haritada ara :   km  
72 M. Hakan yorumu bulundu.
sırala 
Adsız mahalle - Akşehir - Konya
1923h 📖: Atsız
■ 1872 tarihli Beşinci Konya Salnamesinde Atsız Köyü’nün nüfusu ile ilgili olarak 41 haneden ibaret olduğundan bahsedilmektedir. M. Hakan
■ Koord: 38° 22' 21'' D, 31° 27' 5'' K
Ağva mahalle - Şile (Yeşilçay bucağı) - İstanbul
1968 📖: Yeşilçay
1902hk 📖: Ağva
İt1296 📖: Dipotamos [ Yunanca "ikidere" ]
Y130 📖: Melainos Ákrê (burun) [ Yunanca "kara burun? Melen burnu?" ]
■ Türkçe adı belki Akra > Ağra biçiminden evrilmiş olabilir. Türkçe Akova > Ağva mümkündür. İtalyanca Acqua (`su`) adından türetilmesi fantezidir. SN
■ Ağva'ya 14. yüzyılın ikinci yarısından sonra Osmanlı tarafından Konya, Karaman ve Kırşehir'den getirtilen Türkmen boyları iskân edilmiştir. Bugünkü Ağvalılar da onların torunlarıdır. M. Hakan
■ Ağva'ya 14. yüzyılın ikinci yarısından sonra Osmanlı tarafından Konya, Karaman ve Kırşehir'den getirtilen Türkmen boyları için kaynak ekleyiniz. Yerli Manav soyunun içinde manavlaşan Kürt hatta Macar sülâle isimleri görülmesi buna işârettir. Manav
■ Kaynak 1: https://agvabeyazev.com/agva-hakkinda/Kaynak 2: https://tr-tr.facebook.com/akcakese/posts/10155206001070711:0Kaynak 3: https://yasin.ilcebay.com/agva-istanbul/Manavların mikro milliyetçilik yapması çok gülünç kalıyor. Manav denilen kesim Osmanlı döneminde köylerde ve kentlerde yaşayan Türkmenler için söylenegelmiş bir tabir olup ziraat ve zanaat işleri ile uğraşmalarıyla bilinirler. Manavlar öz be öz Türkmendirler. Cemil
■ Koord: 41° 8' 17'' D, 29° 51' 27'' K
Akçakese mahalle - Şile - İstanbul
1915h 📖: Akçakise
1902hk 📖: Akçakilise
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Köy ile Karadeniz arasında bulunan ''Gevur harmanları'' mevkiinde beyaz taşlardan inşa edilmiş helence ibâreli kalıntılar bulunur. Manav
■ Köye Konya, Karaman, Kırşehir'den getirtilen Türkmenler yerleştirilmiştir. M. Hakan
■ Koord: 41° 8' 29'' D, 29° 43' 4'' K
Akçakoyun mahalle - Karacabey - Bursa
1890hk 📖: Akçekoyun
■ Bursa yöresinde Manav, Yörük, Çerkes, Gürcü, Laz, Arnavut yerleşimleri bulunmaktadır. Lakin Bursa'da şehrin fethedilmesinden bu yana Türkmenler'de yaşamaktadır. Akçakoyun halkıda Türkmen olup, köyleride Türkmen köyüdür. M. Hakan
■ Koord: 40° 15' 28'' D, 28° 21' 48'' K
Akkese mahalle - Altınordu (Uzunisa bucağı) - Ordu
1522t 📖: Akkilise [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Gürcü/Sünni Türk yerleşimi.
■ Gürcüler çoğunluktadır. M. Hakan
■ Koord: 40° 55' 14'' D, 37° 47' 42'' K
Alaçatı mahalle - Çeşme (Alaçatı bucağı) - İzmir
1928 📖: Alaçatı
1890hk 📖: Alátsata
1525 📖: Alacat [ Türkçe alaca at?? ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Yaygın görüşün aksine Piri Reis’in Kitabı Bahriye’sinde ’Alaca at’ değil Alacat adı geçer. Adın kökenine ilişkin teoriler mesnetsizdir. 1904’te tümü Rum olmak üzere 15.000 civarında nüfusu vardı. Daha sonra Arnavutlar ve Selanik mübadillerinin yerleştirildiği köy, 2000 yılından itibaren çarpıcı bir gelişme göstererek Ege Bölgesi’nin en popüler turistik merkezlerinden biri haline gelmiştir. SN
■ Kosova'dan gelen Arnavutlar'ın yoğun olarak yerleştiği sahil kasabalarından birisiydi. M. Hakan
■ Balkan savaşlarından sonra Kolaşin Boşnakları ve Kosovalı Arnavutların yerleştiği yer mübadeleden sonra ise Kavala, Kesriye, Karaferya ve Karacaova göçmenlerinin yerleştirildiği yer. Eskiden burada yaşayan Rumların kökeni 18.yüzyılda bölge ayanı Hacı Memiş ağa tarafından bu bölgedeki bataklığı kurutmak amacıyla Sakız adası ve civarındaki adalardan getirilen kişilere dayanır. Hakes
■ Koord: 38° 16' 53'' D, 26° 22' 27'' K
Anadolufeneri mahalle - Beykoz - İstanbul
1890hk 📖: Anadolu Feneri
■ Mahalle halkının bir kısmı Kafkasya'dan kalan kısmı da Girit'ten asker olarak gelip yerleşenlerden oluşuyor. M. Hakan
■ Koord: 41° 12' 53'' D, 29° 9' 19'' K
