haritada ara :   km  
10 Kubratlı yorumu bulundu.
sırala 
Omurtag Омуртаг belediye - Omurtag - Tırgovişte BG
1876 1910öh 📖 📖 : Osmanpazarı [ Türkçe ]
■ 1876’dan önce Tırnovi sancağına bağlı Osmanpazarı kazası merkezi idi. Eski Bulgar Hanlarından Omurtag’ın (hd. 814-831) adı verildi. SN
■ 1934 yılında kasabaya Bulgar Hanı Omurtag'ın adı verildi. Bu tarihte birçok kasaba ve köyün Türkçe adı bir Bulgar hanının adıyla değiştirilmiştir. Örnekler: Balpınar-Kubrat, Kemallar-İsperih(Asparuh), Caferler-Sevar Kubratlı
■ Osmanpazarı, Alakilise Nahiyesi / Arabacı Osman isimleri ile de Osmanlı Arşivlerinde adı geçer. Talat Sever
■ Koord: 43° 6' 40'' D, 26° 24' 57'' K
Kubrat Кубрат belediye - Kubrat - Razgrad BG
<1934 : Balpınar
1514t 📖 : Kubrod
■ 1934 yılında kasabaya Bulgar Hanı Kubrat'ın adı verildi. Kubratlı
■ Koord: 43° 47' 53'' D, 26° 29' 52'' K
Bisertsi Бисерци köy - Kubrat - Razgrad BG
Türk yerleşimi
■ Köy, 1960'lı yıllarda Nasrıddın ve Kasçılar Köylerinin birleşmesi sonucunda oluşmuştur. Nasrıddın Köyü Sünni (Türk), Kasçılar Köyü Alevi (Türk) yerleşimidir. Kubratlı
■ Koord: 43° 53' 19'' D, 26° 29' 53'' K
Savin Савин köy - Kubrat - Razgrad BG
<1934 : Caferova
Türk yerleşimi
■ Komşu Caferler (Sevar) köyünün Bulgar mahallesi olsa gerek. SN
■ Köyün Türkçe adı "Cafer Ova"dır. Muhtemelen Türkçe "ova" kelimesi kullanılmıştır, Bulgarca yer adlarında görülen "-ovo" eki mevcut değildir. Köy halkı civar köylerde "Romanya Çingenesi", "Kopanar" olarak anılır. Günümüzde köyde Türkçe konuşulur ve halk Sünni İslam inancına mensuptur. Kubratlı
■ Koord: 43° 48' 47'' D, 26° 32' 40'' K
Terter Тертер köy - Kubrat - Razgrad BG
1942-1959 : General Dobrevo
Bulgar yerleşimi
■ Hacıfakılar, köyün kuzeyindeki bir mahallenin adı olup bu mahalle Terter'e bağlanmadan önce köy konumundaydı. Esas Terter köyünün eski adı Kovancılar'dır. metonio
■ Köyün Türkçe adı "Kovancılar"dır. Mıdrevo ile birlikte Kubrat'ın 1913-1940 arasında Romanya hakimiyetinde kalan iki köyünden biridir. Kubratlı
■ Koord: 43° 53' 32'' D, 26° 33' 26'' K
Mıdrevo Мъдрево köy - Kubrat - Razgrad BG
<1934 : Mesim Mah.
Türk (Alevi) yerleşimi
■ Terter ile birlikte Kubrat'ın 1913-1940 arasında Romanya hakimiyetinde kalan iki köyünden biridir.Alevi (Türk) yerleşimi. Kubrat'ta nüfusunun tamamı Alevi olan tek köydür. Kubratlı
■ Koord: 43° 52' 28'' D, 26° 33' 30'' K
Sevar Севар köy - Kubrat - Razgrad BG
<1934 : Caferler
Türk yerleşimi
■ 1934 yılında Caferler köyüne 8. yy Bulgar hükümdarı Sevar'ın adı verildi. Kısmen Sünni Türk, kısmen Alevi Türk, kısmen anadili Türkçe olan Roman yerleşimi. Bu toplulukların her biri köyün ayrı bir yakasında oturur. Kubratlı
■ Koord: 43° 50' 5'' D, 26° 35' 16'' K
Dyankovo Дянково köy - Razgrad - Razgrad BG
Eski adı: Kalovo
■ İsmet İnönü'nün annesi Cevriye Hanım bu köyde doğmuştur. Kubratlı
■ Koord: 43° 37' 20'' D, 26° 35' 23'' K
Ostrovo Острово "adalı" köy - Zavet - Razgrad BG
Eski adı: Büyük Adaköy
■ "Adaköyü" veya "Büyük Adaköyü" olarak da anılır. Karşılığı Razgrad-Merkez'e bağlı Ostrovçe (Küçükada) köyüdür.Kısmen Sünni (Türk), kısmen Alevi (Türk), kısmen Bulgar yerleşimi. Kubratlı
■ Koord: 43° 41' 21'' D, 26° 36' 16'' K
Varnentsi Варненци "Varnalılar" köy - Tutrakan - Silistra BG
1910öh 📖 : Denizler
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Bulgar yerleşimi
■ Şimdi Bulgar yerleşimi. Az bulunan Türk nüfusun tamamı Yence Köyü'ne (Preslavtsi) göç etmiştir. Kubratlı
■ Koord: 43° 56' 33'' D, 26° 36' 59'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.