haritada ara :   km  
48 Ahmet Savi yorumu bulundu.
sırala 
Anamur ilçe - Anamur - Mersin
1914hk 1928 📖 📖: Çorak
1665 📖: Mamuriye | Anamur (idari bölge)
Y-350 📖: Anemúrion (başka yer) [ Yunanca "rüzgârgülü, yelvuran" ]
■ İlçeye adını veren tarihî Anemurion kenti bugünkü ilçe merkezi olan eski Çorak köyünün 7 km güneybatısında bulunan Ören-Güneyyurt mahallesindedir. SN
■ © 26.02.1732 İçel sancağında Mamuriye kazası dahilindeki Kızıl Ali, Bahşişi, Yazıcı, Narence, Tekeli ve Körsürce cemaatlerinin hane-i avarızlarını vermeleri. g.tt deyar heyran
■ Osmanlı devrinde Toroslar'daki Yörükler ilçeye yerleştirilmiştir. Yine Osmanlı döneminde Abdallar ilçenin güneybatısında Kalınören mahallesini kurmuştur. Mısır'dan gelen ve Fellah olarak bilinen Araplar da İskele mahallesine yerleşmiştir. Türk-Yunan nüfus mübadelesinden sonra Rumlar'ın yerine Arnavutlar yerleşmiştir. 1960 ve 1970 yıllarında ise en son Kıbrıs Türkleri ilçeye gelmiştir. Ahmet Savi
■ İlçe halkı günümüzde Türkmenler, Araplar, Yörükler, Arnavutlar ve Çingenelerden meydana gelmektedir. yörük dernekleri ilçe halkının çoğunluğunun yörük olduğunu iddia etse de bu mantıken mümkün değildir. Çünkü ilçe hem kozmopolit hem de ilçedeki yörük köylerinin bir çoğu nüfus olarak yetersiz ve yeni kurulmuş çok ufak köylerdir. Ayrıca ilçedeki Yörüklerin hayvancılık işini bırakması ile bu işe Kürtlerin yöneldiğini de belirtmek gerekir. Yakın bir tarihte Mersin'in merkezinde olduğu gibi Anamur'da da Kürt nüfus daha belirgin hale gelecektir. Mustafa
■ Koord: 36° 4' 41'' D, 32° 50' 3'' K
Avcılar mahalle - Sarıçam (Yakapınar bucağı) - Adana
1925h 📖: Kç. Yarımca
Yörük yerleşimi
■ Köye bağlı iki mahalle vardır. Bunlar; Niğdeliler ve Tekeliler mahalleleridir. Niğdeliler mahallesinde Türkmenler, Tekeliler mahallesinde ise yörükler ikamet etmektedir. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 7' 25'' D, 35° 36' 29'' K
Aydın mahalle - Kozan - Adana
1925h 📖: Çarçabukseki
Yörük yerleşimi
■ Köy halkı Aydın'dan gelen yörüklerden meydana gelmektedir. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 24' 35'' D, 35° 35' 47'' K
Aydınyurdu mahalle - Sarıçam - Adana
Yörük yerleşimi
■ Aydın'dan gelen Yörüklerin kurduğu ve yaşadığı bir köydür. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 7' 1'' D, 35° 32' 56'' K
Bağtepe mahalle - Kozan (Tepecikören bucağı) - Adana
Eski adı: Kurtuşağı
■ Bozdoğan Aşireti ile Sırkıntı Aşiretine mensup Türkmenlerin yaşadığı bir köydür. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 26' 40'' D, 35° 38' 27'' K
Birkent mahalle (Birkent bağ) - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1968 📖: Yenikent
1928 📖: Rumeli Şükriye
■ Şükriye (Türk Şükriye, Eskikent) ve Rumeli Şükriye (Yenikent) köyleri birleştirilerek Birkent belediyesi kurulmuş, belediye lağvedildikten sonra Yenikent köyü Birkent adını korumuştur. SN
■ Avşar Türkmenleri ile Bulgaristan'dan gelen Türkmen göçmenleri ikamet etmektedir. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 12' 21'' D, 36° 2' 32'' K
Bozdoğan mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖: Bozdoğan [ Türkçe "aş." ]
