haritada ara :   km  
13 Ayhan yorumu bulundu.
sırala 
Ardıç köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
K 📖: Sağmanik [ Kürtçe "Sağmancık" ]
1925h 📖: Sağmanı Dersimî
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Asıl Sağman’ın aksine Alevi ve Zaza (Dersimli) olduğu için Sağman-ı Dersimî adını almıştır. 1960 İçişleri kayıtlarında görülen `Sağmanderesi` adı yanlış olsa gerek. Fındıklı (Cawi), Eşeler (Soğdest), Karşıkibağ (Celenler/Çalhane?), Akdarı (Mirzolar?), Dalıvartı (Dalavarte) adlı mezraları vardır. SN
■ Alevi-Zaza (Alan) yerleşimi. Köy halkı Tunceli Merkez Meşeyolu (Kortu/Körtan) köyünden gelmişlerdir. Az sayıda Derviş Cemalliler de köyde ikamet etmektedir. Ayrıca köy adı olan Sağman Dersimi veya Desiman Zazaca'dır. Ayhan
■ Koord: 38° 58' 24'' D, 39° 17' 0'' K
Başköy köy - Çayırlı (Başköy bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Başköy [ Türkçe ]
1522t 📖: Başkend
■ Başköylü Hasan Efendi'nin köyüdür. Türbesi burada bulunur. Ayhan
■ Koord: 39° 53' 21'' D, 39° 47' 20'' K
Boztepe ilçe - Boztepe - Kırşehir
1927h 📖: Boztepe
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Boztepe ilçe merkezi Bağbaşı, Yeni ve Orta Mahalleleri'nden oluşur. Boztepe ilçe merkezinin kurucuları ve yerlileri Türkmen'dir. İlçe genelinde yaşayan Kürd nüfus ise daha çok kendi köylerinde meskûndurlar.
■ Boztepe ilçe merkezi 17. yüzyılda Avşar Türkmeni obaların yerleşmeleri ile kuruldu. 20. yüzyılda ilçe merkezinde sadece Türkmenler meskunken Kürt nüfus kendi köylerinde ikamet etmekteydi. Bu durum pek değişmemiştir. Ufuk Güntekin
■ İlçe köyleri;Sünni Kürt , Türkmen ve Alevi-Kürtlerden oluşur. Ayhan
■ Koord: 39° 16' 7'' D, 34° 15' 41'' K
Büyükkışla köy - Boztepe - Kırşehir
1927h 📖: Terziyanlı [ Kürtçe/Türkçe "aş." ]
Eski adı: Taşlıtepe
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Terziyan) yerleşimi
■ Köy halkı , Sünni-Kürt’lerden (Terziyan) ve Dersim Mazgirt’ten göçen Alevi-Kürt’lerden (Xiran Aşireti) oluşur. Ayhan
■ Koord: 39° 20' 51'' D, 34° 13' 15'' K
Dere köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
K 📖: Ormkix
1518t 1925h 📖 📖: Rumkiğ/Urumkeği [ Ermenice hromkéğ "Rum köyü" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Pilvenk ve Alan Aşiretleri köyde bulunur. Ayhan
■ Koord: 38° 59' 22'' D, 39° 18' 28'' K
Dervişcemal köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖: Dervişcemal
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Cedleri 16. yy’da Sağman’ın Kürt emirlerine dayanan Derviş Cemal Seyid soyunun merkez köyüdür. Zazaca konuşurlar. SN
■ Derviş Cemal (Seyyid Cemal), Hacı Bektaş Veli Dergahı’nda onun çağında yetişmiş dervişlerden biridir. Hacı Bektaş Velayetnamesi’nde ona ilişkin bilgiler aktarılır. Ayhan
■ Koord: 39° 6' 1'' D, 39° 16' 59'' K
Erdoğdu köy - Tunceli Merkez (Kocakoç bucağı) - Tunceli
Z 📖: Vilêkaşi
1922h 1928 📖: Velixaşan/Velikesan
Alevi-Kürt veya Zaza (Alan) yerleşimi
■ Mezralar: Bardakkale, Bardaklı, Kırmızı (Moşikkale), Yeni (Moşik), Yeşilce (Göv). HayDar
