haritada ara :   km  
111 Qazi yorumu bulundu.
1 | 2
sırala 
Hisarlı köy - Enez - Edirne
Y1922 📖 : Skalôtí
1877 1877: Asarlı
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Rum Ortodoks kilisesine bağlı Bulgar dilli nüfusu vardı. SN
■ Muş Bulanık Gülçimen ve Muş merkez Bostankent köylerinden Redkan aşiretinden Kürdlerin göçü ile büyük oranda Kürdleşmiştir. Qazi
■ Koord: 40° 43' 15'' D, 26° 12' 36'' K
Ozanca mahalle - Gölmarmara - Manisa
1928 📖 : Ozanca
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Erivan muhaciri Redkan aşiretinden bazı aileler Malazgirt'in Fenek köyüne göç ettiler. Ama, yerliler hiç bir zaman muhacir olan Redkan aşiretini kabul etmediler. Şener Şen'in de ünlü olmadan önce öğretmenlik yaptığı Fenek köyünde 1973 yılında yerliler ile Redkanlılar arasında kavga çıktı ve Redkanlıları göçe zorladılar. Fenek köyündeki aileler Ozanca köyüne göç ettiler. Köy şuan tamamıyla Kürdtür. Milliyet gazetesinin 1973 arşivinde söz konusu kavga ile ilgili haberler var. Redkanlılardan bir, yerlilerden sekiz kişi hayatını kaybetmiş. Mar(d)astan
■ Fenek köyündeki Redkanlılar haricinde, Kağızman Karabağ ve Günindi köylerinden de Redkanlılar bu köye göç etmişler. Qazi
■ Koord: 38° 40' 58'' D, 27° 53' 38'' K
Köprübaşı mahalle - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
1928 📖 : Ekrek [ Ermenice akrag "çiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Ekrek köyüne 1970li yıllarda Kağızman Gümüştepe ve Arpaçay Mescitli köylerinden Redkan aşiretinden Kürtler göç etmiştir. Köy nüfusunun büyük bölümü Kürtlerden oluşur. Qazi
■ Esasında Ermeni köyüdür. Ermenilerin köyü terk etmesiyle Avşarlar ve Bulgaristan göçmenleri yerleşmiştir. Kürtler azınlıktadır. 7 Haziran 2015 seçim sonuçları: MHP 117, HDP 7, CHP 42, AKP 279 metonio
■ Koord: 38° 40' 10'' D, 36° 2' 11'' K
Kızıldikme köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1912hk 📖 : Kızıldikme
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme/Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ 93 Harbi diye bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında Kars Arpaçay Dilan köyünde ikamet edenlerin (şimdiki Sulakbahçe köyü) göç ettiği köydür. salih çetin
■ Köyün bir bölümü Çeçen-Maarulow bir bölümü de Karapapaktır. Rusya direnişinde Şeyh Şamil'in esir düşmesiyle birlikte Naiplerden Hacı Murtaza Ali önce Kars'a oradan Yalova'ya ve sonra Sivas'a gelerek yerleşmiştir. Karapapaklar Azerbaycan'dan Kars Arpaçay'a oradan Sivas'a gelerek yerleşmişlerdir. [Türk22] Qazi
■ Koord: 39° 5' 36'' D, 37° 0' 8'' K
Ergani ilçe - Ergani - Diyarbakır
1928 📖 : Ergani + Osmaniye
1928 📖 : Osmaniye
E1062 📖 : Arkni/Arğni
As-856 📖 : Argnia/Argania
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Asur kralı III. Şalmanaser'im MÖ 856 yılına ait sefer kaydında Argnia Dağı olarak anılan yerin adını taşır. Adın kökeni belirsizdir. Arğni kalesi 1052 yılında burayı ele geçiren Hapel oğlu Harpik adlı Ermeni beyi münasebetiyle anılır. Kalenin aşağısındaki kasaba daha geç tarihte ortaya çıkmış görünmektedir. 19. yy’da Ergani kaza merkezi kuzeydeki Maden kasabasına taşındı; eski kasabaya Osmaniye adı verildi. 1930’larda yeniden Ergani adı benimsendi. SN
■ Kako Kürtçede abi demektir. Kako'lar Türkmen olduklarını kabul etmezler. Yaşlıları Türkçe bilmezler. Qazi
■ İlçe merkezi kendilerine "Kako" lakabı takan Karakeçili Türkmenlerinden oluşurken yoğun Kürt ve Zaza göçü almıştır. Halen Türkler şehirde azınlığa düşmüştür. metonio
■ Kako olarak belirtilen aileler Türkmendir. Şam ve Halepten göçen Sunni Türkmenler vardır. Sunni Türkmenlerin yanı sıra İç Anadolu ve Tunceli den göçen Alevi Türkmen ve Kürt aileler vardır. Canbekli ve Sarı Saltuk ocak ve aşiretlerinden Türkmen alevi kökenliler mevcuttur. Ergani merkezde ise hala ermeni kökenli aileler vardır bulunmaktadır. Utku
■ Koord: 38° 16' 3'' D, 39° 45' 39'' K
Yolboyu mahalle - Kayapınar (Pirinçlik bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 : Kırkalı [ Türkçe "kırk Ali?" ]
1928 📖 : Pirinçlik (idari bölge)
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyde Redki ve İzoli aşiretleri yaşar. Redki olanlar Erivan muhaciri olup, Erivan'dan Çaldıran Navri köyüne, oradan da bu köye göç etmişler. Qazi
■ Koord: 37° 54' 7'' D, 40° 0' 19'' K
Yaygın belediye - Muş Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1928 📖 : Miğdi / Meğdi
1902hk 📖 : Meğdik Norşen [ Ermenice norşén "yeniköy" ]
E680 📖 : Meğdi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ MÖ 716 yılına ait Sargon vekâyinamesinde Asurca U-mildiş adıyla anılan yer olmalıdır. Karş. Justi, Iranisches Namenbuch, s. 57, Bagadâta maddesi altında. ■ Daron Tarihi vakanüvisinin aktardığı kuruluş efsanesine göre kral Vağarşag zamanında (MÖ 2. yy) Hindistan’dan gelerek Aşdişad tapınağını kuran Hintli bir rahibin üç oğlundan biri olan Meğdés, kendi adıyla anılan kasabayı kurmuştur. ■ 1902 tarihli Kiepert haritasına göre Meğdik köyü biraz daha kuzeydoğuda, belki şimdiki Kardeşler mezrası yerinde olup, bugünkü yerleşim Norşen (`yeniköy`) adıyla gösterilmiştir. ■ 1912’de 380 nüfuslu Ermeni köyü idi. SN
■ Redkan aşiretinden Ahmet oğlu Hasan, Abdurrahman oğlu Hasan, Cafer oğlu Hasan ve Hasan oğlu Mahmut, 1932 yılında Iğdır'dan buraya göç etmiştir. Bu dört aile, Iğdır'a ise 336 (eski takvim) yılında Revan'dan (Erivan) göç etmiştir (1932 yılına ait bir belge). Qazi
■ Ermenilerden boşalan köyü Türkler iskân etmişti, lâkin bugün köyde azınlık durumda olup beş Kürt aşireti köyün çoğunluğunu oluşturmaktadır. metonio
■ Koord: 38° 54' 15'' D, 41° 18' 16'' K
Taşağıl mahalle - Pasinler - Erzurum
K 📖 : Goma Laza [ Kürtçe "Laz ağılı" ]
1928 📖 : Hamidin Komu
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Ailelerin dedeleri Erivan'dan (Şamiran ve Beyremeli köylerinden) Kars ve Iğdır çevresine. Oradan Bayburt'a, oradan Muş Bulanık Hoşgeldi köyüne. Oradan da bu köye göç etmişler. Bu köy, verdiği göç ile Hasankale'nin birçok köyünü Kürtleştirmiştir. Qazi