■ Mersin-Adana yöresinde yaygın olan Bozdoğan cemaati çeşitli kaynaklarda Yörük, Kızılbaş ve Poşa (`çingene`) olarak adlandırılır. Halen geniş bir alana yayılmış olan köyün kıyı kesiminde daha çok Çingene ve Abdallar, iç kesiminde Türkmenler yaşar. SN
■ Pozantı halen günümüzde dahi Bozdoğan Türkmenlerinin yoğun yaşadığı bir ilçedir. Ayrıca aşiretin bir kısmı Aydın'a gönderilmiştir. Aydın'a gidenler Bozdoğan adında bir ilçe ve 30 civarında köy kurarak Ege'ye yerleşmiştir. Ahmet Savi
■ Bozdoğan köyü bir Türkmen köyü olmakla birlikte Anamur'da kasabalardan sonra kırsaldaki en kalabalık köy idi. Büyükşehir kanunu ile artık mahalle olarak anılmaktadır. Mustafa
■ Koord: 36° 5' 44'' D, 32° 52' 59'' K
Bozdoğan ilçe - Bozdoğan - Aydın
1461t 📖: Bozdoğan | Pazarköy
■ İlçeye adını veren Bozdoğan Türkmenleri 1866'da Kozanoğlu İsyanının bastırılması esnasında Çukurova'dan Aydın'a sürgün edilmiştir. İlçe nüfusu bu unsura ek olarak Burdur ve Muğla'dan gelen Yörükleri ve 1878 ertesinde iskan edilen Kırım/Dobruca Tatarları ile diğer Rumeli muhacirlerinden oluşur. SN
■ İlçe halkı Türkmenler, Tatarlar, Yörükler ve Muhacirlerden meydana gelmektedir. İlçe genelinde çoğunluğu oluşturan Avşar ve Bozdoğan Türkmenleri Osmanlı'nın iskan politikası sebebiyle Çukurova bölgesinden Ege'ye iskan edilmişlerdir. Yörükler Muğla ve Burdur taraflarından gelmiştir. Tatarlar 19. yüzyılın ortalarında Kırım'dan gelmiştir. Muhacirler ise sadece merkezde bulunmakta olup Nüfus Mübadelesi ile gelmiştir. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 40' 26'' D, 28° 18' 28'' K
Camili mahalle - İmamoğlu (Tepecikören bucağı) - Adana
1917h 📖: Camiören
■ Kısmen Türkmen (Sırkıntı) yerleşimi
■ Köy halkı Sırkıntılı Aşiretine mensup Türkmenler ile Yörüklerden meydana geliyor. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 20' 34'' D, 35° 36' 25'' K
Camuzağılı mahalle - Ceyhan (Sağkaya bucağı) - Adana
1928 📖: Camuzağılı
Türkmen (Sırkıntı) yerleşimi
■ Günümüzde Adana'nın 18 köyü ve kasabasında Sırkıntı Türkmenleri toprak sahibi olup, ikamet etmektedir. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 15' 21'' D, 35° 48' 23'' K
Ceyhan ilçe - Ceyhan - Adana
1928 📖: Yarsuvat
1925h 📖: Yarsuvat | Hamidiye
■ Yarsuvat köyüne 19. yy ikinci yarısında Kafkasya göçmeni Nogaylar ve Rumeli muhacirleri iskan edilerek Hamidiye adı verildi. 1926’da Ceyhan nehir adıyla ilçe yapıldı. SN
■ 1862 senesinde 43 000 Nogay iskân edilmiştir. Manav
■ İlçe merkezi günümüzde Türkmenler başta olmak üzere Tatarlar, Yörükler, Balkan Muhacirleri, Kürtler, Kafkasya Muhacirleri'nden meydana gelmektedir. Kırsal da ise aynı durum geçerlidir. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 1' 18'' D, 35° 48' 38'' K
Cihadiye mahalle (Sarıçam bağ) - Sarıçam (Yakapınar bucağı) - Adana
1968 📖: Dedeler
1928 📖: Cihadiye
Türkmen yerleşimi
■ Köyü kuranlar ve günümüzde nüfusun çoğunluğunu oluşturanlar Türkmenler'dir. Daha sonraları Bulgaristan Muhaciri Göçmen Türkmenlerin de gelmesiyle köyün sınırları genişlemiştir. En son köye birkaç hane yörük gelerek, köyün son durumu oluşmuştur. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 3' 6'' D, 35° 33' 51'' K
Çamlıdere mahalle - Bozdoğan - Aydın
