haritada ara :   km  
22 Celal Toprak yorumu bulundu.
sırala 
Açma köy - Gerger - Adıyaman
E1912 1928 📖 📖: Aşma/Açma
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
■ Kürt-Alevi kökenli olmakla birlikte köy halkı Türkleşmiş ve Sünniliği benimsemiştir; ’Türkmen’ oldukları söylenir.. SN
■ Köy halkı Türkmen'dir. Bu yüzden Türkçe konuşuyorlar. Canbeyli/Canbeg Aşireti'ne mensuplar. Eğer Kürt kökenli olsalardı, mantıken diğer Kürtler gibi kürtçe konuşurlardı. Celal Toprak
■ Koord: 37° 59' 13'' D, 38° 56' 52'' K
Akkuyu köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
hl 📖: Gundê Bîre [ Kürtçe "kuyu köyü" ]
1917h 📖: Çakallı Torunlar [ Kürtçe/Türkçe Çakallı/Cakalan "aş." ]
Kürt-Sünni (Rişvan-Çakalan) yerleşimi
■ Torun genellikle `bir aşirette boybeyinin altında bulunan sözü geçer kişi` anlamındadır. Garmir Vank Ermeni manastırının kalıntıları bu köyde veya civarında olmalıdır. SN
■ Köy halkı Çakallı Aşireti'ne mensuptur. Köken olarak Türkmen'dir. Celal Toprak
■ Besni'de iki adet Akkuyu yerleşimi bulunur. Çakırhüyük bucağındaki köy Sünni-Türkmen, Şambayat yakınındaki köy ise Alevi-Kürt'tür. metonio
■ Koord: 37° 31' 12'' D, 37° 49' 33'' K
Balaban mahalle (Atakent bağ) - Adıyaman Merkez (Akpınar bucağı) - Adıyaman
1919h 📖: Balaban [ Türkçe ]
■ Mahalle halkı Avşar Boyu'nın Balaban Oymağı'na mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Celal Toprak
■ Koord: 37° 36' 2'' D, 38° 10' 59'' K
Besni ilçe - Besni - Adıyaman
S1190 📖: Bêth Hesnê [ Süryanice "kale yurdu" ]
E1136 1917h 📖 📖: Behesni
Kürt-Sünni/Sünni Türk yerleşimi
■ İlçenin kuzey/batı bölümünde Hevêdi, güney/doğu kesiminde Reşvan aşiretine mensup Kürt nüfus yaşar. Bazı yayınlarda 'Karakeçili Türkmen' olarak gösterilen Türk nüfusun büyük bölümü Ermeni kökenli, bir kısmı Urfa'dan göçmüş Bayat aşireti mensuplarıdır. Diğer bölgelerden son yıllarda yoğun Kürt göçü almıştır. SN
■ Hevedi aşireti ile ilgili en erken belge İbni Farqini'nin Silvan tarihidir. Buna göre Cizreli Suleyman Baz'ın 6 oğlundan biri Hevedi aşiretinin atası kabul ediliyor. Hevediler kendilerı için bu nedenle Sılemani/ Suleyman oğulları der. Şerefname'de Hevediler 10. yy'da Mervani beyliğini oluşturan 6 kürd aşiretinden biri olarak anılır. Besnili Haco
■ Besni ilçesinde eski Besni diye bilinen Aşağı Şehir bölgesi tamamen Türkmenlerin yerleştiği bir coğrafyadır. Besni'nin şimdiki yeri Orta Şehir diye anılır. Yukarı Şehir ise Sarhan Mahallesi'nin olduğu yerdir. Orta ve Yukarı Şehirler yine Yerli diye anılan Türkmenler'in yaşadığı yerlerdir. Celal Toprak
■ Koord: 37° 41' 34'' D, 37° 51' 39'' K
Çamlıca köy - Adıyaman Merkez (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
1928 📖: Dol [ Kürtçe "vadi, boğaz" ]
Alevi-Türk (Kavi) yerleşimi
■ Gedik adlı bir mezrası vardır. SN
■ Çamlıca köyü ve köye bağlı Gedik mezrasında Kavi Aşiretine mensup Türkmen Alevileri yaşamaktadır. Celal Toprak
■ Koord: 37° 53' 27'' D, 38° 20' 4'' K
Çelikköy köy - Gölbaşı (Belören bucağı) - Adıyaman
1919h 📖: Çelik
■ Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
■ Alevi ve Sünni Türkmenler'in beraber yaşadığı bir köydür. Soyları Bayat Boyu'na dayanmaktadır. Celal Toprak