■ Koord: 39° 52' 36'' D, 41° 34' 0'' K
Serçeboğazı mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖 : Serçeboğazı
■ Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Hasankale (Pasinler) Lazkom (Taşağıl) köyünden, Redkan aşiretinden aileler Sansor (Taşlıgüney), Hertiv (Otlukkapı) ve Serçeboğazı köylerine göç etmişler. Tamamı akraba olan bu ailelerin dedeleri, yüz yıl önce Erivan'ın Şamiran ve Beyremeli köylerinden gelmişler. Qazi
■ Türkler ve Kürtlerin birlikte yaşadığı bir köydür. Kürtlerin çoğu Taşağıl köyünden gelip yerleşmiştir. metonio
■ Koord: 40° 0' 46'' D, 41° 38' 44'' K
Otlukkapı mahalle - Pasinler - Erzurum
E1902 📖 : Hertev
1835b 📖 : Hertev / Hertiv [ Ermenice "samanlı" ]
1665 📖 : Artıf
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Evliya Çelebi `Ermeni köyü` olduğunu bildirir. 1895 katliamlarında yağmalanan köylerdendir. SN
■ Hasankale (Pasinler) Lazkom (Taşağıl) köyünden, Redkan aşiretinden aileler Sansor (Taşlıgüney), Hertiv (Otlukkapı) ve Serçeboğazı köylerine göç etmişler. Tamamı akraba olan bu ailelerin dedeleri, yüz yıl önce Erivan'ın Şamiran ve Beyremeli köylerinden gelmişler. Qazi
■ Köyde Kürt nüfus da mevcut olmakla birlikte köyün ekserisi Türk asıllıdır. Kürt nüfus sonradan göç yoluyla buraya gelmiş olup köy aslen Türk yerleşimidir. İzzetnihat
■ Koord: 39° 53' 50'' D, 41° 40' 17'' K
Yağan mahalle - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835b 1916h 📖 📖 : Yağan [ Ermenice yeğan? "tırmık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kürt-Sünni/Türk (Cemaldini) yerleşimi
■ 1895 katliamlarından etkilenen Ermeni köyleri arasında sayılır. Türkçe `fil` anlamına gelen ’yağan’ sözcüğü yer adı olarak düşünülemez. SN
■ Bu köyde Yılmaz ailesi Redkan aşiretindendir. Ailenin nüfusu 110 kişidir. Qazi
■ Koord: 39° 56' 33'' D, 41° 54' 24'' K
Okçular köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖 : Şeyxveliyan [ Kürtçe "Şahveliler (aş.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1912 nüfusu yarı yarıya Ermeni ve Çerkes muhacirden ibaretti. (VanV). SN
■ Köyün eski ismi Şêxweliya olup, Erivan muhaciri Redkan aşireti yaşar. Qazi
■ Koord: 39° 3' 13'' D, 41° 57' 38'' K
Karaağıl belediye - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
K 📖 : Keregil
1916h 📖 : Karaağıl
■ 20. yy başında Ermeni/Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ 19. yy sonlarında Ermeni nüfuslu olan köye bir miktar Oset muhacir iskan edildi. Halen nüfusun tamamı Kürttür. SN
■ Erivan muhaciri Kürt Redkan aşiretinden 18 aile Ağrı'dan bu köye nakil edildi (331 ve 335 yılları ). Qazi
■ 30 yıl öncesine kadar Karaağıl'ın köy merkezinde Osetler yoğunluktayken mezraları hep Ağrı kökenli Kürtlerden ibaretti. Yalnız bu mezralar o dönemde o kadar büyük nüfuslu olmamakla birlikte Osetlerin yoğun dış göçü neticesiyle günümüzde Karaağıl'da Kürtler çoğunluktadır. metonio
■ Beldeyi kuranlar ve ilk nüfusunu oluşturanlar Asetinler ve Osetler'dir. İstanbul'a yoğun göç veren kasabaya Ağrılı Kürtler yerleşti. Mustafa
■ Koord: 39° 8' 17'' D, 42° 5' 12'' K
Kadıcelal mahalle - Horasan - Erzurum
1835b 📖 : Kadıcelal
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Qazicelal. Büyük Kürt ozanı Mıstefayê Xellê Heyran'ın köyüdür. Qazi
■ Koord: 39° 53' 12'' D, 42° 6' 1'' K
Arakonak köy - Bulanık - Muş
1928 📖 : Odunçur
E1912 📖 : Vodnçur [ Ermenice "yamaçsuyu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1912’de 1254 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Köyün üç mezrası var; Goma İbrahim, Zozanê Hêşîn ve Goma Heci Doğan. Goma İbrahim'de Kürtler (Nezoyi), Goma Heci Doğan'da Çerkezler yaşar. Köyün kendisinde ise Kürtler (Redkan) ve bir-iki ev Terekeme yaşar. Qazi
■ Odunçorda Çerkes yok. metonio
■ Koord: 39° 6' 19'' D, 42° 9' 16'' K
Güzelbaba köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1916h 📖 : Xirtik + Bezirhane + Karadere [ Kürtçe xirtik ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Güzelbaba üç mezradan oluşur: Bızırxane, Qeredere ve Xitık. Qazi
■ Koord: 39° 22' 54'' D, 42° 13' 57'' K
Çakmaközü mahalle - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1916h 📖 : Çorava [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Suriye'den göç etmiş ve Şanlıurfa'dan gelmiş Berazi Aşireti'nin mensuplarından biri olan şahıs tarafından kurulmuştur.
■ Berazi aşiretinin geçen yüzyıla kadar yazları Erzurum'da, kışları ise Urfada yaşardı. Yerleşik hayata geçince Urfadakileri Beraziyê Ga westiyayi (öküzleri yorulan Beraziler), Erzurumdakilere ise Beraziyi ga mıri (öküzleri ölen Beraziler) denildi. Ama, Erzurumdaki Berazilerin çoğu Türkmen olarak kaydedilmiş sitede. Qazi
■ Koord: 39° 39' 9'' D, 42° 16' 39'' K
Gökçayır köy - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928 📖 : Kaskan [ Kürtçe qasikan "Kasımlar" ]
■ Köy halkı Qazka der. Qazi
■ Koord: 39° 49' 3'' D, 42° 21' 47'' K
Tahir belediye - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928 📖 : Tahir
E1901 📖 : Xalyaz (idari bölge)
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Halyaz nahiyesinin merkezi olan Tahir köyüdür. SN
■ Köyde Redkan aşireti haricinde iki hane Celali geriye kalanlar ise Pirebadi aşiretidir. Qazi
■ Koord: 39° 51' 52'' D, 42° 26' 13'' K
Adakent köy - Tutak - Ağrı
1928 📖 : Adakend
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Redkan aşireti haricinde, Sipkan aşiretinin Xelesıni kabilesi de yaşar. Qazi
■ Koord: 39° 24' 46'' D, 42° 31' 5'' K
Çetinsu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖 : Geliyan [ Kürtçe "boğazlar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün eski ismi Geliya olup, bir kaç hane Redkan aşiretidir. Qazi
■ Koord: 39° 44' 4'' D, 42° 31' 27'' K
Yağmurlu köy - Eleşkirt - Ağrı
1912h 📖 : Şincan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Şêxa (Yağmurlu) köyünün Goma Eyibê Çepê isimli bir mezrası var. Qazi
■ Koord: 39° 42' 43'' D, 42° 33' 1'' K
