haritada ara :   km  
16 Mesut Turan yorumu bulundu.
sırala 
Karacaşehir mahalle - Odunpazarı - Eskişehir
1796z 📖 : Karacaşehir
■ Kısmen Yörük yerleşimi
■ © 21.05.1796 Sultanözü sancağında İnönü nahiyesinde Karaağaç nam karyede Süleyman oğlu Mustafa ve Karacaşehir nahiyesinde Ağamal ve Türkmenbudak nam karyelerde Mehmed ve Ahmed oğlu Mustafa'dan kalma hasılatsız tımarların Ahmed oğlu Mehmed'e tevcih edildiği. deyar heyran
■ Köy halkı Kırşehir'den gelen Sünni Türkmenler ile Aydın taraflarından gelen Sünni Yörükler'den meydana gelmektedir. Mesut Turan
■ Koord: 39° 44' 21'' D, 30° 27' 22'' K
Alcıyeniyapan köy - Çelebi - Kırıkkale
1928 📖 : Alcı Yeniyapan
1925h 📖 : Yeniköy
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Civarda Yenipazar olarak da adlandırılır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Rize'nin Pazar ilçesinden sürgün edilen Lazlar tarafından kurulmuştur. Mesut Turan
■ Günümüzde köyde Laz yok. Lazlar köyü kuran unsur olmalarına rağmen tamamen köy dışına göç etmişler. Köyün şu anki halkı Türkmen olup Karaağıl ve Karabucak köyleriyle kısmen akrabadırlar. metonio
■ Koord: 39° 28' 58'' D, 33° 25' 8'' K
Hacıyusuflu köy - Çelebi - Kırıkkale
1925h 📖 : Hacıyusuflu
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Kırşehir'in Akpınar ilçesindeki Hacıselimli köyünden gelenlerce kurulmuştur. Mesut Turan
■ Koord: 39° 29' 52'' D, 33° 28' 2'' K
Karaağıl köy - Çelebi - Kırıkkale
1925h 📖 : Karaağıl
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Kırşehir'in Merkez'inden gelmiştir. Mesut Turan
■ Koord: 39° 31' 30'' D, 33° 29' 49'' K
Çelebi ilçe - Çelebi - Kırıkkale
1925h 📖 : Çelebi
■ İlçe halkı ekseriyetle Türkmen'dir. Lakin Kürt ve Laz kökenli insanlar da yaşamaktadır. Mesut Turan
■ Koord: 39° 27' 49'' D, 33° 31' 24'' K
Konurhacıobası köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Keskin Hacıobası?
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Keskin'in yerlisi Türkmen'dir. Mesut Turan
■ Koord: 39° 38' 40'' D, 33° 31' 54'' K
Konur belediye - Keskin - Kırıkkale
1584t : Konur
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kuruluşu 16.yy kadar gitmektedir. Eski bir ermeni yerleşimidir. 19.yy sonlarına doğru Kafkas göçmenleri burayada yerleşmiştir. Özellikle Laz ve Manav nufüs hala çoğunluktadır. Muhammed Canöz
■ Kasaba tahrir kayıtlarına göre 1550'li yıllarda Türkmenler tarafından kurulmuştur. Günümüzde kasaba Güzelyaka, Yeşiltaş, Karşıyaka, Bahçelievler diye dört tane mahalleden oluşmaktadır. Kasaba halkı günümüzde Türkmenler, Çerkesler, Lazlar ve Hemşinliler'den oluşmaktadır. Çerkesler büyük sürgün sonrasında, Laz ve Hemşinliler ise ceza olarak buraya geldiler. Baskın kültür ve nüfus Türkmenler'dir. Mesut Turan
■ Koord: 39° 33' 40'' D, 33° 31' 58'' K
Dağsolaklısı köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : Dağ Solakuşağı [ Türkçe solakuşağı "aş." ]
Türkmen yerleşimi
■ Soyları Dulkadiroğulları Beyliği'ne dayanmaktadır. Mesut Turan
■ Koord: 39° 44' 5'' D, 33° 41' 40'' K
