haritada ara :   km  
13 Nezih Aytaçlar yorumu bulundu.
sırala 
Atburgazı mahalle - Söke (Doğanbey bucağı) - Aydın
1891s 📖: Atburgazı
1528t 📖: Atbergos [ Türkçe "at kulesi" ]
■ Ekim 1575 tarihinde, Akçaşehir kazasının köyleri arasında anılan Atbergos olmalıdır. Nezih Aytaçlar
■ Koord: 37° 38' 11'' D, 27° 14' 42'' K
Balat mahalle - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1525 📖: Balat [ Yunanca paláti "saray" ]
Y-600 Y150 📖 📖: Mílêtos [ Anadolu Dilleri ]
■ Miletos adı Hititçe veya başka bir Anadolu dilinden MÖ 2. binyılda Yunancaya aktarılmıştır. MÖ 7. ve 6. yy’larda Akdeniz dünyasının en güçlü kent devletlerinden biri idi. ■ Milet ören yeri üzerinde bulunan Balat kasabası 19. yy’da Balat maa Bafi nahiyesi merkezi idi. 20. yy ortalarında arkeolojik sahadan kaldırılarak 1 km güneydeki yeni yerine taşındı. SN
■ Miletos adı MÖ 1. binyıl başlarından daha eskidir ve muhtemelen Hitit kaynaklarında geçen Milawanda ile aynı yerdir. Adın kökeni bilinmemekle birlikte, benzer isimli bir yerleşimin Girit'te olması ve Miletos erken tabakalarının buluntuları Girit'le ilişkiye işaret eder. Nezih Aytaçlar
■ Koord: 37° 30' 45'' D, 27° 16' 37'' K
Beydağ ilçe - Beydağ (Beydağı bucağı) - İzmir
1928 📖: Beydağı
1467t 📖: Balyanbolu
Y535 📖: Palaiópolis [ Yunanca "eskişehir" ]
■ Eski adı Yunanca Palaiopolis, Türkçede Balyambolu/Balyanbolu'ya dönüşmüştür, Beydağ yeni verilmiş isim. Nezih Aytaçlar
■ © 15.08.1804 Aydın sancağı dahilinde Balyanbolu nahiyesinin Tasahorya ve tevabii karyesi Ankara mirlivasına has olarak Ankara beytülmal mukataasına merbut olduğundan... deyar heyran
■ Koord: 38° 5' 9'' D, 28° 12' 39'' K
Beyşehir ilçe - Beyşehir - Konya
1333 📖: Beğşehr
■ Yaygın akademik kanıya göre, 4. yy’dan itibaren anılan Karalia yerleşimi Beyşehir kasabasıdır; ancak Hüyük ilçesindeki Kıreli kasabası da muhtemel görünüyor. SN
■ Anadolu tarihi coğrafyası üzerinde çalışan Ramsay'a göre Karallia Bizanslılar zamanında Skleros adını almıştır. Daha sonra harap olan Karallia, Viranşehir adını almış... Onüçüncü yüzyılın ilk yarısında, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad devrinde, muhtemelen 1240'tan biraz önce Türkmenler tarafından yeniden kurulmuş... Eşrefoğulları'nın hakim olduğu dönemden itibaren Viranşehir'in adı Süleymanşehir olmuş... Beyliğin merkezi olmasından dolayı geçen zamanla beraber beyin şehri olarak anılır. Bundan dolayı da Beyşehir adını almış... Nezih Aytaçlar
■ Koord: 37° 40' 40'' D, 31° 43' 31'' K
Doğanbey mahalle - Söke (Doğanbey bucağı) - Aydın
Y1900~ 📖: Domátia
1575 📖: Domadca