Türkeli köy - Eleşkirt - Ağrı
1960 📖 : Dikendere
1928 📖 : Kurdaliyan [ Kürtçe "Kürt Aliler" ]
■ Köy halkı Kurdaliya der. Qazi
■ Koord: 39° 50' 7'' D, 42° 33' 37'' K
Beyköy köy - Selim - Kars
1914h 📖 : Beyköy
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Kars çevresine dışarıdan çok sayıda Azeri, Karapapak ve Terekeme getirilip, bunlar için köyler kuruldu. Bu yeni köylerin Kürtçe yada Ermenice isimleri yoktur. Ama, köylerin çoğunluğu büyük oranda Kürtleşmiştir. Qazi
■ Koord: 40° 31' 48'' D, 42° 34' 33'' K
Sulakyurt köy - Ardahan Merkez - Ardahan
R1889 📖 : Nikolayevka [ Rusça "Nikola yeri" ]
1595t 📖 : Sarzab / Sarzeb [ Gürcüce Sardzebi სარძები "süthane" ]
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski adı Yukarı Sarzep iken Rus yönetimi döneminde Rus çarı II. Nikolay (h 1894-1917) onuruna Nikolayevka adı verildi. Köyde bir İsviçreli girişimcinin kurduğu Kars yöresinin ilk gravyer peyniri fabrikasından ötürü Zavod (`fabrika`) adı da kullanıldı. SN
■ Köyde Karapapak, Terekeme ve Kürtler yaşamaktadır. Burada yaşayan Kürtler Redkan aşiretindendir. Qazi
■ Rus yapımı etnik haritada Sulakyurt Oset çoğunluk olarak gösterilmiş xyz
■ Koord: 41° 9' 46'' D, 42° 37' 24'' K
Eleşkirt ilçe - Eleşkirt - Ağrı
1912h 📖 : Zêdkan / Zeydikan [ Kürtçe "aş." ]
1665 📖 : Eleşkird (idari bölge)
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ İlçeye adını veren eski Eleşkird şimdiki merkezin 12 km doğusunda bulunan Toprakkale hisarıdır. Zeydikan köyü Cumhuriyet döneminde ilçe merkezi olmuştur. SN
■ Nüfusunun çoğunluğu Kürttür. Farklı tarihlerde Karapapak ve Ahıska muhaciri iskanları da yapılmıştır.. seyyah
■ © 08.07.1790 Eleşkird Mutasarrıflığı'na yurtluk ve ocaklık olarak Abdülfettah Paşa'nın oğlu Halil Bey'in tayini. deyar heyran
■ Kürd dostu Ermeni yazar Siras, buralıdır. Buradan Ermenistan'a göç ettikten sonra, kendisini katliamdan kurtaran Kürd halkı için iki Kürtçe kitap yazar. Memê u Eyşê ve Letife (1932 ve 1934). Qazi
■ Eski Eleşkirt Toprakkale köyüdür, Ermeniler terk ettikten sonra tamamı Kürt olmuştur. Yeni Eleşkirt'i oluşturan Zeydikan köyü ise 1828 yılında Gürcistan göçmeni Türkler tarafından iskan edilmiştir. 1935 sayımında 1.504 kişiden yalnızca 80 kişi Kürtçe konuşmaktadır. metonio
■ Koord: 39° 48' 10'' D, 42° 40' 32'' K
Yukarıkopuz köy - Eleşkirt - Ağrı
K2009 📖 : Seydoya
1928 📖 : Kopuz yk.
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Seydo, köy halkının tamamının dedesidir. Günümüzde köye Qopıza Jorê deniliyor. Qazi
■ Koord: 39° 53' 59'' D, 42° 41' 29'' K
Şehitemin köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 📖 : Alakilise [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1917, 1918 yılları arasında Ruslar bölgeye saldırınca bir çatışmada Redkan aşiretinden Xelife İsmail oğlu Mehmet Emin Alekilise köyünde ölür. Mehmet Emin'in ismini bu köye vererek, köyün ismini Şehitemin yaparlar. Ölümünden kırk yıl sonra sel suları mezarını yıktı, mezar yeniden yapıldı. Mehmet Emin'in babası Xelife İsmail, Redkan aşireti Erivandayken ölür. Mezarı Şamiran köyündedir. Qazi
■ Koord: 40° 13' 13'' D, 42° 42' 51'' K
Yolgeçmez köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : Elgeçmez
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Çoğunluğu Redkan aşireti olup, bir kaç aile de Celali aşiretinin Keleşki koludur. Qazi
■ Rumlardan sonra köye Posoflu Ahıska Türkleri yerleşmiştir. Necmettin Kabirli
■ Koord: 40° 25' 2'' D, 42° 44' 16'' K
Uzunyazı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖 : Xaşyan [ Kürtçe xaçiyan? ]
1901hb 📖 : Xoşek
■ 20. yy başında yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Redkan aşiretinden bir kaç hane yaşar. Qazi
■ Koord: 39° 47' 18'' D, 42° 44' 46'' K
Oklavalı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖 : Garisyan [ Kürtçe "aş." ]
E1902 📖 : Karshan
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Köyün yerel ismi Garısya olup, Redkan aşireti haricinde Çıxuri aşireti de yaşar. Qazi
■ Koord: 39° 44' 25'' D, 42° 45' 56'' K
Baykara köy - Selim - Kars
R1889 📖 : Baykara
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Eskigazi köyünden buraya yerleşen bir kaç hane Kürt (Redkan aşireti) var. Qazi
■ 20. yy başında Ermeni ve Türklerin karışık yaşadığı bir köydü. Necmettin Kabirli
■ Koord: 40° 34' 37'' D, 42° 46' 26'' K
Ergözü köy - Eleşkirt - Ağrı
1912h 📖 : Tavo [ Ermenice "çalılık" ]
E1912 📖 : Tavoyi Keğ
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Moti) yerleşimi
■ 1852-56 Rus savaşına dek 150 haneli bir Ermeni köyü imiş. Bu tarihte nüfusu Erivan ovasına göçmüş. Son kalan birkaç hanenin tuttuğu Kürt işçiler çoğalarak köye sahip olmuşlar. 1890’larda kilisenin ahır olarak kullanıldığı, eski evlerin içler acısı bir halde bulunduğu belirtilir. (Epr I.569). SN
■ Köy çevresinde iki tane köy kalıntısı var. Bu iki köylerin isimleri Pozê Qesapxanê ve Gundıkê Omo. Gundıkê Omo'da bir türbe varmış. Kürtler yüzlerce yıl ziyaret edip, kurbanlar, adaklar adarmış. Sonra Ermeni kralının mezarı olduğu ortaya çıkmış. Qazi
■ Koord: 39° 44' 33'' D, 42° 47' 37'' K
Toprakkale köy - Eleşkirt - Ağrı
1282 📖 : Walaşgerd
E390 📖 : Vağarşagerd [ Ermenice "Vağarşak (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Eleşkirt ilçesine adını veren tarihi Vağarşagerd/Alaşgerd kasabası burasıdır. 2. yy sonlarında 2. Arşag oğlu kral Vağarşak tarafından inşa edildiği rivayet edilir. İlçe merkezi 20. yy’da halen bulunduğu Zêdkan/Zeydikan kasabasına taşındı. ■ 19. yy sonunda 130 hane Ermeni nüfusu vardı. Erivan muhaciri olan Redkan Kürtleri iskân edildi. SN
■ Köyün eski ismi Kelê'dir. Kela Elajgırê de deniliyor. Qazi
■ Kelê (Toprakkale) de Redkan aşireti ile birlikte Kurdki aşireti de yaşar. Kurdkilerin Redkan aşiretinin bir kabilesi olduğunu söyleyenler de var. Mar(d)astan
■ Ahıska göçmeni Türkler de bulunuyormuş. Bugün pek yok. metonio
■ Koord: 39° 50' 56'' D, 42° 49' 10'' K
