haritada ara :   km  
40 seyyah yorumu bulundu.
sırala 
Asar mahalle - Bafra (Kolay bucağı) - Samsun
1485t 📖: Asar
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Antik çağa ait Asarkale kaya mezarları köyün birkaç km. batısındadır. SN
■ Mübadil köyüdür, sadece köye bağlı Kestane mahallesi Pomak asıllıdır. seyyah
■ Kestane mahallesindeki Pomaklar Kavala veya daha muhtemelen Dramanın Yavor, Çatak, Bukovo, Belen, Leşten, Karaca ve Radiboş köylerinin bir veya birkaçından evvela Keşandaki Altıntaş köyüne iskân edilmiş, nihâyetinde 1927 senesinde buraya nakledilmişlerdir. Kolay mahallesi de Pomaktır. Bir mahallesinde Dramanın Dratişte köyünden mübâdil iskânlıdır. Asarlı Rum Ortodoks Helenlerin büyük kısmı Serres şehrinin yakınında Akritochori ve Sidirokastrou köylerinde kalanı da Selânik'te Langaza ve Vasiloudi köylerinde, Drama'da Vathytopos ve Nea Pafra ile Sidiropetra köylerinde, bir kısmı da Giannitsa'daki Stathis köyünde iskân edilmiştir. Manav
■ Koord: 41° 22' 57'' D, 35° 47' 25'' K
Aydınpınar mahalle - Ondokuzmayıs - Samsun
Eski adı: Karacageyik + Kumkelik (mah)
Çepni yerleşimi
■ Köy halkı Trabzon ili Şalpazarı ilçesinden göç ederek bölgeye yerleşmiştir. Önceleri Yörükler beldesinin Yörük kökenli halkının yaylası olan Kösedik köyüne bağlı Karacageyik ve Kumkelik mahallelerininden müteşekkildir. seyyah
■ Yörükler yayla olarak kullandığı bir mevki idi. Lakin Trabzon'un Şalpazarı ilçesinden gelen Çepni Türkmenleri'nin yerleşmesi ile köy statüsüne sahip olmuştur. Polat Koçak
■ Koord: 41° 21' 10'' D, 35° 58' 0'' K
Bayramyazı köy - Taşlıçay - Ağrı
1901hb 1912h 📖 📖: Alikur / Aligor [ Kürtçe Êlîkur "Aliuşağı, Şii" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Celali) yerleşimi
■ Azeri köyü iken tedricen Kürtleşmiştir. seyyah
■ En fazla yüzde onu Azeridir. Azerilerin büyük çoğunluğu köyü terk edip Batıya göçmüştür. metonio
■ Koord: 39° 37' 5'' D, 43° 26' 31'' K
Beylik mahalle - Ondokuzmayıs (Taflan bucağı) - Samsun
1920a 📖: Beylik
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Rumeli göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Halihazırda merkez mahallesinde Mübadiller ve Alaçamlılar, Kirmancık Mahallesinde Alaçamlılar, Yeni mahallesinde Trabzon'dan gelenler yaşamaktadır. seyyah
■ Köy halkı Rumeli muhaciri Türklerden , Alaçam ilçesinden ve Trabzon civarından gelenlerden oluşmaktadır.
