haritada ara :   km  
1445 metonio yorumu bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 15
sırala 
Debar Дебар belediye - Debar - MK
Arn : Dibër
1910öh 📖 : Debre
■ 20. yy başında Arnavut/Bulgar yerleşimi. Kısmen Arnavut yerleşimi
■ 20. yy başında 10500 Müslüman Arnavut, 4500 Bulgar (Makedon) sayılmıştır. Şimdi nüfusun hemen tümü Arnavuttur. SN
■ 'At Martini bre Debreli Hasan' türküsünde anılan Debre Drama-Nevrekop yakınlarındaki Debrencik/Debren köyüdür. Zira aynı şekilde Drama ile bu köy arasındaki mesafe, Debre kentine göre daha makul. metonio
■ Koord: 41° 31' 27'' D, 20° 31' 27'' K
Osolnitsa Осолница ölü yerleşim - Tsentar Jupa - MK
1910öh 📖 : Osolnitsa Turska [ Bulgarca "Türk O." ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ Osolnitsa köyünün Türk mahallesiydi. Şimdiki halkı Sentar Jupa ilçe merkezinde yaşamaktadır. metonio
■ Koord: 41° 27' 20'' D, 20° 33' 38'' K
Osolnitsa Kaurska Осолница Каурска ölü yerleşim - Tsentar Jupa - MK
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ Osolnitsa köyünün "Gâvur" mahallesiydi. Günümüzde köy boştur. metonio
■ Koord: 41° 26' 38'' D, 20° 34' 21'' K
Elevtsi Елевци köy - Tsentar Jupa - MK
1910öh 📖 : Elheçe
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Muhtemelen Ellezce'nin bozulmuş halidir. Bu bölgedeki sekiz yerel Türk köyünden biriydi. Evlâ köyü ise bu köyün aşağı mahallesiydi. metonio
■ Koord: 41° 25' 12'' D, 20° 37' 24'' K
Kalişta Калишта köy - Struga - MK
■ 20. yy başında Arnavut yerleşimi. Şimdi Arnavut yerleşimi
■ Bu köye sonradan yerleşmiş olan Gevgili'li Yörük aileler zaman içerisinde Arnavutlaşmıştır. metonio
■ Koord: 41° 9' 8'' D, 20° 38' 59'' K
Kozyak Козјак köy - Resen - MK
■ 20. yy başında Bulgar Müslüman (Torbeş)/Arnavut yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Her ne kadar Vasil Kançov bu köydeki ve Lafça/Lavtsi köyündeki Müslümanların Türkçe anadilli Bulgarlar olduğunu iddia ediyor olsa da bu köy Lafça/Lavtsi köyüyle beraber Resne'de Türkçeden başka bir anadili olmayan iki köyden biridir. Bulgar kaynakları kaynaksızca ısrarla Bulgar demeye çalışırken Makedonyadaki kaynaklar burada yaşayanların Türk olduğunu vurgular. metonio
■ Koord: 41° 3' 30'' D, 21° 2' 35'' K
Skopje Скопје belediye - Skopye - MK
1910öh 📖 : Üsküp
■ 20. yy başında Türk/Bulgar yerleşimi. Makedon/Arnavut yerleşimi
■ Romalılardan önce Scupi adıyla Paionia ülkesinin başlıca yerleşimi idi. İsim tarih öncesi bir dilden kalmadır. ■ 20. yy başında 15.000 Türk, 13.000 Bulgar (Makedon) ile 1900 Çingene ve 800 Yahudi kaydedilmiştir. O devirde şehirli Müslümanların genellikle `Türk` olarak kaydedildikleri anlaşılıyor. Günümüzde Müslüman Arnavut nüfus Türklerden çoktur. Ayrıca kayda değer sayıda Torbeş (Bulgar dilli Müslüman) bulunur. SN
■ Şehirli Müslümanlar içerisinde Türkçe anadilli olanlar çeşitli tarihçi ve gezginler tarafından Türk diye kaydedilir. Kaynak aldığınız Vasil Kançov da buna ısrarla dikkat etmiştir ve kendisi de Balkan coğrafyasındaki Türklerin şehir ve köy fark etmeksizin ağırlıkla Batı Anadoludan gelen Yörük ve Konyarlar ile yerel halkların karışımı olduğuna dikkat çeker. Üsküp'teki Türk çoğunluk, 1913-1960 yılları arasındaki yoğun göç neticesinde şehirdeki yerini çevre köylerden yerleşen Arnavutlara bırakmıştır. metonio
■ Koord: 41° 59' 47'' D, 21° 25' 53'' K
Golemo Konyari Големо Коњари köy - Prilep - MK
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Makedon yerleşimi
■ Veba salgınına kadar Türk-Bulgar karışık köydür. Veba neticesinde nüfusun büyük kısmı telef olmuş, kalanı Pirlepe şehrine yerleşmiştir. metonio
■ Koord: 41° 20' 34'' D, 21° 26' 25'' K
Alintsi Алинци köy - Prilep - MK
1910öh 📖 : Alintsi+Karataş [ Türkçe "Aliler" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Makedon yerleşimi
■ Veba salgınına kadar Türk-Bulgar karışık köydür. Veba neticesinde nüfusun büyük kısmı telef olmuş, kalanı Pirlepe şehrine yerleşmiştir. metonio
■ Koord: 41° 15' 32'' D, 21° 28' 54'' K
Şelevertsi Шелеверци köy - Prilep - MK
1910öh 📖 : Şerifler
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Makedon yerleşimi
■ Veba salgınına kadar Türk-Bulgar karışık köydür. Veba neticesinde nüfusun büyük kısmı telef olmuş, kalanı Pirlepe şehrine yerleşmiştir. metonio
■ Koord: 41° 14' 27'' D, 21° 28' 56'' K
Kojle Кожле köy - Petrovets - MK
■ 20. yy başında Bulgar/Türk yerleşimi. Arnavut/Boşnak yerleşimi
■ 1900 yılında 78 Bulgar/Makedon ve 24 Türk vardı. Şimdi her iki topluluğun yerine Arnavutlar ve Boşnaklar yaşıyor. metonio
■ Koord: 41° 50' 26'' D, 21° 40' 54'' K
Dolno Konyare Долно Коњаре köy - Petrovets - MK
1910öh 📖 : Aş. Güreler
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Boşnak/Arnavut yerleşimi
■ 1900 sayımında 240 Türk, 40 Hıristiyan Bulgar nüfus görünür. 2002 sayım sonuçlarında ise 568 ’Boşnak’, 121 Arnavut kaydedilmiştir. SN
■ 1953 yılında 671 Türk, 18 Roman ve 1 Arnavut varken Türklerin bu köyü terk edip Türkiye'ye göçmesi ve yerlerine Arnavutlar ve Boşnakların yerleşmesiyle demografik yapı değişmiştir. metonio
■ Koord: 41° 56' 34'' D, 21° 42' 33'' K
Proásteio Προάστειον "Kozani" köy - Ptolemaída (Kailaríon) - Kozáni GR
1910öh 📖 : Durğutlar/Dorutlu Δουρουτλάρ [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Bulgar/Türk yerleşimi.