İğdir köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : İgdir [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ İdıra Tırkmena (Türkmen Iğdır) deniliyor ama köyde bir kaç hane Türkmen kalmış. Köyün yüzde doksanı Kürd Redkan aşiretidir. Qazi
■ Kürtler 1983 yılında Kağızman ilçesinin Şaban köyünden gelerek İğdir köyüne yerleşmiştir. Necmettin Kabirli
■ Koord: 40° 25' 52'' D, 42° 54' 23'' K
Çaybaşı köy - Selim - Kars
1920hb 📖 : Sultanabat [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Burada yaşayan Kürtler, Redkan aşiretindendir. Kars merkez Çerme ve Karaçoban Gopal köylerinde yaşayan ailelerin yakın akrabalarıdırlar. Erivan muhacirleridirler. Qazi
■ 20. yy başında Alevi (Türk) yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk)/Kürt (Sünni) yerleşimi (Kürtler Kars Merkez ilçesinin Çermeli köyünden gelerek Çaybaşı köyüne yerleşmiştir.) Necmettin Kabirli
■ Koord: 40° 27' 13'' D, 42° 55' 36'' K
Akbulgur köy - Ağrı Merkez - Ağrı
K2009 📖 : Keşîşê Elibegê [ Kürtçe "Alibey Keşiş köyü" ]
1928 📖 : Keşiş
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Ağrı'da iki Keşiş köyü olduğundan, buna Keşişê Eli Begê, diğerine ise Keşişê Nehiyê deniliyor. Keşişê Eli Begê'nin çoğunluğu Redkan aşireti olup, bir kısmı da Êli aşiretidir. Qazi
■ Koord: 39° 48' 17'' D, 42° 56' 46'' K
Paslı köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1920hb 📖 : Paslı
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün yerli nüfusunu oluşturan Alevi Türkmenler 80li yıllardan önce çevredeki diğer Alevi köyleri gibi köylerinden topluca başta Ankara ve İzmir olmak üzere dışarı göç etmişlerdir, yerlerine ise çevre köylerden ve Digor'dan Kürtler yerleşmiştir. metonio
■ Burada yaşayan Kürtler, Redkan aşiretindendir. Qazi
■ Koord: 40° 17' 7'' D, 42° 57' 10'' K
Ahmetbey köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1928 📖 : Ahmetbey
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Redkan aşireti haricinde, Sipki (Sipkan) aşiretinin Xelesıni kabilesi de yaşar. Qazi
■ Koord: 39° 50' 43'' D, 42° 57' 11'' K
Sarıtaş ölü yerleşim - Ağrı Merkez - Ağrı
1946 📖 : Gevrigejo
1928 📖 : Gevrigezo [ Kürtçe kevırêgezo "sarıtaş" ]
■ Daha önce Eleşkirt’e bağlı iken 1947’de Ağrı Merkez ilçesine bağlandı. Redkan aşiretine ait köy iken güvenlik güçlerince boşaltıldı. SN
■ Köye Kejo ve Kevırê Kejo diyorlar. Köy halkı Ağrı Darebi (Aşağı Yoldüzü) köyüne yerleştirilmiş. Qazi
■ Koord: 39° 52' 36'' D, 42° 59' 39'' K
Akören köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
R1910 : Ağveran [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Axwêran, Redkan aşiretinin Erivan göçünden sonra yerleştiği ilk köylerden biridir. Kağızmandaki Redkanlıların çoğunluğu bu köyden dağılmıştır. Qazi
■ Koord: 40° 9' 33'' D, 43° 0' 10'' K
Kömürlü köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928 📖 : Kömürlü
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürt Gelturi aşireti yaşar. Buradaki Kürtler (Gelturi) Iğdır Kaniya Kewran köyünden buraya göç etmiştir. Köydeki Türkmen-Alevi nüfusun çoğunluğu batı illerine göç etmiştir. Ama yazları gelip Kürtlere misafir olurlar. Qazi
■ Aleviler köyü dışarıdan gelen Kürtlerden dolayı terk ettiler. Neden gelip misafir olsunlar, bir de asıl ev sahibi Kürtler değil Alevilerken üstelik. Vahşi doğa kanunuyla karşısındaki Aleviye baskı kurmaya çalışan alfa Kürt ve Stockholm Sendromuna giren Alevi Türkmen profili yaratmışsın iki dakikada Murat. metonio
■ Koord: 40° 16' 51'' D, 43° 1' 2'' K
Adımova köy - Hamur - Ağrı
1928 📖 : Xıdırdodik [ Kürtçe dodik ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Burada yaşayan Kürtler, Muş ve Bitlis arasındaki Çıxur isimli bölgeden geldiklerinden, onlara Çıxuri deniliyor. Qazi
■ Koord: 39° 38' 12'' D, 43° 2' 20'' K
Böcüklü köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928 📖 : Böcüklü
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün yerli nüfusunu oluşturan Alevi Türkmenler 80li yıllardan önce çevredeki diğer Alevi köyleri gibi köylerinden topluca başta Ankara ve İzmir olmak üzere dışarı göç etmişlerdir, yerlerine ise çevre köylerden ve Digor'dan Kürtler yerleşmiştir. Ayrıca çevredeki Alevi köylerinin eskiden en büyük olanıydı. metonio
■ Burada yaşayan Kürtler, Redkan aşiretindendir. Qazi
■ Koord: 40° 15' 42'' D, 43° 3' 18'' K
Beşbulak köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1912h 📖 : Kanisipi [ Kürtçe "akpınar" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Mollaosman, Sabuncu, Beşbulak (Kanisıpi), Davan mezrası, Mamık mezrası, Zorava mezrası, Güvenli (Şebo), Yukarıyoldüzü (Darebiya Jorê), Aşağıyoldüzü (Darebiya Jêrê), Sırdo (Gümüşyazı) ve Dormeli köylerini içine alan bölgeye Mêrgezer denilir. Mêrgezer'in Türkçe anlamı; sarı çimenlik. Redkanlıların yoğun olduğu bir bölgedir. Qazi
■ Koord: 39° 54' 38'' D, 43° 3' 4'' K
Küçükyusuf köy - Kars Merkez - Kars
E1918 📖 : Hovsepakom [ Ermenice "Yusuf komu" ]
R1889 1926rh 📖 📖 : Kç. Yusuf
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Badıllı) yerleşimi
■ Bu köyün Kürtçe ismi Goma Ûsiv'dır. Kürtler bir yana, Kars'taki Terekeme-Karapapaklar dahi, Küçükyusuf ya da Hofsepekom dersen, böyle bir köyü bilmezler. Qazi
■ Kürt (Badılli, Cemaldini, Eliya, Dılxêri, Redki) yerleşimi. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 24' 8'' D, 43° 8' 53'' K
Ataköy köy - Kars Merkez - Kars
E1918 📖 : Ayrivan [ Ermenice "mağara köyü" ]
R1889 1968 📖 📖 : Mağaracık
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi. Qazi
■ Koord: 40° 31' 14'' D, 43° 9' 18'' K
Hıdır köy - Ağrı Merkez (Murat bucağı) - Ağrı
1912h 📖 : Xıdır / Xızır
E1912 📖 : Xıdri Keğ [ Ermenice "Hıdır köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Halihazırda bir Karapapak köyüdür, nüfusunun az bir miktarı Kürtlerden oluşur. seyyah
