haritada ara :   km  
27 Tankut Beygu yorumu bulundu.
sırala 
Behramkale köy - Ayvacık - Çanakkale
1487a 📖 : Behram
Y-446 📖 : Assós [ Anadolu Dilleri ]
■ Aristoteles’in MÖ 347’de Assos hükümdarı Hermias’ın davetiyle bu kente geldiği ve Hermias’ın kızıyla evlendiği bilinir. SN
■ Bizans İmparatorunun hizmetinde bulunan, Türklerin kuşatması sırasında Assos Kalesinin kumandanlığını yapmış Mahramis (Μαχράμης) adındaki bir kişiden. Tankut Beygu
■ Orhan Gazi döneminde Kırşehir'den Bursa'ya gelen Türkmen Aşiretlerinin Behram köyünede iskan edildiği bilinmektedir. Mustafa
■ Koord: 39° 29' 42'' D, 26° 19' 47'' K
Laka mahalle - Bornova - İzmir
■ Laka (Λάκκα) örnekleri az olmayan, Rumca bir yer adıdır (Ayvalık'ta da aynı adlı bir yöre vardır). Tankut Beygu
■ Koord: 38° 29' 17'' D, 27° 11' 15'' K
Bornova ilçe - Bornova - İzmir
1891s 📖 : Bîrûnabad
1528t 📖 : Burnova / Burnava
Y1235 : Prinobaris [ Yunanca pyrinóbaris "buğday ambarı" ]
■ Yun «pyrinováris» («pyrinos» `buğday` ve «varîs» `ambar, hisar`) adından Türkçeye uyarlanmıştır. Burunabad/Burnabad ve Birunabad biçimleri Cumhuriyet dönemine dek kullanılır. İzmir Frenklerinin yazlık semti idi. SN
■ Birunabad adı Yunanca pırnar çalısı anlamına gelen Pirinobaris'ten dönüşmüş olabilir. İsmin bu hali Lembos Manastırı kayıtlarında geçmektedir. ahmet uhri
■ Rumca /b/nin /v/ sesine evrilmesi, yakınında 'Baris' adında başka bir yerleşimin olması ve isimlerin akusativinin kullanılması (elpis -> elpida) "meşeli (pırnar) Varis" anlamında Prinobaris (Prinovarida) adından geldiğini destekleyen olgulardır. Tankut Beygu
■ Koord: 38° 28' 11'' D, 27° 12' 59'' K
Akçakonak mahalle - Söke - Aydın
1890hk 📖 : Gümenes
1467t 📖 : Gümenos / Gümenoz [ Yunanca kuminós ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1916 tarihli Erkanı Harbiye haritası bu köyün hemen güneyinde, şimdi maden ocağının olduğu yerde, ’İngiliz Köyü’ adlı yerleşimi gösterir. SN
■ Türkçeleşmiş adı ortak ("Gümenez") Samsun'da da bir yerleşim vardır. Günümüzde Yakakent. Tankut Beygu
■ Koord: 37° 42' 1'' D, 27° 21' 50'' K
Üsküp belediye - Kırklareli Merkez (Üsküp bucağı) - Kırklareli
1890hk 📖 : Skopo | Üsküb
Y1877 📖 : Skópos / Skópia [ Yunanca "bakanak, kule" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Balkan harpleri neticesinde Dramanın boşalan dağlık Pomak köylerinden biri olan Kajinče köyünden buraya konan muhâcirlerden, 10 sene sonra çıkan mübâdele kanunu kapsamında arazi ve mesken edinebilmek için Bursa, Mihaliç (Karacabey) ve İnegöl'e nakil talep edenler olmuştur. Manav
