haritada ara :   km  
43 Polat Koçak yorumu bulundu.
sırala 
Adaköy mahalle - Bafra - Samsun
1485t 📖: Ada
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Çerkes köyüdür. Polat Koçak
■ Koord: 41° 35' 52'' D, 35° 53' 24'' K
Akalan mahalle - Atakum - Samsun
1485t 📖: Akalan
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Köy halkı Yörükler ile Çerkesler'den oluşmaktadır. Polat Koçak
■ Koord: 41° 17' 44'' D, 36° 5' 38'' K
Akbulut mahalle - Alaçam - Samsun
1925h 📖: Sordan
■ Nüfus Yerli ve Trabzon Of ve Rize Pazar'dan gelen göçmenlerden oluşur.
■ Köy halkı yerli olarak kabul edilen Sünni Türkmenler, Trabzon'dan gelen Müslüman Rumlar ve Rize'nin Pazar ilçesinden gelen Lazlar'dan meydana gelmektedir. Polat Koçak
■ Koord: 41° 34' 48'' D, 35° 38' 45'' K
Aksu mahalle - Atakum - Samsun
1928 📖: Aksu
■ Köy halkı Gürcüler, Türkler ve Lazlar'dan oluşmaktadır. Polat Koçak
■ Koord: 41° 21' 1'' D, 36° 8' 16'' K
Aslandamı mahalle - Atakum - Samsun
Eski adı: Filigur [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Köyün tarihi 19. yüzyıla dayanmaktadır. İlk olarak Rumlar'ın yaşadığı köy, mübadele döneminde Rumlar'ın köyden gönderilmesiyle bir süre boş kalmış, ardından Samsun'daki çeşitli Türk köylerinden gelenlerce tekrar imar edilmiştir. Polat Koçak
■ Koord: 41° 20' 16'' D, 36° 2' 43'' K
Avut mahalle - Salıpazarı - Samsun
Alevi-Türk yerleşimi
■ 1958 yılında kurulmuştur. Halkı Ordu tarafından gelmiştir. C.G.
■ Köy halkı 1959 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Hoybulut köyünden yani günümüzde Korgan ilçesine bağlı olan Çiftlik Beldesi'nden gelen Alevi Çepni Türkmenleri'nden oluşmaktadır. Birkaç ailede Malatya'dan gelmiştir. Onlar da yine Alevi Türkmenler'dir. Polat Koçak
■ Koord: 41° 7' 49'' D, 36° 49' 9'' K
Aydınpınar mahalle - Ondokuzmayıs - Samsun
Eski adı: Karacageyik + Kumkelik (mah)
Çepni yerleşimi
■ Köy halkı Trabzon ili Şalpazarı ilçesinden göç ederek bölgeye yerleşmiştir. Önceleri Yörükler beldesinin Yörük kökenli halkının yaylası olan Kösedik köyüne bağlı Karacageyik ve Kumkelik mahallelerininden müteşekkildir. seyyah
■ Yörükler yayla olarak kullandığı bir mevki idi. Lakin Trabzon'un Şalpazarı ilçesinden gelen Çepni Türkmenleri'nin yerleşmesi ile köy statüsüne sahip olmuştur. Polat Koçak
■ Koord: 41° 21' 10'' D, 35° 58' 0'' K
Beypınar mahalle (Atakum bağ) - Atakum - Samsun
1928 📖: Beypınar
■ Atakum ilçe olduktan sonra merkez mahalle konumuna geldi. Yerlisi Türk'tür. Lakin günümüzde kozmopolit bir yapıya sahiptir. Polat Koçak
■ Koord: 41° 18' 32'' D, 36° 16' 12'' K
Çamlıyazı mahalle - Atakum - Samsun
1928 📖: Mevrek [ Yunanca mavráki "karacık" ]
Eski adı: Zingi/Zengi [ Türkçe "karalar" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kafkas göçmeni/Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Kırım'dan gelen Tatarlar ile Kafkasya'dan gelen Çerkesler yerleşiktir. Polat Koçak
■ Koord: 41° 19' 8'' D, 36° 8' 58'' K
Çobanözü mahalle - Atakum - Samsun
1485t 📖: Olyas
Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Çerkes köyüdür. Polat Koçak
■ Koord: 41° 18' 41'' D, 36° 15' 0'' K
Daldere mahalle - Ladik (Şeyhli bucağı) - Samsun
1928 📖: Kürtlü
1530t 📖: Kürdi
