Yağıbasan adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yağıbasan köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1665 📖 Yağbasan
Alevi (Türk) yerleşimi
■ © GNo:13359 FKd: ML.VRD.TMT.d... Divriği kazası, Yağıbasan karyesindeki Zaza aşiretinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
  Yağıbasan köy - Sarıkamış - Kars
R1889 📖 Yağıbasan
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ Türk/Kürt karışık yerleşim metonio
  Yağıbasan mah - Çaldıran - Van
1928 📖 Kaymez
Azeri (Küresünni) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km