haritada ara :   km  
46 bıktımüyeolmaktan yorumu bulundu.
sırala 
Akçalı mezra (Kayaburun bağ) - Divriği - Sivas
1928 📖: Yalnızkeşiş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ 1870 tarihli Osmanlı Nüfus sayımına göre bir Ermeni köyüdür. 1870 tarihinde 11 hane yaşamaktadır. bıktımüyeolmaktan
■ Kayaburun köyünün mezraasıdır. Kayaburun köyüyse Muş/Varto, Erzurum/Hınıs,Tunceli/Pülümür'lü Alevi-Zazalar ve Erzurum/Hasankale , Kars/Sarıkamış'lı Alevi-Türkler'den oluşmaktadır. Mursallı
■ Koord: 39° 18' 0'' D, 37° 59' 24'' K
Akpelit köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1946 📖: Gamho
1870 📖: Gamxo [ Ermenice ]
■ Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
■ Köyde birkaç hane Alevi nüfusu vardır.
■ Bir söylentiye göre köy halkının tamamı Alevi kökenlidir. Eski bir tarihte birçoğu Alevilikten Sünniliğe geçmiştir. Geçiş sebepleri ise devlet baskısı ile olmamış, dönemin Alevi dedesinin köydeki birtakım kadınlarla ilişki kurmasından dolayı bu duruma kızıp, mezhep değiştirmişlerdir. Köy 1. Dünya savaşı zamanında tüm erkeklerin askere alınmasından dolayı savunmasız kalmış ve bu devirlerde birçok Ermeni baskınına uğramıştır. Bu baskınlarda köyün genç, yaşlı kadınları evlere tıkılmış, hepsi defalarca soyulmuş, dayak yemiş ve bazıları ise tecavüze uğramıştır. (Bu anlatılanlar büyük babaannemizden ananemize anlatılmış ondan da bizlere anlatılmıştır. Büyük babaannemiz 1. Dünya savaşı döneminde 28-29 yaşlarında 3 çocuklu ve eşi askerde ölmüş bir duldur.) bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 16' 13'' D, 38° 20' 32'' K
Avşarcık köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Avşarcık [ Türkçe "aş." ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köyün eski adı Karakuzu'dur. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 16' 12'' D, 37° 50' 35'' K
Bayırlı köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1928 📖: Xaşke
1912hk 📖: Xaçıga [ Ermenice "Haçik (öz.) veya haç köyü" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Günümüzde Ağcadam ve Başmaktar köyleri bir zamanlar bu köyün mezrası konumundaydı. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 13' 9'' D, 38° 13' 54'' K
Çamlık köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1928 📖: Kürt Arege
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Doğan ve Topluca adlı 2 tane mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 34' 38'' D, 38° 5' 18'' K
Çayören köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1928 📖: Pütge
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köyün adı, köylüler ve etraf köyler tarafından Pütge/Pötge olarak söylenir. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 9' 13'' D, 38° 11' 22'' K
Çayözü köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1916h 📖: Hamo [ Kürtçe "Hamit? Ömer?" ]
■ 20. yy başlarına dek nahiye idi. SN
■ Çimen(Hamoçimeni) , Sağırtaş, Doğlaçayı, Kalederesi ve Şingoağılları adlı 5 tane mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Köy halkını oluşturan Aleviler 1850'lerde Tunceli'nin Pertek ilçesinden gelen Ferhatuşağı aşiretine mensup Zaza-Alevilerdir.Aleviler, köye Hamuçimen diye hitap eder. Mursallı
■ Koord: 39° 35' 47'' D, 38° 10' 57'' K
Çiğdemli köy - Divriği - Sivas
1933 📖: Ağılcık
1912hk 📖: Tuğut [ Ermenice tığud "karaağaçlı" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köyde halen kilise kalıntıları bulunmakta birlikte 12.yy'a ait cami hala ayaktadır ancak kullanılmamaktadır. Fazlıoğlu ve Sağlağaç adlı 2 tane mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 16' 32'' D, 38° 13' 13'' K
Çobandurağı köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Kürtdal
1870 📖: Kürtlarlı
■ Köy büyük ölçüde terkedilmiş olup, halkın bir bölümü yakındaki Çaltı köyünde yaşamaktadır. SN
■ Günümüzde Çaltı köyü bir zamanlar bu köyün mezrasıydı. Kirikler bu köyün mezrasıdır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 23' 41'' D, 38° 17' 21'' K
Damudere köy - Amasya Merkez - Amasya
1925h 📖: Damlı Deresi (neh)
Alevi-Türk (Hubyar) yerleşimi
■ 1996 yılında Amasya'ya bağlanmıştır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 40° 29' 13'' D, 35° 49' 44'' K
Derimli köy - Divriği - Sivas
1946 📖: Gağmut
1928 📖: Gağnut [ Ermenice gağnud "meşeli" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Türkmen yerleşim yeridir. 1530 tarihli Osmanlı tahrir defterine göre köyün adı Kağnud-ı sufla'dır (Aşağı Kağnud). Köyümüz bir zamanlar Divriği Ağılcık (Tuğut) köyünün mezrasıymış.
