Zırki Çükan adında 1 yerleşim bulundu.
  Göldere köy - Keban - Elazığ
1928 📖 Zırki Çükan [ Kr zirqî çûkan "Zirki (aş.) civcivler, yavrular" ]
Kürt (Sünni) (Zerikan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km