haritada ara :   km  
58 zdm yorumu bulundu.
sırala 
Abdalcık mahalle - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1928 📖: Abdalcık
■ 20. yy başında kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ Köy Elazığ Palu'dan göçen ve köye yerleşen ve şu anda torunlarına NAZİR AĞA diye anılan aşiret tarafından kurulmuştur.
■ Kısmen Karapapak yerleşimi. 93 Harbiʼnden sonra, Kars'ın Selim kazasına bağlı Kekeş köyünden ve Kars merkeze bağlı Karakale köyünden gelen Karapapak Türkleri buraya yerleşmiştir. zdm
■ Koord: 39° 53' 8'' D, 40° 47' 16'' K
Adaçay mahalle - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
E1885a 📖: Sıngaric Սնկառիճ [ Ermenice "mantar ariç (?)" ]
1522t 1928 📖 📖: Süngeriç
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
■ 1522 kaydında: Süngeleriç [Süngeriç] k., Erzurum-ābād n. zdm
■ Koord: 39° 52' 21'' D, 41° 7' 33'' K
Akyazı mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1522t 1916h 📖 📖: Genepe/Kenpe aş. + yk.
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1522 kaydındaki Kenpe karyesi olabilir: Kenpe k., Çermelü[-yi Erzurum] n.: 871 zdm
■ Koord: 40° 7' 41'' D, 40° 42' 51'' K
Alaca mahalle - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1522t 📖: Alaca
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Aziziye ilçesinin Alaca ve Tebrizcik köylerinin halkı Kasr-ı Şirin Antlaşmasıʼndan (1639) sonra Tebrizʼden getirilen Sünni Türklerdir... İbrahim Ahıskalı
■ 1522 kaydında: Alaca k., Erzurum-ābād n.: 870 zdm
■ Koord: 39° 56' 40'' D, 40° 57' 42'' K
Alaybeyi mahalle - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1522t 1916h 📖 📖: Ebulhindi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda nüfusu yarı yarıya Ermeni ve Türk idi. SN
■ 1522 kaydında: Ebu’l-Hind[i] k., Erzurum-ābād n.: 870 zdm
■ Koord: 40° 0' 2'' D, 41° 3' 7'' K
Altıntaş ölü yerleşim - Aşkale - Erzurum
1522t 📖: Altuntaş
boş yerleşimi
■ Köyün kendi yeri eskiden Alevi/Sünni karışık bir yerleşim yeri iken köy tamamen boşalmıştır. Şimdilerde yazlık kalma maksadı ile yeniden evler yapılmaktadır. Muhtarlığı ise köye bağlı halen aktif bir yerleşim olan Dumanoğlu mezraına verilmiştir. zdm
■ Koord: 39° 57' 22'' D, 40° 23' 24'' K
Altıntepe mahalle - Yakutiye - Erzurum
E1902 📖: Komk [ Ermenice "ağıllar" ]
1522t 1928 📖 📖: Kömk / Gönk
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 69 Müslüman ve 86 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: Küçük [Komk] k., Erzurum-ābād n.: 870 zdm
■ Koord: 40° 1' 38'' D, 41° 9' 1'' K
Arıbahçe mahalle - Yakutiye - Erzurum
E1902 📖: Ağdatsor [ Ermenice ağdatsor? "tuzludere" ]
1522t 1928 📖 📖: Iğdasor/Uğdasor [ Ermenice uxdatsor? "ziyaret deresi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 58 Müslüman ve 90 Gayrimüslim nüfus bulunuyor, ve adı Iğdasor olarak geçiyor. metonio
■ Halk dilinde: İğdasor. 1522 kaydında: İğdasor k., Erzurum-ābād n.: 870 zdm
■ Koord: 40° 4' 28'' D, 41° 10' 0'' K
Armutluk köy - Tercan - Erzincan
1902hb 📖: Armutluk [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Aşuran) yerleşimi
■ 1522 kaydında şurası olabilir: Armudī k., Tercan-i ‘Ulyā n.: 862 zdm
■ Koord: 39° 37' 42'' D, 40° 20' 9'' K