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz) yerleşimi. Kafkas göçmeni/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy halkı Çerkesler ile Sünni Kürtler'den oluşmaktadır. Polat Koçak
■ Koord: 40° 55' 13'' D, 36° 6' 6'' K
Dereköy mahalle - Ondokuzmayıs (Taflan bucağı) - Samsun
1925h 📖: Dereköy
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Dereköy Beldesinin nüfusunun bir bölümü 130 yıl önce Batum'dan göç eden Kürdlerden meydana gelir. Mar(d)astan
■ Dereköy beldesinin büyük çoğunluğunu Trabzon ilinin Sürmene, Of, Tonya ilçelerinden Göç edenler oluşturmaktadır. Nüfusun geri kalanı ise Rize -Çayeli ,Giresun-Tirebolu ve Görele ilçelerinden göçenler oluşturmaktadır. Nüfus ağırlıklı olarak Doğu Karadeniz göçmenlerinden oluşmaktadır. Palalopedi
■ Belde halkı Trabzon'un çeşitli ilçelerinden gelen Müslüman Rumlar'dan, Rize ve Giresun'un çeşitli ilçelerinden gelen Çepni Türkmenleri'nden ve 19. yüzyılın sonlarına doğru bölgeye göç eden Sünni Kürtler'den oluşmaktadır. Polat Koçak
■ Öncelerde belde iken büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşmüştür. Halkının yarısı Giresun ilinden gelenlerden oluşur, kalan nüfus sırasıyla Trabzonlular, Kürtler, Alaçamlılar, Rizeliler ve bir sahil beldesi olduğu için yazlıkçılardan oluşur. seyyah
■ Koord: 41° 27' 32'' D, 36° 6' 47'' K
Doğankaya mahalle - Bafra - Samsun
1485t 📖: Martıkala
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 16. yy’da Bafra kasabası ile doğusunu kapsayan bölgenin nahiye merkezi idi. SN
■ 20. yüzyılın başlarında Türkmenler ve Ermeniler beraber yaşamaktaydı. Tehcirden sonra sadece Türkmenler yaşamaya başladı. Günümüzde Bafra'nın yerlisi Sünni Türkmen köyüdür. Polat Koçak
■ Koord: 41° 30' 34'' D, 35° 52' 2'' K
Elmaçukuru mahalle - Atakum - Samsun
1926h 📖: Elmaçukuru
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Trabzon'un Maçka,Tonya, Vakfıkebir, Of ilçesi ve Holo köyünden gelen yerleşimciler köyün demografik yapısını değiştirmiştir.
■ Köy esasen Türk köyüdür. 1970'den sonra Trabzon'un çeşitli ilçelerinden Müslüman Rum kökenli vatandaşlar gelerek köyün demografik yapısı değişti. Günümüzde Trabzonlu Müslüman Rum nüfus çoğunluk, Samsunlu Türk nüfus azınlıktır. Polat Koçak
■ Koord: 41° 20' 13'' D, 36° 0' 46'' K
Emenli mahalle - Bafra - Samsun
1928 📖: Emenli
■ Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
■ Köye çok bir çok yöreden aileler yerleşmiştir.(Trabzon,Sivas,Tokat vb..)
■ Köy halkı Alevi Türkmen'dir. Çeşitli kentlerden Alevi veya Sünniler gelmiştir. Gelenler Türk, Çerkes, Laz veya Rum kökenlidir. Fakat köy halkının halen çoğunluğu Alevi Türkmenler'den oluşur. Polat Koçak
■ Koord: 41° 38' 26'' D, 35° 51' 7'' K
Erenköy mahalle - Ondokuzmayıs - Samsun
■ Köy halkı başta Kürtler olmak üzere, Trabzon'dan gelen Çepni Türkmenleri ve Müslüman Rumlar ile Giresun ve Ordu'dan gelen Çepni Türkmenleri'nden oluşmaktadır. Polat Koçak
■ Koord: 41° 26' 23'' D, 36° 8' 12'' K
Evrenuşağı mahalle - Bafra - Samsun
Y1911 📖: Evrenuşağı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Yunanistan göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Selanik muhaciri ve Trabzon'un ilçelerinden gelen Karadenizli göçmenlerle meskundur.
