Zaruşad adında 1 yerleşim bulundu.
  Arpaçay ilçe - Arpaçay - Kars
E1918: Grenaderskoye [ Rus "elbombacılar (askeri birlik adı)" ]
1704d, 1928k: Zaruşad
E390: Zarişad [ Erm Zarehaşad "Zareh (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi.
■ Ğevond Alişan'a göre 2. yy'da kral 2. Ardaşes'in kuzey Ermenistan valisi olan oğlu Zareh adını taşır. Erciş yöresindeki bir başka Zarişad kenti 15. yy'a dek kasaba olarak geldikten sonra tamamen kaybolmuş görünmektedir. SN
■ © 12.09.1704 Kars eyaletinin Zaruşad Sancağı şimdiki mutasarrıf Mehmed'in ceddi Mehmed tarafından haricten beşyüz kadar aşiret getirilerek şenlendirilmiş olmasına mükafaten kendine ihsan olunmuş.. deyar heyran
■ Gürcüce: Tzinubani (წინუბანი) - Ön Mahalle. ''Sula Zariştiani'' (სულა ზარიშტიანი) adı da kullanılırdı. GEO
■ Nüfusu Azeriler ve Karapapaklar (Terekemeler), Kars çevresinden Yerliler ile daha sonra Erivan(Revan)'dan Kürtler oluşturur. Türk


Grafik harita göster     haritada ara : km