■ Mübadelede Türkiyeye bu köyden gelenler köyün adı için Durutlar der. metonio
■ Koord: 40° 29' 24'' D, 21° 42' 34'' K
Sredno Konyare Средно Коњаре köy - Petrovets - MK
1910öh 📖 : Orta Güreler
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Arnavut/Boşnak yerleşimi
■ 1900’de 820 Türk, 35 Bulgar nüfus var iken 2002’de 668 Arnavut ve 402 Boşnak görünmesi, modern milliyetçi politikaların çarpıtıcı uygulamaları ile ilgili olmalıdır. SN
■ 1953 yılında 1.260 Türk ve 7 Roman varken Türklerin bu köyü terk edip Türkiye'ye göçmesi ve yerlerine Arnavutlar ve Boşnakların yerleşmesiyle demografik yapı değişmiştir. metonio
■ Koord: 41° 57' 26'' D, 21° 42' 53'' K
Proevtse Проевце köy - Kumanovo - MK
1910öh 📖 : Baraklı/Bayraklı [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Makedon yerleşimi
■ Türk köyü olarak kurulmuştur. Bu köy de dahil bazı köylerdeki Türkler veba salgını neticesinde daha henüz Vasil Kançov'un doğrudan kaydına geçmeden 1850'li yılların ortalarında Kumanova kasabasına göçmüşlerdir. metonio
■ Koord: 42° 7' 27'' D, 21° 44' 31'' K
Şupli Kamen Шупли Камен köy - Kumanovo - MK
1910öh 📖 : Kyupri Kamen [ Bulgarca "taş köprü" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Makedon yerleşimi
■ Türk köyü olarak Taşköprü adıyla kurulmuştur. Bu köy de dahil bazı köylerdeki Türkler veba salgını neticesinde daha henüz Vasil Kançov'un doğrudan kaydına geçmeden 1850'li yılların ortalarında Kumanova kasabasına göçmüşlerdir. Bu tarihten sonra köydeki tek topluluk Slav Bulgar/Makedonlardır. metonio
■ Koord: 42° 6' 19'' D, 21° 48' 21'' K
Skaçkovtse Скачковце köy - Kumanovo - MK
1910öh 📖 : Alifakılı [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Makedon yerleşimi
■ Türk köyü olarak kurulmuştur. Bu köy de dahil bazı köylerdeki Türkler veba salgını neticesinde daha henüz Vasil Kançov'un doğrudan kaydına geçmeden 1850'li yılların ortalarında Kumanova kasabasına göçmüşlerdir. metonio
■ Koord: 42° 2' 52'' D, 21° 49' 31'' K
Kleçevtse Клечевце köy - Kumanovo - MK
1910öh 📖 : Çavuşköy|Kleçovtsi
■ 20. yy başında Türk/Bulgar yerleşimi. Şimdi Makedon yerleşimi
■ Veba salgını arefesinde çoğunluğu Türk kökenli olan bu karışık köy, bu köyde yaşayanların bir kısmının göç etmesinden sonra Bulgar ve Türk nüfusun birbirine yakın olduğu bir köy haline gelmiştir. Günümüzde tamamına yakını Bulgardır. metonio
■ Koord: 42° 6' 58'' D, 21° 51' 15'' K
Kavadartsi Кавадарци belediye - Kavadartsi - MK
1910öh 📖 : Tikveş|Kafadar
■ 20. yy başında Bulgar Müslüman (Torbeş)/Bulgar yerleşimi. Kısmen Makedon yerleşimi
■ Tikveş kazasının merkezi olan Kafadar kasabasıdır. 1900 yılında 3000 Müslüman ve 1940 Hıristiyan Bulgar ile az sayıda Roman ve Vlah nüfus kaydedilmiştir. SN
■ Kavadar şehir merkezinden Türkiyeye gelenlerin büyük çoğunluğu yalnızca Türkçe anadilli. Çevredeki Bulgarlar da burayı Türklerin kurup yerleştiğini söylüyor, Vasil Kınçov'un neden buradaki ve Kırçova şehir merkezindeki tüm Müslümanları Bulgar diye göstermesine pek anlam veremedim. metonio
■ Koord: 41° 25' 58'' D, 22° 0' 42'' K
Cidimirtsi Џидимирци ölü yerleşim - Negotino - MK
1910öh 📖 : Acimirtsi [ Türkçe Hacıemirli ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ Yörükler tarafından "Hacıemirli" adıyla kurulmuştur. Şimdiki Slavca ismi Veles'teki aynı köy adına ithafen serbest çağrışım neticesinde bir yapıştırmadır. metonio
■ Koord: 41° 33' 1'' D, 22° 3' 24'' K
Çitakliya Читаклија ölü yerleşim - Negotino - MK
1910öh 📖 : Çitaklı [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ Çitak, Müslüman Makedonların bir bölüğüne verilen adlardandır. Torbeş veya Amuca da denir. SN
■ Çitak yalnızca Orta Makedonyadaki bazı köylerde Müslüman Bulgar/Makedonlar için kullanılır, geri kalan coğrafyalarda Bulgarlarla alakasızdır. Amucaların ise Bulgar etnisitesiyle nafile hiçbir alakası yoktur. Ayrıca bu köyde 1900 yılında 150 Türk yaşamaktadır. metonio
■ Koord: 41° 38' 4'' D, 22° 3' 33'' K
Orta Male Орта Мале ölü yerleşim - Negotino - MK
1910öh 📖 : Orta Mah.