■ Burada Xaro [Garo] isimli meşhur bir Ermeni yaşarmış. Xaro'nun değirmenleri varmış. Köyde halende Gola Xaro (Türkçe anlamı Xaro'nun gölü) isimli küçük bir gölet vardır. Iğdır Yukarı Civanlı (Ciwani) ve Kağızman Axwêran (Akören) köyünden Redkan aşireti bu köye geldiğinde, köy boşmuş. Karapapaklar sonradan devlet tarafından iskan edilmişler. Son yıllarda çoğu batıya göç etti. Qazi
■ Koord: 39° 43' 8'' D, 43° 10' 24'' K
Ballıbostan köy - Ağrı Merkez (Murat bucağı) - Ağrı
1928 📖 : Qazer
E1918 📖 : Ğazaraküğ [ Ermenice "Lazar (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün ismi Qezer'dir. Burada Memani, Başımi, Redki aşiretleri yaşar. Derler ki Qezer ile Qazi iki kardeşmiş. Murat nehrinin iki yakasına, iki köy kurmuşlar. Büyüklerimiz anlatır, yedi tane peri gelip Murat nehrinde yıkanırmış. Köyün ağası, papazdan büyü yapıp, bir periyi alıkoyar. Sonrasında perinin arkadaşları gelip onu kurtarır. Eskiden o perileri gördüm diyen bir çok yaşlı varmış. Qazi
■ Köyün esas yerlisi olan Polat ve Aslan aileleri Karapapak kökenli olup köy nüfusunun neredeyse yarısını oluşturmaktadır. metonio
■ Koord: 39° 40' 31'' D, 43° 11' 13'' K
Kazlı köy - Ağrı Merkez (Murat bucağı) - Ağrı
1928 📖 : Kazî [ Kürtçe/Türkçe "kadı" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Qazî köyü halkı Erivan muhaciri Redkan aşiretinden olduğundan, köyün eski sakinleri ve köyün tarihi hakkında bilgileri yoktur. Köyün ortasında köylülerin "şehit" dediği, üzerinde haç işareti olan bir mezar var. Köy halkı buraya çok büyük saygı duyar. Ama içinde yatan kimdir, ne zaman ölmüş? Köy halkı birşey bilmiyor. Ama hamile kadınlar şehidin yanından geçince, bilmeden nerelerine dokunurlarsa, çocuk doğunca orasında kırmızı renkte bir işaret olur. Köyde kırmızı işaretli bir çok insan var. Qazi
■ © 28.01.1905 Sened-i Hakani ile sahip oldukları araziyi Tarılık karyesiyle paylaştıkları halde köy halkının meralarını zapt ettiğinden şikayetçi olan Kazi karyesi ahalisinden Abdülkadir'in müracaatı hakkında gerekenin yapılması. Mar(d)astan
■ Karapapak çoğunluklu bir yerleşimken bugün yalnızca altı hane Karapapak nüfus var, gerisi Kürtlerden oluşuyor. metonio
■ Koord: 39° 41' 9'' D, 43° 12' 13'' K
Yazılı köy - Ağrı Merkez (Murat bucağı) - Ağrı
1928 📖 : Mengeser
E1918 📖 : Mangasar [ Ermenice "yavrucuk (İsacık) dağı" ]
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Mangasar esasen buranın 16 km kuzeydoğusunda bulunan dağın (Ziyaret Tepesi) ve o dağdan doğan ırmağın (Körsu Deresi) adıdır. SN
■ Êzdi Kürtlerin köyüydü. Daha sonra Êzdiler Ermenistan'a göç ettikten sonra, Ermenistan'dan Müslüman Redkan aşireti gelip bu köye yerleşti. Daha sonra devlet Azerileri bu köye yerleştirip, bu köye daha önce yerleşmiş olan Redkan Kürtlerini köyün ilerisinde olan Qelender (Kalender) köyüne gönderdi. Mengeser'de Qelenderlilerin dedelerinin mezarları var. Ayrıca sonra yıllarda Mengeser köyüne bir kaç Kürt evi de göç etti. Qazi
■ Koord: 39° 42' 20'' D, 43° 12' 14'' K
Ağartı mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1912 1928 📖 📖 : Ayanıs [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Köy yakınında Urartu çağından kalan Ayanis Kalesi bulunur. SN
■ Kalede 1989 yılından beri devam eden kazı çalışmaları sonucu burasının Urartu kralı II. Rusa dönemine ait Rusai.uru.tur adlı yazlık başkent olduğu anlaşılmıştır. ahmet uhri
■ Kuresıni Azeri değildir. Sevan bey lütfen bunu Van'dan birilerine sorun. Diyin ki Kuresıniler kendilerini ne olarak tanıtır, hangi dili konuşur? Qazi
■ Osmanlı devrinde Türkmenler ile Ermenilerin beraber yaşadığı bir köydü. Ermeniler buraya Ayanıs, Türkmenler ise Eyanıs derdi. Günümüzde Karakoyunlu Türkmenleri ile Küresünni Azeri Türkmenleri yaşamaktadır. Murat Çolak
■ Bugüne kadar Türk veya Kürt fark etmeden hangi Vanlıya Küresünniler hakkında soru sorduysam, ya "Acem/Ecem", ya "Azeri/Azerbaycanlı/Azerbaycan Türkü", ya da sadece Türk dediler. metonio
■ Koord: 38° 42' 9'' D, 43° 12' 45'' K
Türkmeşen köy - Digor - Kars
R1889 📖 : Türkmenaşen [ Ermenice "Türkmenköyü" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Kırdamı adlı mezrası vardır. SN
■ Kimse Türkmeşen demiyor, bölge halkı Tırmaşin diyor. Qazi
■ Koord: 40° 22' 39'' D, 43° 13' 52'' K
Murat köy - Ağrı Merkez (Murat bucağı) - Ağrı
E1918 📖 : Dzirav
E1902 1928 📖 📖 : Ziro
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1880’de 40-50 hane Ermeni, 10 hane Yezidi nüfusu vardı. SN
■ Ziro'nun Yekmal (Tr: Üçevler) isimli bir mezrası var. Ziroda Redkinin bir kabilesi, Yekmal de ise başka bir kabilesi yaşar. Hepsi Erivan kökenlidir. Qazi
■ Koord: 39° 40' 43'' D, 43° 14' 45'' K
Ölçülü köy - Kars Merkez - Kars
E1880 1928 📖 📖 : Vezin
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1877'de başlayan Rus yönetimi öncesin'de Kars'ta Rum nüfusu olan tek köydür. 1878'de mevcut nüfusa Karadeniz ve Kafkasya'dan gelen Rum muhacirler eklenmiştir. 1877-78 Osmanlı Rus harbinin nihai Osmanlı yenilgisiyle sonuçlanan çarpışması bu köyün Güneyinde Alacadağ mevkiinde gerçekleşti. SN
■ Köyün eski ismi Wazê (Wezin'de denilir) olup, Redki, Celali, Kurdki, Şemski, Bıruki ve Mılli aşiretleri burada yaşar. Qazi
■ Yukarıda ismi olan aşiretler haricinde, Qazki aşireti de yaşar. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 33' 51'' D, 43° 15' 0'' K
Günindiyaylası köy - Kağızman - Kars
1928 📖 : Kers Yaylası
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Yayla Kêrsê, Cemaldini ve Redkan aşiretleri yaşar. Qazi
■ Koord: 40° 16' 6'' D, 43° 15' 1'' K
Şirin köy - Digor - Kars
R1889 📖 : Şirin
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürd (Kurdki, Bıruki, Seydoyi) yerleşimi. Köy halkı Şırinko der. 1888 Rus sayımında 137 Êzdi Kürd (Uti aşireti) yaşıyormuş. Qazi
■ Koord: 40° 25' 46'' D, 43° 16' 8'' K
Akçay köy - Kağızman - Kars
K 📖 : Berpırê [ Kürtçe "köprü yanı" ]
1928 📖 : Akçay
1920hb 📖 : Nikolayevska [ Rusça "Nikola (çar) yeri" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Rus yönetimi döneminde Rus yerleşimi olarak kuruldu. SN
