Yuva adında 21 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yuva köy - Tefenni - Burdur
1928k: Yuva
  Yuva mah - Elmalı - Antalya
1911ht: YuvaYaylası
1530tb: Yuva
  Yuva köy - Seben - Bolu
  Yuva köy - Bolu_M - Bolu
1928k: Yuva
  Yuva köy - Orta - Çankırı
1928k: Yuva
  Yuva köy - Acıgöl - Nevşehir
1928k: Yuva
  Yuva köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
1914hk: Yuva
Alevi yerleşimi
■ Gürün'ün en karışık köyüdür. Alevi/Sünni Türkler ve Alevi Kürtlerin bir arada yaşadığı bir köydür. Köyün çoğunluğunu Türkler oluşturmakla beraber köyün bilinen Kürt sülalesi Darende/Ağılbaşı'dan gelen Hacolardır. Ek olarak burada yerli bir Sünni Türk tabaka yoktur, köydeki Sünniler de daha önceki tarihlerde Aleviyken şu an Sünnileşmişlerdir. metonio
  Yuva köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928k: Yuva
Alevi yerleşimi
  Yuva köy - Kemaliye - Erzincan
1928k: Geruşla
1643ava, E1902: Garuşla [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 134 Türk ve 202 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Yuva mah - Silvan - Diyarbakır
E1912, 1928k: Helen/Helîn [ Kürd hêlîn "yuva" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yuva mah - Gevaş - Van
1928k: Sarik [ Erm sarik "yaylacık" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Yuva köy - Diyadin - Ağrı
Eski adı: -


Grafik harita göster     haritada ara : km