Bacıoğlu köy - Arpaçay - Kars
1928 📖: Bacıoğlu [ Türkçe ve yaylası ]
Azeri yerleşimi
■ Sınırın karşı tarafında Gümrü yakınında olan eski Bacıoğlu (şimdi Haykavan) köyü muhacirleri tarafından 1920 sonrasında kurulan köydür. SN
■ Arpaçay ilçesinin Bacıoğlu, Başgedikler, Meydancık, Taşdere ve Yağkesen köylerinde Şiî (Caferî) mezhebinden olan Azerîler yaşamaktadır. zdm
■ Koord: 40° 55' 32'' D, 43° 35' 27'' K
Beypınarı mahalle (Aziziye bağ) - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
E1902 📖: Otsni Օձնի [ Ermenice otsun gen. otsni "yılanlı" ]
1522t 1916h 📖 📖: Ozni/Özni
■ 20. yy başında Ermeni/Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ 1880’de 1141 Ermeni, 138 Türk nüfusu vardı. 1895’te tamamen yağmalandı. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 71 Müslüman ve 338 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: Özni k., Erzurum-ābād n.: 870 zdm
■ Koord: 39° 59' 27'' D, 41° 9' 2'' K
Boyluca köy - Gümüşhane Merkez - Gümüşhane
1928 📖: Xalazara?
1917h 📖: Xorsul?
■ Köye bağlı olarak Serogoz (Serigas), Halezara, Haliloğlu, Devrenci isimlerinde küçük yerleşim yerleri (mahalleler) bulunmaktadır. zdm
■ Koord: 40° 23' 22'' D, 39° 20' 14'' K
Çavuşoğlu mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
E1912 📖: Cagınteğ [ Ermenice "pancar" ]
1522t 1928 📖 📖: Çökündür/Çöğündür [ Türkçe "pancar" ]
■ Türkçe halk ağızlarında kullanılan çöğündür/çükündür (pancar) sözcüğü Ermenice aynı anlama gelen sözcükten alınmıştır. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 33 Müslüman nüfus bulunuyor ve adı "Çögender" olarak geçiyor. metonio
■ 1522 kaydında: Çökender k., Çermelü[-yi Erzurum] n.: 871 zdm
■ Koord: 40° 11' 17'' D, 40° 46' 44'' K
Değirmenler mahalle - Yakutiye - Erzurum
1916h 📖: Kerinç / Gerinç
E1902 📖: Grinçk / Kriçk [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 38 Müslüman ve 144 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında geçen şu yer olabilir: Kirenge (?) k., Keçik n.: 871 zdm
■ Koord: 40° 0' 56'' D, 41° 13' 23'' K
Demirgeçit mahalle (Aziziye bağ) - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
E1902 1928 📖 📖: Ağaver [ Ermenice "tuz ören?" ]
1522t 📖: Vağaver [ Ermenice "eski ören" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1522 kaydında: Vağavir [Ağavir] k., Erzurum-ābād n.: 870 zdm
■ Koord: 39° 57' 7'' D, 41° 2' 16'' K
Dereköy mahalle - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖: Dereköy
1835 📖: Derekendi
■ Tercan kazasının 1835 târihli nüfûs defterinde “Karye-i Dere Kendi” olarak geçmektedir. 44 Müslüman nüfûs bulunmaktadır. zdm
■ Koord: 39° 48' 3'' D, 40° 46' 11'' K
Dikmen mahalle - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
1928 📖: Dikmenaltı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Trabzonʼun Şalpazarı ve Vakfıkebir kazalarından gelen Çepnilerin kurduğu bir köydür. zdm
■ Koord: 40° 41' 54'' D, 30° 53' 51'' K
Dilimli mahalle (Aziziye bağ) - Aziziye - Erzurum
E1902 📖: Arşéni Արշնի [ Ermenice ]
1522t 1928 📖 📖: Arşuni/Arşunü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 30 hane Ermeni nüfusu ve Surp Minas kilisesi vardı. SN