■ Bu Akçay'a yakın, birde Yukarıakçay var. Yukarıakçay'da ise Cunki aşireti yaşar. Qazi
■ Koord: 40° 6' 36'' D, 43° 16' 10'' K
Ağdam köy - Kağızman - Kars
1928 📖 : Akdam
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ İsmi ilk önce Akdam'ken 2008'de Ağdam, 2009'da tekrar Akdam, 2010'da ise son kez Ağdam olarak değiştirilmiştir. 2010 itibariyle ismi resmen Ağdam'dır. emjan
■ Burada yaşayan Redkanlılar, Erivanda yaşadıkları zaman İran'ın Akdam isimli bir bölgesine sürgün edilirler. Buraya göç edip köy kurduktan sonra, Akdam ismini verirler. Qazi
■ Koord: 40° 10' 27'' D, 43° 16' 35'' K
Halefoğlu köy - Kars Merkez - Kars
1854h 📖 : Halefoğlu/Halifoğlu
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Halefoğlu köyü günümüzde Kars ili Merkez ilçesine bağlı en büyük Kürt nüfuslu köydür. metonio
■ 1886 yılı Rus nüfus sayımı; 143 Kürd, 97 Yunan. Qazi
■ Gêloyi aşireti haricinde Qaski ve Mılli aşiretleri de yaşar. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 39' 12'' D, 43° 17' 31'' K
Mahirbey köy - Digor - Kars
K 📖 : Yayla Sinco
1928 📖 : Sinco [ Kürtçe "iğde" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Redkan ve Cemaldini aşiretleri yaşar. Qazi
■ Koord: 40° 24' 37'' D, 43° 19' 26'' K
Yaylacık köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 📖 : Tendürek [ Ermenice tondrag "tandır fırını" ]
Kürt-Sünni (Şahkurdi) yerleşimi
■ Bu köyün asıl yerlileri olan Êzdi Kürtler Ermenistan'a göç ettikten sonra, Kürt Şahkurdi aşireti bu köye yerleşmiştir. Şahkurdi aşiretinin İrandan geldiği söyleniyor. Buradan göç eden Êzdi Kürtlerin bir kısmı, Ermenistan'ın Senger köyüne yerleşmişler. Senger köyünde kalan Redkan aşiretinden Mirzoyan ailesi ise, Êzdileşmiştir. Qazi
■ Koord: 40° 1' 2'' D, 43° 21' 41'' K
Karakale köy - Digor - Kars
R1889 📖 : Yezidi Karakale
E1880 📖 : Karakale [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kars halkı ve Ermenistan'a göç eden Êzdi Kürdler, bu köye Qereqela Baro derler. Köyde şuan Qaski aşireti yaşıyor. 1888 Rus sayımında köyde 113, Êzdi inancına mensup Kürd yaşıyormuş. Qazi
■ Koord: 40° 28' 11'' D, 43° 22' 24'' K
İncesu köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
K 📖 : Avazırav [ Kürtçe "incesu" ]
1928 📖 : İncesu
E1880 📖 : İnce Lıcak
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Rus Devlet arşiv belgelerine göre bu köyde 1897 yılında 42 Kürd (Redkan) yaşıyormuş. Qazi
■ Koord: 40° 6' 55'' D, 43° 24' 19'' K
Yukarıtaşlıçay köy - Taşlıçay - Ağrı
K2009 📖 : Avkevira Jorê [ Kürtçe "yukaı taşlıçay" ]
1928 📖 : Taşlıçay yk.
E1918 📖 : Tsünag Ձիւնակ [ Ermenice "kar pınar" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Azeri/Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1828’de Ağrı yöresi Ermenilerinin katliamı ve sağ kalanların Rusya’ya göçünden sonra Azeri ve Karapapak muhacirlerle iskan edilmiş yerleşimlerdendir. Kürtçe adı Paris Kürt Enstitüsü tarafından önerilmiştir. SN
■ Köyün gerçek ismi Avekevıra Jorê olup, sonradan Azeriler yerleştirilmiştir. Taşlıçay ismi, Kürtçe ismi olan Avekevır'i baz alınarak uydurulmuştur. Kurdalya'yı Türkeli, Dutax'ı, Tutak yaptıkları gibi. [Bu bilgi yanlıştır - SN] Qazi
■ Yerlisi tamamen Azeri olup bugün Kürt ve Azeri nüfus birbirine yakındır. metonio
■ Koord: 39° 38' 53'' D, 43° 24' 23'' K
Osmanköy köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 📖 : Osmanköy [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Rus Devlet arşiv belgelerine göre bu köyde 1897 yılında 48 Kürd (Redkan) yaşıyormuş. Qazi
■ Koord: 40° 2' 0'' D, 43° 25' 33'' K
Karakale köy - Kağızman - Kars
E1880 📖 : Karakale
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Qereqela Êlya, köyün tamamı Redkan aşiretidir. Qazi
■ Koord: 40° 10' 18'' D, 43° 27' 14'' K
Karakale köy - Arpaçay - Kars
E1880 📖 : Karakale [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ Azeriler haricinde, Redkan aşiretine mebsup Kürtlerde var. Digor Akrak köyü yaklaşık 80 yıl önce zelzeleden dolayı yıkılınca buraya göç etmişler. Qazi
■ Koord: 40° 52' 24'' D, 43° 27' 37'' K
Tutak köy - Tuzluca - Iğdır
1928 📖 : Dutax [ Kürtçe "ikimahalle" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ağrı ve Iğdır'da toplam üç tane Dutax (Tutak) var. Dutaxa Intabê (Ağrının ilçesi Tutak), Dutaxa Bazidê (Doğubayazıt'ın köyü) ve Dutaxa Qulpê (Tuzlucadaki Tutak) deniliyor. Kürdçe; Du (iki), tax (mahalle). Qazi
■ Koord: 39° 49' 56'' D, 43° 27' 43'' K
Ombulak köy - Tuzluca - Iğdır
K 📖 : Mıstekalo [ Kürtçe "Mustafa amca?" ]
E1918 📖 : Tsünag [ Ermenice "karpınar" ]
1912h 📖 : Unbulak | Sineg [ Türkçe unbulak? "unpınar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 20. yüzyılda Redkan aşireti yaşardı. Köyün en eski ismi Mıstekalo'dur. Mısto ve Kalo iki kardeşmiş. İki kardeşin soyu şimdi Iğdır, Ağrı ve Karaçoban'a dağılmış. Şuan bölge halkı Ombılax der. Resmi ismi ise Unbulak değil, Ombulak'tır. Mıstekalo köyü üzerine çok eski bir şarkı da var. Bkz; https://youtu.be/tuQu_daaNyM Qazi
■ Tarihi ismi Mıstekalo olan bu köye günümüzde Başsineg denilir. Eskiden Redkan, şimdi Gêloyi aşireti yaşar. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 49' 4'' D, 43° 28' 7'' K
Başköy köy - Digor - Kars
1982rh : Tazekend [ Türkçe "yeniköy" ]
E1918 📖 : Norşen [ Ermenice "yeniköy" ]
E1902 📖 : Başköy [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Köyün 3 km batısında, Begleryan haritasında Hinşen (`eskiköy`) adıyla görünlen yerleşimin kalıntıları mevcuttur. SN
■ Digor'da iki tana Başköy var. İkisinde de Redkan aşireti yaşar. Yukarı Başköy'e Başkoya Redkan, Aşağı Başköy'e ise Başkoya Eli Axa deniliyor. Qazi
■ Koord: 40° 13' 32'' D, 43° 30' 2'' K
Taşteker köy - Taşlıçay - Ağrı
K2009 📖 : Dêr [ Kürtçe "manastır" ]
E1912 📖 : Ulukend | Vankikeğ [ Ermenice vanki keğ "manastırköy" ]
1514 📖 : Üçkilise
E390 📖 : Pakavan [Bagavan] Բագավան [ Ermenice "tapınakkent" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Celali) yerleşimi