Kayalaksolaklısı köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖 : Kayalak Solaklısı [ Türkçe solaklı "aş." ]
Türkmen yerleşimi
■ Soyları Dulkadiroğulları Beyliği'ne dayanmaktadır. Mesut Turan
■ Koord: 39° 40' 54'' D, 33° 42' 23'' K
Eroğlu köy - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖 : Gulamuşağı [ Türkçe "köleoğlu" ]
Türkmen yerleşimi
■ Soyları Avşar Boyu'na dayanır. Mesut Turan
■ Koord: 39° 46' 11'' D, 33° 47' 25'' K
Büyükceceli köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖 : By. Ceceli
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Türkmen'dir. Ataları Kırşehir'in Akpınar ilçesinde bağlı Köşker Beldesi'nden gelmiştir. Mesut Turan
■ Koord: 39° 42' 39'' D, 33° 51' 47'' K
Hacıömersolaklısı köy - Keskin - Kırıkkale
1862z 📖 : Soraklı / Savraklı
Türkmen yerleşimi
■ © 10.10.1862 Ankara Sancağı'nın Konur Kazası'nda Haremeyn Aşireti'nden Savraklı Cemaati'nin mütemekkin olduğu 8 adet karyenin gayr-ı ez evkaf miri aşarının ihalesi. (18. Anadolu) deyar heyran
■ Soyları Dulkadiroğulları Beyliği'ne dayanmaktadır. Mesut Turan
■ Koord: 39° 39' 53'' D, 33° 52' 32'' K
Til köy - Derinkuyu - Nevşehir
1926h 📖 : Tilköy
1919hb 📖 : Tilköy | Kaysar
Y150 Y640 📖 📖 : Diokaisária [ Yunanca "Zeus-imparator kenti" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Arnavut yerleşimi
■ Köy halkı Türkmenler ile Arnavutluk'tan gelen Muhacir Arnavutlar'dan meydana gelmiştir. Köy İstanbul'a oldukça fazla göç vermiştir. Mesut Turan
■ Koord: 38° 25' 5'' D, 34° 49' 4'' K
Çalış belediye - Avanos (Topaklı bucağı) - Nevşehir
1928 📖 : Çalış
■ Belde halkı Avşar Boyu'na bağlı olan Çalış Aşireti'ne mensup bir Türkmen yerleşimidir. Belde halkının bir kısmı Osmanlı Devri'nden Polatlı ve Haymana dolaylarına iskan edilmiş olup, gittikleri bölgelerde Çalış adında Türkmen yerleşimleri kurmuşlardır. [Bu tür anlatılar ihtiyatla karşılanmalıdır - SN] Mesut Turan
■ Koord: 38° 59' 1'' D, 34° 51' 55'' K
Mustafapaşa belediye - Ürgüp - Nevşehir
1476t 1927h 📖 📖 : Sinason
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Sinassós adı, Yunancada +ssos ile biten birçok başkaları gibi bir Yunan-öncesi Anadolu dilinden devralınmıştır. SN
■ Belde halkı Osmanlı Devri'nde Karamanlı olarak bilinen Tük dilli Ortodokslardan oluşmaktaydı. Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi kapsamında Yunanistan'a gönderildiler. Yunanistan'a giden bu Türkler Nea Sinasos yani Yeni Sinasos adında bir yerleşim yeri kurdu. Beldeye ise Yunanistan'ın Kuzey bölgesinden gelen Müslüman Makedonlar ile Muhacir Türk nüfusu yerleştirildi. Mesut Turan
■ Koord: 38° 35' 4'' D, 34° 53' 51'' K
Cemil köy - Ürgüp - Nevşehir
1928 📖 : Cemil
Y1905 📖 : Zalela
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Köy halkı Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi kapsamında Yunanistan'ın Kesriye (Kastoriá) bölgesindeki Jerveni Köyü'nden gelen Müslüman Makedonlar'dan oluşmaktadır. Mesut Turan
■ Koord: 38° 31' 18'' D, 34° 56' 3'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.