■ 1522 kaydında: Arşunu k., Erzurum-ābād n.: 869 zdm
■ Koord: 39° 54' 32'' D, 41° 8' 38'' K
Doğanyayla mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: Arvas
E1902 📖: Arvank gen. Arvants [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Hizan ve Norşin şeyhleri zincirinin kurucusu sayılan Şeyh Sıbğatullah Arvasi’nin doğum yeridir. Hizan ile Müküs arasındaki geçide hakim stratejik konuma sahiptir. SN
■ Ehl-i Beyt’in 8. imamı İmam Ali Rıza soyundan gelen ve Hülagû Hanʼın Bağdadʼı istilası üzerine Anadoluʼya göç eden seyyah, sûfî ve âlim olan Seyyid Kasım-ı Bağdadîʼnin oğlu Seyyid Molla Muhammed Velî tarafından 14. asır başlarında Arvas Dağıʼnın eteklerinde kurulmuş bir köydür. zdm
■ Koord: 38° 6' 23'' D, 42° 43' 19'' K
Dörtkonak köy - Gümüşhane Merkez - Gümüşhane
1928 📖: Edra
Y1895 📖: Átra Άτρα [ Yunanca "kara" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Köye bağlı olarak Çakırlı, Emirler, İşbirli, Kıran, Malaha, Müdürgil, Osmangil, Sallahlı, Turhanlı isimlerinde küçük yerleşim yerleri (mahalleler) bulunmaktadır. Eski Edire (Adra) köyü tam olarak neresi bilmiyorum. zdm
■ Koord: 40° 24' 45'' D, 39° 22' 47'' K
Eğerti mahalle - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1522t 1916h 📖 📖: Hınzik/Hinzük
E474 📖: Hintsk gen. Hntsuts Հինձք Հնձուց [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Bu köyde bulunan Hntsuts Manastırının 5. yy’da II. Theodosius zamanında inşa edildiğini tarihçi Movses Xorenatsi anlatır. SN
■ 1522 kaydında: Hinzük k., Serçeme n.: 868 zdm
■ Koord: 40° 6' 23'' D, 40° 58' 35'' K
Gelinkaya mahalle - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
E1669 📖: Dzirants [ Ermenice ]
1522t 1928 📖 📖: Zıvans
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Serçeme veya Dziran adı verilen görkemli boğazın çıkış yeridir. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 125 Müslüman ve 6 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: Zivans k., Serçeme n.: 868 zdm
■ Koord: 40° 1' 19'' D, 40° 54' 53'' K
Gökçeşeyh mahalle - Çat - Erzurum
1928 📖: Gökçeşeyh
1522t 1642 📖 1642: Göceşeyx Kendi
Sünni Türk yerleşimi
■ 1642 tarihli Tercan avârız defterinde 22 Müslüman hane bulunmaktadır. metonio
■ 1522 kaydında: Gökçe-Şeyh-kend-viran k., Tercan-i Süflā n.: zdm
■ Koord: 39° 37' 15'' D, 40° 46' 53'' K
Güllüce mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1522t 1916h 📖 📖: Paşaki
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 110 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: Paşaki k., Çermelü[-yi Erzurum] n.: 871 zdm
■ Koord: 40° 12' 55'' D, 40° 49' 34'' K
Hacıhamza mahalle - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Hacıhamza
Alevi-Türk yerleşimi
■ “Hacıhamza” ismi 16. asır sonlarında bölgede meskûn görünen Bozulus Türkmenleri tayfasından olan Hacıhamzalı aşîretinden gelmektedir. zdm
■ Koord: 39° 51' 26'' D, 40° 38' 21'' K
Halilkaya mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1522t 📖: Halil-kaya
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 44 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ Alevi Türk yerleşimi. Köye bağlı Han mahallesi Sünnidir. zdm
■ Koord: 40° 5' 32'' D, 40° 41' 26'' K
