Yeğnitepe adında 1 yerleşim bulundu.
  Yığıntepe köy - Ağrı_M - Ağrı
1911ht: Yeğnitepe
E1900~: Plur [ Erm բլուր "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kürd/Karapapak yerleşimi
■ 5. yy başında Ermeni kilisesini yeniden örgütleyen Aziz Sahag bu köyde ölmüştür. 1893'te 76 hanede 500 dolayında Ermeni nüfusu vardı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km