1528t 📖: Domadya [ Yunanca dômátia "odalar" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Tepede bulunan eski Rum köyü 1959 depreminden sonra terk edilmiş, 1990'lardan itibaren şehirli varlıklı Türklerce keşfedilerek onarılmıştır. Türkiye'nin en başarılı mimari restorasyon örneklerinden bir kısmını barındırır. Ovadaki yeni köy kişiliksizdir. SN
■ Ekim 1575 tarihinde, Akçaşehir kazasının köyleri arasında anılan Tomadçe'dir. Farklı kaynaklarda Domatia, Domatya, Domatça ya da Damatça olarak geçmektedir. Nezih Aytaçlar
■ Söke ve Dilek Yarımadası'nın arasında bulunan bir eski Rum köyüdür. Mübadele sonrasında Rumların ayrıldığı köy Selanikten gelen Mübadil Türk nüfusu yerleşmiştir. Asırlık zeytin ağaçları ile Rumlardan kalan taş evler korunmuştur. Turistik bir köydür. M. Hakan
■ Koord: 37° 37' 3'' D, 27° 10' 46'' K
Güzelbahçe ilçe - Güzelbahçe - İzmir
1992g 📖: Narlıbahçe
1913 📖: Kızılbahçe
1528t 1891s 📖 📖: Kilizman [ Yunanca ]
Y-454 Y150 📖 📖: Klazomenaí (başka yer) [ Yunanca "çığırganlar?" ]
■ Antik İyonya’nın 12 kentinden biri olan Klazomenai esasen Urla İskelesi mevkiinde olduğu halde, daha sonra idari nedenlerle Klazomenai/Kilizman adı buraya verilmiştir. 1992-1993’te kısa bir süre Narlıdere ile birleştirilerek Narlıbahçe adını aldı. SN
■ Kuşkusuz Klazomenai (sözcük anlamı bilinmiyor) Urla-İskele mahallesindedir ve Kilizman Klazomenai khorasının (topraklarının) sınırı olması nedeniyle bu adı almıştır. Körfezin kuzey yakasında (günümüz Kuşcenneti-Üçtepeler arası) gene Klazomanai'ye ait topraklar vardı ve bu alan haritalarda "Kil Azmanı" şeklinde geçmektedir. Nezih Aytaçlar
■ Koord: 38° 22' 13'' D, 26° 52' 34'' K
Işıklı mahalle - Çivril (Işıklı bucağı) - Denizli
1911h 📖: Işıklı
1530t 📖: Şeyhli
Y17 📖: Eumêneía Ευμηνεία [ Yunanca "Eumenes (öz.) yeri" ]
■ Bergama kralı II. Attalos (MÖ 159-138) tarafından, kardeşi ve halefi olan II. Eumênês onuruna adlandırılmış olan antik kentin kalıntıları, köyün yaslandığı Sarıbaba tepesi üzerindedir. SN
■ 15-16. yüzyılda Anadolu Vilayeti Kütahya Livası, Şeyhli Kazası adı ile kayıtlara geçtiği görülmektedir, Evliya Çelebi ise "Aşıklı" olarak anmış. Ayrıca MÖ 40-41 civarında Marcus Antonius karısı Fulvia onuruna şehrin adını Fulviana yapmış, ancak Octavianus karşısınaki hezimeti sonrasında bu isim unutulmuş... Nezih Aytaçlar
■ Koord: 38° 19' 23'' D, 29° 50' 41'' K
İzmir il - İzmir Merkez - İzmir
1876a 📖: Sığla (kaza)
1333 📖: İzmîr [ Yunanca ]
■ Arkaik dönemde Bayraklı mevkiinde olan kent, MÖ 5. ve 4. yy’larda metruk kaldıktan sonra İskender’in komutanlarından Lysimaxos tarafından 4 km kadar güneyde Kadifekale eteklerinde yeniden inşa edildi. Osmanlı devrinde Aydın vilayetinin merkezi idi. Yine İzmir merkez olmak üzere Bornova, Nif, Cumaovası ve Kilizman ve Urla’yı içeren kaza Osmanlı döneminde Sığla/Suğla olarak adlandırılır. SN
■ Kültepe tabletlerinde geçen Ti-smurna adı dilbilimcilerce Smyrna ile özdeşleştirilmektedir. ahmet uhri
