haritada ara :   km  
27 yorumu bulundu.
sırala 
Tavşancalı mahalle - Kulu - Konya
K 📖 : Omaran
1913z 📖 : Ömeranlı [ Kürtçe "Ömerler (aş.)" ]
Kürt-Sünni (Omeran ) yerleşimi
■ Tavşanlı dağının çalılık kısmında nispeten yeni yerleşimdir. SN
■ Îzolî (İzollu) aşiretine ve Rişvan Kürtlerinin Oxçîyan koluna bağlı aileler de var.
■ Üç Nogay, bir Özbek aile hariç köyün tamamı Kürttür. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu köyün Kürtlerindendir. Kendisinin isteği üzerine 2015 yılında köyün adı Ömeranlı olarak tekrar değiştirilmiştir. metonio
■ Koord: 38° 56' 16'' D, 33° 0' 19'' K
Elmalı mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖 : Elmalı
Alevi yerleşimi
■ Köyde Malatya'dan göç etmiş Kürne aşiretine mensup Kürt-Alevi aileler, Yozgat'tan göç etmiş Rişvan aşiretine mensup Sünni-Kürt aileler ve Türk asıllı aileler var.
■ Koord: 38° 28' 0'' D, 37° 4' 0'' K
Kışla mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖 : Kışla
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy halkı Ankara'nın Haymana ilçesinden göç etmiş Rişvan Kürtlerinden. Drêjan aşiretine mensup aile de var.
■ Koord: 38° 21' 11'' D, 37° 6' 12'' K
Uncular mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1928 📖 : Şuğul
■ Kısmen Kürt-Sünni (Kurne) yerleşimi
■ Beş mezradan oluşur. Kürneli aşiretine bağlıdırlar. Sünni ve Hanefi Mezhebine bağlıdırlar. 1910 yıllarında Akçadağ ilçesinin Küçük Kürne köyünden göçmüşlerdir. Nüfus 700 civarında olup toplam Hane sayısı 120 civarındadır. Hamid
■ Uncular köyü Elbistan'ın Sünni Türk çoğunluklu köylerinden biridir. Köyde önemli nüfusa sahip Kürt aileler de bulunmaktadır, bu Kürt aileler Kürne aşiretindendir. metonio
■ Köyde yaşayan ailelerin çoğu Malatya'nın Akçadağ ilçesinden göç etmiş Kürne aşiretine mensup Kürtlerdir.
■ Koord: 38° 27' 9'' D, 37° 7' 6'' K
Fakıoğlu mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖 : Fakıoğlu
Sünni Türk yerleşimi
■ Türk örf ve adetleri yaşanır. Kızılenek adlı bir mezrası vardır. Burada ziyaret denilen bir kale vardır. Köyün yaşayanlarının bir kısmı malatyadan bir kısmı da Afşin Büyüktatlar’dan gelerek yerleşmişlerdir. Kızılenek mezrasına ilk yerleşenler Tatlı Ali , İbo Koca ve Kör Memet`tir. Remzi
■ Kızıleynek mezrasında Malatya'nın Akçadağ ilçesinden göç etmiş Kürne aşiretine mensup Kürt asıllı aileler de var.
■ Koord: 38° 29' 53'' D, 37° 7' 24'' K
Ovacık mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
Eski adı: Sarsap
■ Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Türk-Alevi ve Kürt-Sünni yerleşimi. Ovacığa bağlı Ferhatpınarı köyünde Adıyaman ve Malatya'dan göç etmiş Rişvan Kürtlerine bağlı Molikanlılar, Drêjanlılar ve Kürneliler var.
■ Koord: 38° 24' 19'' D, 37° 9' 53'' K
Karamağara mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖 : Karamağara
Türkmen/Kürt-Sünni (Kurne) yerleşimi
■ Köy halkı Malatya'nın Akçadağ ilçesinden göç etmiş Kürne aşiretine mensup.
■ Köy halkının çoğunluğu Türkmenler'den oluşmaktadır. Mustafa
■ Koord: 38° 28' 28'' D, 37° 10' 36'' K
Hacıhasanlı mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
Eski adı: Hergin
Alevi yerleşimi
■ Köyde Malatya'nın Akçadağ ilçesinden göç etmiş Kurecîkan aşiretine mensup Kürt-Alevileri ve Elbistan'ın Küçük Yapalak köyünden göç etmiş Türk-Alevileri var.
