı Mora Yarımadasından göç eden Muhacir Türkler tarafından kurulmuştur. Mustafa
■ Navarin göçmenlerinin de bulunduğu köyün aslen çoğunluğu yerel Yörüklerden oluşur. metonio
■ Koord: 37° 49' 58'' D, 27° 33' 10'' K
Mursallı mahalle - Germencik - Aydın
1891s 📖: Mürselli
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni (Patriyot) yerleşimi
■ 1891 Aydın Salnamesine göre 657 Rum nüfusu vardı. Şimdiki nüfus `Patriyot` adı verilen, Rumca konuşan Müslüman Yunanistan muhacirlerinden oluşur. SN
■ 1860 tarihli Taksiarhis kilisesi önce sinema sonra dükkan olarak kullanıldıktan sonra terk edilmiş hala mevcuttur. Rum nüfusu Evia adası Taksiarhis köyüne yerleştirilmiştir. IraTzourou
■ Kasaba halkı Yunanistan'ın Batı Makedonya Bölgesine bağlı Grebene kentinin Mirsina köyünden gelen Müslüman Yunanlılar ile Selanik kentinden gelen Arnavutlar yerleştirilmiştir. Geldikleri köyde küçükbaş hayvancılık yapan bu insanlar, Mübadele döneminde Türkiye'ye getirtildiler ve burada incir çiftçiliği yapmaya başladılar. Mustafa
■ Koord: 37° 51' 4'' D, 27° 33' 56'' K
Naipli mahalle - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
1891s 📖: Naibli
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Köy 1886 yılında Aydın-İzmir demiryolunun yapılması sebebiyle kurulmuştur. İlk olarak İzmir'den gelen Rumlar yerleşmiştir. Mübadele döneminde Rumlar Yunanistan'a gönderilmiştir. Onların yerine de Selanik ve Langaza kentlerinden gelen Muhacirler yerleştirilmiştir. Mustafa
■ Karaevli Yörükleri de yaşamaktadır. metonio
■ Koord: 37° 52' 57'' D, 27° 28' 11'' K
Narlık köy - Çorum Merkez - Çorum
1925h 📖: Narlık
Alevi-Türk yerleşimi
■ Bölgede bulunan Kilimserpen Tepesi başta Narlık köyünde ikamet eden Türkmenler olmak üzere tepe etrafındaki bütün Türkmen köyleri için önem arz etmektedir. Tepe civarında taşlara işlenmiş çok sayıda koç, koyun, at başı, ok, kılıç figürleri yer almaktadır. Mustafa
■ Koord: 40° 16' 34'' D, 34° 39' 5'' K
Narlıören mahalle - Yumurtalık - Adana
1928 📖: Narlıören
Türkmen (Bozdoğan) yerleşimi
■ Cerit Türkmenleri, Sarıkeçili yörükleri ve Bozdoğan Türkmenlerinin beraber yaşadığı bir yerdir. Narlıören'in yüzde 75'i Türkmen kalanı yörüktür. Mustafa
■ Koord: 36° 52' 22'' D, 35° 49' 48'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.