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ 1900 yılında yukarı mahallesinde 190, aşağı mahallesinde 115 Türk yaşamaktadır. metonio
■ Koord: 41° 38' 11'' D, 22° 5' 22'' K
Dubrovo Дуброво köy - Negotino - MK
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Makedon yerleşimi
■ 19. yüzyılın sonlarına kadar çoğunluğu Türk olan 200 nüfusa sahiptir. metonio
■ Koord: 41° 28' 14'' D, 22° 8' 41'' K
Şeoba Шеоба ölü yerleşim - Negotino - MK
1910öh 📖 : Şeyhoba
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ 1900 yılında 215 Türk'ün yaşadığı bir köydür, adı Şeyh Oba olarak geçer. metonio
■ Koord: 41° 35' 18'' D, 22° 9' 33'' K
Brusnik Брусник ölü yerleşim - Negotino - MK
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ 1900 yılında 160 Türk ve 5 Roman'ın yaşadığı bir köydür. metonio
■ Koord: 41° 30' 41'' D, 22° 12' 21'' K
Kalanyevo Калањево ölü yerleşim - Negotino - MK
1910öh 📖 : Kaliyan
■ 20. yy başında Bulgar/Türk yerleşimi. Şimdi kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ 1900 yılında 202 Türk ve 100 Bulgar-Makedon'un yaşadığı bir köydür. metonio
■ Koord: 41° 30' 20'' D, 22° 15' 51'' K
Çelevets Челевец köy - Demir Kapiya - MK
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Demir Kapiya belediyesine bağlı üç Türk-Yörük köyünden biri idi. 2002 sayımında çoğu yaşlı 52 kişi nüfusu kalmıştı. metonio
■ Koord: 41° 25' 27'' D, 22° 16' 42'' K
İberli Иберли ölü yerleşim - Demir Kapiya - MK
1910öh 📖 : İbirli/İbrailli
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ Demir Kapiya belediyesine bağlı üç Türk-Yörük köyünden biri idi. Terk edilmiştir. metonio
■ Koord: 41° 26' 51'' D, 22° 17' 21'' K
Koşarka Кошарка köy - Demir Kapiya - MK
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Demir Kapiya belediyesine bağlı üç Türk-Yörük köyünden biri idi. 2002'de 22 kişi nüfusu kalmıştı. metonio
■ Koord: 41° 24' 1'' D, 22° 18' 51'' K
Konsko Конско ölü yerleşim - Gevgeliya - MK
B1900 📖 : Koynsko
■ 20. yy başında Vlah yerleşimi. Şimdi kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ Halkı çoğunlukla Gorniçet-Novo Konsko'ya, Türklerden boşalan evlere taşınmıştır. metonio
■ Koord: 41° 11' 15'' D, 22° 19' 12'' K
Gorniçet Горничет köy - Gevgeliya - MK
1910öh 📖 : Gurinçet/Guşet
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Makedon yerleşimi
■ 20. yüzyılın başında 1.100 nüfusuyla tamamen Türk yerleşimiydi. 1913-1971 yılları arasında Türkler bu köyü tamamen terk etmiştir. Yerlerine Konsko ve Sermenli köylerinden Ulahlar, ve çeşitli köylerden Bulgar/Makedon köylüler yerleşmiştir. metonio
■ Koord: 41° 9' 19'' D, 22° 26' 17'' K
Negortsi Негорци köy - Gevgeliya - MK
■ 20. yy başında Bulgar/Türk yerleşimi. Şimdi Makedon yerleşimi
■ 20. yüzyılın başında 650 Hristiyan Bulgar/Makedon ve 500 Müslüman Türk yaşamaktaydı. 1913-1961 yılları arasında Türkler bu köyü tamamen terk etmiştir. metonio
■ Koord: 41° 11' 2'' D, 22° 28' 38'' K
Kalauzliya Калаузлија köy - Radoviş - MK
1910öh 📖 : Kıvavuzlu [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Kılavuzlu adıyla kurulmuş bir Yörük yerleşimidir. metonio
■ Koord: 41° 40' 12'' D, 22° 29' 36'' K
Gevgeliya Гевгелија belediye - Gevgeliya - MK
1910öh 📖 : Gevgili
■ 20. yy başında Bulgar/Türk yerleşimi. Kısmen Makedon yerleşimi
■ Makedon kaynaklarına göre yerleşim adı Türkçe Gölgeli'den gelmektedir. Tanzimat'a kadar ağırlıkla Müslüman Türk nüfustan oluşan ve çok önem arz etmeyen kasaba, daha sonrasında köylerden yoğun Bulgar/Makedon göçü almıştır. 1900 yılında 3000 Bulgar/Makedon, 650 Türk, 230 Roman, 175 Çerkes ve 120 Ulah yaşamaktaydı. Gevgili kasabasının yerlisi Türkler, 1913-1971 yılları arasında kasabayı neredeyse tamamen terk etmiştir. Evlerine ağırlıkla dağlık Ulah ve Bulgar/Makedon köylerinden insanlar yerleşti. metonio
■ Koord: 41° 8' 30'' D, 22° 30' 5'' K
Prdeytsi Прдејци köy - Gevgeliya - MK
1910öh 📖 : Pardovitsa
■ 20. yy başında Türk/Bulgar yerleşimi. Şimdi Makedon yerleşimi
