Yenişar adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  YenişarBademli ilçe - Yenişarbademli - Isparta
1910ht: Bademli
Y535: Tityassós?
Os: Yenişar (başka yer) [ Tr yeni şar "yeni şehir" ]
■ İlçeye adını veren Yenişar esasen Kubadabad sarayının bulunduğu Bizans/Selçuklu kenti olup 1765 yılında Beyşehir gölünün yükselmesi üzerine sulara gömülmüştür. Kaza ve nahiye merkezi daha sonra Bademli köyüne taşındı. ■ 6. yy'da piskoposluk makanı (`kaza`) olan Tityassos kentinin yeri kesinlikle tayin edilemiştir; ancak güçlü olasılıkla Bademli kasabasıdır. SN
  Kubadabat mv - Beyşehir - Konya
Os: Yenişar [ Tr "yeni şehir" ]
1236y: Kubadâbâd [ Tr "Kubad sarayı" ]
Y1200~: Agrinos
■ Selçuklu sultanlarından Alaeddin Keykubad'ın 1236'da yaptırdığı Kubadabas sarayı ile ün kazanan kasaba, 18. yy'da Beyşehir Gölünün yükselmesiyle sular altında kalmıştır. Kubad Şehname'de anılan efsanevi İran padişahıdır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km