■ Üsküp çoğunluğu pomaklardan oluşan bir beldedir. Balkan savaşı ve mübadelede Yunanistan Drama ilinin kayınçalı dışında Poçan, uştitsa, glum, karadere, naipli (Buynova) köylerinden pomaklar vardır. Ayrıca Doyran göçmenleri de vardır. orhan biricik
■ Üskübü / Üsküp gibi adlar "gözetleme kulesi", "hisar" anlamlarına gelen σκοπή (skopi) veya σκοπιά (skopia) adlarından Türkçeleşmiştir. Tankut Beygu
■ Cevatpaşa ve Gündoğdu mahallelerinin yüzde doksanı Pomak, yüzde onu göçmen Türktür. Mehmetçavuş ve Kemalpaşa mahallelerinin ise yüzde yetmiş beşi göçmen Türk, yüzde yirmi beşi Pomaktır. metonio
■ Koord: 41° 44' 12'' D, 27° 24' 1'' K
Ovakent mahalle - Ödemiş (Ovakent bucağı) - İzmir
Y1922 📖 : Lygda
1530t 📖 : Adagide [ Yunanca ]
Y1342 📖 : Digda / Lygda [ Anadolu Dilleri ]
■ Buresch’in yayınladığı bir 14. yy elyazmasında `eskiden Lygda iken şimdi Dygda` ifadesi bulunur. Keza Herodotos, MÖ 6.-5. yy’da Halikarnas’ta hüküm süren yerli krallardan ikisinin Dygdamis veya Lygdamis değişkenli ad taşıdığını bildirir. MÖ 7. yy’da Anadolu’yu istila eden Kimmerlerin hükümdarı Asur kaynaklarında Tugdammê, Yunan kaynaklarında Lygdamis olarak anılır. SN
■ Halen yörede kullanılan adı Adagide, τα Δύγδα (ta Digda) adının artikelli formundan Türkçeleşmiştir. Tankut Beygu
■ Koord: 38° 6' 22'' D, 28° 1' 15'' K
Selimpaşa mahalle - Silivri - İstanbul
1909h 📖 : Biğados
1890hk 📖 : Epivatos | Boyados
Y1322 Y1462 📖 📖 : Epivátes [ Yunanca "yolcu konağı" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 12. yy’da ün kazanan Azize Paraskevi’nin yurdu ve 1322’de II. Andronikos ile torunu III. Andronikos arasındaki barış antlaşmasının yeri olarak anılır. Biğados adı Yunanca addan uyarlanmıştır. Selanik yakınındaki Nees Epivátes mahallesi bu köyden göçenlerce kurulmuştur. SN
■ Gündelik dilde Rumlar Πλιβάτες (plivates) veya Πιβάτος (pivatos) olarak söylüyorlardı; ikincisinden Türkçeleşmiştir. Tankut Beygu
■ Koord: 41° 3' 16'' D, 28° 22' 1'' K
Uluabat mahalle - Karacabey - Bursa
1665 📖 : Ilıbat
1484 📖 : Ulubad
Y1150 📖 : Lopádion λοπάδιον (göl) [ Yunanca "çanakçık" ]
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Yunanca isimden evrilmiş olan Ulubat adı yerine, bilgisizlikten kaynaklanan Uluabat yazımı yakın yıllarda benimsenmiştir. 1603-04 tarihli devşirme kayıtlarında Hıristiyan köyü olarak anılır. Evliya Çelebi kasaba adının Rum devrinde Kalopetra (`güzelcehisar`) olduğunu belirtir. SN
■ Rumlar 'Lopadi', Türkler 'Lubad' adlarını da kullanıyorlardı. Tankut Beygu
■ 19. yy ortasında Manav yerleşimi Manav
■ Koord: 40° 12' 15'' D, 28° 25' 57'' K
Olukbaşı mahalle - Bozdoğan - Aydın
1911h 📖 : Biresse/Piressa [ Yunanca ]
Türkmen (Bozdoğan) yerleşimi