1927-1955: Çakaldere
1911h 📖: Cendere
Türkmen (Bozdoğan) yerleşimi
■ Bozdoğan Türkmenleri Osmanlı'nın iskan politikası sonucu Çukurova'dan Ege'ye iskan edilmiştir. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 36' 58'' D, 28° 26' 13'' K
Çandık mahalle - Kozan - Adana
1928 📖: Çandık
■ Köy halkı Halep'ten gelen Avşar Türkmenleri'ne mensuptur. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 27' 59'' D, 35° 44' 11'' K
Çokak mahalle - Kozan - Adana
1925h 📖: Çokak [ Türkçe "gürültüyle çıkan su, kaynarca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Köy halkı Selanik Muhacirlerinden oluşuyor. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 20' 13'' D, 35° 53' 12'' K
Demiroluk mahalle - Tufanbeyli - Adana
1927h 📖: Demiroluk
■ Kırşehir ve Sivas'tan gelen Türkler tarafından kurulmuştur. Günümüzde Türkmen yerleşimidir. Ahmet Savi
■ Koord: 38° 13' 33'' D, 36° 3' 50'' K
Deveciuşağı mahalle - Yumurtalık - Adana
Türkmen (Bozdoğan) yerleşimi
■ Osmaniye'den gelen Bozdoğan ve Tecirli Aşiretlerine menup Türkmenler yaşamaktadır. Ahmet Savi
■ Koord: 36° 45' 38'' D, 35° 37' 43'' K
Doruk mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Doruk
Türkmen yerleşimi
■ Kasaba halkı Cerit Türkmenleri ile Avşar Türkmenleri beraber yaşamaktadır. Ahmet Savi
■ Koord: 36° 52' 42'' D, 35° 45' 47'' K
Durmuşlu mahalle - Kozan - Adana
1928 📖: Durmuşlu
■ Köy halkı Bozdoğan Türkmenleri'nden meydana gelir. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 30' 27'' D, 35° 50' 14'' K
Emirşah mahalle - Anamur - Mersin
1914hk 📖: İmraş
1522t 📖: Emîrşah-Kâtib
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ İki adet Rum Ortodoks kilisesi bulunuyordu. Şekerlik mahallesindeki Helenlerden Nea Selefkia köyünde iskân edilenler vardır. Manav
■ Köyün Osmanlı dönemindeki adı Ceritler olarak bilinmektedir. Biri Avşar diğeri Beğdili olan iki Türkmen obasının 16. yüzyılda köye iskan edildiği bilinmektedir. Daha sonraları köye Ortodoks Türkler de yerleşmiş olsa da Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi döneminde köydeki Ortodoks Türkler Rodos'a gönderilmiştir. Köy halkı günümüzde tamemen Türkmenler'den oluşmaktadır. Ahmet Savi
■ Koord: 36° 5' 3'' D, 32° 47' 23'' K
Gazi mahalle - Kozan - Adana
1928 📖: Gazi
Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Köy halkı Selanik Muhacirlerinden oluşmaktadır. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 17' 50'' D, 35° 51' 13'' K
Gökbüğet mahalle - Sarıçam (Yakapınar bucağı) - Adana
1925h 📖: Gökbüğet [ Türkçe büğet "su birikintisi, gölet" ]
■ Köy halkı Yörükler ile Alevi Kürtler'den oluşuyor. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 8' 58'' D, 35° 33' 30'' K
Gümürdülü mahalle - Ceyhan (Sağkaya bucağı) - Adana
1928 📖: Gümürdülü
■ Sırkıntı Aşireti'ne mensup Türkmenler ile Aydın'dan gelen yörüklerin beraber yaşadığı bir köydür. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 12' 31'' D, 35° 40' 0'' K
Hamdilli mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Hamdilli