■ Köy halkı Selanik Muhacirleri ile Trabzon'dan gelen Müslüman Rum ve Çepni Türkmeni kökenli ailelerden oluşmaktadır. Polat Koçak
■ Koord: 41° 30' 0'' D, 35° 56' 47'' K
Fener mahalle - Bafra - Samsun
1925h 📖: Bafra Feneri
■ Köy İlçenin en kuzeyinde bulunmaktadır. Halkı Bafralı yerli Türkmenler'den oluşur. Polat Koçak
■ Koord: 41° 43' 20'' D, 35° 56' 19'' K
Gökalan mahalle - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1920a 📖: Gökalan
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Bafra'nın yerlisi olarak kabul edilen Türkmen köylerinden birisidir. Köy oldukça fazla göç vermiştir. Köy halkı Türkmen'dir. Polat Koçak
■ Koord: 41° 19' 29'' D, 35° 38' 43'' K
Gökçeağaç mahalle - Bafra - Samsun
1925h 📖: Gökçeağaç
Gürcü/Sünni Türk yerleşimi
■ Nüfusun çoğunluğu Sinop taraftan ve iç kesimlerden gelen aileler ile Gürcü aileler oluşturmaktadır ve ayrı mahalleler oluşturmuşlardır. Ayrıca Ordu'dan gelen aileler de yaşamaktadır.
■ Kilise kalıntısı olduğunu 90'larda gören köylüler olmuştur. Manav
■ Köy halkı Sinop ve Ordu'dan gelen Türkler ile Batum Muhaciri olarak bilinen Gürcüler'den oluşmaktadır. Polat Koçak
■ Koord: 41° 32' 48'' D, 35° 45' 41'' K
Güldere mahalle - Vezirköprü - Samsun
1928 📖: Girlan
Alevi-Türk (Keçeci Baba) yerleşimi
■ Köy halkı Keçeci Baba Ocağı'na taliptir. Polat Koçak
■ Koord: 41° 10' 58'' D, 35° 33' 47'' K
Güneyköy mahalle - Atakum - Samsun
1926h 📖: Güney
■ Köy halkı Türkler, Gürcüler ve Lazlar'dan meydana gelir. Polat Koçak
■ Koord: 41° 17' 0'' D, 36° 3' 59'' K
Hacıdede mahalle - Havza - Samsun
Y1911 📖: Hacıdede
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni (Alevi) yerleşimi
■ Hacıdede'nin tamamı Rumeli'den gelen Türkmen-Alevilerden oluşur. Mursallı
■ Köy halkı Selanik'ten gelen Selanikli Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Bu obanın bir kısmı da Şeyhkoyun köyüne yerleşmiştir. Polat Koçak
■ Koord: 40° 58' 10'' D, 35° 36' 3'' K
Hıdırellez mahalle - Bafra - Samsun
1928 📖: Hızırilyas
■ Köy halkı Türkmenler ile Selanik Muhacirleri'nden meydana gelir. Polat Koçak
■ Koord: 41° 33' 29'' D, 35° 49' 45'' K
İmircik mahalle - Vezirköprü - Samsun
1925h 📖: İmircik [ Türkçe Eymir/iymir "aş." ]
Alevi-Türk (Keçeci Baba) yerleşimi
■ Köy halkı Keçeci Baba Ocağı'na bağlıdır. Polat Koçak
■ Koord: 41° 10' 29'' D, 35° 38' 18'' K
Kalıkdemirci mahalle - Alaçam - Samsun
1837 📖: Demirci
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Bir ara Kalık ile birleştirilip Kalıkdemirci adı verilmişti. SN
■ Mübâdele ile Makedonya bölgesinde bulunan 1700 nüfuslu Kırımşa (Mesovouno) köylüleri Samsun ile Yozgat Rum Ortodoks köylerinde dağıtılmıştır, bir kısmı da burada iskân edilmiştir. Manav
■ Köy halkı Alevi Muhacirler'den oluşmaktadır. Polat Koçak
■ Koord: 41° 31' 3'' D, 35° 32' 48'' K
Karacaören mahalle - Salıpazarı - Samsun
1916h 📖: Kocaviran
Gürcü/Sünni Türk yerleşimi
■ Köy halkı yarı yarıya Türkler ve Gürcüler'den oluşmaktadır. Polat Koçak
■ Koord: 41° 2' 17'' D, 36° 46' 1'' K
Karamustafalı mahalle - Çarşamba - Samsun
1928 📖: Karamustafalı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Şapsığ) yerleşimi. Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