Başköy mahalle - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Başköy
■ Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Nüfusun büyük kısmı Dersim sürgünü Alevilerdir. SN
■ Orhaneli'nin kuzeyindeki en uzak köydür. Koçu, Ortaköy ve Süleymanbey köyleriyle aynı kabileye mensup imiş. Tüm bu köylere İlbiseler adı verilmekteymiş. 1938 yılında Tunceli'den gönderilen Alevi Zazalar köye iskan edilmiştir. Lakin günümüzde Alevi Zazalar'ın hepsi İstanbul'a göç etmiştir. M. Hakan
■ Koord: 40° 3' 27'' D, 28° 50' 28'' K
Bayramdere mahalle - Karacabey - Bursa
1928 📖: Bayramdere
Y1890hk: Panayia [ Yunanca "Meryemana" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Antik Çağ’da Mygdonia adı verilen dağlık bölgenin ana yerleşimidir. Mygdonia, Bandırma ile Mihaliç Çayı arasındaki kıyı bölgesidir. SN
■ Bayramdere'nin yerli sayılabilecek halkı konar-göçerliği bırakan Yörükler'dir. 1970'lerden sonra ise Karadeniz'den Türk, Rum, Çepni, Gürcü gibi farklı farklı kişiler gelmiştir. M. Hakan
■ Koord: 40° 22' 42'' D, 28° 23' 17'' K
BinbirKilise ölü yerleşim (Üçkuyu bağ) - Karaman Merkez - Karaman
1926h 📖: Üçkuyu
■ Karadağ volkanik krateri yamacında 4. ila 8. yüzyıla ait birçok Bizans kilise kalıntısının bulunduğu metruk yerleşim eski Üçkuyu köyü idi. Köy şimdi 3 km kadar doğudaki Yassıtepe mevkiine taşınmıştır. SN
■ Eskiden Türkmenler'in yaşadığı bir köy vardı. Çeşitli sebeplerden dolayı köy 3 km doğusundaki yeni yerine taşındı. Günümüzde viran vaziyettedir. M. Hakan
■ Koord: 37° 25' 52'' D, 33° 6' 51'' K
Birgi mahalle - Ödemiş (Birgi bucağı) - İzmir
1928 📖: Birlik
1333 📖: Birgi
Y1229 Y1308 📖: Pyrgíon [ Yunanca "hisarcik" ]
Y-450 Y640 📖 📖: Dios Hiéron [ Yunanca "Zeus Kutsalyeri" ]
■ Antik Çağ’da önemli bir yer olarak anılan Zeus tapınağı yerinde şimdi kısmen onun spoliası ile inşa edilmiş olan Birgi Ulucamii bulunur. 16. yy’ın tanınmış İslam alimlerinden Birgivi Mehmed Efendi’nin türbesi ziyaretgahtır. SN
■ Kasaba asıl değerlerini Ege'de kurulan Türk beyliklerinden Aydınoğulları döneminde kazanmıştır. Birgi Aydınoğulları Beyliğinin başkentiydi ve birçok tarihi eserini o dönemde kazandı. Halen Aydınoğlu Mehmet bey türbesi tarihe meydan okumaktadır. M. Hakan
■ Koord: 38° 15' 18'' D, 28° 3' 58'' K
Boynuyoğun mahalle - Tire - İzmir
1467t 📖: Boynuyoğun [ Türkçe "aş." ]
■ Köy halkının atalarının 300 yıl önce Kerkük'ten geldiği eski kayıtlarda saptanmıştır. Günümüzde halen Türkmenler yaşamaktadır. M. Hakan
■ Koord: 38° 5' 38'' D, 27° 46' 59'' K
Buca ilçe - Buca - İzmir
1890hk 📖: Buca
■ Buca adının kaynağı muğlaktır. İsim 1688 yılında Fransız Konsoloshanesinin deprem dolayısıyla Buca’ya nakli vesilesiyle anılır. SN
■ İzmir'in yerlisi olan insanların en yoğun bulunduğu ilçedir. Ayrıca ilçede hatırı sayılır bir Kosova göçmeni Arnavut nüfusu da yaşar. M. Hakan
■ 26.04.1930 tarihli İçişleri Bakanlığı Kararnamesi ile, İzmir vilayeti Merkez kazasına bağlı Buca köyü; Kızılçullu, Tahtalı ve Uzundere köylerini kapsayacak şekilde İzmir merkezine bağlı bir nahiyeye dönüştürülmüştür. Günal Seyit
■ Koord: 38° 23' 18'' D, 27° 10' 23'' K
Büyükçiftlikköyü köy - İyidere - Rize
1876s 📖: Zavendik [ Yunanca ]
■ Köy Girit ve Kosova'dan gelen Arnavutlar'ın yerleşim yerlerinden birisidir. Köydeki Akrepoğlu, Anzerli, Arnavutoğlu, Cerahoğlu ve Arnabudoğlu sülaleleri Arnavut'tur. M. Hakan
■ Koord: 40° 59' 16'' D, 40° 23' 27'' K
Büyükkılıçlı mahalle - Silivri (Sinekli bucağı) - İstanbul
1892 📖: By. Kılıçlı
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Osmanlı devrinde Türkmenler ile Rumların beraber yaşadığı bir köydü. Rumların ayrılmasından sonra Bulgaristan'ın Silistre ve Tutrakan vilayetlerinden Muhacirler gelip, yerleşmiştir. M. Hakan
■ Koord: 41° 9' 50'' D, 28° 11' 18'' K
Cumhuriyet mahalle - Beykoz (Mahmutşevketpaşa bucağı) - İstanbul
1901h 📖: Çavuşlu Çf.
