ZırkiÇükan adında 1 yerleşim bulundu.
  Göldere köy - Keban - Elazığ
1928k: ZırkiÇükan [ Kürd zirqî çûkan "Zirki (aş.) civcivler, yavrular" ]
Kürd (Zerikan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km