■ Körküsü/Oğulbey aslında bu köyün mezrasıdır. Günümüzde bu iki köy bir muhtarlıktan yönetilir. Köyde 1 sülale çingene, 1 sülale ermeni ve 1 sülalede dersim kökenlidir. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 14' 53'' D, 38° 10' 46'' K
Duruköy köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Türk Arege
E1902 📖: Araga [ Ermenice Narega? "Narek köyü" ]
■ 20. yy başında kısmen Sünni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Köye adını veren Nareg Manastırı (Naregavank) 1021’de Van bölgesinin Bizans’a bırakılması üzerine Ağtamar yakınındaki Narek Manastırından (şimdi Gevaş Yemişli köyü) göçen keşişler tarafından kurulmuştur. Narek’li şair Aziz Krikor’un naaşının da buraya nakledildiği rivayet edilir. Azizin mezarı halen yerel Alevilerce Şanmaz Pir Hazretleri adıyla ziyaret edilmektedir. SN
■ Günümüzde köy halkı Sünni inancında olsa da geçmişte bu köy Alevi köyüydü. Tam olarak bilinmeyen bir dönemde köy halkı yavaş yavaş Alevilikten Sünniliğe döndürülmüştür.
■ Köy halkı, Alevi-Türkmen Avşarlar olduğunu, 19. yüzyılda Sünniliğe döndürüldüğünü söyler. Mursallı
■ Bu köy toplama bir köydür. Nüfusunun bir kısmı Erzincan’dan, bir kısmı Divriği köylerinden ve bir aile ise Tunceli’den gelmedir. 20.yy başlarında Tunceli’den 2 erkek ve 1 kız 3 kardeş küçük yaşta bu köye gelmiş ve zorla sünnileşmişlerdir. Bu aile Tuncelili akrabalarıyla günümüzde iletişim halindedir. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 17' 50'' D, 38° 20' 0'' K
Erikli köy - Divriği - Sivas
1870 📖: Erüklü
Alevi-Türk yerleşimi
■ Kozlu adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 30' 36'' D, 37° 59' 50'' K
Eskibeyli köy - Divriği - Sivas
1870 📖: Norşun [ Ermenice norşen? "yeniköy" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Gütge adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 30' 3'' D, 38° 3' 49'' K
Gölcük ölü yerleşim - Sivrice - Elazığ
1928 📖: Gölcük
E1200~ E1902 📖 📖: Dzovk Ծովք [ Ermenice "göl (diyarı)?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Aynı adı taşıyan göl ve göl üzerindeki ada kalesi Malatya-Amid yolu üzerinde önemli bir konak yeri idi. 12. yy’da bir süre Ermeni Katoğikosluk makamı olarak hizmet etti. 19. yy başında canlı bir kasaba iken, 1884’te 60 hane nüfusu vardı. Gölün yükselmesi üzerine terk edildi. SN
■ 19. yüzyıl başlarında kadar küçük bir göl olma özelliği taşıyan Hazar Gölü üzerinde kurulmuş 50-60 hanelik bir köydür. Hazar Gölü suları 1790-1800 yılları arasında yükselmeye başlamış 1835 yılına gelindiği zaman kıyı şeridindeki tarım arazilerini yutmuştur. Bu köyün yerleşim yeri olarak adada göründüğü son kayıtlar 1841 yılına aittir. 1841-1847 yılları arasında suların daha da yükselmesi neticesinde ahalisi karşı kıyıya göçmek zorunda kalmıştır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 38° 27' 21'' D, 39° 22' 33'' K
Güllüce köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1870 📖: Güllüce
Alevi-Kürt veya Zaza (Canbeg) yerleşimi
■ Halil Bey adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 26' 42'' D, 37° 40' 32'' K
Güneş köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Güneş
Alevi-Türk yerleşimi
■ Tekke ve istasyon adlı mezraları vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 23' 5'' D, 37° 52' 52'' K
Güneyevler köy - Divriği - Sivas
1946 📖: Erşun
1928 📖: Arşun
E1877 E1902 📖 📖: Arşuşén/Aşuşén [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ 19. yy sonunda 700 Ermeni nüfusu ve Mokuts Takavor (`Mecusi kralı`) adlı kilisesi vardı. SN
■ Ahi adlı köy aslında bu köyün mezrasıdır. bıktımüyeolmaktan
■ Köy halkını, Divriği'nin ve Malatya'nın Türk köylerinden yerleşmiş insanlar oluşturmaktadır. Mursallı
■ Koord: 39° 19' 0'' D, 38° 2' 59'' K
Güvenkaya köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Aşodi Tekke [ Ermenice aşodi "Aşot (öz.) köyü" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Çartıl ve Yılanlı adlı 2 tane mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Köyde Tunceli'den gelme Zaza-Aleviler yaşardı. Günümüzde köy terkedilmiş haldedir. Mursallı
■ Koord: 39° 19' 46'' D, 37° 44' 9'' K
İnanlı köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Şigi Müslim