■ Koord: 38° 22' 39'' D, 37° 12' 11'' K
Yapılı mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
■ Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köy halkı Alxas ve Kürne aşiretlerine mensup. Kürt-Alevi ve Sünni köyü.
■ Koord: 38° 31' 37'' D, 37° 12' 34'' K
Yarbaşı mahalle - Pazarcık - Kahramanmaraş
Eski adı: Bekirli
■ 1950 yılında Söğütlü köyünden ayrılarak müstakil köy statüsü kazandı. SN
■ Halk arasinda halen Bekirli adı kullanilmaktadir. euphrates78
■ Köy halkı Sinemilî aşireti'nin Şixraş koluna mensup. Kürt-Alevi köyü. Kürtçe ismi: Bakiron ve Qamikon.
■ Koord: 37° 28' 27'' D, 37° 13' 27'' K
Sarıyatak mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖 : Sarıyatak
■ Köy halkı Malatya'nın Akçadağ ilçesinden göç etmiş Kurecîkan aşiretine mensup.
■ Koord: 38° 27' 8'' D, 37° 13' 57'' K
Horhor mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1968 📖 : Çevirme
1918h 📖 : Horhor [ Ermenice xorhor "derinkuyu" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 24.02.1951’de Keçemağara köyünden ayrılarak müstakil köy oldu. Bir dönem Çevirme adı verildi. SN
■ Köy halkı Malatya'dan göç etmiş Rişvan Kürtlerinin Atmî (Atmalı) ve Kurecîkan aşiretlerine mensup.
■ Koord: 38° 33' 7'' D, 37° 17' 2'' K
Söğütlü mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
Sünni yerleşimi
■ Alxas aşiretine mensup Kürt asıllı aileler de var.
■ Koord: 38° 13' 41'' D, 37° 17' 46'' K
Türkören mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖 : Gâvurören
Kürt-Sünni (Karahasanlı) yerleşimi
■ Köy halkı Rişvan Kürtlerinin Atmî (Atmalı) aşiretine mensup. Karahasanlılar (Qeresanon / Hesenkon) Atmî aşiretinin bir koludurlar.
■ Koord: 38° 16' 21'' D, 37° 22' 31'' K
Kangal mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h 📖 : Yusufundamı
Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
■ Köy halkı Rişvan Kürtlerinin Atmî (Atmalı) aşiretine mensup. Karahasanlılar (Qeresanon / Hesenkon) Atmî aşiretinin bir koludurlar.
■ Koord: 38° 13' 15'' D, 37° 30' 21'' K
Toprakhisar mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1918h 📖 : Toprakhisar
Alevi-Kürt veya Zaza (Alxas) yerleşimi
■ Bu civarda aşağı yukarı 20 köy Alxasan Aşiretini oluşturur. Alxasan aşireti Atmiyan/Atmali aşiretin bir koludur. yalcin
■ Köy halkı Alxas ve Kurecîkan aşiretlerine mensup.
■ Koord: 38° 17' 54'' D, 37° 33' 28'' K
Karahasanuşağı mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 : Karahasanuşağı [ Türkçe "aş." ]
1914hk 📖 : Hasanuşağı
1846z 📖 : Karahasanoğlu (aş.)
Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
■ Karahasanlar, Türkmen ve Kürt unsurları barındıran ve Alevi geçmişe sahip olan Atmalı/Atman federasyonuna bağlı aşirettir. SN
■ © 21.10.1846 Maraş'a bağlı Elbistan kazasında Atmalu Aşireti'nden Kara Hasan oğlu İshak ile Kuldur Aşireti'nin sabık Boybeyi Osman'ın, yolculara ve halka zarar verdiklerinden... deyar heyran
■ Köyde Kürne aşiretine mensup aileler de var.
■ Kurmanci konuşurlar. Kürtçeleri sinemilli alxas ve atmi kürtçesi ile aynıdır. Asıllarının alevi olduğuna dair rivayetler mevcut olmakla beraber sadece iddia boyutundadır. Dersimdeki karsan aşireti ile karasan arasında bir bağ var mı yoksa ses benzerliği mi? Resmi kayıtlarda isimlerinin ne geçtiği bir yana kendilerini karasan diye ifade ederler. Bölge kürtleri de böyle telaffuz eder. Karahasan değil karasan. Kendilerini aslen urfaya bağlayan anlatıları mevcut olmakla beraber tarihsel olarak rişvan atmi konfedarasyonun bir üyesidirler. Mamo
■ Koord: 38° 9' 35'' D, 37° 36' 31'' K
Tapkırankale mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1916h 📖 : Kale
Alevi-Kürt veya Zaza (Canbeg) yerleşimi
■ Köy halkı Canbeg aşiretinin Tawkirar koluna mensup.