■ MÖ 2. yy’da hüküm süren I. Ardaşes’e atfedilen ünlü Zerdüştî ateş tapınağının yeri idi. 371 yılında Başkomutan Muşeğ Mamigonyan Bagavan’da İranlılara karşı zafer kazandı. Ermeni nüfus 1828’de terk etti, ancak manastırın 20. yy başına dek işlediği anlaşılıyor. SN
■ 1915'de Diyadin'den Ermenistan'a göç eden Kürt yazar Ahmedê Mırazi, "Biraninêd mın" isimli kitabında bu köye "Dêra Nadobedo" (Türkçe anlamı Nado ve Bedo'nun kilisesi) der. Qazi
■ Koord: 39° 36' 42'' D, 43° 30' 59'' K
Yeniköy köy - Digor - Kars
R1889 📖 : Yeniköy
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Cemaldini) yerleşimi
■ 20. yy başında Kürd Êzdi yerleşimi. Sonra Redkanlılar yerleşir. Redkanlılar buradan Iğdır şehir merkezine göç edince, Cemaldini aşireti yerleşir. Qazi
■ Koord: 40° 18' 3'' D, 43° 33' 36'' K
Bayırbağı köy - Digor - Kars
1928 📖 : Erdavut Söğütlü
E1880 E1918 📖 📖 : Ardavut/Ardaved [ Ermenice ]
Kürt-Sünni (Cemaldini) yerleşimi
■ Bölge halkı Sogıtliya Beto der. Qazi
■ Koord: 40° 11' 24'' D, 43° 33' 37'' K
Pirdemir köy - Tuzluca - Iğdır
1928 📖 : Pirdemir [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Rus Devlet arşiv belgelerine göre bu köyde 1897 yılında 71 Kürd (Redkan) yaşıyormuş. Qazi
■ Koord: 40° 0' 57'' D, 43° 34' 57'' K
Tuzluca ilçe - Tuzluca - Iğdır
1854h 1928 📖 📖 : Kulp
E474 📖 : Goğp [Kolb] Կողբ [ Ermenice "kilit, mandal" ]
Azeri/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kulb olan ilçe adı 18 Kasım 1928’de Tuzluca olarak değiştirildi. SN
■ İlçe merkezi ve mahallelerinin %65-70i Kürt, %30-35i Azeri kökenlidir. Kürtlerin önemli bir kısmı Ağrı ve Erivan kökenlidir. Kürtlerin bulunmadığı bazı Azeri yerleşimlerinde belirgin şekilde HDP oyu çıkmış olma sebebi 7 Haziran 2015'te HDP'nin Iğdır'dan çıkardığı iki adaydan biri olan Kıznaz Türkeli'nin Azeri kökenli olması olabilir. metonio
■ Qulp ilçe merkezi, iki mahalleden meydana gelir. Yukarı Mahallede Redkan aşireti, Aşağı Mahallede ise Celali ve bir kaç aşiret ve kısmen de Azeriler yaşar. Qazi
■ Koord: 40° 2' 41'' D, 43° 39' 42'' K
Arslanlı köy - Tuzluca - Iğdır
1912h 📖 : Arslanlı
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy halkı Eslani der. 1886 yılı Rus nüfus sayımına göre köyde 140 Kürt yaşıyormuş. Qazi
■ Koord: 39° 48' 55'' D, 43° 40' 56'' K
Kaymaklı mahalle - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 : Kurdivan [ Kürtçe ]
■ Kısmen Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Köyün tamamı Azeri değildir. Yıldız ailesi Kürd Redkan aşiretindendir. Köyde başka aşiretlerden Kürdlerde var. Qazi
■ Koord: 38° 38' 15'' D, 43° 42' 4'' K
Yıldırım köy - Diyadin - Ağrı
1928 📖 : Koço
■ Kela Koço (Koço kalesi) bu köydedir. Qazi
■ Koord: 39° 33' 37'' D, 43° 44' 54'' K
Çömçeli köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 📖 : Golesor [ Kürtçe "kızılgöl?" ]
E1918 📖 : Keğatsor [ Ermenice "köydere" ]
Kürt-Sünni (Hesesori) yerleşimi
■ Ağrı'da iki tane Golesor var; biri Doğubayazıt'ta, diğeri Taşlıçay'da. Qazi
■ Koord: 39° 30' 31'' D, 43° 49' 59'' K
Şemsettin mahalle - Özalp - Van
1928 📖 : Şemseddin
E1902 📖 : Şamşatin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1912’de 465 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Şemdin (Şemsettin) burada yaşayan Redkanlıların dedesidir. Şemdin'in oğlu Kose'nin soyuna, Koseyi deniliyor. Redkan aşireti Mervanilerle savaşıp, Erivan'a göç ettiğinde, Kose'nin oğullarından Eslan (Aslan) diğer Redkanlılarla beraber Erivan'a giderken, Eslan'ın kardeşleri Özalp köylerinde kalırlar. Kose'nin çocukları şuan Özalp'ın yedi-sekiz köyüne dağılmış bulunmakta. Özalptaki Redkanlılar, yüzlerce yıl boyunca Erivandakiler ile ilişkiler kurmuşlar. En son Feqi Hesen isimli biri Erivan'a, Redkan aşiretini ziyarete giderken yolda öldürülür ve bağları kopar. Ta ki Redkan aşireti 1890 ve 1918 yılları arasında Erivan'dan tekrar bu tarafa göç edene kadar. Göçten sonra bazı Erivanlı Redkanlılar, Özalptaki Redkanlıların yanına gelirler. Qazi
■ Şemsettin bu köyde yaşayan Redkanlıların onuncu kuşak dedesidir. Köyü Şemsettin'in babası Ali kurup, oğlunun ismini vermiş. Mar(d)astan
■ Köyün ilk sakinleri Ermeniler idi. Ermenilerin tehciri ile köy Küresünni Azerbaycan Türkleri yerleştii. Fakat onların da yoğun olarak İstanbul'a göç etmesi ise Kürtler geldi. Murat Çolak
■ Koord: 38° 47' 40'' D, 43° 51' 58'' K
Ayrancı köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 📖 : Kelesork + Kelereşk [ Kürtçe "karakale + kızılkale" ]
Kürt-Sünni (Gêloyi) yerleşimi
■ Kelesork köyünün bitişiğinde Kelereşk (Aşağıayrancı) köyü var. Kelereşk bir kaç hanedir. Qazi
■ Koord: 39° 28' 46'' D, 43° 52' 6'' K
Alıntepe köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1914h 📖 : Berbere [ Kürtçe "Ebubekir" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Burada yaşayan aşiretler: Azizi aşireti, Gêloyi aşireti ve Celali aşiretinin Hesesori kabilesi. 1886 Rus nüfus sayımına göre bu köyde 73 Kürt yaşıyormuş. Qazi
■ Koord: 39° 31' 51'' D, 43° 54' 31'' K
Seydibey mahalle - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1901hb 📖 : Seydibey [ Türkçe ]
Kürt-Sünni (Şemski/Redkan) yerleşimi
■ Burdaki Redkiler, Koseyi kabilesindenler (Iğdır Alakose köyünü onların kurduğu söylenir). Erivandan Iğdıra, oradan Muşa, Muş üzerinden de bu köye göç etmişler. Ayrıca Şemski ve Redkan aşirerleri haricinde, Dodki aşireti de yaşar. Dodkiler de İran'ın Kürt bölgelerinden gelmişler. Mar(d)astan
■ Eskiden burada Mendesori (28 ev) ve Şemski (26 ev) aşiretleri yaşarmış. Êzdi olan Mendesoriler Ermenistan'a göç etmiş. Onların yerine Ermenistandan müslüman Redkan Kürdleri gelmiş. Şimdi köyde Şemskiler ile Redkanlılar yaşar. Qazi
■ Koord: 38° 50' 3'' D, 43° 55' 36'' K
Hacıkışlak mahalle - Özalp - Van
K2015b 📖 : Mızrev
1928 📖 : Hacıkışlak
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürd (Şemsıki, Şewi, Redkan) yerleşimi. Qazi
■ Küresünni aileler de bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 38° 46' 0'' D, 43° 56' 14'' K