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Mahalle 20. yüzyılın başlarında Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen muhacirlerin buraya yerleşmeleri ile kuruldu. M. Hakan
■ Koord: 41° 7' 50'' D, 29° 15' 48'' K
Çamdibi mahalle - Bornova - İzmir
■ Günümüzde Kosova göçmeni Arnavutların, İzmir'de en yoğun yerleştikleri mahallelerden birisidir. M. Hakan
■ Koord: 38° 26' 11'' D, 27° 11' 4'' K
Çamyayla mahalle - Ödemiş - İzmir
1928 📖: Lübbey
1890hk 📖: Lutbey Yaylası
Y17 Y535 📖 📖: Tmôlos | Aureliópolis [ Anadolu Dilleri ]
■ Çarpıcı pitoresk konumuyla tanınan köy büyük ölçüde terk edilmiştir. ■ Tmólos Dağı, Lidya halkının anayurdu ve tanrı Dionysos’un doğum yeri sayılan Bozdağ kütlesinin ve buradaki bir kentin adıdır. MS 135 dolayında Aureliopolis adını alan kent, Bizans döneminde piskoposluk makamı idi. SN
■ Bozdağlar'da kurulmuş Türkmen köylerinden birisidir. Mazisi Aydınoğullarına kadar da dayanmaktadır. Halkın çoğunluğu ekonomik ve fiziki şartlar sebebiyle göç etmiştir. Çok az bir nüfusa sahip olan köy halen bir Türkmen yerleşimidir. M. Hakan
■ Koord: 38° 18' 32'' D, 27° 55' 36'' K
Çataklı mahalle - Şile (Yeşilçay bucağı) - İstanbul
1915h 📖: Çataklı
Manav yerleşimi
■ Köyü Çıtakoğulları veya Çatakoğulları isminde bir Türkmen aşireti kurmuştur. M. Hakan
■ Koord: 41° 4' 27'' D, 29° 47' 55'' K
Çayırbaşı mahalle - Şile - İstanbul
1902hk 📖: Çayırbaşı
■ Köy halkı Arnavutlar, Manavlar, Gürcüler'den oluşuyor. M. Hakan
■ Koord: 41° 9' 1'' D, 29° 38' 53'' K
Çengilli mahalle - Şile - İstanbul
1902hk 📖: Çengilli [ Türkçe "çanlı? çingeneli" ]
Manav yerleşimi
■ Köyü Çengiloğulları isminde bir Türkmen sülalesinin kurduğu anlatılır. M. Hakan
■ Koord: 41° 0' 14'' D, 29° 40' 17'' K
Çivili mahalle - Orhaneli - Bursa
1908s 1928 📖: Çivili/Çiviler
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ 1908 Yıllığı’na göre Çiviler adı ile anıl­mıştır. Önceleri kasaba denilecek kadar büyük bir yerleşimi olduğu söyleniyor.Orman köyüdür. Köyde yoğunlukla orman işçiliği yapılmaktadır. M. Hakan
■ Koord: 39° 53' 14'' D, 28° 47' 36'' K
Çöreler mahalle - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Çöreler/Çorlar
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ Eskiden Cebelicedid bucağına bağlı olan köy, Çorlar olarak da anılmıştır. Muallim Cevdet Yazmaları arasında, Çörek adlı bir köy vardır ki, Şahin Bey vakıfları arasında gös­terilmiştir. 1530 tarihli tahrir defterinde adı geçen eski bir köydür. M. Hakan
■ Koord: 39° 56' 36'' D, 28° 56' 42'' K
Dağgüney mahalle - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Cebel Güney [ Türkçe "dağgüney" ]
1911h 📖: Güney
Alevi-Türk yerleşimi
■ Bursa'da bulunan diğer Güney adlı köylerden ayırmak için Dağgüney denmiştir. Köyde Yaren Dede olarak anılan bir yatır vardır. Türkmen köyüdür. M. Hakan
■ Koord: 39° 56' 30'' D, 29° 3' 47'' K
Dağlıca mahalle - Beşikdüzü - Trabzon
1914h 📖: Mesoiliya [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Trabzon kent merkezinin batısında kalan, etrafı Türkmen köyleri ile çevirili olan bir Müslüman Rum yerleşimidir. M. Hakan
■ Köy Rumca’nın konuşulmaya devam ettiği Sayraç vadisine dahildir. C.G.