■ Yörenin halen de kullanılmakta olan eski adı Biresse'dir (Πηρεσσα sözcüğünün modern telaffuzuna uymaktadır). Tankut Beygu
■ Koord: 37° 39' 56'' D, 28° 29' 12'' K
Kula ilçe - Kula - Manisa
Y1308 📖 : Kula [ Türkçe "kule" ]
Y813 📖 : Opsíkion (idari bölge) [ Latince obsequium "maiyet" ]
■ Arapça veya Türkçeden alıntı olan κουλᾶς (`kule`) sözcüğü Bizans askeri terminolojisinde 11. yy’dan itibaren kullanılır. 7. yy’da kurulan Opsikion ( < Latince «obsequium» `maiyet`) askeri eyaletinin merkezi olan kasabanın 13. yy’da ’Kula’ olarak adlandırıldığını Bizans tarihçisi Paxymeres bildirir. SN
■ Yüksek (iki katlı) bağ evlerine Rumlar Türkçe kule'den uyarlanmış 'koula' adını verirlerdi. Yörede halâ bu yapılardan vardır. Belirli bir yeri belirtmek için kullanılırken, orada gelişen yerleşimin adına dönüşmüş olabilir. Tankut Beygu
■ © 22.06.1665 Kütahya sancağının Uşak, Eğrigöz, Gököyük, Simav, Şeyhlü, Gedos, Kula, Altuntaş ve Lazkiye nahiyelerinde ... deyar heyran
■ Kula kazası Mendehor karyesinden Değirmeci İstavri'nin kızının ihtida muamelesinin icrası için Adliye ve Mezahib Nezareti'nce istenilen izahatın gönderilmesi. H-21-12-1328 Manav
■ Koord: 38° 32' 44'' D, 28° 38' 57'' K
Gülümbe köy - Bilecik Merkez - Bilecik
1968 📖 : Çamkoru
1910h 📖 : Gülümbe
■ Köy, tekrar tarihi adını kazanmıştır. Tankut Beygu
■ Koord: 40° 11' 58'' D, 29° 58' 23'' K
Ağlasun ilçe - Ağlasun - Burdur
1530t 📖 : Ağlasun [ Yunanca ]
Y17 Y535 📖 📖 : Sagalassós / Agalassós [ Anadolu Dilleri ]
1925h 📖 : Belönü | Ağlasun (idari bölge)
■ Yer belirten s+ öntakısını almış ve almamış halleri Antik Çağ kaynaklarında kayıtlıdır. Türkçe ad eski ismin belirtme hali Agalassón’dan türemiştir. SN
■ Sagalassos adınının 's' sesinin sonraları 'eis' edatının yöredeki halini belirtmesi olarak algılanmasından (benzer olarak: Naxos - Axos, Samsun, Sinason, Sumela için olanın tersi). Türkçe hali ismin akusativinden gelir. Tankut Beygu
■ Koord: 37° 38' 59'' D, 30° 31' 55'' K
Konuralp belediye - Düzce Merkez (Konuralp bucağı) - Düzce
1919hb 📖 : Üskübü | Kasaba
1665 📖 : Üskübî
Y451 📖 : Prousiáda | Episkopeía [ Yunanca episkopeía "piskoposluk" ]
Y75 📖 : Prusias (ad Hypium) [ Yunanca "Hypios (Melen Çayı) üzerindeki Bursa" ]
■ Piskoposluk statüsü ilk 325’te İznik Konsili münasebetiyle kaydedilmiş ve 12. yy’a dek sürmüştür. (TİB 9.264). SN
■ Üskübü / Üsküp gibi adlar "gözetleme kulesi", "hisar" anlamlarına gelen σκοπή (skopi) veya σκοπιά (skopia) adlarından Türkçeleşmiştir. Tankut Beygu
■ Koord: 40° 54' 20'' D, 31° 8' 49'' K
Kanlıdivane mevki - Erdemli - Mersin
1916hb 📖 : Kani Divan
Y17 📖 : Kanytellis [ Anadolu Dilleri ]
■ Antik Elaiussa Sebaste kentinin sur dışında yer alan uzantısıdır. SN