■ Köyde Kureyşan Aşiretinden köylüler de bulunur Ayhan
■ Koord: 39° 8' 56'' D, 39° 41' 5'' K
Geçimli köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖: Ergan
E1878 📖: Yergan Inguz Երկան Ընկուզ [ Ermenice "Ergan köyü Cevizler mah." ]
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Abasan) yerleşimi
■ 975 yılında kurulan anıtsal Ergani Surp Garabed manastır kilisesi 1877’de kısmen harap durumdaydı. Kalıntısı mevcuttur. 20. yy başında 70 kadar Alevi ve 30 kadar Ermeni nüfus kaydedilmiştir. SN
■ Alevi/Zaza (Abasan) yerleşim. Ayhan
■ Koord: 39° 1' 53'' D, 39° 15' 57'' K
Geriş köy - Nazımiye - Tunceli
1925h 📖: Dağiyan [ Türkçe "eşkiyalar?" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Areli) yerleşimi
■ Yukarıgeriş mezrası (es. Dağiyan mezrası) vardır. SN
■ Köyde Areli Aşiretinin atası Khal Ferat'ın türbesi bulunur. Ayhan
■ 1935 sayım listesinde Dağyan ve Geriş ayrı ayrı muhtarlıktır. Dağyan şu an Kapıbaşına bağlı mezranın ismi olarak geçmektedir. ishak levent
■ Koord: 39° 11' 26'' D, 39° 47' 5'' K
Günlüce ölü yerleşim - Nazımiye - Tunceli
1928 📖: Kalmam [ Zazaca kalmem "Mehmet dede" ]
1925h 📖: Kalman
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Bölge halkı tarafından birçok Dersimli aşiretin atası sayılan Kal Mem’in türbesi bu köyde bulunur. SN
■ Yöresel yerleşim adı Kal Mem'dir. Kal Mem adlı bölge halkı tarafından kutsal sayılan kişiden adını alır. hayri
■ Köy halkı Kureyşan, Alan ve Areli Aşiretlerinden oluşur. Ayhan
■ Koord: 39° 9' 10'' D, 39° 47' 7'' K
Kuruoba köy - Biga (Sinekçi bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Kuruoba
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Bulgaristan göçmenleri köyü kurmuştur. Ayhan
■ Koord: 40° 15' 10'' D, 27° 26' 24'' K
Sarıyayla köy - Nazımiye (Büyükyurt bucağı) - Tunceli
1928 📖: Civarik / Cıvarık [ Zazaca civarik "yayla" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Doğuda birçok ile dağılmış olan Hormek (Alevi Zaza) aşiretinin ilk merkezi ve Dr. Şivan adıyla tanınan Sait Kırmızıtoprak’ın doğum yeridir. SN
■ Şair ve pir olan Kureyşanlı Sey Qaji'nin doğduğu köydür. Ayhan
■ Koord: 39° 17' 17'' D, 39° 58' 33'' K
Yemişdere köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
K 📖: Devdırêj
■ 1518 tarihli tahrirde Millîlü Küçük aşiretinin kışlağı olarak belirtilmiştir. Ancak köy adı Ermeniceden mirastır. Yerel Kürtçede kullanılan Dew-direj (`uzun-ağız`) adı şüphesiz yakıştırmadır. SN
■ Eski köy su altında kalmıştır. Köydeki Aleviler Ağuçan (Ağu-İçen) ve Kureyşan Ocağındandır. Ağuçan Ocağındakiler kısmen Türkmendir; köyün aşireti olan Şavak ile alakaları yoktur. Şavaklar Kürttür, ama Oğuzların Bayat boyundan Türk olduklarına ilişkin iddialar vardır TAYLAN
■ Ağuçanlı'lar Kürtçe konuşur , soy secereleri ise peygamber evladı Tacül Arifin Ebul Vefa'ya dayanır. Türkmen bilgisi yanlıştır. Ayhan
■ Mezra: Kuşlu (Pazga). ................. Köy halkı Şavak aşiretindendir. HayDar
■ Koord: 38° 55' 18'' D, 38° 59' 15'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.