■ Osmanlı kaynaklarında adı Perdeci diye geçer, muhtemelen Slavca isimden serbest çağrışım yoluyla yapıştırma da olabilir. 1900 yılında 600 Müslüman Türk ve 150 Hristiyan Bulgar/Makedon yaşamaktaydı. Türkler bu köyü 1913-1961 yılları arasında tamamen terk etmiştir. metonio
■ Koord: 41° 12' 29'' D, 22° 30' 5'' K
Mrzentsi Мрзенци köy - Gevgeliya - MK
■ 20. yy başında Türk/Bulgar yerleşimi. Şimdi Makedon yerleşimi
■ Osmanlı kayıtlarında adı Mirzen diye geçer. 1900 yılında 400 Müslüman Türk ve 280 Hristiyan Bulgar/Makedon yaşamaktaydı. Türkler bu köyü 1913-1961 yılları arasında tamamen terk etmiştir. metonio
■ Koord: 41° 9' 52'' D, 22° 30' 5'' K
Bogoroditsa Богородица köy - Gevgeliya - MK
Eski adı: Boğruç
■ 20. yy başında Türk/Bulgar yerleşimi. Şimdi Makedon yerleşimi
■ 20. yüzyılın başında 460 Müslüman Türk ve 430 Hristiyan Bulgar/Makedon yaşamaktaydı. Türkler bu köyü 1913-1961 yılları arasında tamamen terk etmiştir. metonio
■ Koord: 41° 8' 23'' D, 22° 32' 59'' K
Bogdantsi Богданци belediye - Bogdantsi - MK
1910öh 📖 : Bogdantsi
■ 20. yy başında Bulgar/Türk yerleşimi. Şimdi Makedon yerleşimi
■ 20. yüzyılın başında 2.540 Hristiyan Bulgar/Makedon, 900 Müslüman Türk 120 Müslüman Roman yaşamaktaydı. 1916-1961 yılları arasında Türkler bu kasabayı neredeyse tamamen terk etmiştir. metonio
■ Koord: 41° 12' 10'' D, 22° 34' 32'' K
Bolovan ölü yerleşim - Bogdantsi - MK
1910öh 📖 : Volovan
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ Dimitar Gacanov'a göre 1916 yılında 458 Türk yaşıyordu. Muhtemelen 1961 yılına kadar köyü tamamen terk ettiler. metonio
■ Koord: 41° 13' 17'' D, 22° 37' 29'' K
Strumitsa Струмица belediye - Strumitsa - MK
Eski adı: Ustrumca
■ 20. yy başında Bulgar/Türk yerleşimi. Şimdi Makedon yerleşimi
■ Resmi rakamlara göre 2002’de merkez kasabada 32.075 Makedon ve 2642 Türk yaşamaktaydı. SN
■ 1519 yılı kaydı: 1.450 Bulgar ve 1.330 Türk 1873 yılı tahmini: 3.300 Türk ve 2.120 Bulgar 1900 yılı tahmini: 6.200 Bulgar, 3.100 Türk, 700 Sefarad Yahudisi ve 160 Roman 1916 yılı tahmini: Yalnızca 150 Türk, 30 küsür diğer etnik gruplar, geri kalan komple Bulgar/Makedon. metonio
■ Koord: 41° 26' 14'' D, 22° 38' 35'' K
Nevestino Невестино belediye - Nevestino - Kyustendil BG
Eski adı: Nevestino
■ Pelatikovo, Raşka Graştitsa ve Zgurovo'da ağırlıkla Türkler oturmaktaydı. Türkler köyü 93 Harbinden sonra dalga dalga terk etmeye başlamışlardır, ancak 1881 yılı Prenslik sayımında hâlen çoğunluktadırlar. metonio
■ Koord: 42° 15' 21'' D, 22° 51' 11'' K
Vidin Видин il - Vidin - Vidin BG
Y1150 1876 📖 📖 : Vidin
■ Roma çağından beri önemli bir sınır kalesi olan kent 14. yy’da Şişman kral hanedanının, 18 yy sonunda ayan isyanına öncülük eden Pazvantoğlu’nun güç merkezi idi. 1863’te Tuna vilayetine bağlı Vidin sancağı merkezi oldu. SN
■ 93 Harbi arefesinde Vidin'in merkezi ve üç köyünde Türkler, bir kaç köyde de Kırım Tatarları ve Çerkesler ağırlıkla ikamet etmekteyken geri kalan nüfus ağırlıkla Bulgar ve Eflak/Rumen kökenliydi. Kasaba merkezi Bulgar, Türk, Eflak, Roman ve Sefarad Yahudisi nüfusa sahipti. metonio
■ Koord: 43° 59' 30'' D, 22° 52' 26'' K
Drymós Δρυμός köy - Thessaloníki (Selanik) - Thessaloníki_m GR
1926 1926: Sidirokéfalo Σιδηροκέφαλο [ Yunanca ]
1910öh 📖 : Dirmil|Drimiglava [ Bulgarca ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Bu köyde ezelden beri Müslüman yaşamamıştır. Halkının tamamı yerel Rum Ortodokstur. metonio
■ Koord: 40° 46' 53'' D, 22° 57' 26'' K
Asvestohóri "kireçköy" köy - Thessaloníki (Selanik) - Thessaloníki_m GR
1909hr 📖 : Kireçköy|Paizanovo [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Vilayetin köy bazında en büyük Bulgar yerleşimiydi. metonio
■ Koord: 40° 38' 35'' D, 23° 1' 30'' K
Ássiros Άσσηρος köy - Langadá (Langaza) - Thessaloníki GR
1924k : Gözne
1910öh 📖 : Güvezne|Gvozdovo Γιουβέσνα
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Türk yerleşimi.
