haritada ara :   km  
8 Nêribij yorumu bulundu.
sırala 
Kuyular mahalle - Hani - Diyarbakır
Z 📖 : Nêribê Ağon
1915h 📖 : Neribi Ağan [ Zazaca "Nirib (aş.) ağalar" ]
Zaza-Sünni (Niribi) yerleşimi
■ Hani ilçesinde bulunan altı Nerib/Nirib köyü, adlarını Nerib/Nirib dağından alır. Asur kaynaklarında MÖ 13. yy’dan itibaren zikredilen Nirbu/Nirbi beyliğiyle bu isim arasında bağlantı kurulabilir. SN
■ Diyarbakır'a bağlı Hani (Hêni) ilçesinin kuzeyinde bulunan Nêrıb dağı, Nêrıb düzü, Nêrıb toprağı ve birçok köy adını Nirbiler'den (Nirbolar'dan) almıştır. Nêribij
■ © 27.09.1902 Katl maddesinden maznun Lice'ye tabi Nerib-i Ulya karyesinden Gafur oğlu Osman ile Hasan b. Ahmed Sadun'un Nerib Agan karyesine iltica etmeleri üzerine maktullerin yakınlarının bu köye saldırdıkları deyar heyran
■ Koord: 38° 25' 55'' D, 40° 16' 33'' K
Abacılar mahalle - Hani - Diyarbakır
1915h 📖 : Neribi Çolagân [ Zazaca "Nirib (aş.) çolaklar" ]
Zaza-Sünni (Niribi) yerleşimi
■ © 26.05.1835 Egil Kazası'nda Nirip Aşireti'nden işe yarayanlarından 98 neferin Said Kavas'la gönderdiğine ve serasker paşaya bil-ifade işe yarayacaklarına dair. deyar heyran
■ Zazakî (Kirdkî): Nêribê Çulagan/Çulagan (Okunuşu: Nêrıbê Çulagan/Çulagon). Türkçe anlamı: Çulhalar Köyü. Çulag: çulha, dokumacı, abacı anlamlarına gelir. Köyün Türkçe ismi de buradan tercüme edilmiştir. Nêribij
■ Koord: 38° 26' 3'' D, 40° 18' 16'' K
Sungur mahalle (Doğanlı bağ) - Sur - Diyarbakır
1928 📖 : Milan [ Kürtçe "köycükler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Sungur'un Kürtçe adı "Mılan" olup, köyde "Sungur İlkokulu ve Ortaokulu" bulunmaktadır. Nêribij
■ Koord: 38° 14' 0'' D, 40° 19' 39'' K
Çukur mahalle - Hani - Diyarbakır
1915h 📖 : Neribi Yusufan [ Zazaca "Nirib (aş.) Yusuflar" ]
Zaza-Sünni (Niribi) yerleşimi
■ Nêribê Şeynon (Nêribê Şeynan) merkezi. Zazakî (Kirdkî): Nêribê Wisifon/Yusufon (Okunuşu: Nêrıbê Wısıfon/Yusufon) Nêribij
■ © 13.11.1860 1- Eğil kazası Nerib köyü eşkiyasından, Hani kasabasında mutavattın Ermenilerle, kilisenin eşyalarını çalanların yakalanıp muhakeme edilmeleri. deyar heyran
■ Koord: 38° 27' 8'' D, 40° 20' 22'' K
Bozok mahalle (Çukur bağ) - Hani - Diyarbakır
1928 📖 : Nîribi Aliyan [ Zazaca "Nirib (aş.) Aliler köyü" ]
1835z 📖 : Neyrib / Nîrib (aş.)
Zaza-Sünni (Niribi) yerleşimi
■ Nêrıbê Şeynon mezrası. Zazakî (Kirdkî): Nêribê 'Elîyon (Okunuşu: Nêrıbê Eliyon) Nêribij
■ © 26.05.1835 Egil Kazası'nda Nirib Aşireti'nden işe yarayanlarından 98 neferin Said Kavas'la gönderdiğine ve serasker paşaya bil-ifade işe yarayacaklarına dair... deyar heyran
■ Koord: 38° 27' 1'' D, 40° 21' 3'' K
Topçular mahalle - Hani - Diyarbakır
1915h 📖 : Neribi Topalan [ Zazaca "Nirib (bölgesi) topallar köyü" ]
Zaza-Sünni (Niribi) yerleşimi
■ Zazakî (Kirdkî): Nêribê Topalon (Nêrıbê Topalon) Nêribij
■ Koord: 38° 28' 46'' D, 40° 24' 35'' K
Aka mahalle (Kırım bağ) - Hani - Diyarbakır
1928 📖 : Hûrik [ Kürtçe "garipçe?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kurmancî Kürtçesi konuşulur. Kürtçe adı: "Hûrîg" olup, "küçük Hur" anlamına gelir, bir diğer "Hur" ise Gömeç/Hani köyüdür. İsmin kökeni Hurri-Mitanniler ile ilgili olabilir. Nêribij
■ Koord: 38° 22' 57'' D, 40° 28' 56'' K
Yeşilova mahalle - Solhan - Bingöl
■ Kürt Süveydi Beyliğinin bir dönem merkezi olup, 1570 yılında Meneşkurd'de Süleyman Bey tarafından bir cami yaptırılmıştır. (Şerefname, Süveydiler Bölümü) Tarihi cami bugün yıkık ve harabe haldedir. Nêribij
■ Koord: 38° 57' 7'' D, 41° 2' 10'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.