Hasköy köy - Gümüşhane Merkez - Gümüşhane
1914h 📖: Xasköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Köye bağlı olarak Aşağı Havriya, Yukarı Havriya, Baş, Beyler, Memişli, Paşalar, Pazaryeri, Soğuksu isimlerinde küçük yerleşim yerleri bulunmaktadır. zdm
■ Koord: 40° 26' 46'' D, 39° 20' 57'' K
Hastarla köy - Çayırlı (Başköy bucağı) - Erzincan
1917h 1928 📖 📖: Verinkağ / Veringâh [ Ermenice "yukarı köy" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1522 kaydında (okuma hatası yapılmış olabilir) Derinkīğ [Derkīğ] mz., Tercan-i ‘Ulyā n.: 861[Derkīğ mz.], bk. Derinkīğ mz., Tercan-i zdm
■ Koord: 39° 49' 52'' D, 39° 53' 41'' K
Karamustafa köy - Gümüşhane Merkez - Gümüşhane
1917h 📖: Midi
1917h 📖: Karamustafa Hanları (neh)
1522t 📖: Müd aş.
■ Edre (Dörtkonak) köyüne bağlı Midi, Mansa, Kaden ve Evrenye mahalleleri 10.04.1951’de birleştirilerek Karamustafa adıyla köy statüsü verildi. Bölge halkının Müslümanlığı benimsemiş Rumlar olduğu söylenir. SN
■ Günümüzdeki Kara Mustafa köyü, tarihî Midi köyü arazisi üzerinde 1950'li yıllarda kuruldu. 1516 tarihli Trabzon Tahrir defterinde geçen Aşağı Müd Rum yerleşimi idi. Manav
■ Burası eski Karamustafa Hanları olarak bilinen yerdir. Burası merkez olarak Uzunyol (Midi), Çiçekyaylası (Zirli), Evreni, Kaden, Kumlar, Keşka, Çamlık gibi küçük yerleşim yerlerinin (mahalle) birleştirilmesiyle Karamustafa köyü oluşturulmuştur. zdm
■ Koord: 40° 20' 49'' D, 39° 18' 39'' K
Kavaklıdere mahalle - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Tosik [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1522 kaydında muhtemelen yanlış okunmuş: Totik (?) k., Erzurum-ābād n.: 870 zdm
■ Koord: 40° 5' 3'' D, 41° 6' 24'' K
Kazantaş köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1914h 1928 📖 📖: Mamaş/Mamaç
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Avar) yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyde Avar (Maarulal) halkına mensub Dağıstan muhacirleri ile Kürtler birlikte yaşamaktadır. zdm
■ Koord: 40° 9' 18'' D, 42° 27' 29'' K
Kındıgot mahalle (Duatepe bağ) - Köprüköy - Erzurum
1835b 📖: Kindiğut [ Ermenice ]
■ İsmi halk arasında Kındagut, resmî kaynaklarda Kındıgot olarak geçer zdm
■ Koord: 39° 48' 45'' D, 41° 49' 54'' K
Kızılca köy - Tercan - Erzincan
1522t 📖: Kızılca
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1522/30 tahririnde Tercan-ı Süfla kazasına bağlı görünen Kızılca köyü burası olamaz. Aşağı Kızılca baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ 1591 yılına ait kayıtta 19 Müslüman hane ve 10 Gayrimüslim hane bulunmaktadır. 1642 yılına ait avârız defterinde ise tüm Gayrimüslimler yok olmuş ve yalnızca 10 Müslüman hane bulunuyor. Günümüzde Alevi Zaza köyüdür. metonio
■ 1522/30 kaydında Tercan-i Süflā kazasına bağlı iki tane “Kızılca” köyü geçiyor. Birisi Erzurum Çat ilçesine bağlı olan Kızılca köyü biri de burası olmalı: Kızılca k., Tercan-i Süflā n.: 864 zdm
■ Koord: 39° 44' 11'' D, 40° 24' 35'' K
Kumluyazı mahalle (Aziziye bağ) - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1522t 1928 📖 📖: Norşen/Norşin
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi.