■ Güvezne 18. yüzyılda tamamen Türktür. 19. yüzyılın başlarında Tırhala'dan Hristiyan Rumlar ve Rumlaşmış Hristiyan Ulahlar yerleşip kendi mahallelerini kurdular. Mübadeleye kadar Türk ve Rum nüfus birbirine yakındı. Bulgarlar buraya Gvozdovo der. metonio
■ Koord: 40° 49' 21'' D, 23° 1' 37'' K
Teşovo Тешово köy - Hacidimovo - Blagoevgrad BG
1909hr 📖 : Teşovo
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ 1900 yılında 1.200 Bulgar, 120 Türk ve 60 Roman yaşamaktadır. metonio
■ Koord: 41° 28' 0'' D, 23° 41' 30'' K
Orfáno köy - Eleftherúpoli (Pravişte) - Kavála GR
1910öh 📖 : Orfano [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 20. yüzyıl başlarında veba salgını neticesinde etrafa dağılmış ve nüfusu 4 haneye kadar düşmüş bir Türk köyüydü. metonio
■ Koord: 40° 46' 38'' D, 23° 56' 58'' K
Oryahovo Оряхово belediye - Oryahovo - Vratsa BG
1514t 📖 : Rahova
■ 1876’dan önce Vidin sancağına bağlı Rahova kazası merkezi idi. SN
■ Buradan göçen Pomaklar ekseriyetle Doğu Trakya'nın eski Rum ve Bulgar köylerinde iskân edilmiştir. Manav
■ Düzeltme: İvracaya bağlı Rahovalılar Türk kökenli, Smolyan'a bağlı Rahovalılar ise Pomak kökenlidir. metonio
■ Koord: 43° 44' 11'' D, 23° 57' 25'' K
Ahladomiliá Αχλαδομηλιές köy - Káto Nevrokópi (Zirnovo) - Drama GR
1910öh 📖 : Debrencik/Debrecik Δεμπρετζίκ [ Bulgarca/Türkçe ]
■ 20. yy başında Pomak/Türk yerleşimi.
■ ’At Martini Debreli Hasan’ mısraıyla tanınan Drama Köprüsü türküsüne konu olan Debre, K. Makedonya’daki Debar kenti değil bu köydür. SN
■ Mübadele arefesinde Pomak köylerine sınırı olan bir Türk köyüdür. "Drama Köprüsü" türküsünde bahsi geçen köprü bugün bu köy yakınlarında olup harap ve göze çarpmayacak vaziyettedir. metonio
■ Koord: 41° 25' 0'' D, 24° 0' 7'' K
Eleftherúpoli Ελευθερούπολ "özgür kent" ilçe - Eleftherúpoli (Pravişte) - Kavála GR
1929 : Právi Πράβι
1910öh 📖 : Pravişta [ Bulgarca ]
■ Osmanlı döneminda Pravişte kazası merkezi idi. 1900 yılında 1250 Türk, 1100 Rum ve 1200 Çingene nüfus kaydedilmiştir. SN
■ Kınçov tarafından Roman nüfusuna bir sıfır yanlışlıkla atılmış olabilir. Zira ne bugün bu şehirde, ne de Türkiyeye gelen Pravişteli mübadiller içinde bu denli yoğun bir Roman nüfus yok. metonio
■ Koord: 40° 55' 0'' D, 24° 15' 0'' K
Elefthéres köy - Eleftherúpoli (Pravişte) - Kavála GR
1910öh 📖 : Leftera + Kç. Leftera [ Yunanca eléfthera "özgür" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 20 yy başında 300 Hıristiyan Elen ve 300 Müslüman nüfus kaydedilmiştir. SN
■ Bu köyün Müslümanları etnik olarak Yunan değildir. Vasil Kınçov, bu köydeki Türklerin kendi anadilleri olan Türkçe dışında komşularıyla tek tük Yunanca konuşabildikleri gerekçesiyle Yunan kökenli olabileeklerini düşünür. metonio
■ Koord: 40° 50' 52'' D, 24° 15' 8'' K
Nova Mahala Нова махала köy - Batak - Pazarcik BG
1863h 📖 : Batak Yenimahalle
Türk yerleşimi
■ atak köyünün Müslüman mahallesiyken kendi başına köy olmuştur. metonio
■ Koord: 41° 56' 21'' D, 24° 15' 44'' K
Ágios Andréas Άγιος Ανδρέα köy - Eleftherúpoli (Pravişte) - Kavála GR
1910öh 📖 : Tuzla Çf. [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Yerel bir Rum yerleşimi değildi. Rus kökenli bir tüccara ait çiftlikken Yunan hükümeti tarafından mübadil Rumların yerleşimine açılmıştır. metonio
■ Koord: 40° 52' 14'' D, 24° 16' 53'' K
Borino Борино "çamlı" belediye - Borino - Smolyan BG
1863h 📖 : Karabulak
Türk yerleşimi
■ Çevredeki Pomaklar tarafından da Türk olarak bilinirler. Bulgaristan Hükümetinin bu bölgedeki halk için "Bulgar Müslümanı" demesi kifayetsizdir. Orta Rodop Yörüklerinin Smolyan-Tatarpazarcık sınırları arasında temsilcileri olan 8 yerleşimden en büyüğüdür. metonio
■ Koord: 41° 41' 13'' D, 24° 17' 24'' K
Teşel Тешел köy - Devin - Smolyan BG
Bulgar yerleşimi
■ Orta Rodop Yörük köylerinin tam ortasına bağlantıyı koparmak için Bulgar hükümeti tarafından 1960 yılında kurulmuş bir Ortodoks Hristiyan Bulgar köyüdür. metonio
■ Koord: 41° 40' 35'' D, 24° 20' 59'' K
Selça Селча köy - Devin - Smolyan BG
1863h 📖 : Selce
Pomak yerleşimi
■ 12 Yörük aile dışında köyün tamamı Pomaktır. metonio
■ Koord: 41° 50' 33'' D, 24° 22' 56'' K
Devin Девин belediye - Devin - Smolyan BG
1863h 📖 : Devlen/Dövlen
Türk/Pomak yerleşimi
■ 1878’de Berlin Antlaşması kararları gereği Bulgar yönetimine bırakılmasına karşı isyan eden Pomakların kurduğu Tımraş Cumhuriyeti bugünkü Smolyan ilinin Devin ve Borino ve Dospat ilçelerini kapsamaktaydı. 1884’te bu bölge Rupçoz Kazası adıyla Selanik vilayetine bağlandı. SN
■ Dövlen'in merkez nüfusunun önemli bir kısmını Yörükler oluşturuyor. Geri kalan nüfus ise Pomaklar ve Bulgarlardan oluşuyor. metonio
■ Koord: 41° 45' 2'' D, 24° 23' 38'' K
Paleá Kaválla köy - Kavala - Kavála GR
1910öh 📖 : Eski Kavala [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Pomak/Türk yerleşimi.