■ Koord: 40° 58' 7'' D, 39° 13' 52'' K
Deliballılar mahalle - Orhaneli - Bursa
1890hk 📖: Delibalılar
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ Köye, Deliballar da denir. Köyün kuruluşuna ilişkin köylülerin anlatımına göre Deli Bâli adlı bir Yörük, anlaşamadığı kardeşi Kara İsa’dan ayrılarak bu köyü kurmuş. Kara İsa ovaya yerleşirken, Deli Bâli ise dağa yerleşmiş. M. Hakan
■ Koord: 39° 55' 54'' D, 28° 59' 42'' K
Denizgören köy - İyidere - Rize
1876s 📖: Ğuncivanoz [ Lazca ğuncuvani გუნჯუვანი "soyadı" ]
■ Köy halkı Girit ve Kosova'dan gelen Arnavutlar'ın Rize'deki yerleşim yerlerinden birisidir. Köydeki Ahmetağanınoğlu, Arnavutoğlu, Calmanoğlu, Ahmetağaoğlu, Andralıoğlu, Azezoğlu sülaleleri Arnavut'tur. M. Hakan
■ Koord: 40° 58' 22'' D, 40° 22' 19'' K
Doğanbey mahalle - Söke (Doğanbey bucağı) - Aydın
Y1900~ 📖: Domátia
1575 📖: Domadca
1528t 📖: Domadya [ Yunanca dômátia "odalar" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Tepede bulunan eski Rum köyü 1959 depreminden sonra terk edilmiş, 1990'lardan itibaren şehirli varlıklı Türklerce keşfedilerek onarılmıştır. Türkiye'nin en başarılı mimari restorasyon örneklerinden bir kısmını barındırır. Ovadaki yeni köy kişiliksizdir. SN
■ Ekim 1575 tarihinde, Akçaşehir kazasının köyleri arasında anılan Tomadçe'dir. Farklı kaynaklarda Domatia, Domatya, Domatça ya da Damatça olarak geçmektedir. Nezih Aytaçlar
■ Söke ve Dilek Yarımadası'nın arasında bulunan bir eski Rum köyüdür. Mübadele sonrasında Rumların ayrıldığı köy Selanikten gelen Mübadil Türk nüfusu yerleşmiştir. Asırlık zeytin ağaçları ile Rumlardan kalan taş evler korunmuştur. Turistik bir köydür. M. Hakan
■ Koord: 37° 37' 3'' D, 27° 10' 46'' K
Doğanlar mahalle - Bornova - İzmir
1891s 📖: Hamitli
■ 1940'larda İkinci Dünya Savaşı sebebiyle Kosova'dan ayrılıp Türkiye'ye gelen Müslüman Arnavutlar'ın ilk yerleştiği ve halen de yaşadığı bir mahalledir. M. Hakan
■ Koord: 38° 27' 6'' D, 27° 14' 52'' K
Dulköy mahalle - Araklı - Trabzon
1928 📖: Dulköy
■ Karadeniz'deki Türk ve İslam nüfusunun artması için Osmanlı döneminde çeşitli iskan hareketleri gerçekleşmiştir. Bu iskan hareketleri daha çok Konya, Maraş, Antep, Kayseri, Kırşehir, Sivas gibi kentlerden Karadeniz'e gerçekleşmiştir. Araklı'ya bağlı olan Dulköy bir Türkmen köyü olup, soyları Oğuz boylarından Bayat boyuna dayanır. M. Hakan
■ Koord: 40° 53' 11'' D, 40° 2' 9'' K
Ertuğrul mahalle - Ödemiş (Kaymakçı bucağı) - İzmir
1916hb 📖: Çerkesköy
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çerkes) yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Köyün yaşlıları Çerkesçe konuşabiliyor. M. Hakan
■ Koord: 38° 10' 27'' D, 28° 3' 13'' K
Esenceli mahalle - Şile (Mahmutşevketpaşa bucağı) - İstanbul
1915h 📖: Esenceli
■ Manav ve Gürcü köyüdür. M. Hakan
■ Koord: 41° 3' 11'' D, 29° 23' 27'' K
Fidyekızık mahalle - Yıldırım - Bursa
■ 20. yy başında kısmen Laz yerleşimi.
■ Köyün doğusundaki Aliyazı mahallesi Laz yerleşimidir. SN
■ Bursa'nın doğusunda yer alan beş Kızık köyünden biridir. 1880’li yıllarda köyün doğusuna Laz göçmenler yerleşip bir mahalle kurmuştur. Aliyazı olarak da anılan mahalleye; Lazlar’dan 25 hane, Kırcali’den 3, Mora Yenişehir’den 5, Harut’tan 12 hane yerleşmiştir. Batısında ise Pınar, kuzeyinde Bağlaraltı Mahallesi vardır. Kaplan Gazi'nin burada bir mezarı varmış. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra köye 5 hane de göçmen yerleştiril­diği yazılmaktadır. 1982 yılında Bursa Belediyesi sınırları içine alınmıştır. 1950’li yıllara kadar köyün en önemli geçim kaynağı kestanecilik idi. M. Hakan
■ 19 yüzyılda Rize'nin Atina ya da şimdiki adıyla Pazar kazasından göç almıştır. Bununlar birlikte önemsiz miktarda başka yerlerden insanlarda gelmiştir. Günümüzde Türkmenler ile Lazların beraber yaşadığı bir yerdir. Cemil
■ Koord: 40° 10' 32'' D, 29° 7' 56'' K
Gökköy köy - Lapseki (Umurbey bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Gökköy
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Bulgaristan'ın Şumnu kentinden gelen göçmenler tarafından kurulmuştur. M. Hakan
■ Koord: 40° 15' 34'' D, 26° 38' 36'' K
Güneşli köy - Borçka (Muratlı bucağı) - Artvin
1911rh: Skuria/Skurca
■ Daha önce terk edilmişken 1930’larda Rizeliler tarafından iskan edildi. SN
■ 1930'larda Rize'den getirtilen Bayındır ve Çepni boylarına mensup Türkmen grupları yerleştirilmek suretiyle iskan edilmiştir. M. Hakan
■ Koord: 41° 27' 38'' D, 41° 41' 12'' K
Harmanlı mahalle - Karacabey - Bursa
Y1905 📖: Primikíri [ Yunanca ]
1890hk 📖: Kirmikir
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Kurtuluş Savaşı sonrasında köyü terk eden Rumların yerine, Batı Trakyadaki Drama şehrinden Türkler yerleştirilmiştir. M. Hakan
■ Koord: 40° 14' 49'' D, 28° 25' 28'' K
Hasanlı mahalle - Şile (Teke bucağı) - İstanbul
1902hk 📖: Hasanlı
Manav yerleşimi
■ Köyü Hasanoğulları isminde bir Türkmen sülalesi kurmuştur. M. Hakan
■ Koord: 41° 1' 5'' D, 29° 39' 51'' K
Hazar mahalle (İyidere bağ) - İyidere - Rize
Eski adı: Masi Kalitoz
■ Köyde Kosova göçmeni Arnavutlar bulunmaktadır. Abdibaşoğlu, Ahmetçebioğlu, Alemdaroğlu, Arnabudoğlu, Atmacaoğlu sülaleleri Arnavut'tur. M. Hakan
■ Bu bölgede Arnavut varlığı anlaşılamadı. Te'yit edilmeli. C.G.
