Zakar adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Sakarbıçkı mah Nüzhetiye - Gölcük - Kocaeli
h1911: Sakarbıçkı
E1900-: Zakar [ Erm "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ 1810 dolayında Ordu ve Giresun tarafından gelen Ermenilerce iskân edilmiştir. 1895'te 150 (başka kaynaklarda 400) Ermeni nüfusu ve Krikor Lusavoriç kilisesi vardı. SN
  Zikri mz - Kemah - Erzincan
E1902 Epr: Zakari [ Erm "Zakar (öz.) köyü?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 50 Ermeni nüfusu vardı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km