■ Mübadeleye kadar hem Türkler hem de Pomaklar yaşıyordu. Pomaklar 1800'lü yıllarda Rodoplardan sahile inerek bu köye yerleştiler. Köyün tamamının Pomak olduğu bilgisi yanlıştır, Türkiyede bu köyün mübadili olup hem Türkçe anadilli olanlar hem de Pomakça anadilli olanlar vardır. metonio
■ Koord: 41° 0' 26'' D, 24° 24' 53'' K
Stomanevo Стоманево köy - Devin - Smolyan BG
1863h 📖 : Çelikli
Pomak yerleşimi
■ Çoğunlukla Yörüktür. Hatta bu köyün yakınlarında olup bu köyle akraba olan Küçükköy'ün Yörük halkı 1912 yılında köyü tamamen terk ettiği için köy haritadan silinmiştir. metonio
■ Koord: 41° 48' 51'' D, 24° 25' 20'' K
Kastanotó Καστανωτό köy - Ksánthi (İskeçe) - Ksánthi GR
1926 1926: Boyova Μπόεβα
■ Türkleşen Slav köylerinden biriydi. Takriben 75 hâneli olan köyün halkı mübâdele ile 2-3 sülâle Karamürsel Ereğli'de 5-6 sülâle Büyükçekmece Tepecik'te 1-2 âile de Samsun Tekkeköy'de iskân edilmiştir. Ereğli'de iskân edilen genç kızların sâdece alet edevat isimlerini slavca olarak söyleyebildikleri not edilmiştir (Dilde asimilasyon tespiti). Samsunlu Helenlerin iskân edildiği bu köy, 1944'te Bulgaristan tarafında bombalanmış ve bunun üzerine Paschalia (Bayramlı) köyüne taşınmış olmalı. Manav
■ Bu çevreden gelip de Boyova köylüleri dışında Türkleşen Slav diyeceğiniz hiçbir topluluk görmedim. Ayrıca alet-edevat isimlerini Bulgar/Makedon dilinde söyleyebiliyor olmaları bunu doğrudan dilde asimilasyon tespiti haline getirmez, zira Balkan Türklerinde de bazı çeşitli alet ve edevat isimlerinde Slav etkisi bulunabiliyor. Boyovalılar ise çevre Türk köyleriyle yüzyıllardır kız alıp verdikleri için Türkleşmeleri kaçınılmaz olmuştur. metonio
■ Koord: 41° 13' 29'' D, 24° 32' 50'' K
Loveç Ловеч "avcı" il - Loveç - Loveç BG
1514t 1876 📖 📖 : Lofça
■ 1876’dan önce Tırnovi sancağına bağlı kaza merkezi idi. Çok dağlık olan bölge, Rodoplar ile birlikte, Bulgaritsan’daki en yoğun Pomak (Müslüman Bulgar) yerleşim alanı idi. 1878’de büyük bölümü Türkiye’ye göçerek Marmara Bölgesine iskan edildi. SN
■ Lofça Pomakları adı verilen topluluğun köylerinin yaklaşık üçte ikisi bugün İvraca ve Plevne belediyeleri sınırlarına dahildir. Bu Pomaklar bu üç ilçenin kesiştiği bölgelerde yaşamaktaydı. Lofçanın merkez ilçesinde de Pomak nüfus yoktur. metonio
■ Koord: 43° 8' 43'' D, 24° 42' 27'' K
Kruşovo Крушово köy - Lıki - Plovdiv BG
Eski adı: Armutlu
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1880: 162 Türk metonio
■ Koord: 41° 46' 30'' D, 24° 51' 58'' K
Borovo Борово "çamlı" köy - Lıki - Plovdiv BG
1863h 📖 : Borovo
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1880: 684 Türk. metonio
■ Koord: 41° 50' 48'' D, 24° 52' 24'' K
Berievo Бериево köy - Sevlievo - Gabrovo BG
Eski adı: Berievo
■ 1430 yılı kaydında bile gayrimüslim olarak kaydedilmiş yerel Bulgar köyüdür. metonio
■ Koord: 42° 58' 14'' D, 24° 53' 32'' K
Nikopol Никопол belediye - Nikopol - Pleven BG
1479t 1876 📖 : Niğbolu
1059 : Nikópolis [ Yunanca "1876'dan önce Tırnovi sancağına bağlı Lofça kazası merkezi idi." ]
■ 1059’da Bizans kayseri İsaak Komninos tarafından Nikopolis (`zaferkent`) olarak adlandırıldı. 1396’da Osmanlı beyliği ile Hıristiyan güçler arasındaki Niğbolu muharebesinin gerçekleştiği yerdir. 1876’dan önce Rusçuk sancağına bağlı Niğbolu kazası merkezi idi. SN
■ 1940'larda bile Türk çoğunluklu bir şehirken günümüzde Bulgar çoğunlukludur. metonio
■ Koord: 43° 42' 16'' D, 24° 53' 45'' K
Belitsa Белица köy - Lıki - Plovdiv BG
1863h 📖 : Peliç
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1880: 368 Türk. metonio
■ Koord: 41° 49' 39'' D, 24° 53' 49'' K
Damyanovo Дамяново köy - Sevlievo - Gabrovo BG
1514t 📖 : Damyanova
■ 20. yy başında kısmen Türk yerleşimi.
■ 1881 yılı sayımında 572 Türk, 264 Bulgar ve 53 Roman bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 43° 0' 14'' D, 24° 55' 44'' K
Kormisoş köy - Lıki - Plovdiv BG
1863h 📖 : Karamuş
■ 20. yy başında Pomak yerleşimi.