■ Kanlıdivane adının kökeni Kanytellis adının telaffuzunun yakın bir Türkçe bir deyişe dönüşmesi olabilir: Kanlı + divane (deli, cin çarpmış; yanlışlıkla "divan" sözcüğü ile ilişkilendirenler vardır) Kanytellis -> kanı deli -> kanlı divane Tankut Beygu
■ Koord: 36° 31' 31'' D, 34° 10' 43'' K
Elmacık köy - Aksaray Merkez (Taşpınar bucağı) - Aksaray
1928 📖 : Gine
■ Elmacık köyünün değiştirilmeden önceki adı Gine, Yunanca 'Kana' adından gelir. Tankut Beygu
■ Koord: 38° 13' 21'' D, 34° 10' 58'' K
Belisırma köy - Güzelyurt - Aksaray
1476t 📖 : Belisırma / Belsrme
Y1200~ 📖 : Perístrema (neh) [ Yunanca "büklüm, dolangaç" ]
■ Peristrema esasen köyün içinden geçen Ihlara Çayının adıdır. SN
■ Belki 'Ihlara' ve 'Peristrema' birlikte kullanılıyordu: χλιαρό Περιστρέμμα? Tankut Beygu
■ Koord: 38° 16' 3'' D, 34° 17' 14'' K
Hacıabdullah belediye - Niğde Merkez (Gölcük bucağı) - Niğde
1500t 📖 : Andırlos [ Yunanca ]
■ Adının Aziz Antonios'tan geldiği, vaktiyle köyde bu azize ithaf edilmiş bir kilise bulunduğu ileri sürülmektedir. Tankut Beygu
■ Koord: 38° 10' 36'' D, 34° 38' 11'' K
Yeşilburç köy - Niğde Merkez - Niğde
1476t 📖 : Deneği / Deney
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni (Patriyot) yerleşimi
■ Yerli Rumlar Τένεγι (teneyi) veya Τενεϊ (teney) adını kullanıyorlardı - bu adın,Τένεγι(α), köyün yakınındaki Tyana (Τυάνα - Kemerhisar) kentinin adından geldiğine inananlar vardı. Tankut Beygu
■ Koord: 38° 0' 48'' D, 34° 40' 0'' K
Kaymaklı belediye - Nevşehir Merkez - Nevşehir
1926h 📖 : Enegi [ Yunanca ]
1919hb 📖 : Anaku Ανακού
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ "Eneği", yöre Rumlarının kullandığı "Anaku" adından Türkçeleşmiştir. Köken ad "Anakopi"dir (Ανακοπή - "Enegüp"). Komşu Malakopi (Μαλακοπή - Melegüp, günümüzde Derinkuyu) ile benzerliği ilgi çekici. Tankut Beygu
■ Koord: 38° 27' 46'' D, 34° 44' 57'' K
Uluağaç köy - Niğde Merkez - Niğde
Y1900~ 📖 : Adrandos/Nadrandos
1500t 📖 : Uluağaç
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 1890’larda 50 hane İslam ve 170 hane Ortodoks Rum nüfusla 1841’de inşa edilmiş Arxangelos Mixail kilisesi vardı. SN
■ Kapadokyalı Rumlar, Adrando (Nadrando) veya değişkeleri olan Azrando (Nazrando), Nasrados adlarını kullanıyorlardı. (Naxos adındakine benzer bir değişim söz konusudur: dişil akkusativ ti Naxo -> tiN Axo -> Naxos biçiminden çok Axos ve Axo kullanımı) Tankut Beygu
■ Koord: 38° 3' 0'' D, 34° 50' 3'' K
Dörtyol köy - Kozaklı - Nevşehir
1928 📖 : Halaka [ Yunanca ]
■ Köy halkı Kızılkoyunlu Aşireti'ne mensup Sünni Türkmenler'dir. Sedat Turan
