haritada ara :   km  
14 manahozçepardi yorumu bulundu.
sırala 
Alemdağ mahalle - Çekmeköy - İstanbul
1901h 📖: Alemdar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi.Halkın çoğunluğu Artvin ve Bayburt kökenlidir. manahozçepardi
■ Koord: 41° 3' 1'' D, 29° 14' 19'' K
Aşağıovalı mahalle - Sürmene (Küçükdere bucağı) - Trabzon
1876s 📖: Vizera aş. [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Kısmen Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Bu köyün Köprübaşı’daki Rumca anadilli Müslümanlarla akrabalığı vardır. Anatolian
■ Köy halkının asıl nüfusu 18.yy sonundan 20.yy başlarına kadar Rum dilli Müslüman nüfustan oluşmaktaydı fakat daha sonra Araklı ve çevresinden gelen ve Çepni kökenli oldukları söylenen Çebi Sülalesinin bu köye yerleşmesi sonucu Rum dilli Müslüman nüfus azınlık durumuna düşmüştür.Ayrıca 1929 yılında yaşanan büyük sel afetinden sonra, arazi yetersizliğinden dolayı geçim sıkıntısı yaşamaya başlayan Aşağıovalı köyünden 13 haneden 60 kişi 1935 yılında Erzincan’ın Tercan kasabasına yerleşmek zorunda kalmıştır. manahozçepardi
■ Koord: 40° 50' 0'' D, 40° 4' 43'' K
Bölümlü mahalle - Of - Trabzon
1515t 1906hk 📖: Zisinó [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Rum dilli Müslüman yerleşimi. Kısmen Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Ayrıca köyde 93 Harbi'nden önce Batum'dan buraya gelip yerleşen birkaç aile yaşamaktadır. manahozçepardi
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Rum dilli Müslüman yerleşimi. Michael Deffner (1848-1934) bu köydeki Hristiyanların şivelerini derlemiştir. C.G.
■ Koord: 40° 49' 13'' D, 40° 16' 44'' K
Dirlik mahalle - Sürmene - Trabzon
Y1895 📖: Tsíta
1876s 📖: Cida [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Yerleşimin eski adı Cida olup Osmanlı döneminde burada önemli bir Rum nüfus bulunmaktaydı.Ayrıca 19. yüzyıl sonlarında yapılan kilise günümüzde cami olarak hizmet vermektedir. manahozçepardi
■ Hala Rumca konuşulduğu te'yit edilemedi. Meşhur kemençecilerden Bahattin Çamurali bu köylüdür. Türkülerinde bazı kalıplaşmış Rumca ifadeler kullanmaktadır. C.G.
■ Koord: 40° 52' 0'' D, 40° 7' 59'' K
Eğridere mahalle - Çaykara - Trabzon
1902hk 1928 📖 📖: Gorgorá/Ğorğoras [ Yunanca górgoras "çağlayan" ]
1515t 📖: Paçan Ğorğora
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Ğorğoras, eskiden birkaç büyük ve dağınık mahalleyi içeren “Paçan” adıyla Tahrir Defterlerine kaydolan köyün bir mahallesi durumundaydı. Ancak yine de, 1486 yılına ait Tahrir Defterlerinde adı ayrı olarak geçmektedir.Bu köyün ilk sakinleri, Çaykara ilçesinin diğer köylerinde de olduğu gibi, Hristiyan Rumlardan oluşmaktaydı. Daha sonra bölgede bulunan diğer köylerle birlikte, aynı zaman dilimi içerisinde zorla Müslümanlaştırıldıkları, hem Osmanlı hemde Yunan kaynaklarından anlaşılmaktadır. manahozçepardi
■ Koord: 40° 44' 7'' D, 40° 15' 19'' K
Kavakpınar mahalle - Of - Trabzon
1928 📖: Yaranoz [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi.
■ Eskiden 4 mahallesi olan büyük bir köy olmasına karşın zaman içerisinde küçülmüştür. manahozçepardi
■ Bugün hala Rumca konuşulduğu teyit edilemedi. C.G.