■ 1522 kaydında: Norşın k., Erzurum-ābād n.: 870 zdm
■ Koord: 40° 2' 35'' D, 41° 5' 50'' K
Kurbanlı mahalle - Çat - Erzurum
1916h 📖: Erzani [ Kürtçe "ucuz" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Zaza (Alevi) yerleşimi. zdm
■ Koord: 39° 30' 47'' D, 40° 48' 16'' K
Leylek mahalle - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1910h 📖: Le'lek
■ Oğuzların Bayındır boyuna mensûbtur. Ahıska Türkü asıllı olan bir aile de yaşamaktadır. zdm
■ Koord: 40° 18' 43'' D, 40° 49' 50'' K
MerkezÇatören mahalle - Aşkale - Erzurum
1928 📖: Çatviran
■ 1642 tarihli Tercan avârız defterinde 24 Müslüman hane bulunmaktadır. Günümüzde Sünni Türk köyüdür. metonio
■ Eskiden Tercan kazasına bağlı olan Çatören bu değildir. Diğeri yani Nahiye Çatören köyü Tercan kazasına bağlıdır. zdm
■ Koord: 39° 59' 3'' D, 40° 41' 22'' K
Ocak mahalle - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1522t 1916h 📖 📖: Erinkar [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Halk Dilinde: Erinkâr. 1522 kaydında: Erinkar k., Erzurum-ābād n.: 870 zdm
■ Koord: 40° 2' 34'' D, 41° 1' 9'' K
Ovacık mahalle - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1835 1928 📖 📖: Ovacık
■ Tercan kazasının 1835 târihli nüfûs defterinde Karye-i Ovacık olarak geçmektedir ve 52 Müslüman nüfûs bulunmaktadır. zdm
■ Koord: 39° 43' 9'' D, 40° 36' 42'' K
Özbilen mahalle (Aziziye bağ) - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
E1902 📖: Yesavank
1522t 1928 📖 📖: İsavank [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1522 kaydında: Ìsā-Vank k., Erzurum-ābād n.: 870 zdm
■ Koord: 40° 1' 13'' D, 41° 5' 30'' K
Rizekent mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Rize
1522t 📖: Rize-kendi
■ 20. yy başında kısmen Hemşinli yerleşimi.
■ Rizekent (İrize) en az 300 yıllık bir yerleşim yeri. Rize'nin Hemşin ve Cimil bölgelerinden gelen aileler olmasına rağmen çoğunluğu yerli ailelerden oluşmaktadır. bilgehan
■ 1522 kaydında: Rize-kendi k., Ovacık[-i Erzurum] n.: 871 zdm
■ Koord: 40° 9' 46'' D, 40° 59' 24'' K
Sallahlı mahalle (Dörtkonak bağ) - Gümüşhane Merkez - Gümüşhane
Y1895 📖: Málaxa Μαλάχα [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Resmî kayıtlarda da Malaha olarak kayıtlı olan küçük yerleşim yeri (mahalle) sanırım burasıdır. zdm
■ Koord: 40° 24' 0'' D, 39° 22' 32'' K
Sarıbaba mahalle - Aşkale - Erzurum
1522t 📖: Sarubaba
Alevi-Türk/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyde Alevi Türkmenler ile köye sonradan Doğubeyazıtʼtan gelen Sünni Kürdler yaşamaktadır. zdm
■ Koord: 39° 55' 12'' D, 40° 39' 6'' K
Sırlı mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1522t 📖: Sırlı-su
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1522 kaydında: Sırlu-su k., Ovacık[-i Erzurum] n.: 871 zdm
■ Koord: 40° 13' 5'' D, 41° 5' 47'' K
Söğütlü mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1522t 📖: Söğütlü
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 47 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: Söğütlü k., Çermelü[-yi Erzurum] n.: 871, zdm
■ Koord: 40° 12' 10'' D, 40° 45' 41'' K
Şahnalar köy - Akyaka - Kars