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köyün adı yerel halk tarafından Şigi olarak kullanılmaktadır. Köyün adının Şigi Müslim olarak geçmesinin sebebi 1915 öncesi aynı yörede aynı adla yer alan Şigi Kafir köyünden ayırt edilebilmesi içindir. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 14' 16'' D, 38° 8' 0'' K
İncirlipınar köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1870 📖: Fero [ Kürtçe "Ferhat (öz.)" ]
■ 18 yy’da Dersim Xozik bölgesinden gelen Kara Fero tarafından kurulduğu ve Fero adını bu kişiden aldığı anlatılır. SN
■ Ahmetören adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 26' 20'' D, 37° 45' 44'' K
Kaledibi köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1870 📖: Kaledibi
1530t 📖: Aylamuş
Alevi-Türk yerleşimi
■ 23 mezrası vardır.Köy statüsündedir. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 36' 30'' D, 38° 7' 2'' K
Karakale köy - Divriği - Sivas
1916h 📖: Karakale
Alevi-Türk yerleşimi
■ Apsal ve Görgüren adlı 2 tane mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 29' 41'' D, 37° 57' 11'' K
Karakuzulu köy - Divriği - Sivas
1960 📖: Göcentaşı
1928 📖: Bizevî [ Kürtçe "tarlalı" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Hıdırlık adlı bir mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 24' 17'' D, 37° 54' 11'' K
Karasar köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1870 📖: Karasar [ Türkçe "kara hisar" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Karasarbeli adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 15' 34'' D, 37° 57' 26'' K
Kavaklısu köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1928 📖: Armutak
E1877 📖: Armutağ [ Ermenice Armu tağ "Aram (öz.) mahallesi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Sütlüce adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 14' 38'' D, 38° 2' 36'' K
Kayaburun köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Odur
E1902 📖: Asdvadzadur | Odur [ Ermenice asdvadzadur "Allah payı, vakıf" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ 1878’de köyde Surp Tovma adına bir kilise ve 50 öğrencisi bulunan Mamigonyan mektebi vardı. Köyün yakınında Paylavank adlı harap manastır bulunuyordu. SN
■ Kars Sarıkamış Alisofu köyünden gelmiş Türkmen-Aleviler de bu köye yerleşmiştir. Yummy
■ Köyün günümüzdeki halkı Alevi (Kürt/Zaza) kökenlidir. Köylü büyük olasılıkla Tunceli, Muş ya da Bingöl muhaciridir.Akçalı adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Muş/Varto, Erzurum/Hınıs,Tunceli/Pülümür'lü Alevi-Zazalar ve Erzurum/Hasankale, Kars/Sarıkamış'lı (Geldikleri dönem köyleri Alisofu, Selim'e bağlıydı.) Alevi-Türkler'den oluşmaktadır. Mursallı
■ Koord: 39° 17' 34'' D, 38° 1' 9'' K
Kayacık mahalle (Divriği bağ) - Divriği - Sivas
E1878 📖: Mırvana
1665 📖: Murmana
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Günümüzde Ağar adlı mahalle bu köyün mezrası konumundadır. Divriği ilçesi Özdemir köyü de bu köyün mezrasıydı. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 26' 32'' D, 38° 5' 6'' K
Kaynar köy - Çamoluk - Giresun
1522t 1916h 📖 📖: Münik/Münük
Alevi-Kürt veya Zaza (Şadili) yerleşimi
■ Köyde Kürtçe ve Türkçe konuşulmakta. Çamoluk'ta Kürtçe anadillilerin bulunduğu tek yerleşimdir. metonio
■ Asimile olmuş bir köydür. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 40° 5' 15'' D, 38° 47' 33'' K
Kekliktepe köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖: Galun
Alevi-Türk yerleşimi
■ © Gömlek No:13223 Divriği kazası, Ziniski nahiyesi, Galun karyesi İslam ahalisinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
■ Kışla adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 27' 13'' D, 37° 56' 30'' K
Kırkgöz köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖: Kırkgöz
Alevi-Türk yerleşimi
■ Akağıl adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 26' 56'' D, 37° 43' 23'' K
Madenli köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1928 📖: Hinora
Alevi-Türk yerleşimi
■ Ömerli adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 28' 32'' D, 38° 17' 1'' K
Maltepe köy - Divriği - Sivas
1946 📖: Hornavil
1928 📖: Xornavul
E1280 📖: Xurnavul