■ Köy halkı Çerkezler ile Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Aleviler Hubyar Sultan Ocağı'na bağlıdır. Polat Koçak
■ Koord: 41° 18' 26'' D, 36° 40' 2'' K
Karıncak mahalle - Bafra - Samsun
1925h 📖: Karıncak
■ Köy halkını başta Yugoslavya'dan gelen Arnavutlar olmak üzere Çerkezler, Lazlar ve Boşnaklar meydana getirmektedir
■ Köy halkı Arnavutlar, Boşnaklar, Çerkesler ve Lazlar'dan meydana gelir. Polat Koçak
■ Koord: 41° 40' 20'' D, 35° 55' 54'' K
Komşupınar mahalle - Bafra - Samsun
1928 📖: Köleyurdu
Sünni Türk yerleşimi
■ Bafra'nın iç kısımlarındaki köylerin neredeyse tamamı Türkmen köyüdür. Komşupınar halkı Türkmen'dir. Polat Koçak
■ Koord: 41° 26' 30'' D, 35° 38' 15'' K
Koşu mahalle - Bafra - Samsun
1925h 📖: Kürtler + Çerkesler
■ Köyde Erbaa (Tokat'ın ilçesi), Bulancak (Giresun), Boyabat(Sinop), Aybastı (Ordu), Fatsa (Ordu), Çerkez, Tonya (Trabzon), Arnavut ve Yunanistan mübadilleri yaşamaktadır.
■ Köy halkı Arnavutlar, Yunan Muhaciri Türkler ve Pomaklar, Orta Karadeniz Bölgesi'nin çeşitli kentlerinden gelen Çepniler, Trabzon'dan gelen Müslüman Rumlar, Çerkezler ve Kürtler'den oluşmaktadır. Polat Koçak
■ Koord: 41° 42' 45'' D, 35° 58' 1'' K
Kösedik mahalle - Ondokuzmayıs (Boğazkaya bucağı) - Samsun
Y1911 📖: Kösedik
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Aynı isim Hep Pazarcık ilçesi mahallesi,hem de Çatalağaç köyü Lordon mezrası olarak geçmektedir.Nüfus sayimi ve kütükleri ile seçim isleri Pazarcik ilçesinde, tapu islemleri ile adli ve idari islemler de Gölbasi'nda yürütülmekte ve Haydarli köyünün çizilmis sinirlari içinde kalmaktadir. seyyah
■ Köy halkının ekserisi Trabzon'un Şalpazarı ve Vakfıkebir ilçelerinden gelen Çepni Türkmenleri'nden oluşmaktadır. Polat Koçak
■ Koord: 41° 22' 32'' D, 35° 58' 27'' K
Kurugökçe mahalle - Atakum (Taflan bucağı) - Samsun
1926h 📖: Kurugökçe
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Yunanistan göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Yunanistan'dan gelen Muhacir Türkler ile Doğu Karadeniz'den gelen Lazlar yaşamaktadır. Polat Koçak
■ Koord: 41° 25' 28'' D, 36° 5' 28'' K
Ondokuzmayıs ilçe - Ondokuzmayıs - Samsun
1960 📖: Ballıca
1925h 📖: Engiz
■ Kasabanın yerli nüfusu 93 Harbi muhaciri olarak Terme Çangallar köyüne iskan edildikten sonra 1930’lu yıllarda buraya göçen Kürtler oluşturur. SN
■ İlçe merkezi ağırlıklı olarak yerli Türkmenler, Kafkasya'dan gelen Çerkesler ve Dağıstan'dan gelen Avar, Lezgi ve Dağıstanlılar'dan oluşur. İlçe Samsun'un merkez ilçelerinden birisi olduğu için elbette kozmopolit bir yapıya sahiptir. Lakin genel olarak Türkmenler ile Kafkas kökenliler ağırlıktadır. Polat Koçak
■ En eski adı Engiz'dir. Ballıca bucak olduktan sonra verilmiş bir addır. Halk tarafından hiç kullanılmaz, ilçe olunca verilen Ondokuzmayıs adına rağmen hem yöre halkı hem de tüm Samsun'da Engiz adıyla bilinir. Fakat yerlisi Batum muhaciri Kürtler değildir, Batum muhaciri Kürtler buraya 30'larda yerleşmiştir. Belli başlı ailelerin elinde olan bir arazi iken farklı yerlerden göç almıştır. Mahallelerinde nüfus ağırlıklarına göre Trabzonlular, Alaçamlılar, Giresunlular, Kürtler, Ordulular birbirini takip eder. Büyük göçle gelen Çerkez aileler ve 93 Harbinden sonra gelen Gürcü aileleler de vardır. Yine Artvin ve Rize'den gelenler, Bafra ve Samsun-Merkez asıllı kalabalık bir yazlıkçı nüfus bulunur. seyyah
