Yanika adında 5 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yanık mah - Menemen - İzmir
1838: Yanık
■ 1. yy'da Strabon tarafından zikredilen Neos Teixos (`yenihisar`) yerleşimi köyün hemen üzerinde bulunan Yanıkköy Kalesi civarındadır. Köyün sırtında bulunan Dumanlı Tepesi antik kaynaklarda Sardênê dağı olarak anılır. Dağın güney yamacında halen Serden Kayalıkları adlı bir mevki bulunmaktadır. (Ersin Değer, s. 276-277.) SN
  Yanık mah - Sapanca - Sakarya
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ 1870'li yıllarda Soçi havalisinden hicret eden Ubıhlar tarafından kuruldu. Kurucusu Hunca Mustafa Bey'dir. SN
■ Köyün ahalisinin büyük coğunluğunu "21 Mayıs 1864 Büyük Kafkas Sürgünü"nde göç etmiş Çerkesler oluşturur. Daha sonra bir miktar Laz da köye göç etmiştir. Türk
  Yanık köy - Kadışehri - Yozgat
1907hk: Yanık
  Okçu mah Trabzon - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1928 y: Yanika [ Yun ]


Grafik harita göster     haritada ara : km