R1910: Odintsovo [ Rusça "birlik" ]
R1889 📖: Spasovka [ Rusça ]
E1880 1928 📖 📖: Şahnalar [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Dukhobor mezhebinden Rus köyü idi. (Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan’da Spasovka adlı Dukhobor köyleri vardır). 1899’da Dukhobor’lar ayrıldı, Ortodoks Ruslar yerleşti. Adı zamanın Kars valisinin adından Odintsovo olarak değiştirildi. Halen Ermenistan muhaciri Caferi (Şii) Azeri nüfus yerleşiktir. SN
■ Akyaka ilçesinin Arslanhane, Büyük Pirveli, Esenyayla, İbiş, Kalkankale, Kayadöven, Küçük Aküzüm ve Şahnalar köylerinde Şiî (Caferî) mezhebinden olan Azerîler yaşamaktadır. zdm
■ Koord: 40° 44' 10'' D, 43° 32' 52'' K
Taşlıgüney köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖: İslamsor ulya [ Ermenice islamtsor "islamdere" ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Avar) yerleşimi. Kürt-Sünni/Türk yerleşimi
■ Dağıstanʼın Temirhanşura bölgesinden gelen Avar (Maarulal) halkına mensûb muhâcirler yerleşmiştir. Lâkin bunlardan şimdi köyde kimse kalmamıştır. Sonradan muhtelif yerlerden gelmiş olan Türkler ve Kürtler bir arada yaşamaktadır. zdm
■ Koord: 40° 8' 35'' D, 42° 24' 18'' K
Taşmasor mevki (Çayırtepe bağ) - Yakutiye - Erzurum
E1902 📖: Tasmantsor [ Ermenice "tanzim deresi?" ]
1522t 1928 📖 📖: Tasmasor
■ Erm «tasumn», tamlayan hali «tasman» `dizme, sıraya koyma, düzenleme`. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 34 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: [Tasmasor k.], bk. Asmasor k., Erzurum-ābād zdm
■ Koord: 39° 57' 58'' D, 41° 20' 52'' K
Tepeköy mahalle - Palandöken - Erzurum
1928 📖: Tepeköy
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 90 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ 1520 kaydında geçen Öz-depe karyesi burası olmalı: Öz-depe k., Mürs-kulu n.: 869 zdm
■ Koord: 39° 50' 59'' D, 41° 11' 36'' K
Topalçavuş mahalle - Aşkale - Erzurum
E1902 📖: Topalçavuş
1522t 📖: Gireverek [ Ermenice "kireç ören" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1896 târihli nüfûs dayımında 327 Müslüman, 74 Hristiyan nüfûs var. zdm
■ Koord: 39° 55' 7'' D, 40° 34' 46'' K
Toprakkale mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1522t 📖: Toprakkal'a
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1522 kaydında: Toprak-kal‘a k., Ovacık-i İspir n.: 857 zdm
■ Koord: 40° 14' 16'' D, 40° 58' 22'' K
Umudum mahalle - Yakutiye - Erzurum
E1902 1916h 📖 📖: Pağnik | Umudum [ Türkçe ]
1522t 📖: Pağni [ Ermenice pağnik "ılıca" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1895’te yağmalandı ve nüfusunun bir bölümünü kaybetti. 1902’de 60 hane Ermeni nüfusu ve Surp Hagop adlı yeraltı kilisesi vardı. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 97 Müslüman ve 132 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ Umudum ismi Seyyid Ümidim Baba Hazretleriʼnden ötürüdür... zdm
■ Koord: 40° 1' 41'' D, 41° 14' 40'' K
Yavu köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1522t 📖: Yavı [ Türkçe "yaban, yabani (aş.)" ]
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni (Avar/Lezgi) yerleşimi.