■ Koord: 41° 29' 41'' D, 36° 4' 46'' K
Sofular mahalle - Havza (Çakıralan bucağı) - Samsun
1926h 📖: Sofular | İğdiş
1530t 📖: Sofular
Boşnak/Pomak yerleşimi
■ Boşnaklar ve Pomaklar beraber yaşamaktadır. Polat Koçak
■ Koord: 41° 7' 36'' D, 35° 47' 10'' K
Şeyhkoyun mahalle - Havza - Samsun
1928 📖: Şeyhkoyun
Yunanistan göçmeni (Alevi) yerleşimi
■ Köy halkı Selanik'ten gelen Selanikli Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Bu obanın bir kısmıda Hacıdede köyüne yerleşmiştir. Polat Koçak
■ Koord: 40° 58' 26'' D, 35° 34' 55'' K
Taşkaracaören mahalle - Havza - Samsun
1928 📖: Taşkaracaören
■ Havza'nın yerlisi Sünni Türkmen köyüdür. Polat Koçak
■ Koord: 41° 2' 7'' D, 35° 50' 27'' K
Tepebaşı mahalle - Bafra (Kolay bucağı) - Samsun
1928 📖: Kovanlık
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Osmanlı Devri'nde Türkmenlerin ve Ermenilerin beraber yaşadığı bir köydü. Ermeniler tehcir edilince köyde sadece Türkmenler yaşamaya başladı. Günümüzde de köy halkı Türkmen'dir. Polat Koçak
■ Koord: 41° 22' 18'' D, 35° 44' 9'' K
Üçpınar mahalle - Bafra - Samsun
Y1911 📖: Üçpınar
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Alevi ve sünni türkmenler, yörükler, muhacirler, arnavutlar, giresun,ordu ve rize illerinden göçenlerin yaşadığı karışık bir köydür. seyyah
■ Çerkez, Arnavut, Yunanistan Muhaciri ve Yörük Yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler, Sünni Türkmenler, Sünni Arnavutlar, Giresun ve Ordu'dan gelen Çepni Türkmenleri, Rize'den gelen Hemşinler, Sünni Yörükler, Çerkezler, Drama ve Kavala Muhaciri Balkan Türklerin'den oluşmaktadır. Kısacası köy Karadeniz'in özeti gibidir. Çok kozmopolit ve karışıktır! Polat Koçak
■ Koord: 41° 33' 57'' D, 35° 59' 55'' K
Yeşiltepe mahalle - Atakum - Samsun
1926h 📖: Keltepe Çayırdibi
■ Ağırlıklı olarak Giresun'dan gelen Çepni Türkmenleri ile Samsunlu yerli Türkmenler yaşamaktadır. Polat Koçak
■ Koord: 41° 23' 15'' D, 36° 2' 36'' K
Yiğitalan mahalle - Bafra - Samsun
1928 📖: Yiğitalan
Sünni Türk yerleşimi
■ Karadeniz göçmenleri yani Doğu Karadeniz ve Gürcistan'dan gelen insanlar bu köyde yok. Köy Bafra'nın yerlisi olarak kabul edilen eski bir Türkmen köyüdür. 188 kişinin yaşadığı ve çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu köy halkıda Türkmen'dir. Polat Koçak
■ Koord: 41° 22' 40'' D, 35° 39' 1'' K
Yörükler mahalle - Ondokuzmayıs - Samsun
Eski adı: Tatlıelma (mah)
■ 9.03.1953’te Yörükler adıyla köy statüsü verildi. SN
■ Belde halkının çoğunluğunu oluşturan Yörüklerin yanı sıra yerli Türkmenler ile Giresun, Ordu ve Trabzon illerinden gelen Çepni Türkmenleri'de ikamet etmektedir. Polat Koçak
■ Koord: 41° 31' 26'' D, 36° 5' 4'' K
YukarıSusuz mahalle - Havza - Samsun
1928 📖: Susuz yk.
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köyün eski adı Ekinözü olarak geçiyor. Polat Koçak
■ Koord: 40° 56' 13'' D, 35° 44' 7'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.