Yenipazar adında 5 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yenipazar köy - Salihli - Manisa
T1891 S-Ay91: Yenipazar
  Yenipazar ilçe - Yenipazar - Aydın
T1895: Yenipazar
■ 17. yy sonlarında Donduran kazası halkı tarafından Yenipazar adıyla kurulmuştur. SN
  Yenipazar ilçe - Yenipazar - Bilecik
k1928 K: Yenipazar
T1573 Bar: Xırka/Kırka
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yenipazar bld - Boğazlıyan (Yenipazar bucağı) - Yozgat
hy1907 k1928 Kiep, K: Keller
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çayeli ilçe - Çayeli - Rize
k1928 K: Yenipazar
T1876 S-Tr: Murçiva [ Laz murçiva "yenipazar" ]
T1516 k1928 Krz 48, K: Mapavri (idari bölge) [ Laz mapauri "beylik" ]
■ Murçiva yerleşim adı, Mapavri bölge adıdır. Yun Mapaurê biçimi 14. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. ■ İlçenin batı kısmı (Raşot ve Haytev) 17. yy'dan itibaren buraya yerleşmiş olan Hemşinli Ermeni kökenlilerle meskundur. Doğu kısmı yani Senoz deresi vadisi Rum kökenli Rize yerlisidir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km