Yapalı adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yapalı mah - Cihanbeyli - Konya
Kr: Qameran [ Kürd "esmerler" ]
1841d: Yapalı
Kürd (Xalîkan) yerleşimi
■ © 14.11.1841 Konar Göçer taifesinden evvelleri Sivas dahilinde bulunurlar iken ahiren (en son olarak, son zamanlarda) Konya dahiline göçen Hülkânlı [Xalîkanlı] aşiretinin tekalüflerini edada (vergilerini ödemede) gayreti görülen Hacı Yusuf'a aşiret beyliği tevcihi... deyar heyran
  Yapalı köy - Ulaş - Sivas
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22


Grafik harita göster     haritada ara : km