haritada ara :   km  
14 Mesut Turan yorumu bulundu.
sırala 
Alcıyeniyapan köy - Çelebi - Kırıkkale
1928 📖: Alcı Yeniyapan
1925h 📖: Yeniköy
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Civarda Yenipazar olarak da adlandırılır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Rize'nin Pazar ilçesinden sürgün edilen Lazlar tarafından kurulmuştur. Mesut Turan
■ Günümüzde köyde Laz yok. Lazlar köyü kuran unsur olmalarına rağmen tamamen köy dışına göç etmişler. Köyün şu anki halkı Türkmen olup Karaağıl ve Karabucak köyleriyle kısmen akrabadırlar. metonio
■ Koord: 39° 28' 58'' D, 33° 25' 8'' K
Büyükceceli köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: By. Ceceli
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Türkmen'dir. Ataları Kırşehir'in Akpınar ilçesinde bağlı Köşker Beldesi'nden gelmiştir. Mesut Turan
■ Koord: 39° 42' 39'' D, 33° 51' 47'' K
Çalış belediye - Avanos (Topaklı bucağı) - Nevşehir
1928 📖: Çalış
■ Belde halkı Avşar Boyu'na bağlı olan Çalış Aşireti'ne mensup bir Türkmen yerleşimidir. Belde halkının bir kısmı Osmanlı Devri'nden Polatlı ve Haymana dolaylarına iskan edilmiş olup, gittikleri bölgelerde Çalış adında Türkmen yerleşimleri kurmuşlardır. [Bu tür anlatılar ihtiyatla karşılanmalıdır - SN] Mesut Turan
■ Koord: 38° 59' 1'' D, 34° 51' 55'' K
Çelebi ilçe - Çelebi - Kırıkkale
1925h 📖: Çelebi
■ İlçe halkı ekseriyetle Türkmen'dir. Lakin Kürt ve Laz kökenli insanlar da yaşamaktadır. Mesut Turan
■ Koord: 39° 27' 49'' D, 33° 31' 24'' K
Dağsolaklısı köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: DağSolakuşağı [ Türkçe solakuşağı "aş." ]
Türkmen yerleşimi
■ Soyları Dulkadiroğulları Beyliği'ne dayanmaktadır. Mesut Turan
■ Koord: 39° 44' 5'' D, 33° 41' 40'' K
Eroğlu köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖: Gulamuşağı [ Türkçe "köleoğlu" ]
Türkmen yerleşimi
■ Soyları Avşar Boyu'na dayanır. Mesut Turan
■ Koord: 39° 46' 11'' D, 33° 47' 25'' K
Hacıömersolaklısı köy - Keskin - Kırıkkale
1862z 📖: Soraklı / Savraklı
Türkmen yerleşimi
■ © 10.10.1862 Ankara Sancağı'nın Konur Kazası'nda Haremeyn Aşireti'nden Savraklı Cemaati'nin mütemekkin olduğu 8 adet karyenin gayr-ı ez evkaf miri aşarının ihalesi. (18. Anadolu) deyar heyran
■ Soyları Dulkadiroğulları Beyliği'ne dayanmaktadır. Mesut Turan
■ Koord: 39° 39' 53'' D, 33° 52' 32'' K
Hacıyusuflu köy - Çelebi - Kırıkkale
1925h 📖: Hacıyusuflu
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Kırşehir'in Akpınar ilçesindeki Hacıselimli köyünden gelenlerce kurulmuştur. Mesut Turan
■ Koord: 39° 29' 57'' D, 33° 27' 48'' K
Karaağıl köy - Çelebi - Kırıkkale
1925h 📖: Karaağıl
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Kırşehir'in Merkez'inden gelmiştir. Mesut Turan
■ Koord: 39° 31' 30'' D, 33° 29' 49'' K
Karacaşehir mahalle - Odunpazarı - Eskişehir
1796z 📖: Karacaşehir
■ Kısmen Yörük yerleşimi
■ Mahallenin güneyinde bulunan Karacahisar'da Frigyalılar döneminden itibaren var olan en eski Dorylaion kentinin kalıntıları bulunur. Geç Roma ve Bizans döneminde Dorylaion kenti şimdiki Eskişehir kent alanı içindeki Şarhöyük mevkiine taşındı. SN
■ © 21.05.1796 Sultanözü sancağında İnönü nahiyesinde Karaağaç nam karyede Süleyman oğlu Mustafa ve Karacaşehir nahiyesinde Ağamal ve Türkmenbudak nam karyelerde Mehmed ve Ahmed oğlu Mustafa'dan kalma hasılatsız tımarların Ahmed oğlu Mehmed'e tevcih edildiği. deyar heyran
■ Köy halkı Kırşehir'den gelen Sünni Türkmenler ile Aydın taraflarından gelen Sünni Yörükler'den meydana gelmektedir. Mesut Turan
■ Koord: 39° 44' 21'' D, 30° 27' 22'' K
Kayalaksolaklısı köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖: Kayalak Solaklısı [ Türkçe solaklı "aş." ]
Türkmen yerleşimi
■ Soyları Dulkadiroğulları Beyliği'ne dayanmaktadır. Mesut Turan
■ Koord: 39° 39' 35'' D, 33° 49' 33'' K
Konur köy - Keskin - Kırıkkale
1584t: Konur
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kuruluşu 16.yy kadar gitmektedir. 19.yy sonlarına doğru Kafkas göçmenleri buraya yerleşmiştir. Özellikle Laz ve Manav nufüs hala çoğunluktadır. Muhammed Canöz
■ Kasaba tahrir kayıtlarına göre 1550'li yıllarda Türkmenler tarafından kurulmuştur. Günümüzde kasaba Güzelyaka, Yeşiltaş, Karşıyaka, Bahçelievler diye dört tane mahalleden oluşmaktadır. Kasaba halkı günümüzde Türkmenler, Çerkesler, Lazlar ve Hemşinliler'den oluşmaktadır. Çerkesler büyük sürgün sonrasında, Laz ve Hemşinliler ise ceza olarak buraya geldiler. Baskın kültür ve nüfus Türkmenler'dir. Mesut Turan
■ Koord: 39° 33' 40'' D, 33° 31' 58'' K
Konurhacıobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Konur Hacıobası
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Keskin'in yerlisi Türkmen'dir. Mesut Turan
■ Koord: 39° 38' 40'' D, 33° 31' 54'' K
Mustafapaşa köy - Ürgüp - Nevşehir
1476t 1927h 📖 📖: Sinason
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Belde halkı Osmanlı devrinde Karamanlı olarak bilinen Türk dilli Ortodokslardan oluşmaktaydı. SN
■ Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi kapsamında Yunanistan'a gönderildiler. Yunanistan'a giden bu Türkler Nea Sinasos yani Yeni Sinasos adında bir yerleşim yeri kurdu. Beldeye ise Yunanistan'ın Kuzey bölgesinden gelen Müslüman Makedonlar ile Muhacir Türk nüfusu yerleştirildi. Mesut Turan
■ Koord: 38° 35' 4'' D, 34° 53' 51'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.