■ Koord: 40° 59' 27'' D, 40° 20' 52'' K
İshaklı mahalle - Beykoz - İstanbul
1890hk 📖: Saklı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Önceleri Kılıçlı köyünün bir mahallesiydi. 1950'li yıllarda Trabzon'dan yoğun göç aldı ve 1980'li yıllarda köy oldu. Köyün giriş ve çıkış yolunun aynı olması sebebiyle yerli halk tarafından SaklıKöy olarak adlandırılır. M. Hakan
■ Koord: 41° 8' 10'' D, 29° 18' 1'' K
İsmetpaşa mahalle - Karacabey - Bursa
1928 📖: İsmetpaşa
■ Bulgaristan ve Yunan Muhaciri Türk köyüdür. M. Hakan
■ Koord: 40° 9' 24'' D, 28° 10' 32'' K
İyidere ilçe - İyidere - Rize
1913a 📖: Fethiye
1876s 📖: Aspet [ Yunanca (ta) spítia "evler" ]
1876s 📖: Kalopotam (idari bölge)
Y130 📖: Kalopótamos (neh) [ Yunanca "iyidere" ]
■ Kalopotamos/İyidere kasabanın 2 km kadar batısında denize dökülen ırmağın ve idari birimin adıdır. İlçe merkezi olan Aspet köyüne 1913’te Fethiye adı verildi ise de Aspet adı 1930’lara dek resmi kayıtlarda geçer. SN
■ Halkın tamamına yakınını "Horum" denilen yerli halk oluşturur. Ali
■ İyidere'de Horumlar var. Fakat halkın tamamı Horum değil. İlçe halkı Arnavutlar, Türkmenler ve Kıpçaklar , Horumlar, Lazlar ve Hemşinliler'den oluşuyor. M. Hakan
■ Bu ilçede Arnavut, Giritli, Türkmen, Kıpçak veya Hemşin kökenli bir vatandaş yaşamamaktadır. Lütfen doğru bilgiler veriniz. metonio
■ Koord: 41° 0' 42'' D, 40° 21' 38'' K
Kabakça mahalle - Çatalca - İstanbul
1910öh 📖: Kabakçı
Bulgaristan göçmeni (Gacal) yerleşimi
■ Osmanlı kaynaklarında Kabakçı karyesi yani köyü adıyla geçmektedir. Köy arazisi esasen Sultan Beyazıt Han-ı Veli Caminin vakıfına ait iken 1505 yıllarında Ankara ve Kastamonu vilayetlerinden getirilmiş olan Tahtacı Türkmenlerine mensup Kabakçı oymağı bölgeye iskan edilmiştir. Rumeli'ye iskan edilen Türkmenlerin bir kısmı Gacal olarak adlandırılmıştır. M. Hakan
■ Koord: 41° 13' 43'' D, 28° 22' 12'' K
Kangırlı köy - Lapseki (Umurbey bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖: Kangırlı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Eski kaynaklarda ''Kankırı'', ''Kanlıkır'' gibi isimlerle geçiyor. çanakkaleli
■ Köy halkı Orhan Gazi döneminde bölgeye yerleştirilen Kayı boyuna mensup Atçeken Türkmenleri ile Konya bölgesinin güçlü aşiretlerinden Turgutoğulları'na mensup Saban Türkmenleri'nden oluşmaktadır. M. Hakan
■ Koord: 40° 13' 50'' D, 26° 34' 43'' K
Karamandere mahalle - Şile - İstanbul
1928 📖: Karamandere
■ Köyü İç Anadolu'dan buraya sürgün edilen Avşar Türkmenleri kurmuştur. M. Hakan
■ Koord: 41° 8' 5'' D, 29° 35' 24'' K
Karayakuplu mahalle - Körfez - Kocaeli
1928 📖: Karayakuplu
1915h 📖: Taşköprü (idari bölge)
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Taşköprü isminin kaynağı Kutluca ile Duranlı köyleri arasında Rum devrinden kalma Geudos köprüsüdür. Asırlar boyunca aralıklı çiftlikler bulunan ormanlık arazide ancak son bir iki asırda toplu köyler ortaya çıkmıştır (Kırım harbi). Odun kömürcülüğü nedeniyle ormanların da azalmasına paralel olarak terkedilmiştir. Bu idâri bölge 1988 senesine kadar Molla Fenari bucağına bağlıydı. Üstünde veya kenarında 4. ve 7. asırlar arasından kalma olduğu hesaplanan Nerolenon isminde bir çiftlik veya köy vardı (Ref. Andreas Külzer - Tabula İmperii Byzantini 12-13) Manav