■ Rumca Halakas (Χάλακας) adının akkusativinden. Gökçeada'da (İmroz) da aynı adlı (Ada Rumlarının kullandığı) bir mahalle vardır. Tankut Beygu
■ Koord: 39° 10' 1'' D, 34° 51' 11'' K
Şahinefendi köy - Ürgüp - Nevşehir
1926h 📖 : Söveş
Y912 📖 : Sóbesos [ Anadolu Dilleri ]
■ 9. yy’dan itibaren piskoposluk makamı idi. (TİB 2.285). SN
■ Süveş veya Söveşe de denilir. Sobesos antik kentinin modern telâffuzundan Türkçeleşmiştir; muhtemelen akkusativinden (Σόβεσον - "soveson"). Tankut Beygu
■ Koord: 38° 28' 10'' D, 34° 56' 53'' K
Dereköy mahalle (Başdere bağ) - İncesu - Kayseri
1928 📖 : Dereköy
Y1905 📖 : Potámia [ Yunanca "dereli" ]
Y1200~a 📖 : Magarissós [ Anadolu Dilleri ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905’te 150 hane Rum nüfusu vardı. Çok yakın olan Başköy/Kavessos köyü ağırlıkla Müslüman nüfusa sahipti. Rumların göçünden sonra Başköy halkı Dereköy’e taşındı. Daha sonra iki köy birleştirilerek Başdere adı verildi. SN
■ Καβησσός: ya Kabessos ya da modern telaffuzla Kavisos olarak yazmak gerek. Tankut Beygu
■ Koord: 38° 33' 30'' D, 35° 4' 19'' K
Yemliha mahalle - Kocasinan - Kayseri
hl 📖 : Yamıla
1928 📖 : Yemlixa
■ Eshab-ı kehf söylencesinde adı geçen Yemliha, Yunanca Iamblikhos (veya Iamblikha) adından gelir. Nihai kökeni Aramice/Süryanice Ya-melekh (kralî) sıfatıdır. Fakat yerleşimin diğer adının Yamula olmasını da dikkate almak gerekir. Tankut Beygu
■ Koord: 38° 52' 50'' D, 35° 15' 9'' K
Çaybaşı mahalle - Pınarbaşı (Pazarören bucağı) - Kayseri
1928 📖 : Hormusun [ Anadolu Dilleri ]
■ 93 Harbi Kars Keçibörk köyünden muhacir yerleşimidir. SN
■ 'Hormudsun' da denilmektedir. Tankut Beygu
■ Köy halkı 93 Harbi sonrasında Kars bölgesinden gelen Kars Kaçkınlarıdır. Köylüler Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Keçebörk köyünden günümüzdeki adıyla Akçalar köyünden gelen, Kars bölgesinde Yerli diye bilinen zümredendir. Cemil
■ Koord: 38° 33' 56'' D, 36° 1' 22'' K
Güneykaya belediye - Yıldızeli (Çırçır bucağı) - Sivas
1522t 1928 📖 📖 : Bedoxtun
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 4. yy başında idam edilen Hıristiyan din şehidi Aziz Athenogenês münasebetiyle anılan Bedaxton adlı yerdir. SN
■ Yerleşimi, Anthony A. M. Bryer "Pedakhtoe" ile eşleştirmiştir. Bu adın akkusativinden (Πηδαχθόην) Türkçeleşmiş olmalıdır. Tankut Beygu
■ Koord: 40° 8' 32'' D, 36° 48' 51'' K
Harmanlı Sevinç mahalle (Sevinç bağ) - Maçka - Trabzon
1946 📖 : Paraspor [ Yunanca "tohumluk" ]
■ Sevinç (Soldoy) Köyünün bir mahallesidir. Rumca "paraspori" adıdan - tohum ekilen küçük çayırlık alan Tankut Beygu
■ Koord: 40° 50' 24'' D, 39° 38' 11'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.