■ 1880: 347 Türk (muhtemelen Pomak) metonio
■ Koord: 41° 45' 57'' D, 24° 56' 0'' K
Gradnitsa Градница köy - Sevlievo - Gabrovo BG
Eski adı: Gradnitsa
■ Köy yarı yarıya Türk ve Bulgardır. metonio
■ Koord: 42° 57' 30'' D, 24° 57' 20'' K
Ehínos Εχίνος köy - Ksánthi (İskeçe) - Ksánthi GR
1910öh 📖 : Şahin Σαχίν [ Türkçe ]
Pomak yerleşimi
■ Batı Trakya’nın en büyük Türk yerleşimlerinden biridir. SN
■ Mustafçova ilçesinin en büyük Pomak yerleşimidir. Türk adı siyasidir. metonio
■ Koord: 41° 16' 43'' D, 24° 58' 10'' K
Petko Slaveykov Петко Славей köy - Sevlievo - Gabrovo BG
1514t 1910öh 📖 📖 : Akıncılar [ Türkçe ]
■ Bulgar bağımsızlığına kadar tamamı Türkken Bulgarlar da yerleşmiştir. Bugün köyün hâlen %70-75i Türktür. metonio
■ Koord: 43° 3' 26'' D, 24° 58' 14'' K
Hirevo Хирево köy - Sevlievo - Gabrovo BG
1514t 📖 : Hireva
■ 1881 yıında 420 Türk ve 108 Bulgar bulunmaktadır. İç ve dış göçler neticesinde bugün köyün 'u Türktür. metonio
■ Koord: 42° 59' 46'' D, 24° 59' 6'' K
Ryahovtsite Ряховците köy - Sevlievo - Gabrovo BG
1514t 📖 : Rahofça
■ Hâlen %75 oranında Türktür. metonio
■ Koord: 43° 1' 27'' D, 25° 0' 15'' K
Krıvenik Кръвеник köy - Sevlievo - Gabrovo BG
Eski adı: Krıvenik
■ Yerel Bulgar köyüdür. metonio
■ Koord: 42° 50' 47'' D, 25° 0' 29'' K
Kormyansko Кормянско köy - Sevlievo - Gabrovo BG
1514t 📖 : Kormaniska
■ Bulgar bağımsızlığına kadar tamamına yakını Türk olup eski adı Kermencik/Körmencik'tir. Türklerin önemli bir kısmı köyü terk etmiş, yerlerine komşu dağ köylerinden Bulgarlar yerleşmiştir. Hâlen köyün %25'i Türktür. metonio
■ Koord: 43° 3' 32'' D, 25° 2' 1'' K
Şumata Шумата köy - Sevlievo - Gabrovo BG
Eski adı: Şumata
■ Köyün çoğunluğu Ulah'tır. metonio
■ Koord: 42° 55' 19'' D, 25° 4' 19'' K
Kramolin Крамолин köy - Sevlievo - Gabrovo BG
1514t 📖 : By. Kramolin
■ Bulgar bağımsızlığına kadar Türk ve Bulgar nüfusu birbirine çok yakın olup Osmanlı kayıtlarında köyün adı Karamolin olarak geçer. Köyün hâlen %35'i Türktür. metonio
■ Koord: 43° 8' 23'' D, 25° 4' 26'' K
Sevlievo Севлиево belediye - Sevlievo - Gabrovo BG
1514t 1910öh 📖 📖 : Selvi/Servi
■ 1876’dan önce Tırnovi sancağına bağlı Servi kazası merkezi idi. SN
■ Selvi kasabasının 1881 yılında 8.373 nüfusu vardır. Bunun 6.772'si Bulgar, 1.541'i Türk, 60'ı diğer etnik gruplardır. metonio
■ Koord: 43° 1' 42'' D, 25° 5' 58'' K
Gorna Rositsa Горна Росица köy - Sevlievo - Gabrovo BG
1514t 1910öh 📖 📖 : Dereli
■ Bulgar bağımsızlığı öncesinde köyün tamamı Türktür. Türklerin köyü terk etmesinden sonra komşu dağ köylerinden Bulgarlar yerleşti. 1881 sayımında 562 Bulgar ve 152 Türk bulunuyor. metonio
■ Koord: 42° 56' 57'' D, 25° 7' 24'' K
Kruşevo Крушево köy - Sevlievo - Gabrovo BG
Eski adı: Ahlatlı
■ Köyün Bulgar bağımsızlığı öncesinde tahminen %70i Türk, %30u Bulgardır. Bugün ise %60ı Bulgar, %40ı Türktür. metonio
■ Koord: 43° 3' 29'' D, 25° 8' 54'' K
Kuşla Кушла köy - Zlatograd - Smolyan BG
Eski adı: Kışla
■ Kuzey Yunanistan göçmeni Bulgarların bulunduğu bir köydür. Zlatograd'da Kuşla köyü hariç tüm yerleşimler Pomaktır. metonio
■ Koord: 41° 19' 6'' D, 25° 9' 54'' K
Yabılkovets Ябълковец "elmalı" köy - Ardino - Kırcali BG
1934 : Almalı
1909hr 📖 : Elmalı Kebir
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Ahmetoğulları, Karaseferler, Şerifoğulları, Semerciler mahalleleri göç nedeniyle boşalmıştır. SN
■ Miletiç'in yanlışlıkla Pomak olarak gösterdiği Türk köylerindendir. metonio
■ Koord: 41° 35' 49'' D, 25° 11' 16'' K
Mladen Младен köy - Sevlievo - Gabrovo BG
Eski adı: Bukurovo
■ Bulgar bağımsızlığına kadar tamamen Türk köyüdür, Türkler 1883 yılında köyü tamamen terk edip Varna limanı üzerinden Türkiye'ye göçmüşlerdir. Boş kalan köye Gabrovo, Dryanovo ve Sevlievo'nun dağ köylerinden Bulgarlar yerleşmiştir. metonio
■ Koord: 43° 5' 28'' D, 25° 11' 16'' K
Asen Асен köy - Pavel Banya - Stara Zagora BG
1863h 📖 : Örenli
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1880: 184 Türk. metonio
■ Koord: 42° 39' 24'' D, 25° 11' 39'' K
Yasenovo Ясеново köy - Kızanlık - Stara Zagora BG