■ Koord: 41° 27' 29'' D, 36° 5' 30'' K
Cerekli mahalle - Ondokuzmayıs (Taflan bucağı) - Samsun
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Trabzon ilinden göç ederek gelenlerce kurulmuştur. seyyah
■ Koord: 41° 21' 44'' D, 36° 1' 41'' K
Çakıroba köy - Ağrı Merkez (Murat bucağı) - Ağrı
1912h 📖: Sofiyan [ Kürtçe "sûfiler" ]
■ 20. yy başında kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürt-Karapapak karışık bir köy iken Türk nüfusun göçüyle büyük oranda kürtleşmiştir. seyyah
■ Üç hane Karapapak nüfus kaldı. metonio
■ Koord: 39° 39' 43'' D, 43° 14' 27'' K
Çandır mahalle - Ondokuzmayıs - Samsun
1920a 📖: Çandır
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Alaçam ilçesinden göç ederek gelenlerce kurulmuştur. Kosova muhaciri Arnavut aileler de mevcuttur. seyyah
■ Koord: 41° 29' 17'' D, 36° 0' 55'' K
Çepniler mahalle - Ondokuzmayıs (Taflan bucağı) - Samsun
1928 📖: Çepniler [ Türkçe "aş." ]
■ Adıyaman İli Kahta ilçesine bağlı Şeyhbaba Köyü ile Boşağaç (Sekük), Yoğurtlu (Tibil), Büyütme, tngirce (Kirkori) mezraları, Çobanlı Köyü ile Toklu (Ariket) Mezrasının, Erikdere Köyünün Işıklı (Horik) Mezrası ve Bağlar Köyünün Kahta Belediyesi sınırları içerisine alınması uyarınca uygun görülmüştür.31.12.1993 R.G. Aynı isimde hem Kahta merkez mahallesi ve köy'ün olması karışıklığa sebep vermektedir. seyyah
■ Koord: 41° 26' 30'' D, 36° 0' 5'' K
Çetirlipınar mahalle - Ondokuzmayıs - Samsun
■ Samsun’da ’Alaçamlılar’ olarak adlandırılan kesimin yerleşim yerlerinden biridir. SN
■ Köyün tamamı Alaçamlı değildir, merkez mahallesi komşu Dağköy köyünden gelme ilçenin tarihi yerlisidir. seyyah
■ Koord: 41° 28' 33'' D, 36° 1' 38'' K
Dağköy mahalle - Ondokuzmayıs (Taflan bucağı) - Samsun
1925h 📖: Dağköy
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ İlçenin en eski yerli Türkmen köyüdür. seyyah
■ Koord: 41° 27' 51'' D, 36° 2' 10'' K
Dereköy mahalle - Ondokuzmayıs (Taflan bucağı) - Samsun
1925h 📖: Dereköy
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Dereköy Beldesinin nüfusunun bir bölümü 130 yıl önce Batum'dan göç eden Kürdlerden meydana gelir. Mar(d)astan
■ Dereköy beldesinin büyük çoğunluğunu Trabzon ilinin Sürmene, Of, Tonya ilçelerinden Göç edenler oluşturmaktadır. Nüfusun geri kalanı ise Rize -Çayeli ,Giresun-Tirebolu ve Görele ilçelerinden göçenler oluşturmaktadır. Nüfus ağırlıklı olarak Doğu Karadeniz göçmenlerinden oluşmaktadır. Palalopedi
■ Belde halkı Trabzon'un çeşitli ilçelerinden gelen Müslüman Rumlar'dan, Rize ve Giresun'un çeşitli ilçelerinden gelen Çepni Türkmenleri'nden ve 19. yüzyılın sonlarına doğru bölgeye göç eden Sünni Kürtler'den oluşmaktadır. Polat Koçak
■ Öncelerde belde iken büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşmüştür. Halkının yarısı Giresun ilinden gelenlerden oluşur, kalan nüfus sırasıyla Trabzonlular, Kürtler, Alaçamlılar, Rizeliler ve bir sahil beldesi olduğu için yazlıkçılardan oluşur. seyyah
■ Koord: 41° 27' 32'' D, 36° 6' 47'' K
Dolutaş köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Mardo [ Ermenice "Med'li (Kürt)?" ]