■ Koord: 38° 7' 36'' D, 37° 38' 29'' K
Tapkıran mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1916h 📖 : Tapkıranlı
Alevi-Kürt veya Zaza (Canbeg) yerleşimi
■ Köy halkı Canbeg aşiretinin Tawkirar koluna mensup.
■ Koord: 38° 9' 3'' D, 37° 38' 54'' K
Armutalan mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1928 📖 : Çöplü [ Türkçe Çöplü Avşar "aş." ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Elbistan'ın Karahasanuşağı köyünden göç etmiş Rişvan Kürtlerinin Atmî (Atmalı) aşiretine mensup aileler de var.
■ Koord: 38° 7' 58'' D, 37° 40' 35'' K
Kırlangıç mahalle - Yeşilyurt - Malatya
1928 📖 : Kırlangıç
Alevi-Kürt veya Zaza (Balyan) yerleşimi
■ Cem Vakfı genel başkanı İzzettin Doğan'ın memleketidir. Kubilay Aldemir
■ Ağuçan ocağına bağlı Kürt-Alevi köyü.
■ Koord: 38° 14' 45'' D, 38° 3' 51'' K
Oluklu mahalle (Cumhuriyet bağ) - Yeşilyurt - Malatya
1902hb 📖 : Yk. Zeydanlı [ Kürtçe "aş." ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Halk arasında Yukarı Zeydanlı olarak adlandırılır. alamut1
■ Köy halkı Balyan aşiretine mensup. Ağuçan ocağına bağlı Kürt-Alevi köyü.
■ Koord: 38° 11' 40'' D, 38° 4' 57'' K
Doğangeçit mahalle (Cumhuriyet bağ) - Yeşilyurt - Malatya
1928 📖 : Mamazar
Alevi-Kürt veya Zaza (Balyan) yerleşimi
■ Ağuçan ocağına bağlı Kürt-Alevi köyü.
■ Koord: 38° 15' 54'' D, 38° 6' 39'' K
Seyituşağı mahalle - Yeşilyurt - Malatya
1902hb 📖 : Seyiduşağı aş. + yk.
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köy halkı Rişvan, Canbeg, Balyan, Kureyşan ve Drêjan aşiretlerine mensup. Ayrıca Dêrsim asıllı aileler de var. Kürt-Alevi köyü.
■ Koord: 38° 15' 48'' D, 38° 10' 36'' K
İkizce mahalle - Yeşilyurt - Malatya
1928 📖 : Haçova aş.
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köy halkı Rişvan aşiretine mensup. Üryan Hızır ocağına bağlı Kürt-Alevi köyü.
■ Koord: 38° 17' 41'' D, 38° 11' 48'' K
Atalar mahalle - Yeşilyurt - Malatya
1928 📖 : Haçova yk.
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Farklı kaynaklarda Alevi Türkmen, Alevi Kürt ve Ermeni yerleşkesi olarak geçmektedir. Ayrıca Atalar ile İkizce köyleri aynı soydan gelmektedir. Kubilay Aldemir
■ Köy halkı Rişvan Kürtlerinin Alikan ve Galler aşiretlerine mensup. Ayrıca Kavî ve Kurecîkan aşiretlerine mensup aileler ve Dêrsim kökenli aileler de var. Üryan Hızır ve Kureyşan ocaklarına bağlı Kürt-Alevi köyü.
■ Koord: 38° 12' 0'' D, 38° 12' 0'' K
Bölükkaya mahalle - Pötürge - Malatya
1928 📖 : Husikuşağı/Husikan [ Kürtçe husik "Hüseyin" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Canbeg) yerleşimi
■ Köy halkı Canbeg aşiretine mensup. İmam Rıza ve Musa-i Hardi ocaklarına bağlı Kürt-Alevi köyü.
■ Koord: 38° 17' 38'' D, 38° 49' 54'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.