Zibatra adında 1 yerleşim bulundu.
  Doğanşehir ilçe - Doğanşehir - Malatya
K 📖 Muhaciran / Maciran
1902hb 📖 Viranşehir | Muhacir
Y961 📖 Zápetra
A870 📖 Zibatra
Y150 📖 Sozópetra [ Yun "korunakkaya" ]
■ 796 yılında Halife Harunürreşid'in oğlu el-Mu'tasım bu kentte doğdu. 838 yılında imparator Theophilos kenti Araplardan geri aldı ise de 12. yy'a dek kent Araplarla Bizans arasında sık sık el değiştirdi. Zizóatra ve Zápetra adlarıyla da anılır. (TİB 2.286-287.) ■ 1877 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Ardahan'ın Posof ilçesinden gelen Ahıska Türkleri tarafından kurulmuştur. Bu yüzden uzun bir süre Muhacir Köyü denilmiştir. Daha sonradan da Posof'tan göç almıştır. 1946'da Akçadağ'dan ayrılarak ilçe oldu. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km