haritada ara :   km  
7 Eftalit yorumu bulundu.
sırala 
Aralık ilçe - Aralık - Iğdır
1942ha 📖: Aralık | Başköy
1901hb 📖: Aralık | Başkend
1854h 📖: Aralık
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Azeri/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Yaşlılar Başan derler. Qazi
■ İlçe merkezindeki Türkler ezici çoğunluk olsa da, köylerdeki Kürtler çoğunluğa sahiptir. Eftalit
■ Koord: 39° 52' 31'' D, 44° 30' 54'' K
Buğurlar köy - Ulus - Bartın
1928 📖: Buğurlar [ Türkçe buğur "deve" ]
■ Buğurcu Anadolu ve Balkanlar’ın çeşitli yerlerinde damızlık deve yetiştirmekle uğraşan ve ’Arap’ veya ’Çingene’ sayılan bir topluluktur. Osmanlı kayıtlarında Urbân-ı Buğurciyan olarak geçer; Halep kökenli oldukları söylenir. SN
■ Urbân-ı Buğurciyan isimli topluluk Türk kökenlidir Arap Coğrafyasından geldikleri ve deve yetiştirdikleri için Arap sanılmaktadırlar Eftalit
■ Koord: 41° 29' 44'' D, 32° 37' 38'' K
Buğurören köy - Orta - Çankırı
1896s 📖: Buğurviran [ Türkçe buğur "deve" ]
■ Buğurcu Anadolu ve Balkanlar’ın çeşitli yerlerinde damızlık deve yetiştirmekle uğraşan ve ’Arap’ veya ’Çingene’ sayılan bir topluluktur. Osmanlı kayıtlarında Urbân-ı Buğurciyan olarak geçer; Halep kökenli oldukları söylenir. SN
■ Urbân-ı Buğurciyan isimli topluluk Türkmen kökenlidir Arap kılığında gezdikleri ve deve yetiştirdikleri için Arap sanılmaktadırlar. Eftalit
■ Koord: 40° 38' 44'' D, 32° 59' 49'' K
Çerçen köy - Safranbolu - Karabük
1928 📖: Çerçen [ Türkçe "çerçiler" ]
1530t 📖: Çerçi
■ Aşağı Çerçi ve Yukarı Çerçi olmak üzere iki mahalledir. Çerçen adı muhtemelen idari dilde çoğul Çerçân (Çerçiler) biçiminden türemiştir. SN
■ Köy halkı Yörük ve Muhacir Türkler' den oluşur Eftalit
■ Koord: 41° 11' 29'' D, 32° 48' 19'' K
Durağan ilçe - Durağan - Sinop
1487c 📖: Pazar-ı Durağan
■ 47 Köyün 1'i Kürt 1'i Çerkez Kalan 45 Köyün tamamı Türk'tür Eftalit
■ Koord: 41° 24' 58'' D, 35° 3' 19'' K
Kars il - Kars Merkez - Kars
Y952 📖: Kars
Y553 📖: Xorzanênê (idari bölge)
E474 📖: Kark akk. Kars
Y17 📖: Xórsa
■ Erm yalın çoğul Kark, belirtme hali Kars, çoğul tamlayan hali Karuts Pert (Kar’lar kalesi) biçimleri 5. yy’dan beri kaydedilmiştir. Kar’ların kim veya ne olduğu açık değildir. `Karsak Türkleri` adlı hayali bir kavimle ilişkilendirilmesi fantezidir. SN
■ Gürcüce "kapı(nın) şehri" anlamına gelen Karis-Kalaki'den geldiği de söyleniyor. (Kari gürcücede kapı, 's eki de ilgi hal ekidir, bu şekliyle Karis veya Kars, "kapı(nın)..." anlamında) Emrys
■ Şehir merkezin de Türkler çoğunluğu oluşturur. İl geneli kütüğe göre %74 Türkler, %25 Kürtler ve %1 Diğer şeklindedir. Eftalit
■ Koord: 40° 36' 33'' D, 43° 5' 44'' K
Ulus ilçe - Ulus - Bartın
1530t 📖: Ulus (idari bölge) [ Türkçe "aşiretler" ]
■ Ulus sözcüğü Dil Devrimi öncesi Türkçede daima “aşiret konfederasyonu, aşiretler kongresi” anlamında kullanılır. Bölge adı Anadolu’nun çeşitli yerlerinde damızlık deve yetiştirmekle iştigal eden ve Urbân-ı Buğurciyan adıyla bilinen Arap veya Halepli Türkmen kökenli cemaatten dolayı verilmiş olmalıdır. SN
■ 1700-1800lü yıllarda Kırım'dan Tatar göçü almıştır. Bazı köylerinde de Arap kökenli ailelerin yerleşimi mevcuttur, örneğin Hocaköy Kınakayası mahallesi. İG
■ Urbân-ı Buğurciyan isimli topluluk Türkmen kökenlidir Arap kılığında gezdikleri ve deve yetiştirdikleri için Arap sanılmaktadırlar. Eftalit
■ Koord: 41° 35' 4'' D, 32° 38' 24'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.