■ Taşköprü ya da şimdiki adı ile Karayakuplu, Kocaeli bir metropol olmadan önce Gebze'ye bağlı bir nahiye idi. Bölgeye ilk yerleşenler Manav adıyla anılan Türkmenler'dir. Manavlar tamamen yerleşik hayatı seçmiş Türkmenlere denir. Manavların geçmişten günümüze geçim kaynağı ziraat ve zanaattır. Taşköprü, Kocaeli'nin bir sanayi kentine dönüşmesi sebebiyle Körfez kasabasının ilçe olması ile Körfez'e bağlanmıştır. M. Hakan
■ Koord: 40° 53' 6'' D, 29° 46' 56'' K
Kaytazdere belediye - Altınova - Yalova
1915h 📖: Kaytazdere (mv)
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 93 Harbinden sonra 1879 ile 1890 arasinda 40 hane iskan edildi. Manav
■ Belde halkı 93 harbi sonrasında Deliorman, Yayla, Aydos gibi Bulgaristan'daki çeşitli bölgelerden gelen toplamda 40 tane göçmen aile tarafından kurulmuştur. Yalova'daki bazı Bulgaristan Muhacirleri Bektaşi iken bazıları da Sünni-Hanefi mezheptendir. M. Hakan
■ Koord: 40° 41' 35'' D, 29° 32' 29'' K
Kılıçlı mahalle - Beykoz (Mahmutşevketpaşa bucağı) - İstanbul
1890hk 📖: Kılıçlı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Köy halkı Manav'dır. Köyü Kılıçlı isminde bir Türkmen aşireti kurmuştur. M. Hakan
■ Koord: 41° 9' 2'' D, 29° 18' 3'' K
Kırcalar köy - Lapseki (Beyçayırı bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Kırcalar [ Türkçe kırcalı "Bulgaristan'da bir bölge" ]
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Bulgaristan'ın Kırcali kentinden gelen Türkler yerleşiktir. M. Hakan
■ Koord: 40° 14' 13'' D, 26° 52' 14'' K
Kızılcaali mahalle - Çatalca - İstanbul
1910öh 📖: Kızılcali
■ Gacalköyü adıyla da adlandırılır. Gacallar Rumeli’nin çeşitli bölgelerinde yaşayan müslüman bir halktır. Kökenleri tartışma konusudur. SN
■ Köy 18. yüzyılın başlarında Kayseri, Kırşehir ve Karaman'dan getirtilen 70 hane Türkmen'in iskan edilmesi ile kurulmuştur. Günümüzde köy de yaşayanlarda onların torunlarıdır. M. Hakan
■ Koord: 41° 14' 11'' D, 28° 33' 34'' K
Koçu mahalle - Orhaneli - Bursa
1360 📖: Koçi
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 02/Za/1134 ''Sultan Orhan tarafından Kayğulu Bey'e hediye ve temlik edilen Atranos kazâsının Cebel-i Cedid nâhiyesi İlbise Koçi Karyesi... Manav
■ Başköy, Ortaköy ve Süleymanbey köyleriyle aynı kabileye mensuptur. Tüm bu köylere İlbiseler denilmektedir. M. Hakan
■ Koord: 40° 2' 50'' D, 28° 51' 34'' K
Köşklü köy - İyidere - Rize
1876s 📖: Varot/Varotlar [ Türkçe varot "barut?" ]
■ Varot sözcüğü Ermenicede ve bazı Türkçe ağızlarda `barut` yerine kullanılır. Burada bir aile lakabı olabilir? SN
■ Köyü kuranlar Rakıcıoğlu adında Osmanlı devrinde İç Anadolu'dan iskan ile gelen bir sülaledir. Daha sonraları Lazların'da yerleştiği köye, en son Arnavutlar gelmiştir. Köydeki Arnavutlar Girit [?] ve Kosova'dan gelmiştir. M. Hakan
■ [Hasan Rakıcı notu] Yukarıdaki notta belirtilen bilgi bizim köyün tarihinde hiç bahsedilmemiştir. Bilinen hikaye Köşklü köyünün yaklaşık 1650-1700 yıllarında var olmaya başladığı, genelde Müslümanların yerleştiği, sonradan Rumların bizim köye yerleştiği yönündedir. Köyün kuruluşunu Rakıcıoğlu nun yaptığı konuda da bir bilgi veya söylenti yoktur. Sizin belirttiğiniz Girit ve Arnavutlar geldiğine dair bir söylentiye de rastlanmamıştır. Bizim köy Lazlar ve Galivit diye ikiye ayrılmış idi.