■ Koord: 40° 54' 45'' D, 40° 19' 17'' K
Kavakyanı köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1910h 📖: Mîşanğas
1835a 📖: Muşankas [ Ermenice ]
■ Kuruluşu 1500 yılların öncesine dayanan oldukça büyük bir köydü. 1642 senesinde Muşankas karyesi, mevkufat ve avarız defterleri kaydına göre, İspir’e bağlı 137 köy arasında sadece Müslümanların yaşadıkları 39 köyden biridir. Bu tarihte hane sayısı 4 idi. Sakinleri Müslümanlardan oluşan köyün 19.yüzyıl ortalarında erkek nüfus 91 kişi idi. Muşankas köyü 1872 yılında İspir kazasından ayrılarak Bayburt kazasına bağlandı. manahozçepardi
■ Koord: 40° 17' 23'' D, 40° 30' 46'' K
Maraşlı mahalle - Çaykara - Trabzon
1515t 1928 📖 📖: Paçan
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Trabzon’un fethinden sonra Solaklı vadisinin İslamlaştırılması amacıyla bölgeye gelen kişilerden Maraşlı Saçaklızade Osman Efendi’nin mezarı, Maraşlı Camiindedir. Köye bu zata duyulan saygı nedeniyle “Maraşlı” adı verilmiştir. Ancak Müslümanlığı bölgeye yaydığı iddia edilen zatlardan birisi olan Saçaklızade Osman Efendi adlı kişi ile ilgili verilen bilgiler de oldukça kısıtlı ve birçok muammayı da barındırmaktadır. Örneğin, Maraş İl Yıllığına göre bu zat 1484’te doğmuş, 1541 yılında ise ölmüştür. Yani henüz ölmüş olduğu yıllarda, Müslümanlaşma daha çok yeni başlamış olduğu görülmekle birlikte, bu zatın Kahramanmaraş’tan gelmiş olduğu da kesin değildir. Bazılarına göre, Of’tan Kahramanmaraş’a göç etmiş bir ailenin ferdi olarak, tekrar memleketine geri dönmüş ve burada İslâm’ı yaymaya çalışmıştır. Ancak Hasan Umur’a göre, Müslümanlığı bölgeye yayanın bu zat olmadığı, bu işi yapanların, Hristiyanlıktan Müslümanlığa dönen ve isim değiştirerek Süleyman, Murat ve İskender adını alan üç Paçanlı kişilerdir. manahozçepardi
■ Koord: 40° 43' 43'' D, 40° 14' 47'' K
Soğukpınar mahalle - Osmangazi (Soğukpınar bucağı) - Bursa
1928 📖: Cihangir
1911h 📖: Soğukpınar
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Kurulduğunda, adı Cihangir olan Soğukpınar, şimdiki adını, kurulduğu yerleşim biriminin üst kısmında bulunan ve 1900'lü yıllarda Bursa-Antalya bağlantısını sağlayan ana güzergâhtaki, hâlen doğal olarak çıkan soğuk sudan (pınar) almaktadır. manahozçepardi
■ Koord: 40° 3' 26'' D, 29° 7' 3'' K
Suludere köy - Aydıntepe - Bayburt
1835a 📖: Erkinis [ Ermenice arkunis "saray" ]
■ Kısmen Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Köye 1929 yılındaki sel felaketinin ardından Çaykara'dan gelen aileler yerleştirilmiştir. manahozçepardi
■ 1642 yılında 4 Müslüman (Türk) hane bulunmaktaydı. Bugün bu aileler dışında kalan büyük çoğunluğu oluşturan nüfus Çaykaralı Rumca anadilli Müslümandır. metonio
■ Koord: 40° 26' 44'' D, 40° 3' 23'' K
Şahinkaya mahalle - Çaykara - Trabzon
1681 📖: Şur
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Bu köy, Osmanlı Tahrir Defterlerinde yer alan Paçan adlı köyün bir mahallesi durumundaydı. Daha sonraki yıllarda, Paçan köyünün mahallelerinden Anotho, Şinek, Harheş gibi mahallelerle birlikte, ayrı köyler olarak tahrir defterlerine kaydedildiler. Köyün ilk sakinleri,sırasıyla 1486 – 1515 –1553 –1583 yıllarına ait Osmanlı tahrir defterlerinde Hristiyanlardan oluşmaktaydı. Ancak 1681 yılına ait tahrir defterinde ise, bu köyde Hristiyan ailenin kalmadığı ve diğer bütün Çaykara köyleri gibi burasının da Müslümanlaştırıldığı anlaşılmaktadır. manahozçepardi
■ Köyün bir kısmı 1964 senesinde İmroz adasında Şahinkaya köyünde iskân edilmiştir. Manav
■ Armutlu (Hadi), Subaşı (Hadialtı), Lazkıran, Kamalı (Zoroş), Kırma (Raşi), Soğuksu (Zurduhli), Çamuralan (Zurduhli), Şahinli-Merkez (Bobayros), Pamuklu (Feğmenos), Duruca (Fosiya), Gülveren (Kaban) ve Fındıklı (Silandoz) adlı mahalleleri vardır. C.G.
■ Koord: 40° 43' 2'' D, 40° 13' 30'' K
Şalcılar köy - Aydıntepe - Bayburt
hl 📖: Habişge
1928 📖: Xapuşki
E1902 📖: Xapuşgi [ Ermenice "habeşli" ]
Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Köy halkının tamamı 20.yy ortalarında Köprübaşı'na bağlı Beşköy'den gelmiştir. manahozçepardi
■ Koord: 40° 25' 38'' D, 40° 6' 18'' K
Taşdelen mahalle - Çekmeköy - İstanbul
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Halkın çoğunluğu Ordu ve Rize kökenlidir. manahozçepardi
■ Koord: 41° 2' 0'' D, 29° 13' 59'' K
Yukarıovalı mahalle - Sürmene (Küçükdere bucağı) - Trabzon
1876s 📖: Vizera yk. [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Kısmen Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.Şimdi Kısmen Rum dilli Müslüman yerleşimi.Köy halkından alınan sözlü bilgilere köy camisinin bulunmuş olduğu yerde önceleri bir şapel yapısının bulunduğu daha sonra 1938 yılında bu şapel yapısına ait kalıntının bugünkü cami yapısına dönüştürüldüğü ifade edilmektedir. Ayrıca cami giriş kapsının üzerindeki kabartma vazo şeklinde olan kemer kilit taşında da Latin rakamları ile 1938 yazıldığı görülmektedir. Bu tarih yapının şapelden camiye çevrildiği tarihtir. manahozçepardi
■ Koord: 40° 49' 8'' D, 40° 4' 25'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.