haritada ara :   km  
16 Besnili Haco yorumu bulundu.
sırala 
Aşağısöğütlü mahalle (Köseceli bağ) - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
hl 📖: Bekanê Jêr
1917h 📖: Söğütlü aş.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ 20. yy başında Kürtçe konuşan Ermeni nüfusu ve Surp Hagop manastırı vardı. SN
■ Kürdçe Bekan jer (Aşağı Bekan) Köyün girişinde bir kayaya Ermenice harflerle kürdçe Hevedi Bekane Jer yazılıdır. Besnili Haco
■ Koord: 37° 32' 59'' D, 37° 46' 59'' K
Besni ilçe - Besni - Adıyaman
S1190 📖: Bêth Hesnê [ Süryanice "kale yurdu" ]
E1136 1917h 📖 📖: Behesni
Kürt-Sünni/Sünni Türk yerleşimi
■ İlçenin kuzey/batı bölümünde Hevêdi, güney/doğu kesiminde Reşvan aşiretine mensup Kürt nüfus yaşar. Bazı yayınlarda 'Karakeçili Türkmen' olarak gösterilen Türk nüfusun büyük bölümü Ermeni kökenli, bir kısmı Urfa'dan göçmüş Bayat aşireti mensuplarıdır. Diğer bölgelerden son yıllarda yoğun Kürt göçü almıştır. SN
■ Hevedi aşireti ile ilgili en erken belge İbni Farqini'nin Silvan tarihidir. Buna göre Cizreli Suleyman Baz'ın 6 oğlundan biri Hevedi aşiretinin atası kabul ediliyor. Hevediler kendilerı için bu nedenle Sılemani/ Suleyman oğulları der. Şerefname'de Hevediler 10. yy'da Mervani beyliğini oluşturan 6 kürd aşiretinden biri olarak anılır. Besnili Haco
■ Besni ilçesinde eski Besni diye bilinen Aşağı Şehir bölgesi tamamen Türkmenlerin yerleştiği bir coğrafyadır. Besni'nin şimdiki yeri Orta Şehir diye anılır. Yukarı Şehir ise Sarhan Mahallesi'nin olduğu yerdir. Orta ve Yukarı Şehirler yine Yerli diye anılan Türkmenler'in yaşadığı yerlerdir. Celal Toprak
■ Koord: 37° 41' 34'' D, 37° 51' 39'' K
Boncuk köy - Besni - Adıyaman
hl 📖: Binçuk/Bincukan [ Kürtçe "kuşluk" ]
1928 📖: Boncuk
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Köy bostan tarımının yapıldığı tek yer olduğu için Bınçük/ Kuşluk olarak adlandırılımış olmalı, Besnili Haco
■ Koord: 37° 38' 28'' D, 37° 47' 48'' K
Burunçayır köy - Besni - Adıyaman
1928 📖: Burunçayır
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köyün bir kısmı Urfa merkeze bağlı Kısas köyüne göç etti. Besnili Haco
■ Koord: 37° 45' 1'' D, 37° 47' 42'' K
Camuşçu köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
hl 📖: Çemuçiyan [ Kürtçe "dağlar deresi?" ]
1928 📖: Çamuşçu [ Türkçe "mandacı?" ]
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Köy iki dağ arasındadır ve ismini coğrafi yapısından alıyor olmalı. Besnili Haco
■ Koord: 37° 35' 56'' D, 37° 50' 47'' K
İznik mezra (Konuklu bağ) - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1917h 📖: Hiznik/İznik [ Kürtçe "yaslılar (aş.)" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni ( ) yerleşimi
■ 1877-78 harbi sonrasında Van'dan gelmiş göçerlerin iskan edildiği bir köy. Besnili Haco
■ Koord: 37° 33' 59'' D, 37° 55' 19'' K
Karagüveç köy - Besni - Adıyaman
1928 📖: Kıtış/Kıdış
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ 16. yy'da Adıyaman yöresine yerleşen Hevêdî Kürtleri Besni ilçesinde 23, Gölbaşı ilçesinde 3 köyde yaşar. SN
■ 1570 yıllarında Hevedi asireti cemaati Besni, Araban ve Rumkale’de yaşamakta olup, iki büyük şubeye ayrılmıştır. Birincisi Derviş Kethüda’ya, ikincisi Ekrâd-u Balanlu olarak bilinen ve İlyas Kethüda’ya bağlı olan cemaatlerdir. Derviş Kethüda’ya bağlı olanlar Besni’nin Cinciye , Uzunkuyu, Bayırca ve Tatarlu köylerine, Rumkale’nin Araban nahiyesine bağlı Ebu Sa’d, Kadı, Terbizek, Kabaağaç ve Elvan köylerine dağılmış bulunmaktadır. Balanlu olarak bilinen Hevedi cemaatleri ise Besni’nin Kitiş, Ardıl ve Cilik köyleri ile Sahra ve Hamikî mezralarına yayılmışlardır. Besnili Haco
■ Koord: 37° 36' 35'' D, 37° 45' 24'' K
Köseceli belediye - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
hl 📖: Koçaliyan
1917h 📖: Köseceli