■ Van-Çatak-Konalga maddesine bakınız. SN
■ 3-5 Karapapak hanesi mevcuttur. seyyah
■ Koord: 39° 44' 49'' D, 42° 40' 27'' K
Düzköy mahalle - Sarıcakaya - Eskişehir
1902hk 📖: Düzköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Rumeli göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Eski bir Rum yerleşimi iken önce Arnavutlar iskan edilmiş, daha sonra Trabzon ve Ordu illerinden gelenler yerleşmiştir. Nüfus içindeki ağırlıklarına göre Trabzon-Düzköy ( daha ziyade Sıdıksa=Çayırbağı köyü), Trabzon-Sürmene (Araklı olması daha muhtemel) ilçeleri, Ordulular ve Trabzon-Yomra ilçesinden gelenler birbirini takip eder, sadece 1 aile Arnavut vardır. seyyah
■ Koord: 40° 4' 45'' D, 30° 49' 2'' K
Düzköy mahalle - Ondokuzmayıs (Taflan bucağı) - Samsun
1928 📖: Düzköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Eski bir Rum yerleşimi iken önce Arnavutlar iskan edilmiş, daha sonra Trabzon ve Ordu illerinden gelenler yerleşmiştir. Nüfus içindeki ağırlıklarına göre Trabzon-Düzköy, Trabzon-Sürmene ilçeleri, Ordulular ve Trabzon-Yomra ilçesinden gelenler birbirini takip eder, sadece 1 aile Arnavut vardır. seyyah
■ Koord: 41° 25' 12'' D, 36° 1' 10'' K
Eleşkirt ilçe - Eleşkirt - Ağrı
1912h 📖: Zêdkan / Zeydikan [ Kürtçe "aş." ]
1665 📖: Eleşkird (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni/Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ İlçeye adını veren eski Eleşkird şimdiki merkezin 12 km doğusunda bulunan Toprakkale hisarıdır. Zeydikan köyü Cumhuriyet döneminde ilçe merkezi olmuştur. SN
■ Nüfusunun çoğunluğu Kürttür. Farklı tarihlerde Karapapak ve Ahıska muhaciri iskanları da yapılmıştır.. seyyah
■ © 08.07.1790 Eleşkird Mutasarrıflığı'na yurtluk ve ocaklık olarak Abdülfettah Paşa'nın oğlu Halil Bey'in tayini. deyar heyran
■ Kürd dostu Ermeni yazar Siras, buralıdır. Buradan Ermenistan'a göç ettikten sonra, kendisini katliamdan kurtaran Kürd halkı için iki Kürtçe kitap yazar. Memê u Eyşê ve Letife (1932 ve 1934). Qazi
■ Eski Eleşkirt Toprakkale köyüdür, Ermeniler terk ettikten sonra tamamı Kürt olmuştur. Yeni Eleşkirt'i oluşturan Zeydikan köyü ise 1828 yılında Gürcistan göçmeni Türkler tarafından iskan edilmiştir. 1935 sayımında 1.504 kişiden yalnızca 80 kişi Kürtçe konuşmaktadır. metonio
■ Koord: 39° 48' 10'' D, 42° 40' 32'' K
Eskiharman köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1928 📖: Gevirgevrik / Gurgurik [ Kürtçe kewir gewrik "bozcataş" ]
■ 20. yy başında kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Az miktarda Karapapak aileler yaşamakla birlikte çoğunluğu Kürttür. seyyah
■ Koord: 39° 39' 28'' D, 43° 7' 7'' K
Fındıklı mahalle - Ondokuzmayıs - Samsun
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Fındıklı köyünün tüm halkı Trabzon ilinden gelenlerden oluşur, daha ziyade Of ve Sürmene ilçeleri.. seyyah
■ Koord: 41° 22' 8'' D, 36° 0' 3'' K
Geçitalan köy - Ağrı Merkez (Murat bucağı) - Ağrı
1928 📖: Gerger [ Ermenice gargar "yığmataş, tümülüs, höyük" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Karapapak köyü iken halihazırda büyük ölçüde Kürtleşmiştir. seyyah