■ Koord: 40° 59' 24'' D, 40° 21' 55'' K
Kusumlar mahalle - Orhaneli - Bursa
1890hk 📖: Kusumlar [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ Bozoklu Türkmenlerinin Kusun obasından gelen Türkmen ağaları nedeniyle bu adı almış olmalıdır. Adına 1689 tarihli bir kadı sicilinde rastlanır. M. Hakan
■ Koord: 39° 54' 23'' D, 28° 56' 20'' K
Orhaneli ilçe - Orhaneli - Bursa
1911h 📖: Beyce
1890hk 📖: Adranos / Atranos
1468 📖: Edrenos [ Yunanca ]
Y325: Hadrianoí akk. Hadrianoús [ Yunanca "Hadrianus kenti" ]
■ Roma imp. Hadrianus’a (117-138) atfedilen çok sayıda kentten biridir. İlçeye tarihi adını veren Adranos Kalesi kasabanın kuzeybatısındaki dağdadır. Kasaba adı Osmanlı kayıtlarında Beyce olarak geçer. SN
■ Bursa'nın Sünni Türkmen nüfusu ağırlıklı ilçelerinden birisidir. Nadireten göçmen gelmiş olsa da onlar Bursa veya İnegöl'e gitmişlerdir. M. Hakan
■ Koord: 39° 54' 11'' D, 28° 59' 20'' K
Öğümce mahalle - Beykoz (Mahmutşevketpaşa bucağı) - İstanbul
1901h 📖: Urumca
1890hk 📖: Urumcuk [ Türkçe "küçük Rum köyü" ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 600 yıllık bir köydür. Köy halkı Manav'dır. Köyü bir Türkmen obasının kurduğu biliniyor. M. Hakan
■ Koord: 41° 9' 38'' D, 29° 15' 46'' K
Paşamandıra mahalle - Beykoz (Mahmutşevketpaşa bucağı) - İstanbul
1890hk 📖: Hacıbeylik
■ Köy halkının yüzde 90'ı Kastamonu'dan, yüzde 10'u Trabzon'dan gelmiştir. M. Hakan
■ Koord: 41° 11' 0'' D, 29° 15' 6'' K
Peşrefli mahalle - Tire (Gökçen bucağı) - İzmir
1891s 📖: Peşrevli
■ Eski yazıda v sesini w sesinden ayırt etmek için bazen kullanılan noktalı vav harfi, birçok vakada yanlışlıkla f okunmuştur. Peşrefli adının bu şekilde oluştuğu varsayılabilir. SN
■ 1530 yılı Defteri Hakani kayıtlarına göre Ege'nin en büyük Türkmen köyü olduğu bilinmektedir. Peşrefli'de bulunan 250 senelik cami halen ibadete açık ve korunmaktadır. Günümüzde de köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. M. Hakan
■ Koord: 38° 5' 58'' D, 27° 51' 10'' K
Pınarbaşı mahalle - Cihanbeyli - Konya
1896z 📖: Pınarbaşı (yayla)
■ İnsuyu köyüne bağlı bir yayla idi. Türkmenler'in temelli yerleşmesi üzerine artan nüfusun da etkisiyle köy oldu. M. Hakan
■ Koord: 38° 47' 43'' D, 32° 43' 24'' K
Polonezköy mahalle - Beykoz - İstanbul
1917h 📖: Polonezköy | Çingânekonak [ Fransızca/Türkçe polonez "Polonyalı" ]
1842y: Adampol [ Lehçe "Adam (öz.) kenti" ]
■ Rus yönetimindeki Polonya’dan gelen sürgünler için 1842’de Adam Czartoryski tarafından kuruldu. Mevkiin daha önceki adı Çingene Konağı idi. SN
■ 1830 yılında Polonya ayaklanmasını başlatan Prens Adam Czartoryski tarafından 1842 yılında kurulmuştur. Köyün adı kurucusunun adı olan Adam'dan dolayı Adamköy yani Lehçe'de Adampol olarak türetildi. İlk başta 12 kişiyle kurulan köy 1853 yılında yeni Polonyalılar'ın gelmesiyle 200'ün üstünde nüfusa ulaştı. Günümüzde halen Lehçe konuşabilen ve Polonya kökenli insanlar yaşamaktadır. M. Hakan
■ Koord: 41° 6' 31'' D, 29° 12' 23'' K
Reşadiye mahalle - Çekmeköy - İstanbul
1901h 📖: Lazköyü
1889 📖: Hamidiye
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ 93 Harbi dolayısıyla Lazistan’dan İstanbul’a ilk getirilen muhacirlerce iskan edildiği söylenir. 26 Şubat 1889 tarihli Şura-yı Devlet kararıyla Hamidiye adı verildi. 30 Aralık 1911 tarihli padişah iradesiyle Reşadiye ismini aldı. SN
■ Köyü Batum'dan gelen Lazlar kurmuştur. M. Hakan
■ Koord: 41° 4' 42'' D, 29° 15' 15'' K
Rüzgarlı köy - İkizdere - Rize
1876s 📖: Mze/Mize [ Lazca "karakuş" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Kısmen Laz yerleşimi
■ Hemşinli, Laz ve Rum dilli Türk yerleşimi metonio
■ Sahne sanatçısı Tarkan'ın köyüdür. Köy halkı Türkler, Lazlar ve Hemşinler'den oluşur. M. Hakan
■ Koord: 40° 45' 46'' D, 40° 33' 26'' K
Sadak köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Sadak
E390 📖: Sadağ [Satal] Սատաղ
Y150 Y535 📖 📖: Satala
■ Yunan ve Roma kaynaklarında görülen Satala adı eski bir Anadolu dilinde *Satal biçimine tekabül eder. L > Ğ evrimi Ermenicede standarttır. MS 2. yy başında Armenia Minor eyaletinin askeri başkenti ve 7. yy’a kadar önemli bir merkez olmuştur. SN
■ Köy halkı Karakeçili Türkmenlerinden oluşur. M. Hakan
■ Koord: 40° 1' 34'' D, 39° 35' 41'' K
Sındal köy - Lapseki (Umurbey bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Zındal [ Türkçe Sindel/Sındal "aş" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Eski kaynaklarda ismi Sendel Obası olarak geçiyor. çanakkaleli
■ Köyün adı mensubu oldukları Avşarların Sindal kolundan gelmektedir. M. Hakan