■ Tokat ilinde bulunan Kuşoturan köyü bu köyün kardeş köyüdür. Dağıstan'dan gelen halk ilk olarak Kuşoturan'a yerleşmiş fakat halkın sofu oluşundan dolayı bir kısmı Yavu'ya göçmüştür. tuğrul kanat
■ Kumuk Türkü yerleşimi zdm
■ Koord: 39° 47' 32'' D, 36° 12' 16'' K
Yazıpınar mahalle - Yakutiye - Erzurum
E1902 📖: Tarkuni [ Ermenice ]
1522t 1928 📖 📖: T.rküni
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 52 hane Ermeni ve 6 hane müslim nüfus ile Surp Hagop kilisesi vardı. 1895’te yağmalandı. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 44 Müslüman ve 106 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: Tarküni k., Erzurum-ābād n.: 870 zdm
■ Koord: 40° 2' 21'' D, 41° 6' 46'' K
Yediveren mahalle (Gökçe bağ) - Tercan - Erzincan
1956 📖: Hacıoğlu
1946 📖: Haçikoğlu Komu
E1902 📖: Xaçikorti [ Ermenice "Haçik (öz.) oğlu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Daha önce Haçikoğlu Komu adıyla özel mülk iken 1964’te köy statüsüne kavuştu. Halen yıkılmış ve terk edilmiştir. SN
■ 1522 kaydında şurası olabilir: Haç-Vank mz., Tercan-i Süflā n.: 863 zdm
■ İki üç bina tekrar inşa edilip geri yerleşenlerin olduğu anlaşılıyor. C.G.
■ Erzincan Vilâyeti Tercan Kazasının Hoğik Köyüne bağlı Haçikoğlu Mahallesi (Hacıoğlu) adıyla köy olması 13.01.1956 RG, 12.09.1958 de ise bu kararı iptal edilmesi vardır. Aynı isimde Beykonak köyü civarında başka bir Haçikoğlu yerleşimi daha var idi. ishak levent
■ Koord: 39° 47' 36'' D, 40° 12' 29'' K
Yeşilova mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1522t 1916h 📖 📖: Sığırzindanı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 49 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: Sığır-zindānı k., Çermelü[-yi Erzurum] n.: zdm
■ Koord: 40° 11' 56'' D, 40° 48' 40'' K
Yeşilyayla mahalle - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1522t 1928 📖 📖: Arzati / Arzıti
E506 📖: Ardzati Արծաթի [ Ermenice "gümüşlü" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Eprigyan’a göre 19. yy sonlarında 10 hane Ermeni, 50 hane Katolik Ermeni ve 20 hane Müslüman nüfusu vardı. Yine Eprigyan’ın aktardığı başka bir kaynağa göre 1880 nüfusu 210 Ermeni ve 130 Müslim idi. Köyün yakınında bulunan Surp Lusavoriç manastırı Erzurum bölgesindeki Katoliklerin en önemli ziyaretgahı idi. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 56 Müslüman ve 8 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ Halk dilinde: Arzıti. 1522 kaydında: Arzati k., Erzurum-ābād n.: 870 zdm
■ Koord: 40° 3' 16'' D, 41° 16' 33'' K
Yıkılhan mezra (Elmapınar bağ) - Çat - Erzurum
1522t 1916h 📖 📖: Yıkılgan (Memlahası)
■ 1522 kaydında: Yıkılgan memlahası, Muhlis [-memlahası],Tercan-i Süflā n.: zdm
■ Koord: 39° 36' 42'' D, 40° 40' 1'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.