■ Kasabayı kuranlar ve günümüzdeki nüfusunun çoğunluğunu oluşturanlar Cerit Aşireti'ne mensup Türkmenler'dir. Ayrıca daha sonraları kasabaya Aydınlı yörükler de gelip, yerleşmiştir. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 2' 10'' D, 35° 55' 37'' K
Hamzalı mahalle - Yumurtalık - Adana
1911hk 📖: Hamzalı
■ Eski ismi: Bedros? 1924'de Selânikli mübâdiller iskân edilmistir. Manav
■ 1924 yılındaki mübadele ile Selanik kentinin Matlisa kasbasından gelen Macir Türkler yaşamaktadır. Ahmet Savi
■ Koord: 36° 52' 47'' D, 35° 51' 43'' K
Herekli mahalle (Yüreğir bağ) - Yüreğir (Yakapınar bucağı) - Adana
1917h 📖: Herekli
Türkmen (Sırkıntı) yerleşimi
■ Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı kırsal bir mahalledir. Yani köydür. Köy halkı Sırkıntılı Aşiretine mensup Türkmenlerdir. Ahmet Savi
■ Koord: 36° 51' 42'' D, 35° 32' 24'' K
Irmaklı mahalle - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1928 📖: Mahmudiye
1925h 📖: Yılkı Muhaciri
■ Köy halkı Selanik Mübadilleri ve Bulgaristan Muhacirlerinden meydana geliyor. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 13' 1'' D, 35° 58' 40'' K
İmran mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: İmran
■ Köy halkı Cerit Türkmenleri ile Sarıkeçili yörüklerinden meydana gelmektedir. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 2' 7'' D, 35° 58' 17'' K
Karslı mahalle - Çukurova - Adana
1928 📖: Kars Perakendesi [ Türkçe perakende "dağınık göçebe aşiret" ]
■ Yaklaşık 5000 kişinin yaşadığı Adana'nın yeni gelişen mahallerinden birisidir. Mahallenin yerlisi olarak kabul edilecek kişiler Sırkıntılı Türkmenleridir. Kars adı ise Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden geliyor. Kadirli'nin eski adı Kars'ul-Kadriye'dir. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 3' 26'' D, 35° 17' 40'' K
Koyunevi mahalle - İmamoğlu - Adana
1876a 📖: Sarkıntı (nahiye)
■ Kısmen Türkmen (Sırkıntı) yerleşimi
■ Bugünkü İmamoğlu ilçesine tekabül eden Sırkıntı Bâlâ nahiyesinin merkez köyü idi. SN
■ Sırkıntılı Aşiretine mensup Türkmenler ile Romanya'dan gelen Türk Muhacirlerin yaşadığı bir köydür. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 17' 18'' D, 35° 39' 25'' K
Köprülü mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Kârhane Köprüsü [ Türkçe kârhane "atölye, işlik" ]
Yörük (Menemenci) yerleşimi
■ 31.08.1942’de Köprülü adıyla müstakil köy statüsü kazandı. SN
■ Menemencioğulları Aşireti 17. veyahut 18. yüzyıllarda İzmir'in Menemen ilçesinden Adana'nın Karaisalı ilçesi ile İçel Sancağına iskan edilmiş bir Türkmen Aşiretidir. Menemencioğulları'nın Karaman ve Antalya bölgelerine yerleşen kolları da vardır. Bu kollar kendilerini Yörük olarak adlandırırken, Çukurova yani Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye kentlerine yerleşen Menemencioğulları kendilerini Türkmen olarak kabul etmektedir. Köprülü köyü 18. yüzyılda dönemin Aşiret Reisi Hacı Ahmet Bey'in emri ile kurulan ilk köylerden birisidir. Köy halkı da Menemencioğulları Aşiretine mensup Türkmenlerdir. Kaynak: Dr. Yılmaz Kurt'un Menemencioğulları Tarihi ismindeki eseridir. http://www.karaisalihaber.net/?Syf=22&Mkl=689371 Ahmet Savi
■ Koord: 37° 5' 45'' D, 35° 55' 25'' K
Kurtkulağı mahalle - Ceyhan - Adana
1572t: Kurtkulağı
Y334 📖: Tardequeia?