■ Kültepe tabletlerinin Tismurna'sı İzmir/Smyna olamaz, ancak Myra/Myrne/Smyrne adlarında görülen ismin Anadolu kökenine işaret edebilir (Tabletler zamanında İzmir pek küçük bir köydü ve Kayseri'lilerin buradan haberdar olması mümkün değildi). Nezih Aytaçlar
■ İzmir'in adının bir Amazon kraliçesinden geldiği ve Amazon efsanesinin de traşlı ve saçları uzun olduğu için Klasik Yunan yazarları tarafından da kadına benzetilen Hititlerden üretildiği önermeleri göz önüne alındığında, İzmir bölgesine de hükmeden Hititlerin bu şehri de Ti-Smurna olarak anabileceği dikkate değer bir sonuçtur. EDA
■ Koord: 38° 25' 3'' D, 27° 7' 55'' K
Kadıköy köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
1877hk 📖: Kadıköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905’te 200 Rum nüfus ve Profitis İlias kilisesi vardı. SN
■ Kesin bir kanıt olmamakla birlikte, "kadı" kelimesinin çoğu durumda Yunanca "kato" (aşağı)' dan bozma olduğu düşünülmelidir. Nezih Aytaçlar
■ Koord: 40° 46' 54'' D, 26° 46' 20'' K
Kozluçay köy - Yalvaç (Bağkonak bucağı) - Isparta
1912hk 📖: Gelegemli
1478t 📖: Gelegermi [ Yunanca ]
■ W.M. Ramsay, Roma döneminde Antiokheia’ya işçi olarak yollanan İyon "kabile"si Geleontes adından türediğini düşünür. Nezih Aytaçlar
■ Koord: 38° 12' 14'' D, 31° 17' 44'' K
Köşk ilçe - Köşk - Aydın
1665 📖: Köşk
1500~ 📖: Sındaklı
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Yerel halkın benimsediği rivayete göre 1653 yılında meydana gelen deprem nedeniyle "Göçük" adı verilmiş iken bu sözcük sonradan "Köşk" şeklini almıştır. Ancak bu rivayet doğru olamaz, çünkü Evliya Çelebi seyahatnamesinde "Köşk" adı görülür. Nezih Aytaçlar
■ Koord: 37° 51' 4'' D, 28° 3' 7'' K
Kurtbelen mevki - Pamukova - Sakarya
1910h 📖: Kurtbelen
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy’da Eğin göçmenlerince kurulmuş Ermeni köyü idi. 19. yy sonunda 3500 Ermeni nüfusu, Meryemana kilisesi, 400 öğrencisi olan Nersesyan-Hripsimyan okulu ve ipek fabrikaları bulunmaktaydı. Halen definecilerin rağbet ettiği yerlerdendir. SN
■ Ermenice kaynaklarda Kayleplur (Kurttepe) adıyla geçer. Ancak resmi adı her zaman Türkçedir. Nezih Aytaçlar
■ Koord: 40° 33' 31'' D, 30° 13' 10'' K
Yusufça mahalle - Milas - Muğla
1960 📖: Yusufça Tahtacı
1928 📖: Kayabaşı Tahtacı
Alevi-Türk (Tahtacı) yerleşimi
■ Yusufça yakınında Şeyhköy’ün antik adı Leukokome, muhtemelen ilk Mylasa piskoposu olan Ephrem buradaki küçük kiliseye gömülmüş. Bu kilisenin bulunduğu yerde şimdi yıkılmış bir mescit ile Şeyhköy dedesi Abdurrahman Efendinin 1620 (Hicri 1030) tarihli türbesi var. Nezih Aytaçlar
■ Koord: 37° 19' 0'' D, 27° 50' 27'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.