Zara adında 4 yerleşim bulundu.
sırala 
  Doğantepe bld - Amasya_M (Doğantepe bucağı) - Amasya
1928 📖 Zara
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
  Zara ilçe - Zara - Sivas
1282 📖 Zara
Y180 📖 Zara [ ArNog ]
1886 📖 Koçgiri (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 19. yy sonunda nüfusu yarı yarıya Ermeni ve Türk olmak üzere 500 hane idi. Kökeni ve anlamı belirsiz olan Zara yer adı ile Zarêtis bölge adı Roma imp. döneminden beri kaydedilmiştir. 1886'da Koçgiri kaza merkezi buraya taşındı. Asıl Koçgiri şimdiki Erzincan Refahiye Gümüşkuşak köyüdür. SN
■ © 03.09.1917 Zara kazasına merbut Ümraniye, Beypınarı ve Bolucan nahiyelerindeki ahalinin kamilen [tamamen] Kürdlerden meskûn olunduğuna ve hükûmetten iftirak etmeleri için hiç bir teşebbüste bulunmadıklarına... deyar heyran
■ Zara kasabasına 93 Harbi yıllarında Osmanlı hükümeti tarafından Erzurum/Horasan civarından Sünni Türkler yerleştirilmiştir. metonio
  Sarıca mah - Akçaabat - Trabzon
1928 📖 Zari
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
■ Köy halkı son iki yüzyılda Alevilikten Sünniliğe geçmiştir. Güvenç Abdal Ocağı kayıtlarında Çarşıbaşı-Akçaabat arasında Alevi geçmişi olan 14 köyden biridir. metonio
  Çağlayan mah - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1915h 📖 Zara
1865h 📖 Zalana


Grafik harita göster     haritada ara : km