Türkmen yerleşimi
■ 17. yüzyılda yapılmış büyük bir Osmanlı kervansarayı bulunur. SN
■ Kasaba da Cerit Türkmenleri ile Avşar Türkmenleri beraber yaşamaktadır. Ahmet Savi
■ Koord: 36° 55' 24'' D, 35° 53' 7'' K
Kuzupınarı mahalle - Yumurtalık - Adana
1928 📖: Tahiriye
Yörük yerleşimi
■ Köy halkı Sarıkeçili ve Karatekeli yörüklerinden oluşur. Ahmet Savi
■ Koord: 36° 44' 47'' D, 35° 34' 6'' K
Madran mahalle - Bozdoğan - Aydın
1911h 📖: Madran Yaylası (başka yer)
■ Menba suyu ünlüdür. SN
■ Hem Madran köyü hem de Madran Dağı dağın zirvesinde türbesi bulunan Madran Baba isminde bir Türkmen Bektaşi Babasından isimlerini almıştır. Bölgedeki Avşar, Bozdoğan ve diğer Türkmen Oymaklarının lideri olmuş önemli bir şahsiyettir. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 40' 18'' D, 28° 17' 10'' K
Mustafabeyli mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Rıfatiye
1925h 📖: Mustafabey
■ Kısmen Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Kasaba halkı Cerit Türkmenleri ile Balkan Muhacirlerinden meydana gelmiştir. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 4' 43'' D, 36° 4' 12'' K
Müminli mahalle - Sarıçam (Yakapınar bucağı) - Adana
1928 📖: Müminli
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Cerit Türkmenleri ile Kürkçü Oymağına mensup Türkmenlerden oluşuyor. Ahmet Savi
■ Koord: 36° 59' 53'' D, 35° 30' 35'' K
Polatpınarı mahalle - Tufanbeyli - Adana
1928 📖: Polatpınarı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi. Kafkas göçmeni/Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1930 Ağrı Direnişinde, Redkan aşiretinden Kürtler Hınıs'ın Herami (Bellitaş) köyünden buraya göç etmek zorunda kalmışlar. Daha sonra bir kısmı geri döner, bir kısmı da burada kalır. Bu köyde kalanların soy isimleri Kararuman'dır. Mar(d)astan
■ Köy Abhaz ve Kürt yerleşimidir. Ahmet Savi
■ Koord: 38° 16' 52'' D, 36° 16' 54'' K
Postkabasakal mahalle - Kozan - Adana
1928 📖: Postkabasakal
■ Köy halkı Bozdoğan Türkmenleri'nden meydana gelmektedir. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 29' 14'' D, 35° 40' 0'' K
Sakıztepe mahalle (Zerdali bağ) - Kozan - Adana
1925h 📖: Sakıztepe
Türkmen yerleşimi
■ Sakıztepe, Zerdali köyüne bağlı bir köy mahallesidir. Sakıztepe Sırkıntı Aşiretine mensup Türkmenlerin yaşadığı bir yerdir. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 24' 13'' D, 35° 37' 44'' K
Sarıibrahimli mahalle (Bağcılar bağ) - Akdeniz - Mersin
1911hk 📖: Sarıibrahimli
■ Köy önceleri Tarsus'a bağlı bir yerleşim yeriydi. Sonraları Mersin'in merkez ilçelerinden Akdeniz ilçesine bağlandı. Akdeniz ilçesi kozmopolit bir yapıya sahiptir. Sarıibrahimli köyü sakinleri Acar Türkmenleri olarak bilinir. Ahmet Savi
■ Koord: 36° 53' 50'' D, 34° 46' 17'' K
Sevinçli mahalle - İmamoğlu - Adana
1928 📖: Sevinçli
■ Kısmen Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Çok sonraları bir kaç yörük aileside köye yerleşmiştir. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 15' 56'' D, 35° 35' 16'' K
Soysallı mahalle - Ceyhan (Sağkaya bucağı) - Adana
1928 📖: Soysallı
Yörük yerleşimi