1863h 📖 : Hamitli
■ 1880: 402 Türk ve 24 Roman. Türklerin yüzde yetmişi 93 Harbinden sonra köyü terk etti. yerlerine Gabrova ve Karlova'lı Bulgarlar yerleşti. Bugün köyde Türk ve Bulgar nüfus birbirine yakındır. metonio
■ Koord: 42° 41' 21'' D, 25° 14' 49'' K
Golyamo Dryanovo Голямо Дряно köy - Kızanlık - Stara Zagora BG
Eski adı: Biçerli
■ 1880: 220 Türk. 1879-1886 yılları arasında Türkler köyü tamamen terk etti, yerlerine Gabrova'lı Bulgarlar yerleşti. metonio
■ Koord: 42° 40' 4'' D, 25° 14' 58'' K
İdilevo Идилево köy - Sevlievo - Gabrovo BG
Eski adı: Adiller
■ Köy Bulgar bağımsızlığı öncesinde tamamen Türk olup eski adı Adiller'dir. Türklerin köyü büyük çoğunlukla terk etmesi ve Gabrovo'nun Jivko köyünden Bulgarların yerleşmesi neticesinde bugün Bulgarlar çoğunluktadır. metonio
■ Koord: 43° 2' 14'' D, 25° 15' 1'' K
Dunavtsi Дунавци köy - Kızanlık - Stara Zagora BG
■ 1880: 219 Türk ve 3 Roman. Türklerin önemli bir kısmı köyü terk etti, yerlerine Bulgarlar yerleşti. Bugün köyün halen dörtte biri Türktür. metonio
■ Koord: 42° 39' 26'' D, 25° 17' 32'' K
Gorno Çerkovişte Горно Черков köy - Kızanlık - Stara Zagora BG
1951-1995 : Morozovo
1906-1951 : Gorno Çerkovişte
1863h 📖 : Simitler [ Türkçe "sünnetler" ]
■ 1880: 973 Bulgar, 353 Türk, 25 Roman ve 8 göçmen Bulgar metonio
■ Koord: 42° 34' 30'' D, 25° 18' 49'' K
Gabrovo Габрово il - Gabrovo - Gabrovo BG
1516t : Gabrova
■ Balkan Sıradağlarında Şipka geçidinin kuzey girişinde bulunan kasaba Osmanlı döneminde Hırsitiyan Bulgar kültürünün en önemli merkezlerinden biri olmuştur. SN
■ Deliorman ve Kuzey Trakya arasında homojen Bulgar nüfuslu dağlık bir bölgedir. Bulgar köy mimarisinin en iyi örneklerinden biri olan Bozhentsi köyü bu bölgede bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 42° 53' 35'' D, 25° 18' 54'' K
Şeynovo Шейново köy - Kızanlık - Stara Zagora BG
Eski adı: Umucullu
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
■ 1880: 1.089 Bulgar, 317 Türk ve 23 Roman. metonio
■ Koord: 42° 41' 16'' D, 25° 19' 2'' K
Srednogorovo Средногорово köy - Kızanlık - Stara Zagora BG
1863h 📖 : Kızılağaç Deresi
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ 1880: 868 Bulgar ve 13 Roman metonio
■ Koord: 42° 31' 47'' D, 25° 19' 43'' K
Şipka Шипка belediye - Kızanlık - Stara Zagora BG
1863h 📖 : Şipka
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ 1880: 1.374 Bulgar. metonio
■ Koord: 42° 42' 46'' D, 25° 19' 53'' K
Koprinka Копринка köy - Kızanlık - Stara Zagora BG
Eski adı: Saltıklar
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1880: 228 Türk ve 27 Roman. metonio
■ Koord: 42° 37' 45'' D, 25° 20' 8'' K
Hacidimitrovo Хаджидимитро köy - Kızanlık - Stara Zagora BG
Eski adı: Sekereçevo
1863h 📖 : Şekerli
■ 20. yy başında Bulgar/Türk yerleşimi.
■ 1880: 307 Bulgar, 276 Türk ve 32 Roman. metonio
■ Koord: 42° 40' 25'' D, 25° 20' 48'' K
Buzovgrad Бузовград köy - Kızanlık - Stara Zagora BG
1863h 📖 : Arman/Harman
■ 20. yy başında Bulgar/Türk yerleşimi.
■ 1880: 118 Bulgar, 89 Türk ve 63 Roman. metonio
■ Koord: 42° 34' 54'' D, 25° 22' 14'' K
Krın Крън köy - Kızanlık - Stara Zagora BG
Eski adı: Hasat
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
■ 1880: 632 Bulgar, 251 Türk ve 25 Roman. metonio
■ Koord: 42° 40' 5'' D, 25° 22' 44'' K
Kızanlık Казанлък belediye - Kızanlık - Stara Zagora BG
1863h 📖 : Kızanlık
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
■ 1880: 6.078 Bulgar, 1.125 Türk, 230 Roman, 192 Sefarad Yahudisi ve 11 Yunan. metonio
■ Koord: 42° 37' 24'' D, 25° 23' 2'' K
Enina Енина köy - Kızanlık - Stara Zagora BG
1910öh 📖 : Keçideresi
1863h 📖 : Yeni İsova
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ 1880: 1.872 Bulgar, 28 Roman ve 11 Türk. metonio
■ Koord: 42° 40' 9'' D, 25° 24' 24'' K
Kınçevo Кънчево köy - Kızanlık - Stara Zagora BG
Eski adı: Gorno Gradişte
1863h 📖 : Aşıklı/Işıklı
■ 20. yy başında Türk/Bulgar yerleşimi.
■ 1880: 304 Türk, 236 Bulgar ve 134 Roman. metonio
■ Koord: 42° 32' 34'' D, 25° 26' 53'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.