haritada ara :   km  
Yarpuz adında 4 yerleşim bulundu.
sırala 
Yarpuz mah - Akseki (Cevizli bucağı) - Antalya
1928 📖: Yarpuz
1914hk 📖: Doğrul [ Tr "Tuğrul" ]
Yarpuz köy - Osmaniye_m - Osmaniye
1530t 📖: Yarpuz
1917h 📖: Cebelibereket (idari bölge) [ Tr "bereket dağı" ]
1864z 1917h 📖Gâvurdağı (idari bölge)
■ Daha önce Gâvurdağı adıyla bilinen bölgeye 1877'de resmen Cebelibereket adı verilmiştir. Yarpuz kasabası bir dönem sancak merkezi idi. SN
Afşin ilçe - Afşin - Kahramanmaraş
1665 📖: Efsus [ Ar A(r)fsûs ]
1525 1914hk 📖Yarpuz [ Yun Arbsos ]
E1077 📖: Apşun Ափշուն [ Yun A(r)bson ]
Y238y Y610 📖Arabissós akk. Arabissón [ AnaD ]
■ İmp. III. Gordianus (234-238) devrinde Urfa'dan göçen Arap aşiretleri iskân edilmiştir; Arabissos adının bu vesileyle verildiği düşünülebilir. [Irfan Shahîd, Byzantium and the Arabs in the Fifth Century, 1989]. Aslen buralı olan imp. Maurikios'un (582-602) adı `Arapoğlu` anlamına gelir. Urfalı Mateos Vekayinamesinde 1076/77 olayları meyanında anılan Apşun adı Arabson > A(r)bşon biçiminden türemiş olmalıdır; `ünlü Selçuklu komutanı Afşin` ile ilgili olması düşünülemez. Türkçe resmi belgelerde 1944'e dek kullanılan Efsus adı orijinal ismin Arapça yazımı, Yarpuz ise aynı adın yerel Türkmen ağzındaki biçimidir. Afşin adı Cumhuriyet döneminde verilmiş olup mitolojiktir. SN
■ Afşin ilçe merkezinin yaklaşık 50.000 nüfusu vardır. Afşin-Elbistan Termik Santralleri sebebiyle Türkiye'nin her bölgesinden vatandaşlar yaşamaktadır. Lakin ilçenin yerlisi olarak kabul edeceğimiz temel unsur Avşar boyu başta olmak üzere Yıva, Bayat ve diğer Oğuz boylarına mensup Türkmen obaları ve aşiretleridir. Faik Erat


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.