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Alevi-Kürt veya Zaza/Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Köyün 2 km güneyinde bulunan S. Lusavoriç Ermeni manastırının yazıtları arasında Xurnavul adını anan 1280 ve 1485 tarihli yazıtları Balyan sf. 130-131 aktarır. Manastır 20. yy başında metruk fakat sağlam durumdaydı. SN
■ Kutlu ve Karaali adlı 2 tane mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Köy nüfusunu Zara'dan gelen Aleviler ve Selanik'ten gelen Yunanistan Göçmenleri oluşturur. Mursallı
■ Koord: 39° 29' 11'' D, 38° 6' 22'' K
Mursal köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1916h 📖: Mürsel
Alevi-Türk yerleşimi
■ Maltepe, Yuva, Dişler, Çokmaşat, Göl, Çevirme ve Mikail adlı 7 tane mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 10' 10'' D, 37° 58' 13'' K
Ortaköy köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1870 📖: Ortaköy
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bu köy ve çevresinde yer alan Selimoğlu, Beldibi, Yeşilyol ve Atmalıoğlu gibi köyler birbirleriyle akrabalık ilişkileri bulunmaktadır. Bu köylerin ortak bir yaylası vardır ve bunun adı Sarı Çiçek yaylasıdır.(Zozane lote ) Her sene yayla şenlikleri yapılmaktadır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 12' 52'' D, 38° 18' 55'' K
Oyuktepe köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Kömüşfengi
1912hk 📖: Komeş Vank [ Ermenice "susığırı manastırı?" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Bağdere adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 24' 14'' D, 38° 8' 6'' K
Ölçekli köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
E1878 📖: Palanga
1870 📖: Sofi Palangası [ Türkçe palanga "hisar, karakol" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Özlüce adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 27' 41'' D, 37° 49' 55'' K
Sincan köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1870 📖: Sincan [ Türkçe "akasya veya kızılcığa benzer yemiş" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Tortu adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 28' 13'' D, 37° 52' 49'' K
Susuzlar köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1916h 📖: Susuz
Alevi-Türk yerleşimi
■ Acıgöz, Karyağan, Kızılyurt ve Sanyarağıl adlı 4 tane mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 30' 28'' D, 37° 51' 16'' K
Şahverdi köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖: Şahverdi [ Türkçe ]
■ 1600’lü yıllarda İmranlı Karataş köyünden Şahverdi adlı kişinin buraya göçmesiyle kurulmuştur. Bu kişinin 7 oğlu olmuş ve soy yürümüştür. Köy birbiri ile akrabadır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 51' 25'' D, 38° 49' 17'' K
Uzunbağ köy - Divriği - Sivas
1912hk 📖: Karsi
1870 📖: Karsçık
1530 1530: Karsi+Karsik [ Ermenice "Kars köyü + Küçük Kars mezrası" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Doğancık adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 16' 0'' D, 38° 7' 59'' K
Üçpınar köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Üçpınar
Alevi-Türk yerleşimi
■ Çobanlı adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 15' 18'' D, 38° 5' 52'' K
Yalnızsöğüt köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Yalnızsöğüt
Alevi-Türk yerleşimi
■ Günümüzde İnanlı adlı köy bir zamanlar bu köyün mezrası konumundadır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 18' 36'' D, 37° 48' 59'' K
Yeşilyol köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1870 E1895 📖 E1895: Daregan/Déragan [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni (Akuşağı) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köylü köylerinin adını Arı Havine olarak söylemektedir. Güçlü, Hacıboşlar ve Çiftlik adlı 3 tane mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 11' 9'' D, 38° 17' 11'' K
Yuva köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖: Yuva
Alevi-Kürt veya Zaza (Gıni) yerleşimi
■ Sarphan adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Zazaca: Uva / Alevi-Zaza yerleşimi Yenok Solmaz
■ Koord: 39° 29' 0'' D, 37° 50' 5'' K
Yürektaşı köy - İmranlı (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1870 📖: Merendi
Alevi-Türk yerleşimi
■ Ayranlı, Taşlıca ve Yayla adlı 3 tane mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 36' 21'' D, 38° 15' 45'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.