■ Koord: 37° 41' 52'' D, 37° 34' 1'' K
Çikhasan köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Çikhasan
Alevi-Kürt veya Zaza (Kavi) yerleşimi
■ Aynı mevkide tekrar yerlemiş açılmıştır.Köy statüsündedir. Hulusi
■ Köy halkı Adıyaman'dan gelen Kavi Aşiretine mensup Türkmen Alevileridir. Kavi Aşireti'nin soyu Oğuz boylarından Döğer ile Kayı boylarına dayanmaktadır. Celal Toprak
■ Koord: 40° 19' 7'' D, 34° 56' 41'' K
Çobandede köy - Adıyaman Merkez (Bağpınar bucağı) - Adıyaman
1835g 1928 📖 📖: Îzdik [ Kürtçe "yezidi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün eski adı İzik Köyü'dür. Celal Toprak
■ Koord: 37° 34' 30'' D, 38° 20' 18'' K
Elmacık köy - Adıyaman Merkez (Akpınar bucağı) - Adıyaman
1835g 1919h 📖 📖: Xorraf [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni (Çelîkân) yerleşimi
■ Türkmen yerleşimdir. Celal Toprak
■ Sünni-Hanefi Kürt köyüdür. MCB
■ Koord: 37° 37' 42'' D, 38° 10' 8'' K
Eskihüsnümansur köy - Adıyaman Merkez (Akpınar bucağı) - Adıyaman
1928 📖: Eski Hısnımansur [ Arapça xısn el-Mansûr "Mansur kalesi" ]
■ Adıyaman kentine adını veren Hısnı Mansur kalesi buradaydı. Atatürk Baraj Gölü altında kaldı. SN
■ Türkmen yerleşimiydi. Atatürk Barajı'nın yapılması ile sular altında kaldı. Yeni yerleşim açılıp köy statüsü verildi Celal Toprak
■ Koord: 37° 41' 27'' D, 38° 20' 54'' K
Gözebaşı köy - Adıyaman Merkez - Adıyaman
1919h 📖: Hosmosu
Türkmen yerleşimi
■ Karti, Hosmosu, Zorköy ve Madun olmak üzere dört mezradan ibarettir. SN
■ Köye bağlı Hösürge mezrasında da Türkmenler yaşar. Bu bölgede yaşayan Türkmenlerin Döğer ve Kayı boylarına mensup oldukları Osmanlılardan kalan temerruat kayıtlarında mevcuttur. Celal Toprak
■ Koord: 37° 47' 0'' D, 38° 23' 56'' K
Gözpınar köy - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 📖 📖: Kasrik [ Ermenice/Kürtçe "kalecik" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Halen akıcı bir şekilde Zazaca konuşuyorlar. Celal Toprak
■ Koord: 38° 3' 26'' D, 39° 9' 39'' K
Güzelçay köy - Kahta - Adıyaman
1977rh 📖: Kuyubaşı
1560t 📖: Kaliyon/Kılawin
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Kavi) yerleşimi
■ Köy halkı Kavi Aşiretine mensup Sünni Türkmenlerdir. Celal Toprak
■ Koord: 37° 41' 58'' D, 38° 40' 21'' K
Hasancık köy - Adıyaman Merkez - Adıyaman
1835g 📖: Hasancık [ Türkçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Belde Atatürk, Küçükhasancık, Tepebaşı ve İnönü mahallelerinden oluşmaktadır. Belde de Türkmenler ile Kürtler yaşamaktadır. Celal Toprak
■ Koord: 37° 46' 22'' D, 38° 26' 39'' K
İpekli köy - Adıyaman Merkez - Adıyaman
1919h 📖: Elifli [ Türkçe ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Alevi Türkmen köyüdür. Köy halkı Osmanlı kaynaklarında Döğer ve Kayı boylarına mensup olarak kaydedilmiş. Celal Toprak
■ Koord: 37° 45' 12'' D, 38° 21' 57'' K
Kızılcapınar köy - Adıyaman Merkez - Adıyaman
1726z 📖: Kızılcapınar
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ © 30.07.1726 Maraş sancağı Hısn-ı mansur nahiyesi Kızılcapınar karyesinde tımar mutasarrıfı Ali... deyar heyran
■ Köy halkı Türkmenler ile Kürtler'den oluşmaktadır. Celal Toprak
■ Koord: 37° 43' 20'' D, 38° 21' 24'' K