■ Koord: 40° 14' 0'' D, 26° 38' 40'' K
Soğanlı mahalle - Osmangazi - Bursa
1928 📖: Soğanlı
1521t 📖: Eşekyedi
■ Bugün mahallede çoğunlukla Bulgaristan’ın Kızanlı kazası Hemitli, Saranlı ve Boyasıllı köyleri ile Filibe ve Karlıova bölgesinden gelen Türk göçmenlerle, Bursa'nın dağ köylerinden gelen Bursalı Türkmenler ve Yörükler yaşamaktadır. Numune Çiftliği içinde Ali Baba adlı bir mezar olup, önceleri halk burasını adak yeri olarak kullanmaktaydı.1938 yılında zorunlu göçe tâbi tutulan Tuncelili Alevi Zazalar'da yerleştirilmiştir. M. Hakan
■ Koord: 40° 12' 35'' D, 29° 2' 37'' K
Soğuksu köy - Altınova - Yalova
Eski adı: Ayazma
Rumeli göçmeni (Boşnak) yerleşimi
■ Köy halkı Boşnak'tır. Köy halkının bazı akrabaları'da Kocaeli'ye bağlı Gölcük ilçesine yerleşmiştir. M. Hakan
■ Koord: 40° 40' 14'' D, 29° 30' 30'' K
Subaşı belediye - Altınova - Yalova
1915h 📖: Subaşı Damları (mv)
■ 20. yy başında boş yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1935 dolayında Romanya ve Bulgaristan muhacirlerinin iskanıyla oluşmuş yerleşimdir. SN
■ Subaşı beldesi 1935 yılında Romanya'dan gelen 51 Kırım Tatarı aile tarafından kuruldu. İlerleyen yıllarda ise Bulgaristan'dan gelen 100 tanesi Bektaşi, 20 tanesi Sünni toplamda 120 Bulgaristan Muhaciri Türk aile de buraya yerleşti. Günümüzde halen bu insanların torunları yaşamaktadır. M. Hakan
■ Koord: 40° 41' 2'' D, 29° 29' 35'' K
Şile ilçe - Şile - İstanbul
1484 1665 📖 📖: Şili
İt1296 📖: Şilli
Y130 📖: Xêlai | Xêlaita [ Yunanca "kıskaç, mendirek" ]
■ Yunanca xêlê Χηλη esasen `yengecin kıskacı` ve mecazen (şeklinden ötürü) `mendirek` anlamındadır. `Küçük mendirek` anlamına gelen Xêlaita belki aynı adı taşıyan Kefken limanına oranla kullanılan isim olabilir.. SN
■ Manavlar, Gürcüler ile Kafkasya'dan gelen diğer halklar, Boşnaklar ve 1950'den sonra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinden gelen insanların yaşadığı bir ilçedir. M. Hakan
■ Şile çevresinde 7 tâne Rum Ortodoks Helen köy yerleşimi vardı. Manav
■ Koord: 41° 10' 26'' D, 29° 36' 46'' K
Şükriye mahalle - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Şükriye
1890hk 📖: Mekri [ Yunanca makrí "uzun" ]
■ Eski adı Mekri-Megri'dir. Bursa'da Megri adı taşıyan üç köy vardı. M. Hakan
■ Koord: 39° 54' 48'' D, 29° 2' 11'' K
Tepecik mahalle - Orhaneli - Bursa
1360 📖: Tepecik
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1360 tarihli Orhan Gazi vakfında adı anılan Tepecik olmalıdır. SN
■ Eski bir Rum köyüdür. XV. yüzyılda 83 Hıristiyan hanenin yaşadığı iri bir kasabadır. Köydeki Hıristiyan hanelerin büyük bölümü Bağban kâfiri olarak kaydedildiğine göre, köylülerin başlıca geçimi bağcılık ve şarapçılık olmalı. 1895 ve 1908 Yıllığı'na göre 111 hane bulu­nan köy, Rumlar 1922 yılında gittikten sonra terk edilmiştir. 1927 Salnamesine göre köye 2.384 hane göçmen iskân edildiği yazılıdır. Oysa çevre köylerde yaşayanlara göre, Tepecik tümüyle yandığı için hiçbir hane bu köye iskân edilmemiştir. Bugün Demirtaş’ın altındaki Yeşilkent bölgesinde, köyün kalıntıları halen bulunmaktadır. Diğer belgelere göre Tepecik köyü önce 1855 depreminde çok büyük tahribat görmüş, adeta yerle bir olmuştu. M. Hakan
■ Koord: 39° 49' 21'' D, 28° 57' 27'' K
Yakuplu mahalle - Şile (Yeşilçay bucağı) - İstanbul
1902hk 📖: Yakublu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Şimdi Manav yerleşimi
■ Köyü Yakupoğulları isminde bir Türkmen aşireti kurmuştur. M. Hakan
■ Koord: 41° 7' 52'' D, 29° 50' 32'' K
Yaylacılar köy - İyidere - Rize
1876s 📖: Masxandoz [ Yunanca ]
■ Köy Girit ve Kosova göçmeni Arnavut yerleşimlerinden birisidir. Köydeki Ahmetoğlu, Memişoğlu, Alemdaroğlu, Arnavutoğlu sülaleleri Arnavut'tur. M. Hakan
■ Koord: 40° 58' 45'' D, 40° 21' 21'' K
Yeşilköy mahalle - Akşehir (Reis bucağı) - Konya
Eski adı: Yılanyusuf
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Köyü 1864 yılında bölgeye gelen Çerkesler'in Bjeduğ kolu kurmuştur. Balkanlar'dan gelen Muhacir Türkler ise köye 1877 yılında yerleşmiştir. M. Hakan
■ Koord: 38° 18' 43'' D, 31° 36' 3'' K
Zerzevatçı mahalle - Beykoz - İstanbul
1917h 📖: Sebzevatcı Çf.
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Köyün adı Zerzevatçıoğulları isminde bir Rum aileden geliyor. Mübadele'den sonra Yunanistan'dan gelen Muhacirler köye yerleşiyor. 1948 yılında ise Kastamonu'nun Bozkurt kazasından gelenlerde köye yerleşiyor. M. Hakan
■ Koord: 41° 7' 41'' D, 29° 9' 27'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.