Yozgad adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
  Doğantaş mah - Kaş - Antalya
1946k: Yozgat
1530tb, 1928k: Yozgad [ Tr "aş." ]
  Yozgatören mv - Emirdağ - Afyon
1499: Yozgad
Y100~y: Lalandós
■ Gömü kasabasının 3,5 km batısındaki ören antik Lalandos kentinin ve daha sonra 15. yy sonunda II. Bayezid fermanıyla zapt ve tahrip edilen eski Yozgad kasabasının yeridir. Yozgat ilinin ve eskiden Asiyozgad adı verilen Ankara Elmadağ kasabasının buradan giden sürgünlerce kurulduğu anlaşılıyor. Yozgad adının kökeni bizce meçhuldür. SN
  Yozgat il - Aa - Yozgat
1907hk: Yozğad
1530ta, 1900~: Bozok (idari bölge)
■ Kent 18. yy ortalarında kurulmuş ve adlandırılmış olmasına rağmen adının kaynağı meçhuldür. Bolu, Çankırı, Ankara, Afyon ve Antalya olmak üzere altı yerde görülen Yozgad bir aşiret/cemaat adı olabilir; her halükarda Ermenice değildir. ■ İdari birim adı olan Bozok daha eskidir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km