■ Koord: 39° 39' 47'' D, 43° 16' 59'' K
Güvence köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Çilkani [ Kürtçe "kırk pınar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Türk ve Kürt nüfus karışık yaşarken Türk halkın göçüyle Kürtlerden müteşekkil bir yer haline gelmiştir,. seyyah
■ Koord: 39° 44' 48'' D, 42° 50' 50'' K
Hıdır köy - Ağrı Merkez (Murat bucağı) - Ağrı
1912h 📖: Xıdır / Xızır
E1912 📖: Xıdri Keğ [ Ermenice "Hıdır köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Halihazırda bir Karapapak köyüdür, nüfusunun az bir miktarı Kürtlerden oluşur. seyyah
■ Burada Xaro [Garo] isimli meşhur bir Ermeni yaşarmış. Xaro'nun değirmenleri varmış. Köyde halende Gola Xaro (Türkçe anlamı Xaro'nun gölü) isimli küçük bir gölet vardır. Iğdır Yukarı Civanlı (Ciwani) ve Kağızman Axwêran (Akören) köyünden Redkan aşireti bu köye geldiğinde, köy boşmuş. Karapapaklar sonradan devlet tarafından iskan edilmişler. Son yıllarda çoğu batıya göç etti. Qazi
■ Koord: 39° 43' 8'' D, 43° 10' 24'' K
Hibe mahalle - Ondokuzmayıs - Samsun
■ Alaçam ilçesinden gelenlerce kurulmuş bir köydür.Önceleri Esentepe köyüne bağlı bir mahalle idi. seyyah
■ Koord: 41° 27' 54'' D, 36° 1' 27'' K
Karagöl mahalle - Ondokuzmayıs (Taflan bucağı) - Samsun
1837 Y1911 📖 📖: Karagöl
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Yunanistan göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ 1/3'ü Mübadil, 2/3'ü Trabzonlu (Araklı, Köprübaşı,Of vb) seyyah
■ Koord: 41° 26' 9'' D, 36° 2' 52'' K
Kertme mahalle - Ondokuzmayıs (Taflan bucağı) - Samsun
1925h 📖: Kırıklar
■ Yeni yerleşim yeri açılıp köy statüsü verilmiştir. seyyah
■ Koord: 41° 27' 17'' D, 36° 5' 53'' K
Kösedik mahalle - Ondokuzmayıs (Boğazkaya bucağı) - Samsun
Y1911 📖: Kösedik
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Aynı isim Hep Pazarcık ilçesi mahallesi,hem de Çatalağaç köyü Lordon mezrası olarak geçmektedir.Nüfus sayimi ve kütükleri ile seçim isleri Pazarcik ilçesinde, tapu islemleri ile adli ve idari islemler de Gölbasi'nda yürütülmekte ve Haydarli köyünün çizilmis sinirlari içinde kalmaktadir. seyyah
■ Köy halkının ekserisi Trabzon'un Şalpazarı ve Vakfıkebir ilçelerinden gelen Çepni Türkmenleri'nden oluşmaktadır. Polat Koçak
■ Koord: 41° 22' 32'' D, 35° 58' 27'' K
Kumcağız mahalle - Ondokuzmayıs - Samsun
1925h 📖: Kumcağız
■ Kumcağız bir merkez mahalledir, halkı ilçenin yerlisi sayılır, Türkmen ve Çerkez kökenli olmakla birlikte şimdilerde mahalle nüfusunun ezici çoğunluğu yazlıkçıdır. seyyah
■ Koord: 41° 30' 13'' D, 36° 6' 43'' K
Kuşkayası mahalle - Ondokuzmayıs (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1928 📖: Kuşkayası
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Yerli Türklerin ve Trabzon ilinden göç ederek gelen halkın birlikte yaşadığı bir köydür. seyyah
■ Koord: 41° 24' 12'' D, 35° 59' 31'' K
Muşta mevki - Ondokuzmayıs - Samsun
1925h 📖: Muşta Hanı
■ Samsun yolu üzerinde bir mevkii adıdır, şimdilerde Beylik Mahallesi sınırları içinde kalmaktadır. seyyah