■ Köyü kuranlar ve ilk yerleşenler Sırkıntılı Türkmenleridir. Yörükler yerleşik hayata geçince köye yerleştiler. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 8' 40'' D, 35° 39' 52'' K
Tarsus ilçe - Tarsus - Mersin
A870 📖: Tarsûs
Y17 📖: Tarsós [ Anadolu Dilleri ]
As-824 📖: Tarzi / Tarsisi
■ Asur kralı 3. Salmaneser (MÖ 858-824) ve Sennaherib (MÖ 696) yazıtlarında görülen isim muhtemelen daha da eski bir döneme aittir. Yun Tarsós biçiminden Arapçaya ve Arapça vasıtasıyla Türkçeye geçmiştir. Yunancadan direkt olarak alınan ’Tersun/Dersun’ biçimi Osmanlı dönemi kaynaklarında görülür. SN
■ 14. yy kaynaklarında Varsak Türkmen aşiretleri birliğinin kontrolünde görünür. Tarsus ilçesinin ekseriyeti günümüzde Türkmenlerden meydana gelmektedir. Ahmet Savi
■ Koord: 36° 55' 4'' D, 34° 53' 30'' K
Turunçlu mahalle - Kozan - Adana
1928 📖: Turunçlu
Türkmen (Sırkıntı) yerleşimi
■ Köy halk arasında Konak adıyla bilinir. Köy Sırkıntı Türkmenleri'nin öz yurdu olmakla birlikte Sırkıntı Aşireti'nin ünlü beylerinden Haydar Ağa'nın yaptırmış olduğu konaktan dolayı köy halen bile Konak adıyla anılır. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 26' 21'' D, 35° 43' 59'' K
Ufacıkören mahalle - İmamoğlu - Adana
1928 📖: Nalbant
1909 1909: Ufacıkören
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1909 olaylarında talan edilen Ermeni köyleri arasında adı geçer. Şimdiki nüfus Ağrı-Van bölgesinden gelen Kürtler, Balkanlardan gelen muhacirler ve Afrika kökenli Siyahi Muhacirlerdir. Köyde Maliki, Şafii ve Hanefi Camileri bulunur. SN
■ Şu anda köyde yaşayanlar Osmanlı'nın dağılma sürecinde zamircan
■ 70 yıl önce Ağrının Şêrwêran (Yakınca) köyünde, Redkan aşiretinden Mala Şero (Şerefoğlu) ailesi ikiye bölündü. Bir kısmı Kağızman Yağlıca (Pıfık) köyüne, bir kısmı da Adana Nalbant köyüne göç etti. Nalbant köyündeki Kürtler, onlardır. Mar(d)astan
■ Köy halkı Libya, Cezayir ve Moritanya'dan gelen Siyahiler, Boşnaklar, Selanik Mübadillerinden meydana gelmektedir. Ayrıca Van ve Ağrı'dan gelen Kürtler de köyde ikamet etmektedir. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 19' 47'' D, 35° 43' 30'' K
Yazıtepe mahalle - İmamoğlu - Adana
1928 📖: İhsan-ül Hamid [ Türkçe "Abdülhamid ihsanı" ]
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Romanya'dan gelen Muhacirler yerleşmiştir. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 17' 21'' D, 35° 38' 26'' K
Yellibel mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Yellibel
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay/Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Evvelce Sırkıntı Yörüklerinin yaşadığı alana 1880'lerde Dobruca muhaciri Kırım Tatarları iskan edilmiştir. SN
■ Köyün kurucuları Sırkıntılı Türkmenleridir. Daha sonraları Kırım Tatarlar ve Bulgaristan Muhacirleride köye yerleşmiştir. Köy de Yörük nüfusu yoktur. Ahmet Savi
■ Koord: 36° 52' 4'' D, 35° 44' 6'' K
Zeytinbeli mahalle - Yumurtalık - Adana
1911hk 📖: Zeytun
Eski adı: Fuadiye
Türkmen (Bozdoğan) yerleşimi
■ Belde halkı Bozdoğan Türkmenleri'nden oluşur. Ahmet Savi
■ Muhacir Türk aileler de var. metonio
■ Koord: 36° 48' 48'' D, 35° 44' 18'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.