Kalkandelen mahalle - Çaldıran - Van
1916h 📖 : Bişarağa [ Kürtçe "Beşir imareti" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürd (Redkan, Çılkeri) yerleşimi. Redkanlılar yaklaşık yüz yıl önce Iğdır Alican (Elicana Bello) köyünden göç etmişler. Qazi
■ Koord: 39° 7' 45'' D, 43° 56' 24'' K
Kilimli mahalle - Çaldıran - Van
1916h 📖 : Menkuli
Kürt-Sünni/Azeri yerleşimi
■ Kürt (Redki, Heyderi, Kuresıni) yerleşimi. Qazi
■ Koord: 39° 0' 23'' D, 44° 0' 0'' K
Sarıköy mahalle - Özalp - Van
1928 📖 : Mirgeho [ Kürtçe ]
1916hb 📖 : Mirgihai
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Kürt (Redki, Qardari) yerleşimi. Qazi
■ Koord: 38° 36' 22'' D, 44° 1' 18'' K
Çubuklu mahalle - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 : Çubuklu [ Türkçe ]
Kürt-Sünni/Azeri yerleşimi
■ Kürt (Cemaldini, Kuresıni, Redki) yerleşimi. Qazi
■ Köyde üç Kürt aşireti (Cemaldini, Redki, Pinyanişi vb.) ve Küresünniler bulunmaktadır. Pinaşi'lerden Mala İmam sülalesine bağlı Özbilgin'lerin dediğine göre köyün yerlisinin yüzde sekseni Acem (Küresünni) imiş. Köy dışındaki köylülerin çoğunun Küresünni olması da bunu kanıtlıyor olabilir. metonio
■ Koord: 38° 46' 14'' D, 44° 1' 24'' K
Burçakalan mahalle - Çaldıran - Van
1916h 📖 : Aşikeran [ Kürtçe aşê kerran "yassı değirmen" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Gundê Kerran da deniliyor. Bu köyde Ersara ailesi Redkan aşiretindendir. Qazi
■ Koord: 39° 10' 44'' D, 44° 2' 5'' K
Yünkuşak mahalle - Özalp - Van
1928 📖 : Yusufhaydar [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Yünkuşak (Usıvheydera) köyünde Redkan ve Kardali aşiretleri yaşar. Qazi
■ Koord: 38° 34' 0'' D, 44° 2' 42'' K
Suveren köy - Iğdır Merkez - Iğdır
hl 📖 : Horgof / Horgov
R1886 1928 📖 📖 : Orgov / Orkof [ Rusça ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Rus yönetimi döneminde sınır bölgesi komutanlığı idi. SN
■ Horgof köyü, 1886 yılı Rus nüfus sayımına göre bu köyde 129 Kürt yaşıyormuş. 1897 verilerine göre ise 151 Kürd (Redkan) yaşıyormuş. Qazi
■ Iğdır ovası üzerinde olduğu için ve gün geçtikçe gelişmesi sebebiyle göç almış bir köydü. 90'lı yıllarda Iğdır'ın en kalabalık köyüydü. Köy halkı Kürtler'den oluşuyor. Alper Karaca
■ Koord: 39° 48' 17'' D, 44° 3' 45'' K
Gözdeğmez mahalle - Özalp - Van
1928 📖 : Naçarava [ Kürtçe ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■  Kürt (Redkan) yerleşimi. Qazi
■ Koord: 38° 34' 10'' D, 44° 4' 45'' K
Necefali köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1901hb 📖 : Necefali
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ 1886 Rus nüfus sayımı; 404 Ermeni, 66 Tatar (Azeri). Qazi
■ Koord: 40° 1' 27'' D, 44° 4' 54'' K
Sungur mahalle - Çaldıran - Van
1916h 📖 : Şerefbeyi
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Şerebegya, Kürt (Redki, Qardari, Tırtopi) yerleşimi. Qazi
■ Koord: 39° 3' 14'' D, 44° 4' 54'' K
Mürşitali köy - Karakoyunlu (Taşburun bucağı) - Iğdır
K 📖 : Muştali
1901hb 📖 : Mürşid Ali
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Mürşitali köyüne yakın, Ağrı Dağı eteklerinde Hesepêxas isimli bir köy, Ağrı direnişinde yasak bölge olduktan sonra, yasak kalktıktan sonra da kimse o köye yerleşmedi. Şuan Mürşitali köyündeki Redkan aşireti tarafından yayla olarak kullanılır. 1886 Rus nüfus sayımında da Hesepêxas köyünün ismi vardır. Hesepêxas'ın Türkçe anlamı yalınayak Hasan. Qazi
■ Koord: 40° 1' 33'' D, 44° 8' 13'' K
Yukarıalican köy - Karakoyunlu (Taşburun bucağı) - Iğdır
K 📖 : Elicana Bello
1928 📖 : Alican yk.
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Redkan aşiretinden olan Bello, Erivan'ın Seetıli isimli bir köyünden gelmiştir. Alicanda vefat eder. Soyu şuan bu köyde, Muş ve Erzurum Karaçoban'a dağılmıştır. Devlet, Alican köyünü üç köye bölüp, tam ortasına (Orta Alican) Azerileri yerleştirmiştir. Şuan kapalı olan Ermenistan sınır kapısı da burada olduğundan, çok farklı poltikalar uygulanmıştır bu köye. Qazi
■ Az sayıda Azeri nüfus bulunmaktadır. sabri can
■ Alican köyü 1886 Rus sayımında 666 Ermeninin yaşadığı bir köydür. Ermeniler köyü terk ettikten sonra Orta ve Aşağı mahallesini nehrin öteki tarafındaki Azerbaycan Türkleri, Yukarı mahallesini ise Kürtler iskan etmiştir. metonio
■ Koord: 40° 1' 1'' D, 44° 9' 39'' K
Aşağıtulgalı mahalle - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 📖 : Axorik aş. [ Ermenice ախոռիկ "ahırcık" ]
Kürt-Sünni (Takori) yerleşimi
■ Axruka Jêrê. Qazi
■ Koord: 38° 46' 44'' D, 44° 13' 26'' K
Bulakbaşı köy - Karakoyunlu (Taşburun bucağı) - Iğdır
R1886 📖 : Bulakbaşı
E474 📖 : Paraxod? [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Gelturi) yerleşimi
■ Tarihçi Xorenli Movses’e göre efsaneler çağında Amasia oğlu Parox tarafından yaptırılan Paraxod kalesi bu yerde olmalıdır. SN
■ Gelturi aşireti İran'dan gelip, Doğubayazıt köylerine dağılır. Burada bir Ermeni, Êzdi Kürtlerden bir kız kaçırıp, Gelturilere sığınır. Gelturiler kızı ve çocuğu Êzdi Kürtlere teslim etmezler. Çünkü, Kürtler asla kendilerine sığınanı kimseye vermezler. O olaydan sonra Gelturiler o zamanlar bölgede nüfusları çok yoğun olan Êzdi Kürtlerin baskılarına dayanamayıp Sovyet sınırlarındaki Iğdır'a gidip, Redkan aşireti beyi Ali Eşref Bey'e (Eleşref Beg) sığınırlar. Ali Eşref Bey kendilerine Perexod (Bulakbaşı) köyünü verir. Şuan 25 küsur köyde yaşayan Gelturiler, Perexod köyünden dağılmıştır. Qazi
■ Koord: 39° 56' 13'' D, 44° 15' 24'' K
Bekirhanlı köy - Karakoyunlu (Taşburun bucağı) - Iğdır
K 📖 : Kaniya Dızê [ Kürtçe "kale çeşmesi" ]
1901hb 📖 : Bekiranlı [ Kürtçe/Türkçe "aş." ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Bekiran (`Bekirler`) adı, Erivan muhaciri olan Redkan aşiretinin bir koludur. SN
■ Kaniya Dızê ve Dızê (Koçkıran) köyü arasında eskiden Kaniya Siso isminde bir köy varmış. Aras Nehri köyü yıkar. Köy kalıntısı halen mevcuttur. Qazi
■ Koord: 40° 1' 38'' D, 44° 17' 33'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.