haritada ara :   km  
13 FREE yorumu bulundu.
sırala 
Akçayır mahalle - Silvan - Diyarbakır
E1902 1928 📖 📖: Mergevaş [ Kürtçe mêrgewaş "domuz otlağı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Köyde ağırlıklı olarak Farqîn'in (Silvan) Qulfa ve Kurbeyt köylerinden göçmüş aileler ile Badika aşiretine mensup aileler bulunmaktadır. FREE
■ Koord: 37° 59' 31'' D, 40° 59' 23'' K
Alıncak mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Alişem
■ Köyde ağırlıklı olarak Midyat'ın Mesken köyünden (Omerîyan bölgesi) 1960 lı yıllarda göçen ve yerleşik çevre halkının "Çîyayî" olarak adlandırdığı aileler bulunmaktadır. FREE
■ Koord: 37° 58' 16'' D, 40° 57' 21'' K
Başköy mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: Başköy
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kürtçe adı Başko. Eskiden Êzîdîlerin de yaşadığı söylenir. Köyde şimdi Dilxêrî aşiretine mensup Mala Hecîya ailesi ile Mala beg ailesi (Hakkari kökenli oldukları söylenir) bulunmaktadır. FREE
■ Koord: 37° 59' 22'' D, 40° 54' 17'' K
Beğendik mezra (Kayı bağ) - Bismil - Diyarbakır
1977rh 📖: Koso
■ Köyde ağırlıklı olarak Midyat'ın Sîtê ve Xizna köylerinden (Omerîyan bölgesi) 1960 lı yıllarda göçen ve yerleşik çevre halkının "Çîyayî" olarak adlandırdığı aileler bulunmaktadır. Köyde "girê şikestî" adında bir adet tümülüs vardır. FREE
■ Koord: 37° 58' 20'' D, 40° 58' 49'' K
Duru mahalle - Silvan - Diyarbakır
1928 📖: Garisî ulya [ Kürtçe garisî "aş." ]
■ Kürtçe adı Garisîya Şêxa. FREE
■ Koord: 38° 0' 59'' D, 40° 58' 5'' K
Düzoba mahalle - Silvan - Diyarbakır
1977rh 📖: Garisî
1933 📖: Aşağıgarisi
1928 📖: Garisisüfla
■ Kürtçe adı Garisîya Dirsê (Dirsê, geçmişte köyde yaşamış olan bir kadının ismi). Köyde Silvan'ın Boşat bölgesinden göçen aileler bulunmaktadır. Köyde hangi dönemden kaldığı bilinmeyen bir adet tümülüs vardır. FREE
■ Koord: 38° 0' 22'' D, 40° 57' 34'' K
Elmalı ilçe - Elmalı - Antalya
1530t 📖: Elmalu
Y21 📖: Akarassós [ Anadolu Dilleri ]
■ 6. yy coğrafyacılarından Bizanslı Stephanos’a göre Likya’da Alimala adlı bir bölge mevcuttu (ed. Meineke, 1849, sf. 75). Ancak bu bölgenin yeri hakkında bilgi yoktur. Buna karşılık 5. ila 12. yy’lar arası piskoposluk statüsüne sahip olan Akarassós kenti bugünkü Elmalı olmalıdır. SN
■ İlçede 1936-1937 yıllarında Sason (Mala Elîyê Ûnis) isyanının bastırılmasından sonra Sason ve Kozluk taraflarından sürgün edilmiş çok sayıda Kürt nüfus bulunmaktadır. FREE
■ Koord: 36° 44' 10'' D, 29° 55' 3'' K
Göle ilçe - Göle - Ardahan
1928 📖: Göle (idari bölge)
E1918 📖: Mardenik [ Ermenice "Medler (Kürtler) mülkü" ]
1854h 📖: Merdenik
G00 📖: Kola კოლა (başka yer)
■ İlçeye adını veren Kola/Göle kalesi burası değildir. İlçe merkezi modern dönemde Mardenik köyüne taşınmıştır. SN
■ Rûs yazar Arîstova Kürtlerin Maddi Kültürü adlı kitabında 19. yüzyılın 2. yarısında Göle'de Diyarbakır kökenli Kürt nüfusun çoğunlukta olduğunu söyler. FREE
■ Koord: 40° 47' 35'' D, 42° 36' 26'' K
Karatepe mahalle - Bismil - Diyarbakır
K 📖: Girhabeş [ Kürtçe "Habeştepe" ]
E1912 📖: Gırhabaş
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Ağırlıklı olarak Kulp'un (Pasur) Dimilîyan köyünden göçen Qulp aşiretine mensup aileler bulunmaktadır. FREE
■ Koord: 37° 57' 51'' D, 40° 54' 16'' K
Kopuzlu mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Kopuzi
E1912 📖: Kupzi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kürtçe adı Qopizî. Köyde ağırlıklı olarak Midyat'ın Mesken köyünden (Omerîyan bölgesi) 1960 lı yıllarda göçen ve yerleşik çevre halkının "Çîyayî" olarak adlandırdığı aileler bulunmaktadır. FREE
■ Koord: 37° 57' 17'' D, 40° 57' 32'' K
Pirhasan mahalle - Silvan - Diyarbakır
1916h 📖: Pîrhasan [ Kürtçe "Hasan kuyusu" ]
■ Kürtçe adı Pîrhesamê, Köyde Rişmil (Mardin), Macir-Muhacir (Muş), Dandanê (Savur - Mardin) ve Xerzan (Kozluk) bölgelerinden göçmüş aileler bulunmaktadır. FREE
■ Koord: 37° 59' 54'' D, 40° 58' 12'' K
Tilkilik mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1946 📖: Tirke
1917h 📖: Tirk / Tirkî [ Kürtçe "Türkler?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ © 1/11/1954 gününden itibaren Diyarbakır Vilâyeti Bismil Kazası Sinan Nahiyesinin Başköy Köyüne bağı Tirke Mahallesi, Tirke adiyle bağımsız bir köy haline getirilmişdir. deyar heyran
■ Ağırlıklı olarak Midyat'ın Mesken köyünden (Omerîyan bölgesi) göçen ve yerleşik çevre halkının "Çîyayî" olarak adlandırdığı aileler bulunmaktadır. FREE
■ Koord: 37° 58' 6'' D, 40° 53' 14'' K
Yeşilalan mezra (Akçayır bağ) - Silvan - Diyarbakır
K 📖: Gulgulo [ Kürtçe "rengarenk" ]
■ Köyün asıl adı Gilgilo'dur. [ Kr "Mısır" ] , (Gülgülo olarak da söylenir) Köyün eski yerleşim yeri olduğu köyde sıkça rastlanan çanak çömlek kalıntıları, eski para ve süs eşyaları ile taştan oyma eski ev eşyalarından anlaşılmaktadır. 1950 lere kadar Mala Mîra ailesine ait olan köyde şimdi Gêsan (Gêsî) aşiretine mensup aileler ile Boşat (Silvan) ve Xerzan (Kozluk) bölgelerinden göçen aileler bulunmaktadır. FREE
■ Koord: 37° 59' 11'' D, 40° 57' 49'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.