■ Koord: 41° 28' 15'' D, 36° 6' 17'' K
Ondokuzmayıs ilçe - Ondokuzmayıs - Samsun
1960 📖: Ballıca
1925h 📖: Engiz
■ Kasabanın yerli nüfusu 93 Harbi muhaciri olarak Terme Çangallar köyüne iskan edildikten sonra 1930’lu yıllarda buraya göçen Kürtler oluşturur. SN
■ İlçe merkezi ağırlıklı olarak yerli Türkmenler, Kafkasya'dan gelen Çerkesler ve Dağıstan'dan gelen Avar, Lezgi ve Dağıstanlılar'dan oluşur. İlçe Samsun'un merkez ilçelerinden birisi olduğu için elbette kozmopolit bir yapıya sahiptir. Lakin genel olarak Türkmenler ile Kafkas kökenliler ağırlıktadır. Polat Koçak
■ En eski adı Engiz'dir. Ballıca bucak olduktan sonra verilmiş bir addır. Halk tarafından hiç kullanılmaz, ilçe olunca verilen Ondokuzmayıs adına rağmen hem yöre halkı hem de tüm Samsun'da Engiz adıyla bilinir. Fakat yerlisi Batum muhaciri Kürtler değildir, Batum muhaciri Kürtler buraya 30'larda yerleşmiştir. Belli başlı ailelerin elinde olan bir arazi iken farklı yerlerden göç almıştır. Mahallelerinde nüfus ağırlıklarına göre Trabzonlular, Alaçamlılar, Giresunlular, Kürtler, Ordulular birbirini takip eder. Büyük göçle gelen Çerkez aileler ve 93 Harbinden sonra gelen Gürcü aileleler de vardır. Yine Artvin ve Rize'den gelenler, Bafra ve Samsun-Merkez asıllı kalabalık bir yazlıkçı nüfus bulunur. seyyah
■ Koord: 41° 29' 41'' D, 36° 4' 46'' K
Ormancık mahalle - Ondokuzmayıs (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1837 Y1911 📖 📖: Ormanos [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Yunanistan göçmeni/Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Başta Rize olmak üzere Trabzon,Ordu, Artvin illerinden göç ederek gelenlerin ve Rumeli muhacirlerinin birlikte oluşturduğu bir köydür. seyyah
■ Mübâdil göçmen yerleşimi iken 1940'larda Yugoslavya'dan bir kaç âile iskân edilmiş, uyum sağlayabilenler kalmıştır. Manav
■ Koord: 41° 25' 11'' D, 35° 59' 2'' K
Palandöken köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖: Paletokan
1912h 📖: Palandöken [ Türkçe "eyer söken" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürt ve Karapapak nüfus birlikte yaşarken Türk halkın gidişiyle kürtleşmiştir. seyyah
■ 18. yy'da Sipkî aşiretinin göç etmesinden itibaren Kürt yerleşim yeri. Harun
■ Koord: 39° 32' 34'' D, 42° 54' 57'' K
Sürmeli mahalle - Bafra - Samsun
1485t 📖: Sürmeli
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Türk mübadil köyüdür, az miktarda Pomaklar da bulunur. seyyah
■ Koord: 41° 28' 53'' D, 35° 56' 57'' K
Şirinköy mahalle - Bafra - Samsun
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Ordu ilinden gelenlerce kurulmuştur. seyyah
■ Koord: 41° 37' 51'' D, 35° 47' 21'' K
Tepeköy mahalle - Ondokuzmayıs - Samsun
■ Köy halkının yarısı Bafra-İğdir köyünden, diğer yarısı Alaçam ilçesinden gelenlerden oluşmaktadır. Bafra'nın çeşitli köylerinden, Trabzon'dan ve Ardahan-Posof' dan (Ahıska asıllı) gelen birkaç aile de bulunmaktadır. seyyah
■ Koord: 41° 30' 22'' D, 36° 1' 30'' K
Tutak ilçe - Tutak - Ağrı
1912h 📖: Tutak | Antab [ Kürtçe dûtax? "iki mahalle?" ]