Kömür belediye - Adıyaman Merkez (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
1928 📖: Kömür [ Kürtçe komîr? koma mîr? "bey komu? Kom Bey?" ]
■ Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza (Kavi) yerleşimi
■ Rivayete göre Kav soyunun kurucusu Mîr Beyin oğlu Kom tarafından iskân edilmiştir. Ermenice komer (komlar, ağıllar) ihtimali de gözardı edilemez. Kömür madeni bulunmaz. ■ Yöre halkı genellikle Kürt ve Alevi/Kızılbaş kökenli olduğu halde büyük ölçüde Sünnileşmiştir. Çoğunluğu kendini `Türkmen` olarak tanıtır. SN
■ Harput dahilinde Hısn-ı Mansur kazası Kömürkavisi kürtleriyle Kahta ve diğer yerlerdeki aşiretlerin te'dibi, yaptıkları yağma ve hasarın tesbiti. (Hicri 1263) deyar heyran
■ Kasaba halkı Sünni ve Alevilerin beraber yaşadığı bir yerdir. Kasaba halkının tamamı kendini Türkmen olarak tanıtmaktadır. Yanlış algı yapmaya çalışmayın. Doğru değil. Celal Toprak
■ Turkmenlik iddiası gerçek değildir Alevi Kürt aşiretidir hemojen Kürt nüfusu hakimdir Belediye Tabelasinda kocaman harflerle şaredariya Komîre yazar Afşin
■ Koord: 37° 52' 3'' D, 38° 25' 43'' K
Köseli köy - Tut - Adıyaman
1928 📖: Köseli
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Adıyaman ilinde 20 civarında Karakeçili Aşireti'ne mensup köy vardır. Celal Toprak
■ Koord: 37° 45' 57'' D, 38° 2' 27'' K
Kuyucak köy - Adıyaman Merkez (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
1928 📖: Kuyucak
Alevi-Türk (Kavi) yerleşimi
■ Eskiden önemli bir yerleşim ve bucak merkezi iken, Komir beldesinin gelişmesiyle nüfus kaybına uğramıştır. SN
■ Eski bucak merkezidir. Kuyucak halkı Kavi Aşiretine mensuptur. Aşiretin hem Hanefi hem Alevi olan mensupları vardır. Burada yaşayanlar ise kendini Türkmen Alevisi olarak tanımlar. Celal Toprak
■ Koord: 37° 51' 33'' D, 38° 20' 40'' K
Küçükören köy - Gölbaşı - Adıyaman
1917h 📖: Küçükören
Türkmen/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy halkının ataları 350 yıl önce Musul'dan yöreye iskan edilen Bayat Türkmenleri'dir. Celal Toprak
■ Türk ve Kürt karışık yerleşimidir. metonio
■ Koord: 37° 38' 41'' D, 37° 27' 7'' K
Seyitmahmut köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Seyitmahmut
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Karakeçili) yerleşimi
■ Gerger’in Türk kökenli olan üç veya daha fazla köyünden biridir. SN
■ Gerger'de Türk/Türkmen kökenli üçten fazla köy vardır. Celal Toprak
■ Koord: 37° 56' 27'' D, 38° 58' 1'' K
Yeşilova köy - Gölbaşı - Adıyaman
1917h 📖: İnekli
A870 📖: Al-Hadâth [ Süryanice "yeni" ]
Y150 Y976 📖 📖: Adata/Adatha [ Süryanice ]
Türkmen (Karakoyunlu) yerleşimi
■ Ptolemaios'ta ve 5. yy'a ait Notitia Dignitatum'larda anılan Adatha kenti ile 638 yılında Habib b. Maslama'nın fethettiği al-Hadath kalesi aynı yerdir. Kalenin Buhayrat al-Hadath (İnekli Gölü?) yakınında olduğu belirtilir. Ancak şimdiki köyde sur ve kale kalıntısı yoktur. TİB-15'in bu yeri 4 km güneybatıdaki Göynük ile eşitlemesi de yanlış görünüyor. SN
■ Azaplı ve Karaburun köyleri ile akraba olup aynı soydan geliyorlar. Köy halkı Karakoyunlu Aşireti'ne mensuptur. Celal Toprak
■ Koord: 37° 43' 13'' D, 37° 28' 43'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.