mehmedbeğ veled-i mahmudbeğlü adında 1 yerleşimsabredin, yükleniyor...