haritada ara :   km  
4 H. Ongan Arslan yorumu bulundu.
sırala 
Alaca ilçe - Alaca - Çorum
1842 📖: Hüseyinabad
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Seyid Battal Gazi’nin babası Hüseyin Gazi’nin türbesi kabul edilen Şammaspur Tekkesi önemli bir Bektaşi ziyaretidir. Eski bir manastır üzerine inşa edildiği anlaşılıyor. Kasaba 1919-1932 yılları arasında Hüseyinabad kazası merkezi idi. SN
■ Keban madenine merbut kömürkeş ahaliden Devekargınlı Aşireti Sadullah Paşa'nın Diyarbakır Müşirliği zamanında vatanlarını terkederek bir kısmı Maraş civarında Üçkuyu mevkiine ve bir kısmı da Sivas'a tabi Hüseyinabad kazasında sakin olmalarıyla ... (Hicri 1258) deyar heyran
■ Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi'nde Ebû Said Bahadır Han'ın vefat tarihinde (1335) Amasya ve civarında meskun Türk beylerini anlatırken, Çorum üzerinde rekabet eden iki beyden bahseder, ve bu beylerden Develühisârı’nda ikâmet iden Hüsâmeddin Timur Bey'in oğlu Hüseyin Bey'in çiftliği 1912 yılına dek Hüseyinabad olarak bilinen Alacadır. H. Ongan Arslan
■ Koord: 40° 10' 5'' D, 34° 50' 33'' K
Alıcık köy - Merzifon (Alıcık bucağı) - Amasya
1928 📖: Alıcık
Alevi yerleşimi
■ Hüseyin Hüsameddin Amasya Tarihi'nde Merzifon'un dört nahiyesini sayar: Zoğu, Gelgiras, Gümüştegin, ve Ilıcak. Burada ilçenin güneybatısındadır diyerek coğrafi konumunu da belirttiği Ilıcak, Alıcık nahiyesidir. Hüseyin Hüsameddin, Alıcık'ın 1270/71'den (h. 670) itibaren, Anadolu Nazırı ve Tatar Valisi Ilıcak Noyan'ın çiftliği olması münasebetiyle bu adla anıldığını bildirir. H. Ongan Arslan
■ Koord: 40° 48' 7'' D, 35° 19' 26'' K
Ermiş köy - Amasya Merkez - Amasya
1928 📖: Vermiş
■ Hüseyin Hüsameddin'in, Amasya Tarihi'nde Sultân Ebû Sa’id Bahadır Hân'ın vefatı tarihinde (1335) Amasya'da meskun Türk Beylerini sayarken, Yazarlu Oymağı'ndan ve lideri Durak Bey oğlu Kerimiddün İrmiş Bey'i de sayar, ve İrmiş Bey'in ikamet ettiği çiftliğine bugün "İrmiş Virmiş" köyü denilir der. Daha sonra İrmiş Bey'in erkek torunu Cemaleddin Firuz Bey'e vakfedilen köy, resmi kayıtlarda "Cemaleddin Bey'in Yazari Vakfı" olarak geçmektedir. H. Ongan Arslan
■ Koord: 40° 38' 12'' D, 35° 51' 57'' K
Eslemez köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖: Eslemez [ Türkçe "öz." ]
1300~ 📖: İslimis
Alevi yerleşimi
■ Görünürde Türkçe olan isim daha eski (belki Yunanca) bir addan uyarlanmış olabilir. Ancak 13. yy’da bölgeye hakim olan Selçuklu emirlerinden Emir Eminüddin Yusuf’un doğum yeri olarak kaydedilen İslimis adı, aslen Türkçe olan adın Arapça yorumu olarak da değerlendirilebilir. SN
■ İsmin söylenişi Yunancayı çağrıştırsa da, Türkçe eslemek, itaat etmek fiilinin olumsuz hali olan "eslemez," itaat etmez manasında kullanılagelen erkek isminden gelme ihtimali de yüksek. Bu ismin kullanıldığına dair biri 1571'den (Baysungur oğlu Eslemez), diğeri 1904'den (Abdurrahman bin Eslemez) iki arşiv belgesine tesadüf ettim. H. Ongan Arslan
■ Koord: 40° 50' 32'' D, 35° 16' 5'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.