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kürt-Sünni/Alevi-Kürt veya Zaza (Hevêdi) yerleşimi
■ Karakeçili aşireti olduğu ileri sürülürse de buna dair bir belge/veri yok, köyde hala Ermeni olduğu söylenen aileler var. Besnili Haco
■ Koord: 37° 33' 27'' D, 37° 43' 44'' K
Kutluca köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1917h 📖: Fal [ Kürtçe "ıssız yer" ]
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Reşvan aşireti ve 84 harbi sonrasında Vandan gelen ve bölgede adlarına muhacir denılen toplulukların yerleştiği bır köy, Aynı şekilde benzer nedenlerle kurulmuş ve köyün tam karşısında Halfetıye bağlı Vaney (Vanlı) köyü bulunur, Besnili Haco
■ Köyün yerlileri Avşar Türkmenidir, Kürtler köye daha sonradan yerleşmişlerdir ve 30-35 hane civarındadırlar. [Bu bilgi yerlilerce teyit edilmedi - SN] metonio
■ Koord: 37° 35' 34'' D, 37° 58' 36'' K
Levzin mahalle (Çakırhöyük bağ) - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1917h 📖: Lavzin [ Kürtçe "geçici yerleşim" ]
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Kürdçe Levzin "acele yer, sabit olmayan yer". Besnili Haco
■ Koord: 37° 33' 34'' D, 37° 54' 25'' K
Pınarbaşı köy - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
1917h 📖: Kilisecik
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Eskıden Ermeni manastırı varmıs burda ve Ermeni soykırımı ıle beraber Suvarlı Hevedı göcerlerı buraya yerleşmiş. 30 ya da 40 hanelık bır mezra. Besnili Haco
■ Koord: 37° 34' 14'' D, 37° 39' 9'' K
Suvarlı belediye - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
hl 📖: Hevêdana Gir
1917h 📖: Suvarlı [ "aş." ]
1869s 📖: Hevidi (idari bölge) [ Kürtçe hewêdî "aş." ]
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Osmanlı döneminde Beni'nin kuzey kesimini kapsayan Hevidi nahiyesi merkezi idi. SN
■ 1844 tarihli nüfus sayımında Hevîdî cemaatinin yaşadıkları yerler “Hevîdî Nahiyesi”ne veya başka bir ifade ile “Hevîdî Aşireti Nahiyesi”ne dönüştürülmüş ve nahiye kapsamına 19 köy alınmıştır. Bunlar; Birişme, Boncuk, Cencere, Eskiköye tabi Birişme (ayrı bir köy), Gedikli, Karakuyu, Kevcâllı, Berekâtlı, Eskiköy, Kızoğlan, Kitiş, Kocapîrlî, Mâmadik, Nâsırlı, Sarıyaprak, Sîvârlı (Suvarlu), Sugözü, Uzunkuyu ve Zirce köyleridir. Besnili Haco
■ Koord: 37° 32' 19'' D, 37° 37' 52'' K
Tokar köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1917h 📖: Tokar
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Kürd yerleşimi, Kürdçe ismi Toqıyan Besnili Haco
■ Koord: 37° 35' 8'' D, 38° 1' 26'' K
Uzunkuyu köy - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
hl 📖: Bîrê Ûskan [ Kürtçe "Yusuflar kuyusu" ]
1917h 📖: Uzunkuyu
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Hevedi aşireti Osmanli kaynaklarinda Kürd yani Ekrad Taifesi olarak tanımlanmis ve aşiretin, Behisni dışında, merkezi olarak Diyarbekir (Silvan ve Kulp), bunun yaninda gunumuzdeki Besni Hevedi bölgesinin o dönemde Malatya, Maraş ve Ayıntab bölgelerine yayilan kesimi, Kilis, Rakka, Cizre (Mardin Sancağı) ve Halep Eyaletine (Afrin ve Kürddağı) bölgelerindeki varlığı kayıt edilmiştir, Hevedilerin en geç 1519 yılından itibaren Besni ve havalisinde yaşadıkları görülmektedir. Besnili Haco
■ Koord: 37° 37' 29'' D, 37° 42' 24'' K
Yazıbeydilli köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1917h 📖: Beğdilli [ Türkçe Beğdili "aş." ]
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Köy ismini bir Türk oymağından alıyor ama köyde çok eskiden beri yaşayanlar Kürdler. Besnili Haco
■ Koord: 37° 32' 27'' D, 37° 57' 29'' K
Yoldüzü köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 📖: Mırıxtil [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Kürd Reşvan aşireti mensupları iskan edilmiştir. Kürdçe ismi Mırıxtil. Besnili Haco
■ Koord: 37° 35' 13'' D, 37° 54' 28'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.