E1902 📖: Antab (idari bölge) [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni yerleşimi
■ İdari bölge adı öteden beri Andap/Antap’tır. Ortaçağ Ermeni kaynaklarındaki Dvaradzadap iline tekabül eder. İsim muhtemelen Ermenice dap տափ `düzlük, alan` kelimesiyle ilgili olmakla birlikte yapısı açık değildir. ■ Kasaba 1878’de kurulmuş ve Rus yönetimine giren Kars ilinden göçen Karapapak Türkleri iskan edilmiştir. Halen kasaba nüfusu çoğunlukla Türktür. Buna karşılık köylerde Kürt nüfus baskındır. Nehrin iki yakasını kapladığı için Kürtçe ’İkimahalle’ anlamında Dûtax adı verildiği söylentisi teyide muhtaçtır. SN
■ 1878'de Karapapak nüfusun iskân edildiği bir yer iken günümüzde Türk-Kürt nüfus eşitlenmiştir. seyyah
■ Koord: 39° 32' 27'' D, 42° 46' 13'' K
Üçpınar mahalle - Bafra - Samsun
Y1911 📖: Üçpınar
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Alevi ve sünni türkmenler, yörükler, muhacirler, arnavutlar, giresun,ordu ve rize illerinden göçenlerin yaşadığı karışık bir köydür. seyyah
■ Çerkez, Arnavut, Yunanistan Muhaciri ve Yörük Yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler, Sünni Türkmenler, Sünni Arnavutlar, Giresun ve Ordu'dan gelen Çepni Türkmenleri, Rize'den gelen Hemşinler, Sünni Yörükler, Çerkezler, Drama ve Kavala Muhaciri Balkan Türklerin'den oluşmaktadır. Kısacası köy Karadeniz'in özeti gibidir. Çok kozmopolit ve karışıktır! Polat Koçak
■ Koord: 41° 33' 57'' D, 35° 59' 55'' K
Yassıkaya köy - Taşlıçay - Ağrı
1912h 📖: Xocik [ Kürtçe "hocacık" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Azeri iken yarı yarıya Kürtleşmiştir. seyyah
■ Koord: 39° 38' 43'' D, 43° 23' 18'' K
Yeşilköy mahalle - Ondokuzmayıs (Taflan bucağı) - Samsun
Alevi-Türk yerleşimi
■ Yerli Türklerin ve Alaçamlıların yaşadığı bir köydür. Alevi değil Sünni-Türk köyüdür. seyyah
■ Koord: 41° 27' 45'' D, 36° 4' 12'' K
Yeşilyurt mahalle - Ondokuzmayıs - Samsun
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Kösedik köyüne bağlı bir mahaller iken müstakil bir köy olmuştur. Halkı Trabzon Sürmene ve Yomra ilçelerinden gelenlerden oluşur. seyyah
■ Koord: 41° 22' 53'' D, 35° 57' 25'' K
Yoncalı köy - Ağrı Merkez - Ağrı
E1914m 📖: Aravüdk / Aravüdots [ Ermenice "yoncalı" ]
E1902 📖: Yoncalı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Eski kaynaklarda Türkçe 'Yoncalı' geçer. Begleryan haritasında görülen 'Aravüdk' adı Doğu Ermenicesine yapay bir çeviriyi düşündürür. SN
■ Bilahere Karapapak göçmenlerin yerleştirilmesiyle bir Türk köyü olarak yeniden kurulmuş daha sonra aldığı Kürt göçüyle büyük ölçüde kürtleşmiştir. seyyah
■ Koord: 39° 42' 26'' D, 43° 8' 10'' K
Yukarıengiz mahalle - Ondokuzmayıs - Samsun
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Adige) yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Başlangıçta Çerkez (Adige) yerleşimi iken günümüzde çoğunluğunu Trabzon-Çaykaralılar oluşturur, Çerkezler, Posoflular (19 Mayıs ilçesinde Karslılar olarak bilinirler), Mübadiller, Alaçamlılar takip eder. seyyah
■ Koord: 41° 28' 55'' D, 36° 3' 3'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.